พอร์ตของ Tableau Services Manager

กระบวนการและบริการที่สร้างเป็นส่วนประกอบของ Tableau Services Manager (TSM) และ Tableau Server ใน Linux ใช้หลายพอร์ตเพื่อสื่อสาร ตามค่าเริ่มต้นนั้น พอร์ตเหล่านี้จะถูกกำหนด (แมป) แบบไดนามิกจากช่วงพอร์ตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การกำหนดพอร์ตเกิดขึ้นสำหรับบริการหรือกระบวนการแต่ละรายการหลังติดตั้งแล้ว คุณสามารถควบคุมว่าจะใช้พอร์ตใดได้หลากหลายรูปแบบ

มีกระบวนการรองจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช้พอร์ตแบบไดนามิกในการแมป และทำงานแตกต่างออกไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พอร์ตที่ไม่ได้แมปแบบไดนามิก ด้านล่าง

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM

ความต้องการของไฟร์วอลล์

หากคุณใช้งานไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ที่คุณจะติดตั้ง Tableau Server คุณจะต้องเปิดพอร์ตเริ่มต้นต่อไปนี้สำหรับปริมาณการใช้งาน Tableau Server จำนวนพอร์ตทั้งหมดยกเว้น 443 สามารถเปลี่ยนแปลงได้

พอร์ตTCP/UDPใช้โดย ...ประเภทการติดตั้ง
ทั้งหมด

ความพร้อมใช้งานแบบกระจาย / ความพร้อมใช้งานสูง

80TCPเกตเวย์X 
443TCPSSL เมื่อกำหนดค่า Tableau Server สำหรับ SSL เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเส้นทางคำขอไปยังพอร์ตนี้ อย่าเปลี่ยนพอร์ตนี้X 
8850TCPTableau Services ManagerX 
8060TCPฐานข้อมูล PostgreSQLX 
8061TCPพอร์ตตรวจสอบยืนยันการสำรองข้อมูล PostgreSQLX 
8000-9000TCPช่วงพอร์ตที่จองไว้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการแมปการประมวลผลของ Tableau แบบไดนามิก X
27000-27009TCPช่วงพอร์ตที่บริการ Tableau Server for License ใช้ ช่วงนี้ต้องเปิดบนโหนดที่ใช้บริการ License และเข้าถึงได้จากโหนดอื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น โหนดเริ่มต้นจะเรียกใช้บริการให้สิทธิ์อนุญาตX 

โปรดดูกำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

การกำหนดพอร์ต

มีสองแนวทางที่คุณใช้ได้เพื่อกำหนดหรือแมปพอร์ตใน TSM

 • การกำหนดพอร์ตแบบไดนามิก วิธีนี้เป็นวิธีตามค่าเริ่มต้นและใช้การแทรกแซงจากผู้ดูแลระบบน้อยที่สุด
 • การกำหนดพอร์ตด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้ต้องให้ผู้ดูแลระบบกำหนดแต่ละพอร์ตทีละรายการ

หากคุณเปลี่ยนการกำหนดพอร์ตและกำลังใช้งานไฟร์วอลล์ภายในอยู่ โปรดดู การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

การกำหนดพอร์ตแบบไดนามิก

คุณสามารถควบคุมว่าจะใช้พอร์ตใดได้ด้วยการเปลี่ยนช่วงพอร์ตที่พร้อมสำหรับกระบวนการกำหนดแบบไดนามิก การกระทำเช่นนี้จะเป็นการปล่อยการกำหนดพอร์ตแบบไดนามิกให้พร้อมทำงาน แต่จะจำกัดพอร์ตที่สามารถเลือกได้ เมื่อการกำหนดพอร์ตแบบไดนามิกพร้อมแล้ว คุณยังสามารถเลือกที่จะกำหนดพอร์ตสำหรับบางกระบวนการด้วยตัวเองได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งสำหรับกระบวนการบางกระบวนการได้ ขณะเดียวกันก็ปล่อยให้พอร์ตอื่นแมปแบบไดนามิก การแมปแบบไดนามิกนั้นถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะมีพอร์ตที่กำหนดทีละรายการหรือไม่ก็ตาม และน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนมาก พอร์ตที่กำหนดแบบไดนามิกนั้นจะถูกเก็บรักษาไว้หากคุณส่งออกการตั้งค่า Tableau Server

ตามค่าเริ่มต้นนั้น พอร์ตจะถูกกำหนดให้กับบริการหรือกระบวนการแต่ละแบบจากพอร์ตที่พร้อมใช้งานระหว่าง 8000 ถึง 9000 การกำหนดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งบริการเป็นครั้งแรกในโหนด หลัง Tableau Server เริ่มต้นแล้ว คุณสามารถดูได้ว่าพอร์ตใดถูกใช้โดยบริการหรือกระบวนการใดจากการเรียกใช้คำสั่งนี้

tsm topology list-ports

หากคุณมีคลัสเตอร์แบบหลายโหนด จะมีรายชื่อพอร์ตในทุกโหนดแสดงขึ้นมา

การเปลี่ยนช่วงพอร์ต

สำหรับองค์กรที่ต้องการเจาะจงพอร์ตที่ใช้งาน วิธีที่ง่ายที่สุดในการควบคุมคือเปลี่ยนช่วงพอร์ตที่มีการเลือกแบบไดนามิก โดยคุณจำเป็นต้องทำในขั้นตอนติดตั้ง ด้วยการกำหนดพอร์ตต่ำสุดและสูงสุดสำหรับช่วงในไฟล์การกำหนดค่าของคุณ

หมายเหตุ: ขนาดต่ำสุดที่เป็นไปได้ของช่วงพอร์ตจะขึ้นอยู่กับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และจำนวนบริการหรือกระบวนการที่ใช้งาน ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยทั่วไปนั้น คุณไม่ควรจำกัดช่วงแคบเกินไปเพราะการกำหนดพอร์ตจะทำโดยการเลือกพอร์ตแบบสุ่มภายในช่วง หากคุณเลือกช่วงที่ไม่กว้างพอ อาจไม่สามารถหาพอร์ตที่พร้อมใช้งานได้

หากต้องการจำกัดช่วงพอร์ตที่พร้อมใช้งานระหว่าง 8300 และ 8600 ไฟล์การกำหนดค่าของคุณควรมีเอนทรีที่คล้ายกับเอนทรีต่อไปนี้

"configKeys": {
"ports.range.min": "8300", "ports.range.max": "8600"
}

การบล็อกบางพอร์ตภายในช่วง

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.1.0 เป็นต้นไป คุณสามารถกำหนดพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งในช่วงที่ถูกกำหนดแบบไดนามิก แต่ไม่ควรถูกใช้โดย Tableau ได้ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณมีซอฟต์แวร์อื่นในคอมพิวเตอร์ Tableau Server ที่ต้องใช้งานพอร์ตซึ่งอยู่ในช่วงที่ Tableau กำลังใช้

หากต้องการกำหนดพอร์ตภายในช่วงที่ไม่ควรถูกใช้โดย TSM และ Tableau Server นั้น ให้ใช้คีย์การกำหนดค่า ports.blocklist ดังต่อไปนี้

tsm configuration set -k ports.blocklist -v <port>[,<port>,<port>]

ตัวอย่าง:

tsm configuration set -k ports.blocklist -v 8000,8088, 8090

การปิดใช้งานการกำหนดพอร์ตแบบไดนามิก

หากคุณต้องการควบคุมการกำหนดพอร์ตที่มากกว่าการใช้จำกัดช่วงพอร์ตคู่กับการกำหนดพอร์ตทีละรายการ คุณสามารถปิดใช้งานการแมปพอร์ตแบบไดนามิกได้ที่การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น คุณต้องกำหนดทุกพอร์ตให้กับทุกกระบวนการด้วยตัวเองหากต้องการปิดใช้งานการแมปพอร์ตแบบไดนามิก เราจึงไม่แนะนำเว้นแต่คุณจำเป็นต้องควบคุมการกำหนดพอร์ตทุกพอร์ตจริงๆ

หากคุณปิดใช้งานการแมปพอร์ตแบบไดนามิก คุณต้องกำหนดค่าพอร์ตสำหรับแต่ละกระบวนการในแต่ละโหนดของการติดตั้ง

หากต้องการปิดใช้งานการแมปแบบไดนามิก ไฟล์การกำหนดค่าของคุณควรมีเอนทรีที่คล้ายกับเอนทรีต่อไปนี้

"configKeys": {
"service.port_remapping.enabled": false
}

สำคัญ: เมื่อคุณปิดใช้งานการกำหนดค่าพอร์ตแบบไดนามิก ช่วงพอร์ตของบริการใบอนุญาตจะไม่รวมอยู่ด้วย ช่วงนี้ (27000-27009) ต้องเปิดบนโหนดที่ใช้บริการใบอนุญาต และเข้าถึงได้จากโหนดอื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น โหนดเริ่มต้นจะเรียกใช้บริการใบอนุญาต

การกำหนดพอร์ตด้วยตนเอง

คุณสามารถปิดการกำหนดพอร์ตโดยอัตโนมัติทั้งหมดได้ และสามารถกำหนดพอร์ตให้แต่ละกระบวนการทีละรายการได้ หากคุณทำตามนี้ คุณต้องกำหนดพอร์ตให้ทุกกระบวนการในทุกโหนด คุณสามารถกำหนดพอร์ตได้ในไฟล์การกำหนดค่าเมื่อติดตั้งกระบวนการต่างๆ เป็นครั้งแรก หรือทำหลังจากการติดตั้งโดยใช้คำสั่ง TSM ก็ได้ เฉพาะพอร์ตที่กำหนดในการติดตั้งกระบวนการจะถูกเก็บรักษาไว้หากคุณส่งออกการตั้งค่า Tableau Server

คุณสามารถกำหนดพอร์ตแต่ละพอร์ตสำหรับกระบวนการแต่ละกระบวนการได้ ไม่ว่าจะเปิดใช้งานการแมปแบบไดนามิกหรือไม่ คุณอาจทำตามนี้หากคุณต้องการให้กระบวนการใช้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง หรือหากคุณได้ปิดใช้งานการแมปแบบไดนามิก การกำหนดพอร์ตสำหรับกระบวนการมีสองวิธี ได้แก่ ระหว่างการติดตั้ง หรือหลังการติดตั้ง

การกำหนดค่าพอร์ตระหว่างการติดตั้ง

เราแนะนำให้กำหนดค่าการกำหนดพอร์ตในระหว่างกระบวนการติดตั้งตามวิธีที่อธิบายในที่นี้ การเปลี่ยนพอร์ตหลังจากการติดตั้งนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากกว่ามาก

หากต้องการกำหนดค่าพอร์ตระหว่างการติดตั้ง ให้สร้างไฟล์ json ที่ระบุการกำหนดค่าพอร์ตขึ้นมา กระบวนการนี้คล้ายกับการระบุช่วงพอร์ตที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น แต่ต่างตรงที่คุณกำหนดพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งให้บริการหรือกระบวนการอันใดอันหนึ่ง หากคุณจะกำหนดพอร์ตที่เฉพาะเจาะจง วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะการแมปพอร์ตจะถูกเก็บรักษาไว้หากคุณส่งออกการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าโทโพโลยีโดยใช้คำสั่ง tsm settings export

หากต้องการระบุพอร์ตในขั้นตอนการติดตั้ง ให้เพิ่มข้อมูลลงในไฟล์การกำหนดค่าเพื่อระบุโหนด (workerN), กระบวนการ (servicename) และ ID อินสแตนซ์ (instanceid), ประเภทพอร์ต (porttype) และพอร์ตที่จะใช้ รูปแบบจะเป็นดังต่อไปนี้

workerN.{servicename}_{instanceid}.{porttype}.port:X

โดยที่

 • workerN  เป็นพารามิเตอร์ทางเลือก และระบุโหนดที่มีการใช้การแมปใหม่ หมายเลขโหนดจะเริ่มจากศูนย์ (0)
  เราแนะนำให้คุณไม่กำหนดพารามิเตอร์นี้ เว้นแต่คุณจำเป็นต้องแมปพอร์ตที่แตกต่างไปสำหรับบริการเดียวกันในโหนดอื่น หากคุณปิดพารามิเตอร์นี้ คุณสามารถแมปพอร์ตบริการในโหนดเริ่มต้นได้ หรือแมปพอร์ตบริการเดียวกันในหลายโหนดได้
 • servicename คือชื่อกระบวนการหรือบริการที่จะใช้พอร์ต
 • instanceid คืออินสแตนซ์ของกระบวนการ หากคุณต้องกำหนดค่าอินสแตนซ์หลายรายการของกระบวนการบนโหนดหนึ่งโหนด คุณควรเพิ่มค่านี้สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ เริ่ม ID อินสแตนซ์จากศูนย์ (0) แล้วเพิ่มทีละหนึ่ง (1) สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของกระบวนการนั้น สำหรับบริการที่ติดตั้งเพียงอินสแตนซ์เดียวในโหนดใดก็ตาม ให้ปิดตัวเลือกนี้ด้วย
 • porttype หากตั้งค่าพอร์ตหลัก อย่ากำหนดตัวเลือกนี้
 • port คือพอร์ตที่กระบวนการหรือบริการควรใช้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการตั้งค่าพอร์ตสำหรับอินสแตนซ์แรกของกระบวนการจัดเก็บไฟล์ในโหนดเริ่มต้นเป็น 8500 คุณควรมีเอนทรีไฟล์การกำหนดค่าที่คล้ายกับเอนทรีต่อไปนี้

"configKeys": {
"filestore_0.port: "8500"
}

ตัวอย่างข้างต้นไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์ workerN ที่เป็นตัวเลือก ดังนั้นจึงตั้งค่าพอร์ตในทุกโหนดในคลัสเตอร์ นอกจากนี้ยังปิดตัวเลือกประเภทพอร์ตด้วย เพราะเป็นการตั้งค่าพอร์ตจัดเก็บไฟล์หลัก

สำคัญ: เมื่อกำหนดการเปลี่ยนพอร์ตโดยใช้ไฟล์การกำหนดค่า คุณต้องใส่พารามิเตอร์ --force-keys ด้วยคำสั่ง นำเข้าการตั้งค่า TSM

การกำหนดค่าพอร์ตหลังการติดตั้ง

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนพอร์ตหลังจากที่ติดตั้ง Tableau Server ให้ใช้คำสั่ง tsm topology set-ports วิธีนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดพอร์ตสำหรับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งได้หลังจากที่ติดตั้งกระบวนการนั้นแล้ว โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

 • คุณต้องตั้งค่าพอร์ตทีละรายการ ในแต่ละโหนด
 • หลังจากที่คุณตั้งค่าแต่ละพอร์ตแล้ว คุณจะต้องเรียกใช้ tsm restart
 • การกำหนดพอร์ตจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้หากคุณจำเป็นต้องส่งออกการกำหนดค่า Tableau Server โดยใช้ tsm settings import
 • ชื่อพอร์ตจะใช้ไวยากรณ์ที่แตกต่างไปสำหรับคำสั่ง TSM เมื่อเทียบกับไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ configKeys ตารางท้ายหัวข้อนี้ให้ข้อมูลอ้างอิงเรื่องไวยากรณ์

ตัวอย่างเช่น หากต้องการตั้งค่าอินสแตนซ์ที่สองของการจัดเก็บไฟล์ในโหนดเริ่มต้นให้ใช้พอร์ต 8500

tsm topology set-ports --node-name node1 --port-name filestore --port-value 8500 --instance 2

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงวิธีใช้คำสั่งแบบย่อ เพื่อตั้งค่าพอร์ต JMX

tsm topology set-ports -n node1 --port-name vizqlserver:jmx.rmi -pv 9403 -i 1

tsm topology set-ports -n node1 --port-name vizqlserver:jmx -pv 9404 -i 2

หมายเหตุ: เอนทรีพอร์ตจะไม่ได้รับการตรวจสอบเมื่อคุณป้อนเอนทรีเหล่านั้น ดังนั้น หากคุณใช้พอร์ตที่ถูกกำหนดค่าแล้ว หรือหากคุณพิมพ์ไวยากรณ์สำหรับคำสั่งผิด Tableau จะไม่แสดงข้อผิดพลาดจนกว่าคุณจะรีสตาร์ท หลังจากรีสตาร์ท คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดทั่วไป การกำหนดค่างานแบบอะซิงโครนัสใหม่ล้มเหลว

หากคุณเพิ่ม portname:type ที่ไม่ถูกต้องกับพอร์ตที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถลบรายการที่ไม่ถูกต้องได้ หากต้องการอัปเดตพอร์ต คุณต้องกำหนดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ใหม่เป็นค่านั้นเพื่อให้พอร์ตว่างอีกครั้ง

พอร์ตที่ไม่ได้แมปแบบไดนามิก

ที่เก็บของ Tableau Server ใช้พอร์ตสองพอร์ตที่ไม่ได้แมปแบบไดนามิก โดยแต่ละพอร์ตจะมีพอร์ตเริ่มต้นที่คุณสามารถเขียนทับได้ด้วยคำสั่ง tsm configuration set และพารามิเตอร์เฉพาะกระบวนการ

ชื่อพอร์ตพอร์ต (เริ่มต้น)คำอธิบาย
pgsql.port8060พอร์ตสำหรับที่เก็บของ Tableau (ฐานข้อมูล PostgreSQL)

หากต้องการเขียนทับพอร์ตนี้ ให้ใช้

tsm configuration set -k pgsql.port -v <port>

pgsql.verify_restore.port8061พอร์ตสำหรับการยืนยันความสมบูรณ์ของการสำรองข้อมูลที่เก็บ

หากต้องการเขียนทับพอร์ตนี้ ให้ใช้

tsm configuration set -k pgsql.verify_restore.port -v <port>

เนื่องจากพอร์ตเหล่านี้ไม่ได้ใช้ระบบการแมปพอร์ตแบบไดนามิก จึงไม่ได้แสดงขึ้นในเอาต์พุตของคำสั่ง tsm topology list-ports หากต้องการดูค่าของพอร์ตเหล่านี้ คุณต้องใช้คำสั่ง tsm configuration get -k <config.value> ตัวอย่าง:

tsm configuration get -k pgsql.port

การควบคุมการแมปพอร์ตใหม่ด้วย initialize-tsm

การกำหนดพอร์ตเกิดขึ้นหลังจากติดตั้งบริการแล้ว นั่นหมายความว่าคุณต้องกำหนดพอร์ตเมื่อเรียกใช้งานสคริปต์ initialize-tsm เพื่อที่จะแมปพอร์ตสำหรับกระบวนการเฉพาะสำหรับ TSM ด้วยตัวเอง สคริปต์นั้นจะมีตัวเลือกให้กำหนดพอร์ตสำหรับบริการ TSM แต่ละรายการ รวมถึงตัวเลือกสำหรับการระบุช่วงพอร์ตต่ำสุดและสูงสุดที่จะใช้ในการแมปแบบไดนามิก และคุณสามารถปิดใช้งานการแมปแบบไดนามิกได้

ตารางด้านล่างระบุตัวเลือกสำหรับพอร์ตเมื่อเรียกใช้สคริปต์ initialize-tsm

ตาราง: ตัวเลือกพอร์ตสคริปต์ initialize-tsm
ตัวเลือกสคริปต์พารามิเตอร์คำอธิบาย
-i<port>ตั้งค่าพอร์ตไคลเอ็นต์บริการประสานงาน
-e<port>ตั้งค่าพอร์ตเพียร์บริการประสานงาน
-m<port>ตั้งค่าพอร์ตลีดเดอร์บริการประสานงาน
-n<port>ตั้งค่าพอร์ตถ่ายโอนไฟล์เอเจนต์ TSM
-o<port>ตั้งค่าพอร์ตตัวควบคุม TSM
-l<min-port>ตั้งค่าช่วงพอร์ตต่ำสุดที่ใช้สำหรับการแมปพอร์ตแบบไดนามิก
-r<max-port>ตั้งค่าช่วงพอร์ตสูงสุดที่ใช้สำหรับการแมปพอร์ตแบบไดนามิก
--disable-port-remapping ปิดใช้งานการแมปพอร์ตแบบไดนามิก หากคุณทำตามนี้ คุณต้องกำหนดพอร์ตให้ทุกบริการหรือกระบวนการที่ใช้โดย TSM และ Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดพอร์ตด้วยตนเอง ด้านบน

พอร์ตที่แมปแบบไดนามิก

ตารางนี้แสดงรายการกระบวนการหรือบริการที่ใช้พอร์ตที่แมปแบบไดนามิก

ชื่อพอร์ต: ไวยากรณ์สำหรับไฟล์ json (configKeys)ชื่อพอร์ต: ไวยากรณ์สำหรับ TSM CLI คำอธิบาย
activemqserver.portactivemqserver:primaryActiveMQ Service service port.
activemqserver.openwire.portactivemqserver:openwireActiveMQ Service openwire port.
appzookeeper_0.client.portappzookeeper:clientพอร์ตไคลเอ็นต์บริการประสานงาน
appzookeeper_0.peer.portappzookeeper:peerพอร์ตเพียร์บริการประสานงาน
appzookeeper_0.leader.portappzookeeper:leaderพอร์ตลีดเดอร์บริการประสานงาน
backgrounder_0.portbackgrounderพอร์ตหลักของแบ็กกราวเดอร์
backgrounder_0.debug.portbackgrounder:debugพอร์ตดีบักของแบ็กกราวเดอร์
backgrounder_0.jmx.portbackgrounder:jmxพอร์ต JMX ของแบ็กกราวเดอร์ 
backgrounder_0.jmx.rmi.portbackgrounder:jmx.rmiพอร์ต JMX RMI ของแบ็กกราวเดอร์
backgrounder_0.recommendations.trainer.portbackgrounder:recommendations.trainerพอร์ตรายการแนะนำของแบ็กกราวเดอร์
backuprestore.portbackuprestoreพอร์ตบริการสำรอง/คืนค่า
cacheserver_0.portcacheserverพอร์ตเซิร์ฟเวอร์แคช
clustercontroller.status.portclustercontroller:statusพอร์ตสถานะตัวควบคุมคลัสเตอร์
clustercontroller.storage.portclustercontroller:storageพอร์ตพื้นที่เก็บข้อมูลตัวควบคุมคลัสเตอร์
databasemaintenance.portdatabasemaintenanceพอร์ตการบำรุงรักษาฐานข้อมูล
dataserver_0.portdataserverพอร์ตหลักของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล
dataserver_0.debug.portdataserver:debugพอร์ตดีบักของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล
dataserver_0.jmx.portdataserver:jmxพอร์ต JMX ของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล
dataserver_0.jmx.rmi.portdataserver:jmx.rmiพอร์ต JMX RMI ของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล
filestore.portfilestoreพอร์ตหลักของที่เก็บไฟล์
filestore.status.portfilestore:statusพอร์ตสถานะของที่เก็บไฟล์
gateway.portgatewayพอร์ตเกตเวย์ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 80 แต่ถ้าไม่สามารถใช้ได้ จะเป็น 8080 ถ้าไม่สามารถใช้ได้อีก จะลองที่ 8000 จะมีการใช้ลำดับดังกล่าว ไม่ว่าจะเปิดใช้งานการกำหนดพอร์ตแบบไดนามิกหรือไม่ หากพอร์ตเหล่านั้นไม่พร้อมใช้งานและมีการเปิดใช้งานการแมปแบบไดนามิก ระบบจะใช้งานพอร์ตที่พร้อมภายในช่วงที่ระบุไว้ พอร์ตเกตเวย์ต้องเหมือนกันในทุกโหนดในคลัสเตอร์แบบหลายโหนด ดังนั้นหากเลือกพอร์ต 80 ในโหนดเริ่มต้น พอร์ตนี้จะถูกใช้ในทุกโหนด หากพอร์ตนี้ไม่พร้อมใช้งานในโหนดใดโหนดหนึ่งของโหนดอื่นๆ การเลือกพอร์ตเกตเวย์จะล้มเหลว
hyper.porthyperพอร์ตหลักของเครื่องมือสำหรับข้อมูล
hyper.connection.porthyper:connectionพอร์ตการเชื่อมต่อของเครื่องมือสำหรับข้อมูล
indexandsearchserver.portindexandsearchserverพอร์ตหลักของเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหา
indexandsearchserver.transport.portindexandsearchserver:transportพอร์ตการส่งของเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหา
licenseservice.vendor_daemon.portlicenseservice:vendor_daemonพอร์ต daemon ของผู้ให้บริการสิทธิ์อนุญาต ใช้สำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์อนุญาตระหว่างโหนดในการติดตั้งในหลายโหนด
samlservice.portsamlserviceพอร์ตบริการ SAML
siteimportexport.portsiteimportexportพอร์ตนำเข้า/ส่งออกไซต์
tabadmincontroller.porttabadmincontrollerพอร์ตตัวควบคุม TSM
tabadminagent.columbo.porttabadminagent:columboพอร์ตการสำรวจบริการของเอเจนต์การดูแลระบบ
tabadminagent.filetransfer.porttabadminagent:filetransferพอร์ตถ่ายโอนไฟล์เอเจนต์ TSM
vizportal_0.authentication.portvizportal:authenticationพอร์ตการตรวจสอบสิทธิ์ของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.authorization.portvizportal:authorizationพอร์ตการให้สิทธิ์ของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.maintenance.portvizportal:.maintenanceพอร์ตการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.microservice.extensions.portvizportal:.microservice:extensionsพอร์ตส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.monolith_grpc.portvizporta:monolith_grpcพอร์ต GRPC ของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.publishing.portvizportal:publishingพอร์ตเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.recommendations.portvizportal:recommendationsพอร์ตรายการแนะนำของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.portvizportalพอร์ตหลักของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.debug.portvizportal:debugพอร์ตดีบักของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.jmx.portvizportal:jmxพอร์ต JMX ของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizportal_0.jmx.rmi.portvizportal:jmx.rmiพอร์ต JMX RMI ของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
vizqlserver_0.portvizqlserverพอร์ตหลักของ VizQL Server
vizqlserver_0.debug.portvizqlserver:debugพอร์ตดีบักของ VizQL Server
vizqlserver_0.jmx.portvizqlserver:jmxพอร์ต JMX ของ VizQL Server
vizqlserver_0.jmx.rmi.portvizqlserver:jmx.rmiพอร์ต JMX RMI ของ VizQL Server

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ