Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการกำหนดเวลาและการติดตามที่มีอยู่ใน Tableau Server เพื่อเรียกใช้โฟลว์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่ออัปเดตเอาต์พุตโฟลว์ Tableau Prep Conductor เป็นส่วนหนึ่งของ Tableau การจัดการข้อมูล ที่เปิดตัวใน Tableau Server เวอร์ชัน 2019.1 และต้องเปิดใช้งานเพื่อกำหนดการเรียกใช้งานลำดับงานของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการของ Tableau Prep Conductor บน Tableau Server โปรดดู Tableau Prep Conductor

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 เป็นต้นไป จำเป็นต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล เพื่อเรียกใช้โฟลว์ตามกำหนดเวลาและเมื่อใช้ REST API เพื่อเรียกใช้โฟลว์
ไม่จำเป็นต้องใช้ การจัดการข้อมูล เพื่อเผยแพร่และเรียกใช้โฟลว์บนเว็บด้วยตนเองอีกต่อไป รวมถึงการสร้างและแก้ไขโฟลว์โดยตรงในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หากคุณเป็น Creator

โฟลว์ที่สร้างใน Tableau Prep Builder ต้องได้รับการเผยแพร่ไปยัง Tableau Server ก่อนจึงจะสามารถกำหนดเวลาเพื่อเรียกใช้ได้

การเผยแพร่ลำดับงานมีความใกล้เคียงกับการเผยแพร่แหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊กด้วย Tableau Desktop คุณสามารถทำไฟล์ต่างๆ เป็นแพ็กเกจได้ด้วยโฟลว์ หรือระบุการเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งข้อมูล เพื่ออัปเดตอินพุตของโฟลว์เมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง หากโฟลว์ของคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ให้ระบุประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ และตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูล

คุณยังสามารถเผยแพร่โฟลว์เพื่อแชร์กับผู้อื่นหรือเพื่อทำการแก้ไขต่อบนเว็บได้ ตัวอย่างเช่น เผยแพร่โฟลว์ที่ยังไม่สมบูรณ์ไปยัง Tableau Server แล้วเปิดโฟลว์บนเว็บในโหมดแก้ไขเพื่อดำเนินการต่อไป คุณยังสามารถสร้างโฟลว์ที่มีเฉพาะขั้นตอนอินพุต (ที่ได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม) และแชร์กับเพื่อนร่วมงานที่สามารถดาวน์โหลดโฟลว์ไปยังคอมพิวเตอร์ของตน และสร้างและเผยแพร่โฟลว์ของตนเองได้

สำหรับโฟลว์ที่จะเรียกใช้ จะต้องมีขั้นตอนเอาต์พุต และไม่มีข้อผิดพลาดหรือฟีเจอร์ที่เข้ากันไม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่โฟลว์ โปรดดู เผยแพร่โฟลว์ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันไม่ โปรดดู ความเข้ากันได้ของเวอร์ชันกับ Tableau Prep(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การติดตามการทำงานของลำดับงานของคุณนั้นง่ายดาย หากลำดับงานล้มเหลวในการเรียกใช้เนื่องจากข้อผิดพลาด เช่น การคำนวณไม่ถูกต้อง หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ใน Tableau Server โดยตรง คุณสามารถแก้ไขการเชื่อมต่อหรือแก้ไขลำดับงานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว จากนั้นเผยแพร่มันใหม่เพื่อทำงานต่อได้เลย

ตารางต่อไปนี้แสดงฟีเจอร์การจัดการโฟลว์ที่มีและไม่มีการเปิดใช้งาน การจัดการข้อมูล และ Tableau Prep Conductor

การจัดการข้อมูล ที่เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductorไม่มี การจัดการข้อมูล
 • ดูและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับโฟลว์ของคุณ รวมถึงกิจกรรมล่าสุดในหน้าเนื้อหา

 • แก้ไขโฟลว์ของคุณ (ตั้งแต่ในเวอร์ชัน 2020.4)

 • ดูผลลัพธ์ของการเรียกใช้โฟลว์และข้อผิดพลาดใดๆ ในแท็บประวัติการเรียกใช้

 • ใช้มุมมองของการดูแลระบบเพื่อตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และกิจกรรมของไซต์ รวมถึงมุมมองใหม่ที่ติดตามประวัติประสิทธิภาพของโฟลว์

 • เรียกใช้โฟลว์โดยใช้ REST API

 • ดูการแจ้งเตือนโดยละเอียดสำหรับการเรียกใช้โฟลว์ที่ล้มเหลว

 • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อส่งอีเมลไปยังเจ้าของโฟลว์ เพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อการเรียกใช้โฟลว์ไม่สำเร็จและสาเหตุ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือน โปรดดูเฝ้าติดตามสถานะของโฟลว์และประสิทธิภาพ

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโฟลว์ของคุณ รวมถึงกิจกรรมล่าสุดในหน้าเนื้อหา

 • แก้ไขโฟลว์ของคุณ (ตั้งแต่ในเวอร์ชัน 2020.4)

 • ดูและแก้ไขการเชื่อมต่อของคุณที่แท็บ การเชื่อมต่อ

เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บน Tableau Server

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มเผยแพร่ลำดับงานไปยัง Tableau Server ของคุณได้ มีการตั้งค่าระดับเซิร์ฟเวอร์และระดับไซต์ที่คุณต้องกำหนดค่าหรือตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมให้ Tableau Server ของคุณพร้อมสำหรับการอนุญาตเผยแพร่ การตั้งกำหนดการ และการติดตามลำดับงาน

ศึกษาหัวข้อต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจการให้สิทธิอนุญาต Tableau Prep Conductor และเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ