บันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

Tableau Server จะสร้างไฟล์บันทึกซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในฟังก์ชันการทำงาน บริการต่างๆ ที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ Tableau Server จะสร้างบันทึกของตัวเองขึ้นมา ไฟล์บันทึกเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ สิ่งที่บริการหรือกระบวนการกำลังดำเนินการ และจะเกิดอะไรขึ้นหากมีการสร้างข้อผิดพลาดหรือคำเตือนขึ้นมา ขอบเขตของข้อมูลในบันทึกจะขึ้นอยู่กับว่าบริการใดกำลังเขียนบันทึกอยู่ ตั้งค่าระดับการบันทึกไว้ที่ระดับใด และเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์

ไฟล์บันทึกมีประโยชน์ในการช่วยระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Tableau Server ในบางกรณี ผู้ดูแลระบบอาจสามารถดูบันทึกและค้นหาเบาะแสว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้น แต่ปกติแล้วบันทึก Tableau Server จะมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับฝ่ายสนับสนุนของ Tableau เมื่อคุณเปิดกรณีกับฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนอาจขอให้ส่งไฟล์บันทึกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ไดเรกทอรีและบันทึกบางรายการที่ Tableau Server สร้างขึ้น จะอ้างอิงจากเวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังเรียกใช้งาน และกระบวนการใดที่คุณกำหนดค่า ระบบจะเพิ่มบริการและกระบวนการใหม่เป็นระยะๆ เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานใหม่ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหรือบริการที่คุณสามารถค้นพบบันทึกได้ที่ กระบวนการของ Tableau Server

ไฟล์บันทึกของ Tableau Server ในคลัสเตอร์ที่ทำงานอยู่

คุณไม่ควรแก้ไขหรือลบไฟล์บันทึกในการติดตั้ง Tableau Server ที่ทำงานอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดพฤติกรรมหรือเวลาหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คาดคิดได้ บันทึกของ Tableau Server ส่วนใหญ่จะเขียนไว้ในตำแหน่งในไดเรกทอรีข้อมูล บันทึกบางรายการอาจเขียนไปยังตำแหน่งอื่น

แนวทางที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดในการรวบรวมและดูไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์คือการสร้างบันทึกที่เก็บถาวร ซึ่งเป็นการรวบรวมบันทึกจากโหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์มาบีบอัดไว้ หากคุณคิดว่าต้องใช้บันทึกเก่าๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น เพื่อเปรียบเทียบกับบันทึกใหม่หลังการอัปเกรด หรือเพื่อส่งให้กับฝ่ายสนับสนุนของ Tableau เมื่อดำเนินการแก้ปัญหาในเซิร์ฟเวอร์ ให้สร้างการบีบอัดอย่างถาวร แล้วย้ายสิ่งที่เก็บถาวรไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน Tableau Server ของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์บันทึกในบันทึกที่เก็บถาวร โปรดดู ไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ในไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัด

บันทึกอาจใช้พื้นที่พอสมควร โดยเฉพาะกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้งานสูงที่สุด คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm maintenance cleanup เพื่อลบบันทึกที่คุณไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไปได้ แต่หากคุณคิดว่าอาจต้องการบันทึกเดิมขึ้นมา ให้เก็บถาวรบันทึกเหล่านั้นไว้ก่อนล้างข้อมูล

ตำแหน่งของบันทึกหลักในการติดตั้ง Tableau Server ที่ทำงานอยู่

บันทึกส่วนใหญ่ของ Tableau Server จะเขียนไว้ในไดเรกทอรีข้อมูล /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/. ไดเรกทอรีย่อย สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์แต่ละรายการของบริการโดยมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริการและรหัสเวอร์ชัน ตัวอย่าง:

/var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/backgrounder

ตำแหน่งของไฟล์การกำหนดค่าในการติดตั้ง Tableau Server ที่ทำงานอยู่

นอกเหนือจากบันทึกของแต่ละบริการหรือแต่ละกระบวนการ ไดเรกทอรีย่อยของ config จะมีข้อมูลการกำหนดค่าเกี่ยวกับบริการด้วย

/var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/config/backgrounder

ฝ่ายสนับสนุนของ Tableau จะขอให้คุณรวบรวมข้อมูลเหล่านี้หากคุณดำเนินการกับข้อมูลส่วนนี้เมื่อเกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ ฝ่ายสนับสนุนจะสามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้

บันทึกที่ไม่ได้เขียนไว้ในตำแหน่งหลัก

บันทึกบางรายการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบันทึกหลัก และจะเขียนไว้ในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากไดเรกทอรีของบันทึกทั่วไปดังนี้

  • บันทึก TSM ไฟล์ tsm.log อยู่ใน <home dir>/.tableau/tsm
  • บันทึกการติดตั้ง ไฟล์ app-install.log อยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/logs
  • บันทึกการอัปเกรด ไฟล์ app-upgrade.log อยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/logs
  • บันทึกสคริปต์ Bash สคริปต์ Bash ของ Tableau Server ส่วนใหญ่ที่อยู่ใน /scripts directory (/opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version>) จะสร้างบันทึกของตัวเอง ซึ่งเป็นการเขียนไปยังไดเรกทอรี /var/tmp ในทุกครั้งที่มีการเรียกใช้สคริปต์

ไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ในไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัด

คุณอาจต้องการดูไฟล์บันทึกของ Tableau Server หรือต้องการส่งไฟล์เหล่านั้นไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Tableau หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีปัญหา ใช้คำสั่ง tsm maintenance ziplogs เพื่อสร้างไฟล์บันทึกแบบเก็บถาวรที่บีบอัดไว้จากโหนดทั้งหมดในการติดตั้งของคุณ ไฟล์บันทึกแบบเก็บถาวรของ Tableau Server จะรวบรวมไฟล์บีบอัดที่เรียกว่า logs.zip ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถระบุชื่อไฟล์อื่นได้เมื่อคุณสร้างไฟล์ที่เก็บถาวร คุณสามารถคัดลอกไฟล์ที่เก็บถาวรจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ภายในแล้วเปิดไฟล์จากจุดนั้น หรือส่งไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Tableau ได้

เมื่อคุณคลายการบีบอัดของไฟล์ที่เก็บถาวร ระบบจะสร้างไดเรกทอรีของโหนดแต่ละรายการในคลัสเตอร์ให้ รวมทั้งสร้างไดเรกทอรีย่อยให้กับไดเรกทอรีดังกล่าวสำหรับบริการหรือกระบวนการต่างๆ ที่ใช้หลักการตั้งชื่อแบบนี้ด้วย

<service_name>_<instance>.<version>.<build>

หากอินสแตนซ์ของบริการบนโหนดมีอยู่ด้วยกันหลายรายการ บริการดังกล่าวก็จะมีไดเรกทอรีหลายรายการสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแบ็กกราวเดอร์สองรายการในโหนด คุณจะเห็นไดเรกทอรีเป็นเช่นนี้

backgrounder_0.<version>.<build>
backgrounder_1.<version>.<build>

ไดเรกทอรีและบันทึกบางรายการในไฟล์บีบอัดจะอ้างอิงจากเวอร์ชันของ Tableau Server ที่คุณมี และกระบวนการใดที่คุณกำหนดค่า ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหรือบริการที่คุณสามารถค้นพบบันทึกได้ที่ กระบวนการของ Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ