ขั้นตอนที่ 1 (การติดตั้งที่มีอยู่): เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีเปิดใช้งาน Tableau Prep conductor ในการติดตั้ง Tableau Server ที่มีอยู่ของคุณ

รองรับ Tableau Prep Conductor เฉพาะบน Tableau Server เวอร์ชัน 2019.1 ขึ้นไป หากใช้ Tableau Server 2018.3 หรือเก่ากว่าอยู่ คุณต้องอัปเกรด Tableau Server เป็น 2019.1 ก่อนจึงจะเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor ในการติดตั้ง Tableau Server ได้

Tableau Prep Conductor ได้รับอนุญาตผ่าน การจัดการข้อมูล ตามการปรับใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งอิงตามผู้ใช้หรืออิงตามคอร์เป็นหลัก การปรับใช้จะรวมการติดตั้ง Tableau Server ที่ได้รับใบอนุญาตและใช้งานจริงและการติดตั้ง Tableau Server ที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้ใช้งานจริงซึ่งรองรับการติดตั้งใช้งานจริง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน โปรดดู คู่มือการนำไปใช้งานของ Tableau

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีเปิดใช้งาน Tableau Prep conductor ในการติดตั้ง Tableau Server ที่มีอยู่ของคุณ

ก่อนอัปเกรด

เตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรด:

กำหนดการตั้งค่าเกตเวย์สาธารณะ

หาก Tableau Server ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ตัวรักษาสมดุลโหลดเพื่อกระจายคำขอข้ามเกตเวย์

 • พร็อกซีย้อนกลับเพื่อตรวจสอบสิทธิ์คำขอไคลเอ็นต์ภายนอก (อินเทอร์เน็ต) และปิดการเข้ารหัสที่ใช้ SSL

คุณต้องกำหนดการตั้งค่าเกตเวย์สาธารณะต่อไปนี้:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v <name> (นี่ควรเป็น URL ที่ผู้ใช้ของคุณจะใช้เพื่อเข้าถึง Tableau Server)

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่าเกตเวย์ โปรดดู การกำหนดค่าพร็อกซีสำหรับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การติดตั้งTableau Server โดยใช้ใบอนุญาตตามผู้ใช้

โทโพโลยีที่แนะนำสำหรับการติดตั้ง Tableau Server ที่ใช้งานจริงคือโหนดเฉพาะสำหรับการเรียกใช้ลำดับงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำและคำแนะนำสำหรับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การติดตั้ง Tableau Server แบบโหนดเดียว

ในขณะนี้ หากคุณมีการติดตั้ง Tableau Server แบบโหนดเดียว ขอแนะนำให้คุณเพิ่มโหนดที่สอง และกำหนดโหนดนี้ให้กับการเรียกใช้ลำดับงาน

 1. เรียกใช้การอัปเกรดในการติดตั้ง Tableau Server ปัจจุบันของคุณโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อด้านล่าง:

 2. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เพิ่มคีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บนโหนดของคุณ คีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล เช่นเดียวกับคีย์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ของคุณ สามารถใช้งานได้ผ่านทางพอร์ทัลลูกค้า(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • ในเว็บอินเทอร์เฟซ Tableau Services Manager ให้คลิกการให้สิทธิอนุญาตบนแท็บการกำหนดค่า แล้วคลิกเปิดใช้งานใบอนุญาต

  • ป้อนหรือวางคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ แล้วคลิกเปิดใช้งาน

  • ในหน้าลงทะเบียน ให้ป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ และคลิกลงทะเบียน

 3. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบว่า Tableau Prep Conductor เปิดใช้งานและกำลังทำงานอยู่

  • ในเว็บอินเทอร์เฟซ Tableau Services Manager ให้คลิกแท็บ สถานะ เพื่อดูสถานะ หากเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor และกำลังทำงานอยู่ คุณจะเห็น Tableau Prep Conductor ในรายการของกระบวนการเป็นใช้งานอยู่ หากไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor คุณจะเห็น Tableau Prep Conductor ในรายการของกระบวนการ แต่ไม่มีข้อมูลสถานะ

   ไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor:

   เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor และกำลังทำงานอยู่:

 4. เพิ่มโหนดที่สองลงในการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ โปรแกรมติดตั้งจะเปิดใช้งานกระบวนการที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ตัวควบคุมคลัสเตอร์ เปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์เนื่องจากจำเป็นต้องเรียกใช้งานในลำดับงานที่กำหนดเวลาไว้ เมื่อคุณเปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ โปรแกรมติดตั้งจะเปิดใช้งานอินสแตนซ์เดียวของเครื่องมือสำหรับข้อมูลและ Tableau Prep Conductor บนโหนดโดยอัตโนมัติ อย่าเพิ่มกระบวนการอื่นใดบนโหนดนี้
 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดโหนดนี้ให้ทำงานในลำดับงานเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทโหนด โปรดดูบทบาทโหนดใน Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • รับ nodeID สำหรับโหนดเฉพาะของคุณเพื่อดูรายการบริการในแต่ละโหนด:

   tsm topology list-nodes -v

  • ตั้งค่าบทบาทโหนดสำหรับโหนดเฉพาะโดยใช้ nodeID ที่คุณได้รับจากการเรียกใช้คำสั่งที่อธิบายไว้ข้างต้น:

   tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows

  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์:

   tsm pending-changes apply

  • ตรวจสอบสถานะเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดพร้อมทำงานและกำลังทำงานและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง:

   tsm status -v

คุณได้เพิ่ม Tableau Prep Conductor ลงในการติดตั้ง Tableau Server เรียบร้อยแล้ว

การติดตั้ง Tableau Server แบบหลายโหนด

 1. เรียกใช้การอัปเกรดในการติดตั้ง Tableau Server ปัจจุบันของคุณโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อด้านล่าง:

 2. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เพิ่มคีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor Tableau Prep Conductor จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติบนโหนดที่คุณได้เปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์แล้ว คีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล เช่นเดียวกับคีย์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ของคุณ สามารถใช้งานได้ผ่านทางพอร์ทัลลูกค้า(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • ในเว็บอินเทอร์เฟซ Tableau Services Manager ให้คลิกการให้สิทธิอนุญาตบนแท็บการกำหนดค่า แล้วคลิกเปิดใช้งานใบอนุญาต

  • ป้อนหรือวางคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ แล้วคลิกเปิดใช้งาน

  • ในหน้าลงทะเบียน ให้ป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ และคลิกลงทะเบียน

 3. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบว่า Tableau Prep Conductor เปิดใช้งานและกำลังทำงานอยู่

  • ในเว็บอินเตอร์เฟส Tableau Services Manager ให้คลิกแท็บสถานะเพื่อดูสถานะของกระบวนการทั้งหมด หากเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor และกำลังทำงานอยู่ คุณจะเห็น Tableau Prep Conductor ในรายการของกระบวนการเป็นใช้งานอยู่ หากไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor คุณจะเห็น Tableau Prep Conductor ในรายการของกระบวนการ แต่ไม่มีข้อมูลสถานะ

   ไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor:

   เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor และกำลังทำงานอยู่:

 4. เพิ่มโหนดใหม่ลงในการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ โปรแกรมติดตั้งจะเปิดใช้งานกระบวนการที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ตัวควบคุมคลัสเตอร์ เปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์เนื่องจากจำเป็นต้องเรียกใช้งานในลำดับงานที่กำหนดเวลาไว้ เมื่อคุณเปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ โปรแกรมติดตั้งจะเปิดใช้งานอินสแตนซ์เดียวของเครื่องมือสำหรับข้อมูลและ Tableau Prep Conductor บนโหนดโดยอัตโนมัติ อย่าเพิ่มกระบวนการอื่นใดบนโหนดนี้

  หมายเหตุ: โหนดเฉพาะจะนับรวมในจำนวนรวมของชุดบริการรวม คุณอาจต้องปรับใช้บริการรวมบนโหนดใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนโหนดทั้งหมดที่คุณมีในคลัสเตอร์ของคุณ รวมถึงโหนดเฉพาะใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับใช้ชุดบริการรวม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดโหนดนี้ให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลำดับงานเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทโหนด โปรดดูบทบาทโหนดใน Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • รับ nodeID สำหรับโหนดเฉพาะของคุณเพื่อดูรายการบริการในแต่ละโหนด:
  • tsm topology list-nodes -v
  • ตั้งค่าบทบาทโหนดสำหรับโหนดเฉพาะโดยใช้ nodeID ที่คุณได้รับจากการเรียกใช้คำสั่งที่อธิบายไว้ข้างต้น:
  • tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows
  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์:
  • tsm pending-changes apply
  • ตรวจสอบสถานะเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดพร้อมทำงานและกำลังทำงานและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง:
  • tsm status -v
 6. ในขั้นตอนนี้ คุณอาจเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บนโหนดอื่น ตามค่าเริ่มต้น กระบวนการแบ็กกราวเดอร์บนโหนดจะทำงานทั้งหมดทุกประเภท รวมถึงงานในลำดับงาน หากต้องการแยก Tableau Prep Conductor และงานในลำดับงานไปยังบางโหนดเท่านั้น คุณสามารถกำหนดค่าแบ็กกราวเดอร์ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หากต้องการเรียกใช้เฉพาะงานในลำดับงานเท่านั้น: tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows

  • หากต้องการเรียกใช้งานอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นลำดับงาน: tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r no-flows

คุณได้เพิ่ม Tableau Prep Conductor ลงในการติดตั้ง Tableau Server เรียบร้อยแล้ว

การติดตั้งTableau Server โดยใช้ใบอนุญาตการใช้งานตามคอร์

โทโพโลยีที่แนะนำสำหรับการติดตั้ง Tableau Server ที่ใช้งานจริงคือโหนดเฉพาะสำหรับการเรียกใช้ลำดับงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำและคำแนะนำสำหรับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การจัดการข้อมูล สำหรับใบอนุญาตการใช้งานตามคอร์จะรวมถึงคีย์ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor สำหรับ Tableau Server ของคุณ และคอร์ของ Tableau Prep Conductor ที่มาในหน่วยละสี่คอร์ ควรใช้คอร์ Tableau Prep Conductor กับโหนดที่กำหนดให้เรียกใช้ลำดับงาน คีย์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เช่นเดียวกับคีย์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ สามารถใช้งานได้ผ่านทางพอร์ทัลลูกค้า(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิอนุญาต Tableau Prep Conductor โปรดดู การให้สิทธิอนุญาต Tableau Prep Conductor สำหรับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การติดตั้ง Tableau Server แบบโหนดเดียว

ในขณะนี้ หากคุณมีการติดตั้ง Tableau Server แบบโหนดเดียว ขอแนะนำให้คุณเพิ่มโหนดที่สอง และกำหนดโหนดนี้ให้กับการเรียกใช้ลำดับงาน

 1. เรียกใช้การอัปเกรดในการติดตั้ง Tableau Server ปัจจุบันของคุณโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อด้านล่าง:

 2. เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บนโหนดที่คุณได้เปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์แล้ว เมื่อคุณกำลังใช้การอนุญาตที่อิงตามคอร์เป็นหลัก คุณต้องปรับใช้ทั้งคีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล และคีย์ผลิตภัณฑ์ Resource Core กับการปรับใช้ Tableau ของคุณ คีย์แรกอนุญาตให้ลำดับงานทำงานบน Tableau Server ผ่าน Tableau Prep Conductor ส่วนคีย์ที่สองเพิ่มแกนเพิ่มเติมสำหรับโหนด Tableau Prep Conductor คีย์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดพร้อมใช้งานผ่านพอร์ทัลลูกค้า(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • ในเว็บอินเทอร์เฟซ Tableau Services Manager ให้คลิกการให้สิทธิอนุญาตบนแท็บการกำหนดค่า แล้วคลิกเปิดใช้งานใบอนุญาต

  • ป้อนหรือวางคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ แล้วคลิกเปิดใช้งาน

  • ในหน้าลงทะเบียน ให้ป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ และคลิกลงทะเบียน

 3. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบว่า Tableau Prep Conductor เปิดใช้งานและกำลังทำงานอยู่

  • ในเว็บอินเทอร์เฟซ Tableau Services Manager ให้คลิกแท็บ สถานะ เพื่อดูสถานะ หากเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor และกำลังทำงานอยู่ คุณจะเห็น Tableau Prep Conductor ในรายการของกระบวนการเป็นใช้งานอยู่ หากไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor คุณจะเห็น Tableau Prep Conductor ในรายการของกระบวนการ แต่ไม่มีข้อมูลสถานะ

   ไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor:

   เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor และกำลังทำงานอยู่:

 4. เพิ่มโหนดที่สองลงในการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ โปรแกรมติดตั้งจะเปิดใช้งานกระบวนการที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ตัวควบคุมคลัสเตอร์ เปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์เนื่องจากจำเป็นต้องเรียกใช้งานในลำดับงานที่กำหนดเวลาไว้ เมื่อคุณเปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ โปรแกรมติดตั้งจะเปิดใช้งานอินสแตนซ์เดียวของเครื่องมือสำหรับข้อมูลและ Tableau Prep Conductor บนโหนดโดยอัตโนมัติ อย่าเพิ่มกระบวนการอื่นใดบนโหนดนี้

  สำคัญ: จำนวนคอร์กายภาพในเครื่องนี้ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าคอร์ของ Tableau Prep Conductor ที่คุณซื้อ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคอร์ของ Tableau Prep Conductor สี่คอร์ โหนดของคุณสามารถมีคอร์กายภาพได้สูงสุดสี่คอร์เท่านั้น หากต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานในการให้สิทธิอนุญาต Tableau Prep Conductor โปรดดู การให้สิทธิอนุญาต Tableau Prep Conductor สำหรับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดโหนดนี้ให้ทำงานในลำดับงานเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทโหนด โปรดดูบทบาทโหนดใน Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • รับ nodeID สำหรับโหนดเฉพาะของคุณเพื่อดูรายการบริการในแต่ละโหนด:

   tsm topology list-nodes -v

  • ตั้งค่าบทบาทโหนดสำหรับโหนดเฉพาะโดยใช้ nodeID ที่คุณได้รับจากการเรียกใช้คำสั่งที่อธิบายไว้ข้างต้น:

   tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows

  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์: tsm pending-changes apply

  • ตรวจสอบสถานะเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดพร้อมทำงานและกำลังทำงานและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง:

   tsm status -v

คุณได้เพิ่ม Tableau Prep Conductor ลงในการติดตั้ง Tableau Server เรียบร้อยแล้ว

การติดตั้ง Tableau Server แบบหลายโหนด

 1. เรียกใช้การอัปเกรดในการติดตั้ง Tableau Server ปัจจุบันของคุณโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อด้านล่าง:

 2. เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บนโหนดที่คุณได้เปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์แล้ว เมื่อคุณกำลังใช้การอนุญาตที่อิงตามคอร์เป็นหลัก คุณต้องปรับใช้ทั้งคีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล และคีย์ผลิตภัณฑ์ Resource Core กับการปรับใช้ Tableau ของคุณ คีย์แรกอนุญาตให้ลำดับงานทำงานบน Tableau Server ผ่าน Tableau Prep Conductor ส่วนคีย์ที่สองเพิ่มแกนเพิ่มเติมสำหรับโหนด Tableau Prep Conductor คีย์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดพร้อมใช้งานผ่านพอร์ทัลลูกค้า(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • ในเว็บอินเทอร์เฟซ Tableau Services Manager ให้คลิกการให้สิทธิอนุญาตบนแท็บการกำหนดค่า แล้วคลิกเปิดใช้งานใบอนุญาต

  • ป้อนหรือวางคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ แล้วคลิกเปิดใช้งาน

  • ในหน้าลงทะเบียน ให้ป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ และคลิกลงทะเบียน

 3. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบว่า Tableau Prep Conductor เปิดใช้งานและกำลังทำงานอยู่

  • ในเว็บอินเทอร์เฟซ Tableau Services Manager ให้คลิกแท็บ สถานะ เพื่อดูสถานะ หากเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor และกำลังทำงานอยู่ คุณจะเห็น Tableau Prep Conductor ในรายการของกระบวนการเป็นใช้งานอยู่ หากไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor คุณจะเห็น Tableau Prep Conductor ในรายการของกระบวนการ แต่ไม่มีข้อมูลสถานะ

   ไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor:

   เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor และกำลังทำงานอยู่:

 4. เพิ่มโหนดใหม่ลงในการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ แนะนำให้ใช้โหนดเฉพาะเพื่อเรียกใช้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลำดับงานสำหรับการติดตั้ง Tableau Server ที่ใช้งานจริง โปรแกรมติดตั้งจะเปิดใช้งานกระบวนการที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ตัวควบคุมคลัสเตอร์ เปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์เนื่องจากจำเป็นต้องเรียกใช้งานในลำดับงานที่กำหนดเวลาไว้ เมื่อคุณเปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ โปรแกรมติดตั้งจะเปิดใช้งานอินสแตนซ์เดียวของเครื่องมือสำหรับข้อมูลบนโหนดโดยอัตโนมัติ อย่าเพิ่มกระบวนการอื่นใดบนโหนดนี้

  หมายเหตุ: โหนดเฉพาะจะนับรวมในจำนวนรวมของชุดบริการรวม คุณอาจต้องปรับใช้บริการรวมบนโหนดใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนโหนดทั้งหมดที่คุณมีในคลัสเตอร์ของคุณ รวมถึงโหนดเฉพาะใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับใช้ชุดบริการรวม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  สำคัญ:
  จำนวนคอร์กายภาพในเครื่องนี้ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าคอร์ของ Tableau Prep Conductor ที่คุณซื้อ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคอร์ของ Tableau Prep Conductor สี่คอร์ โหนดของคุณสามารถมีคอร์กายภาพได้สูงสุดสี่คอร์เท่านั้น หากต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานในการให้สิทธิอนุญาต Tableau Prep Conductor โปรดดู การให้สิทธิอนุญาต Tableau Prep Conductor สำหรับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดโหนดนี้ให้ทำงานในลำดับงานเท่านั้น การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บนโหนดใหม่ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทบาทโหนดใน Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • รับ nodeID สำหรับโหนดเฉพาะของคุณเพื่อดูรายการบริการในแต่ละโหนด:

   tsm topology list-nodes -v

  • ตั้งค่าบทบาทโหนดสำหรับโหนดเฉพาะโดยใช้ nodeID ที่คุณได้รับจากการเรียกใช้คำสั่งที่อธิบายไว้ข้างต้น:

   tsm topology set-node-role -n nodeID -r flows

  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์:

   tsm pending-changes apply

  • ตรวจสอบสถานะเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดพร้อมทำงานและกำลังทำงานและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง:

   tsm status -v

 6. ในขั้นตอนนี้ คุณอาจเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บนโหนดอื่นที่มีกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ ตามค่าเริ่มต้น กระบวนการแบ็กกราวเดอร์บนโหนดจะทำงานทั้งหมดทุกประเภท รวมถึงงานในลำดับงาน หากต้องการแยก Tableau Prep Conductor และการดำเนินการในลำดับงานไปยังบางโหนดเท่านั้น คุณสามารถกำหนดค่าแบ็กกราวเดอร์ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • หากต้องการเรียกใช้เฉพาะงานในลำดับงานเท่านั้น:

    tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows

   • หากต้องการเรียกใช้งานอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นลำดับงาน:

    tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r no-flows

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าการตั้งค่าลำดับงานสำหรับ Tableau Server

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถติดตั้งหรืออัปเกรด Tableau Server และเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บน Tableau Server ได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ