ดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการเรียกใช้คำสั่ง TSM CLI หรือโดยการเข้าถึง TSM Web UI หรือจากหน้าผู้ดูแลระบบบน Tableau Server

การดูสถานะกระบวนการด้วย TSM CLI

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

tsm status -v

คำสั่งนี้จะแสดงกระบวนการทั้งหมดที่กำหนดค่าเอาไว้บนอินสแตนซ์ รวมถึงสถานะที่สอดคล้องกัน

การดูสถานะกระบวนการใน Web UI

มีสองตำแหน่งใน Tableau Server หรือ Tableau Services Manager (TSM) ที่ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถานะของกระบวนการ Tableau ได้ คุณอาจสามารถเข้าถึงหนึ่งหรือทั้งสองตำแหน่งได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีและเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ข้อมูลสถานะกระบวนการส่วนใหญ่ที่แสดงจะซ้ำกันบนหน้าสถานะทั้งสองหน้า ส่วนนี้จะให้คำอธิบายแต่ละหน้า และระบุว่าหน้าใดไม่ซ้ำกัน

หมายเหตุ หน้าสถานะที่แสดงในตำแหน่ง UI ของทั้งสองเว็บจะแสดงชุดย่อยของกระบวนการทั้งหมดที่กำหนดค่าเอาไว้บนโหนดที่กำหนด หากต้องการดูกระบวนการทั้งหมด คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่ง TSM CLI tsm status -v

  • หน้าสถานะ Tableau Services Manager (TSM) สามารถเข้าถึงได้ใน TSM และผู้ดูแลระบบ TSM สามารถดูได้ คุณต้องสามารถเข้าสู่ระบบ TSM เพื่อดูหน้านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ TSM โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

  • หน้าสถานะ Tableau Server จะปรากฏใน UI ของเว็บ Tableau Server และผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถเข้าถึงได้ หน้านี้จะประกอบด้วยกระบวนการ Tableau Server พร้อมด้วยลิงก์ไปยังเอกสารประกอบการแก้ปัญหา หากกระบวนการไม่ทำงานตามที่คาดไว้ หากคุณวางเมาส์เหนือตัวบ่งชี้สถานะของกระบวนการ เคล็ดลับเครื่องมือจะแสดงชื่ดโหนดและพอร์ตที่กระบวนการกำลังทำงานอยู่ หน้าสถานะ Tableau Server จะไม่แสดงกระบวนการ TSM หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแล โปรดดู เข้าสู่ระบบพื้นที่สำหรับผู้ดูแลระบบของ Tableau Server

หน้าสถานะ Tableau Services Manager (TSM)

หน้าสถานะ TSM จะแสดงให้คุณเห็นสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงตัวควบคุม TSM และเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์อนุญาต ระบบจะไม่แสดงสองกระบวนการนี้บนหน้าสถานะของ Tableau Server

ตัวบ่งชี้สถานะที่เป็นไปได้จะระบุไว้ที่ด้านล่างของตาราง:

หน้าสถานะของ Tableau Server

ตัวบ่งชี้สถานะที่เป็นไปได้จะระบุไว้ที่ด้านล่างของตาราง:

เมื่อ Tableau Server ทำงานอย่างถูกต้อง กระบวนการส่วนใหญ่จะแสดงเป็น “กำลังทำงาน”, “ไม่ว่าง” หรือ “รอคำสั่ง” (ที่เก็บ)

  • ใช้งานอยู่—กระบวนการจะทำงานตามที่กำหนดไว้ ดูที่จัดเก็บไฟล์ในแก้ปัญหากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการใช้งานที่อาจมี
  • ไม่ว่าง—กระบวนการนี้กำลังทำงานบางอย่างให้เสร็จสิ้น ดูที่จัดเก็บไฟล์และที่เก็บในแก้ปัญหากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  • พาสซีฟ— ที่เก็บอยู่ในโหมดพาสซีฟ หรือกระบวนการไม่สามารถรับทราฟฟิกได้ ดูที่เก็บและเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและค้นหาในแก้ปัญหากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  • ไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาต—กระบวนการไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาต
  • หยุดลง—กระบวนการนี้หยุดลง ผลกระทบของสิ่งนี้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับกระบวนการ
  • สถานะไม่พร้อมใช้งาน—Tableau Server ไม่สามารถระบุสถานะของกระบวนการได้

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะแสดงข้อความใหม่ไอคอนสถานะพร้อมลิงก์ไปยังเอกสารที่เหมาะสม:

หมายเหตุ: Tableau Server ได้รับการออกแบบมาให้แก้ไขตัวเองได้ หากบริการหรือกระบวนการหยุดตอบสนองหรือหยุดทำงาน Tableau Server จะพยายามรีสตาร์ท การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาดำเนินการ 15 ถึง 30 นาที ด้วยเหตุนี้ การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนของบริการหรือกระบวนการทันทีอาจเป็นผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการติดตั้งที่มีบริการซ้ำซ้อนที่สามารถจัดการคำขอได้ในขณะที่รีสตาร์ทบริการที่เกิดปัญหา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสถานะของกระบวนการ โปรดดู แก้ปัญหากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์

โหนดภายนอก

บางกระบวนการสามารถกำหนดค่าจากภายนอกไปที่ Tableau Server ได้ ยกตัวอย่างเช่น สามารถกำหนดค่าที่เก็บบน SAN หรือ NAS ได้ หรือสามารถปรับใช้พื้นที่กับอินสแตนซ์ AWS RDS ได้ ในกรณีนี้ หน้าสถานะของ Tableau Server จะแสดงกระบวนการเหล่านี้บนโหนดภายนอก ด้วยสถานะ E และหน้าสถานะของ Tableau Services Manager (TSM) จะแสดงกระบวนการเหล่านี้บนภายนอก ด้วยเครื่องหมายถูก เพื่อบ่งชี้ว่ามีการกำหนดค่ากระบวนการภายนอก

หน้าสถานะของ Tableau Server Manager (TSM) ที่แสดงที่เก็บไฟล์เป็นกำหนดค่าจากภายนอกไปที่ Tableau Server:

หน้าสถานะของ Tableau Server ที่แสดงที่เก็บไฟล์เป็นกำหนดค่าจากภายนอกไปที่ Tableau Server:

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ