เปิดใช้งาน Tableau Server ด้วยบริการให้สิทธิ์การใช้งาน (Authorization-To-Run (ATR))

คุณสามารถใช้บริการให้สิทธิ์การใช้งาน (ATR) ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Server ซึ่งปรับใช้ในองค์กร ระบบคลาวด์ คอนเทนเนอร์ หรือสภาพแวดล้อมเสมือนได้โดยไม่ต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตจนหมด บริการ ATR สามารถบรรลุสิ่งนี้ได้โดยให้สัญญาเช่าระยะสั้นของระยะเวลาที่กำหนดได้ (ระยะเวลา ATR) ซึ่งผูกสิทธิ์การใช้งานกับอุปกรณ์จนกว่าจะถึงวันหมดอายุของคีย์ผลิตภัณฑ์ ATR จะดำเนินการติดตามความสามารถในการเปิดใช้งาน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ขั้นพื้นฐาน ข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งานสูงสุดจะไม่เกิดขึ้น ขอแนะนำตัวเลือกนี้สำหรับการติดตั้ง Tableau Server

หากคุณกำลังเปิดใช้งาน Tableau Server ออนไลน์ (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) Tableau Server จะเชื่อมต่อกับตำแหน่งที่ตั้งสำหรับอินเทอร์เน็ตต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สิทธิ์อนุญาต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากคุณกำลังเปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์ คุณยังคงสามารถใช้บริการ ATR เพื่อเปิดใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการทำงานของ ATR กับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูระยะเวลา ATR สำหรับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์.

เราขอแนะนำให้ใช้บริการให้สิทธิ์เรียกใช้ (ATR) ของ Server เพื่อลดความซับซ้อนในการออกใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้ Server ATR คุณจะใช้เทคโนโลยีการให้สิทธิ์อนุญาตแบบเดิม ซึ่งไม่มีความสามารถในการจัดการแบบไดนามิกของ Server ATR

ประเภทการเปิดใช้งานที่คุณเลือกจะเป็นแบบถาวรสำหรับการติดตั้ง Tableau Server นี้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง คุณต้องสำรองข้อมูล ลบ แล้วจึงติดตั้ง Tableau Server อีกครั้ง

วิธีการทำงานของ Tableau Server ATR

เมื่อเปิดใช้งานบริการ ATR Tableau Server จะติดต่อบริการให้สิทธิ์เรียกใช้ (ATR) ที่โฮสต์โดย Tableau เป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่า Tableau ได้รับสิทธิ์ให้ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตและระยะเวลาของกรอบเวลาการให้สิทธิ์ (ระยะเวลาหรือการเช่า ATR) Tableau จะทำงานโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ใช้ตราบเท่าที่การสื่อสารนี้สำเร็จ

เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์และเปิดใช้งาน ATR แล้ว Tableau Server จะไม่สามารถติดต่อบริการ ATR เป็นระยะได้เพื่อตรวจสอบว่า Tableau ได้รับสิทธิ์ให้ทำงาน แต่ Tableau Server จะติดตามระยะเวลา ATR ภายในจากเวลาที่เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์แบบออฟไลน์ครั้งแรก

ระยะเวลา ATR

ตามค่าเริ่มต้น อินสแตนซ์ของ Tableau Server จะมีการเช่า ATR จำนวน 5 วัน (ระยะเวลา) ในการติดต่อบริการ ATR เพื่อทำการตรวจสอบได้อย่างสำเร็จ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการให้สิทธิ์ครั้งแรก Tableau Server จะใช้งานได้เป็นเวลา 5 วันโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายก่อนที่การเปิดใช้งานจะหมดอายุ จะมีการตรวจสอบการให้สิทธิ์เป็นประจำระหว่าง Tableau Serverและบริการ ATR และแต่ละครั้งที่ตรวจสอบสำเร็จ ระยะเวลา ATR จะรีเซ็ตเป็นระยะเวลาเต็ม ความถี่ในการตรวจสอบการให้สิทธิ์จะแตกต่างกันไป และขึ้นอยู่กับระยะเวลา ATR:

ระยะเวลา ATRความถี่ในการตรวจสอบการให้สิทธิ์
< 4 ชั่วโมงทุก 15 นาที
< 24 ชั่วโมงทุก 1 ชั่วโมง
< 7 วันทุก 12 ชั่วโมง
> 7 วันทุก 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น หากระยะเวลา ATR คือ 48 ชั่วโมง Tableau Server จะติดต่อบริการ ATR ทุกๆ 12 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตรวจสอบการให้สิทธิ์ และระยะเวลา ATR จะรีเซ็ตเป็น 48 ชั่วโมงหลังจากการตรวจสอบการให้สิทธิ์แต่ละครั้งสำเร็จ ระยะเวลา ATR จะเริ่มนับถอยหลังถึง 0 จนกว่าจะมีการตรวจสอบการให้สิทธิ์ครั้งถัดไป หากเครื่อง Tableau Server ปิดตัวลงหรือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Tableau Server จะไม่สามารถติดต่อบริการ ATR ได้อีกต่อไป หากเกิดเหตุการณ์นี้ ระยะเวลา ATR จะไม่รีเซ็ตเป็น 48 ชั่วโมง และจะนับถอยหลังต่อไปเป็น 0 หาก Tableau Server ไม่เริ่มทำงานหรือไม่สามารถสื่อสารกับบริการ ATR ได้ก่อนที่ระยะเวลา ATR จะถึง 0 ใบอนุญาตจะหมดอายุและคุณต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตอีกครั้ง

หมายเหตุ: คุณควรทำให้ Tableau Server ทำงานต่อไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ หาก Tableau Server ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการให้สิทธิ์ได้สำเร็จภายในระยะเวลา ATR บริการ ATR จะเรียกคืนการเช่าใบอนุญาต จากนั้นคุณจะต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตของคุณอีกครั้ง

หากต้องการดูระยะเวลา ATR โปรดดู tsm licenses atr-configuration get(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ระยะเวลา ATR สำหรับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์

เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์ ระยะเวลา ATR จะได้รับการตั้งค่าเป็นหนึ่งปีนับจากวันที่เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์แบบออฟไลน์ หรือเป็นวันที่ต่ออายุคีย์ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน เมื่อระยะเวลา ATR ถึงวันที่กำหนด คีย์ผลิตภัณฑ์จะถูกปิดใช้งาน เนื่องจาก Tableau ไม่สามารถสื่อสารกับบริการ ATR ในสภาพแวดล้อมออฟไลน์ได้ จึงไม่มีการตรวจสอบการให้สิทธิ์

หากคุณใช้คำสั่ง tsm licenses atr-configuration get เพื่อดูระยะเวลา ATR สำหรับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ ผลลัพธ์จะเป็น 0 ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ หากต้องการดูระยะเวลา ATR สำหรับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ ให้ใช้คำสั่ง ATRDiag -product "Tableau Server" แทน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการอ้างอิงบรรทัดคำสั่ง ATRDiag.exe สำหรับผลลัพธ์ที่ได้นั้น วันที่ TTL End คือวันที่สิ้นสุดระยะเวลา ATR

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลา Server ATR

เมื่อใช้งานการให้สิทธิ์การใช้งาน (ATR) ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Server คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของ ATR และใช้การตั้งค่าอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้นที่ 432000 วินาที (5 วัน) ได้ หากคุณกำลังสร้างเซิร์ฟเวอร์ทดสอบหรือเครื่องเสมือน (VM) ที่มีอายุการใช้งานสั้น คุณอาจต้องลดระยะเวลาของ ATR ลง ซึ่งหากคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเก็บไว้ใช้งานเป็นเวลานาน คุณอาจต้องยืดระยะเวลาของ ATR ด้วยเช่นกัน

หากต้องการเปลี่ยนระยะเวลา ATR ให้ใช้คำสั่ง tsm licenses atr-configuration set –duration <value_in_seconds> หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm licenses atr-configuration set(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ระยะเวลา ATR ในหน่วยวินาทีขั้นต่ำสูงสุดค่าเริ่มต้น
Tableau Server (คอนเทนเนอร์)3600 (1 ชั่วโมง)2593000 (30 วัน)14400 (4 ชั่วโมง)
Tableau Server (ไม่มีคอนเทนเนอร์)3600 (1 ชั่วโมง)7776000 (90 วัน)432000 (5 วัน)
Tableau Server สำหรับ Linux

หากต้องการตั้งค่าระยะเวลา ATR และเริ่มต้นบริการการเปิดใช้งานด้วยตนเอง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

 1. บนโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล แล้วใช้คำสั่งต่อไปนี้

 2. tsm licenses atr-configuration set -–duration <value_in_seconds>

 3. tsm pending-changes apply

 4. sudo su -l tableau

 5. systemctl --user stop activationservice_0

 6. systemctl --user start activationservice_0

 7. ยืนยันว่าบริการการเปิดใช้งานกำลังทำงานอยู่โดยการใช้คำสั่ง tsm status -v ควรมีการระบุบริการการเปิดใช้งาน Tableau Server ว่า “กำลังทำงาน” หากไม่ได้เริ่มบริการเปิดใช้งาน ให้เรียกใช้คำสั่งนี้

  systemctl --user restart activationservice_0

Tableau Server ในคอนเทนเนอร์

หากต้องการตั้งค่าระยะเวลา ATR และเริ่มต้นบริการการเปิดใช้งานด้วยตนเอง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

 1. บนโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล แล้วใช้คำสั่งต่อไปนี้

 2. tsm licenses atr-configuration set -–duration <value_in_seconds>

 3. tsm pending-changes apply

 4. sudo su -l tableau

 5. supervisorctl stop activationservice_0

 6. supervisorctl start activationservice_0

 7. ยืนยันว่าบริการการเปิดใช้งานกำลังทำงานอยู่โดยการใช้คำสั่ง tsm status -v ควรมีการระบุบริการการเปิดใช้งาน Tableau Server ว่า “กำลังทำงาน” หากไม่ได้เริ่มบริการเปิดใช้งาน ให้เรียกใช้คำสั่งนี้

  supervisorctl restart activationservice_0

หมายเหตุ: สำหรับ Tableau Server ที่ทำงานในคอนเทนเนอร์ ค่า TTL Start และ TTL End จะแสดงให้เห็นถึงการเช่าในปัจจุบันที่ Tableau Server ใช้งานอยู่ การเช่าคอนเทนเนอร์ที่มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งวันจะดำเนินการรีเฟรชเป็นรายชั่วโมง แต่การเช่าที่มีระยะยาวกว่าอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการต่ออายุ

ย้ายคีย์ผลิตภัณฑ์ Server ATR ไปยังTableau Server อื่น

หากคุณต้องการหยุดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์บน Tableau Server ที่มีอยู่และใช้คีย์ผลิตภัณฑ์บน Tableau Server ที่เพิ่งติดตั้งใหม่ คุณสามารถย้ายคีย์ผลิตภัณฑ์ Server ATR ของคุณได้ คุณอาจต้องการย้ายคีย์ผลิตภัณฑ์เมื่อ:

 • การสลับไปมาระหว่างสภาพแวดล้อมการพัฒนาและก่อนการผลิต

 • การย้าย Tableau Server ไปยังฮาร์ดแวร์ที่อัปเกรด

 • การย้าย Tableau Server ไปยังโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์

 • การใช้ Tableau Server ชั่วคราว เช่น เครื่องเสมือน (VM) หรือคอนเทนเนอร์

ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ซ้ำบน Tableau Server อื่น

ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชัน 2021.4 และใหม่กว่า

คุณสามารถลบคีย์ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งานด้วย Server ATR ได้เมื่อคุณต้องการเรียกคืนความจุใบอนุญาตจากการติดตั้ง Tableau Server รายการหนึ่งและใช้อีกรายการหนึ่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกคืนคีย์ผลิตภัณฑ์ โปรดดูปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชัน 2021.3 และก่อนหน้า

เมื่อใช้บริการ ATR เพื่อเปิดใช้งานใบอนุญาต Tableau Server คุณจะไม่สามารถปิดใช้งานใบอนุญาตด้วยตนเองได้ คุณสามารถมีการติดตั้งที่เป็นชุดการผลิตได้หนึ่งรายการและการติดตั้งที่ไม่ใช่ชุดการผลิตได้สองรายการต่อหนึ่งใบอนุญาต หากคุณมีการเปิดใช้งานที่ไม่ได้ใช้งานในใบอนุญาต คุณสามารถเปิดใช้งานใบอนุญาตเดียวกันบน Tableau Server อื่นได้ หากคุณไม่มีการเปิดใช้งานเหลืออยู่ คุณยังสามารถเปิดใช้งานใบอนุญาตได้หลังการเช่า ATR หมดอายุโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปิดใช้งาน Tableau Server ที่มีอยู่ไม่ให้รีเฟรชการเปิดใช้งานที่เช่าอยู่ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

  • ปิด Tableau Server ที่คุณมี

  • ถอนการติดตั้ง Tableau Server ที่คุณมี

  • ยกเลิกการเชื่อมต่อ Tableau Server ที่คุณมีจากอินเทอร์เน็ตด้วยการถอดสายอีเธอร์เน็ตหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ WiFi

 2. หลังการเช่า ATR หมดอายุ คุณสามารถใช้ใบอนุญาตอีกครั้งบน Tableau Server รายการอื่นได้

 3. สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้ติดตั้ง Tableau Server

  เมื่อระบบแจ้งเตือน ให้เปิดใช้งาน Tableau Server ด้วยใบอนุญาตเดียวกัน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ