ติดตั้งและกำหนดค่าโหนดเพิ่มเติม

หลังจากติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ (หรือโหนด) เซิร์ฟเวอร์จะทำงานและพร้อมใช้งาน แต่จะไม่มีการทำซ้ำ หากมีปัญหาในกระบวนการหรือปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Tableau Server อาจไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ กระบวนการทั้งหมดเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ดังนั้นจึงอาจมีความขัดแย้งสำหรับแหล่งข้อมูลบนคอมพิวเตอร์นั้น

คุณสามารถขยายการติดตั้ง Tableau Server ของคุณได้โดยการเพิ่ม Tableau ไปที่โหนดเพิ่มเติมเพื่อสร้างการติดตั้งแบบกระจาย บทความนี้อธิบายขั้นตอนทั่วไปในการติดตั้ง Tableau Server ในโหนดเพิ่มเติม และถือว่าคุณได้่ติดตั้ง Tableau ในโหนดเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้ง Tableau บนโหนดเริ่มต้น โปรดดู ติดตั้งและเริ่มต้น TSM

หากคุณติดตั้ง Tableau Server ในหลายโหนด คุณควรติดตั้งและกำหนดค่าโหนดทีละโหนด วิธีนี้จะทำให้คุณแก้ปัญหาที่อาจพบได้ง่ายขึ้น

สำคัญ: คุณควรเพิ่มและกำหนดค่าโหนดเพิ่มเติมเมื่อคุณสามารถทำตามกระบวนการได้เสร็จสิ้นทั้งหมดโดยใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ การเพิ่มโหนดโดยไม่ได้ใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการให้เสร็จสิ้นอาจส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server ได้

ตำแหน่งการติดตั้ง

โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งการติดตั้งและตำแหน่งไดเรกทอรีข้อมูลสำหรับ Tableau Server จะต้องเหมือนกันในทุกโหนดในคลัสเตอร์
 • คุณสามารถระบุตำแหน่งการติดตั้งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นบนการกระจายแบบ RHEL ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งบน Ubuntu ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูไดเรกทอรีการติดตั้ง
 • เมื่อคุณเริ่ม Tableau คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นสำหรับไดเรกทอรีข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูไดเรกทอรีข้อมูล

สร้างไฟล์ Bootstrap ของโหนด

 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

 2. คลิกแท็บการกำหนดค่า แล้วคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Bootstrap ในช่อง “เพิ่มโหนด”

  ระบบจะสร้างและคัดลอกไฟล์ Bootstrap ไปยังคอมพิวเตอร์ภายใน

  ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังจะรวมอยู่ในไฟล์ Bootstrap อยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบฝังไว้ในไฟล์ Bootstrap ให้ล้างตัวเลือกรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบชั่วคราวในไฟล์ หากคุณต้องการปิดใช้ความสามารถในการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังใน Bootstrap ของโหนด คุณก็สามารถกำหนดค่าตัวเลือกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้ ดู features.PasswordlessBootstrapInit เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้งและเริ่มต้นโหนดเพิ่มเติม

ก่อนจะเริ่มต้น โปรดยืนยันว่า Bootstrap โหนดของคุณเป็นไฟล์ล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเรียกใช้ tsm security regenerate-internal-tokens หลังจากที่สร้างไฟล์ bootstrap จะทำให้การเริ่มต้นล้มเหลว

 1. คัดลอกตัวติดตั้งดั้งเดิมที่คุณใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องแรกร่วมกับไฟล์ Bootstrap ที่คุณสร้างขึ้น และนำไปไว้ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่คุณจะเพิ่ม Tableau Server ซึ่งอาจเป็นการแชร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อไว้ หรือโดยตรงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็ได้

 2. หากเรียกใช้ไฟร์วอลล์ภายใน คุณต้องกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์สำหรับทุกโหนดในคลัสเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

 3. ในโหนดใหม่ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Tableau Server:

  ใช้ตัวจัดการแพ็กเกจเพื่อติดตั้งแพ็กเกจ Tableau Server

  คุณต้องติตตั้งเวอร์ชันใหม่ไปยังตำแหน่งเดิมของเวอร์ชันที่มีอยู่ ตำแหน่งการติดตั้งต้องเหมือนกันในทุกโหนด อย่าติดตั้งไปยังตำแหน่งใดๆ ด้วยการใช้ลิงก์เชิงสัญลักษณ์หรือไปยังไดเรกทอรีในระบบไฟล์เครือข่าย (NFS)

  • ในการกระจายแบบ RHEL ซึ่งรวมถึง CentOS คุณสามารถเลือกติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นได้

   • ตำแหน่งเริ่มต้น - หากต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งเริ่มต้น (/opt/tableau/tableau_server) ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งจัดรูปแบบ <version> เป็น major-minor-maintenance (เช่น 2019-2-5):

    sudo yum update

    sudo yum install tableau-server-<version>.x86_64.rpm

   • ตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น - หากต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น คุณต้องใช้ rpm -i นอกจากนั้นคุณยังต้องติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมด ดูหมายเหตุด้านล่าง

    เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

    sudo rpm -i --prefix /preferred/install/path tableau-server.rpm

   หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ yum เพื่อติดตั้ง Tableau Server ระบบจะดาวน์โหลดและติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมด นี่คือวิธีที่แนะนำในการติดตั้ง Tableau หากคุณต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หรือองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้ใช้ yum และคุณต้องติดตั้งโดยใช้ rpm -i คุณจะต้องติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมดแยกต่างหากด้วย หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพา โปรดดูการติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ Linux ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

  • ใน Ubuntu ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ โดยที่ <version> ต้องอยู่ในรูปแบบ major-minor-maintenance (ex: 2019-2-5):

   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
   sudo apt-get -y install gdebi-core
   sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb
   
 4. หากต้องการเริ่มต้นใช้งานการสื่อสารระหว่างโหนดใหม่และโหนดเริ่มต้น ให้เรียกใช้สคริปต์ initialize-tsm ที่ติดตั้งไว้เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Server

  ไปยังไดเรกทอรี scripts:

  cd /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/
 5. เรียกใช้สคริปต์ initialize-tsm:

  sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json --accepteula
  • ใช้แฟล็ก -b เพื่อระบุเส้นทางไปยังไฟล์บูตสแตรปที่คุณคัดลอกไว้ในคอมพิวเตอร์ หากคุณได้เข้ารหัสไฟล์บูตสแตรปไว้ คุณจะต้องทำการไปป์ไฟล์ตามที่อธิบายไว้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลับสำหรับการดำเนินการนำเข้าและส่งออก

  • หากสร้างไฟล์บูตสแตรปโดยไม่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝัง ให้ใช้แฟล็ก -u เพื่อระบุชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบในโหนดตั้งต้น นี่คือชื่อของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ Tableau Server คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm topology nodes get-bootstrap-file

   sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json -u <admin-user-on-first-node> --accepteula

   ข้อสำคัญ: คุณจะต้องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้คนเดียวกับที่คุณใช้ในระหว่างกระบวนการติดตั้งในโหนดตั้งต้น

  • แฟล็ก --accepteula ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (EULA) ของ Tableau Server EULA มีให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้: ข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง (ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

กำหนดค่าโหนดเพิ่มเติมด้วยตัวควบคุมคลัสเตอร์

 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

 2. คลิกแท็บการกำหนดค่า ข้อความควรแจ้งให้คุณทราบว่ามีการเพิ่มโหนดใหม่แล้ว

  คลิกดำเนินการต่อเพื่อปิดข้อความ

 3. ตัวควบคุมคลัสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของโทโพโลยีขั้นต่ำ และเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ละโหนดต้องเรียกใช้ตัวควบคุม

  หากคุณต้องการตั้งค่าโทโพโลยีขั้นต่ำสำหรับโหนด ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง คุณอาจทำอย่างนี้ได้หากคุณจะเพิ่มโหนดเพิ่มเติมและไม่พร้อมที่จะกำหนดค่าโหนดนี้เกินค่าขั้นต่ำ

  หากคุณต้องการเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมในโทโพโลยีขั้นต่ำ ให้ระบุกระบวนการที่ควรเรียกใช้ในโหนด ซึ่งทำได้โดยการเลือกกระบวนการที่คุณต้องการ หรือระบุจำนวนกระบวนการที่ควรเรียกใช้ในโหนด

  ตัวอย่างเช่น การเพิ่มเกตเวย์และอินสแตนซ์แบ็กกราวเดอร์สองรายการในโหนด:

  1. เลือกเกตเวย์

  2. ตั้งค่าจำนวนแบ็กกราวเดอร์เป็น 2

   การเพิ่มแบ็กกราวเดอร์ให้กับโหนดจะเพิ่มอินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูล หากยังไม่มีอยู่ในโหนด

  กระบวนการที่เจาะจงและจำนวนกระบวนการที่คุณตั้งค่าไว้จะขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมขององค์กร ระบบจะเพิ่มบางกระบวนการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มกระบวนการอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าโหนดและกระบวนการของ Tableau Server

  หมายเหตุ: TSM Web UI จำกัดให้คุณมีกระบวนการสูงสุด 8 อินสแตนซ์ที่อนุญาตให้คุณเลือกจำนวนอินสแตนซ์ได้ หากต้องการกำหนดค่าอินสแตนซ์มากกว่านี้ ให้ใช้บรรทัดคำสั่งและคำสั่ง TSM topology set-process หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูtsm topology set-process

 4. คลิกการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการที่ด้านบนของหน้า:

  หากคุณกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่มีโหนดอย่างน้อย 3 โหนด คำเตือนของชุดบริการรวมจะปรากฏขึ้น คุณสามารถดำเนินการต่อได้ คุณจะปรับใช้ชุดบริการรวมในขั้นตอนที่แยกต่างหาก

 5. คลิกใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ทและยืนยันเพื่อยืนยันการรีสตาร์ทของ Tableau Server

  หลังจากรีสตาร์ท Tableau Server แล้ว โหนดจะรวมอยู่ในโทโพโลยีขั้นต่ำที่จำเป็น และกระบวนการเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณกำหนดค่าไว้

สร้างไฟล์ Bootstrap ของโหนด

หากต้องการติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพิ่มเติม ให้ใช้ตัวติดตั้งเดียวกันกับโหนดเริ่มต้น ร่วมกับไฟล์ "Bootstrap" ที่คุณสร้างบนโหนดเริ่มต้น

สำคัญ: ไฟล์ Bootstrap มีสำเนาของไฟล์คีย์สโตร์หลักที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลลับของการกำหนดค่า ไฟล์ดังกล่าวยังสามารถฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งจะใช้ได้กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ดู tabadmincontroller.auth.expiration.minutes) และแสดงเป็นคุกกี้ของเซสชันได้ด้วย เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยไฟล์ Bootstrap

ชุดคำสั่งต่อไปนี้จะแสดงวิธีการตัวอย่างในการเข้ารหัสเอาต์พุตไฟล์ Bootstrap วิธีการนี้จะคล้ายคลึงกับกระบวนการเข้ารหัสที่อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลับสำหรับการดำเนินการนำเข้าและส่งออก

หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ต้องส่งเป็นอาร์กิวเมนต์แยกต่างหากที่มีโอเปอเรเตอร์ && \ ต่อท้ายดังต่อไปนี้

mkfifo -m 600 /tmp/secure1 && \

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file /tmp/secure1 && \

gpg --symmetric --batch --yes --passphrase-file ~/.secrets/pgppassphrase.txt --cipher-algo AES256 --output encrypted.enc < /tmp/secure1 && \

rm /tmp/secure1

 1. หลังจากที่ติดตั้ง Tableau Server บนโหนดเริ่มต้นแล้ว ให้สร้างไฟล์ Bootstrap ของโหนด

 2. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 3. พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อสร้างไฟล์ Bootstrap

  tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json

  ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังจะรวมอยู่ในไฟล์ Bootstrap อยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น หากคุณไม่ต้องการให้ไฟล์ Bootstrap รวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้ใช้ตัวเลือก -nec หรือ --no-embedded-credentials ดังนี้

  tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json --no-embedded-credentials

  หากคุณต้องการปิดใช้ความสามารถในการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังใน Bootstrap ของโหนด คุณก็สามารถกำหนดค่าตัวเลือกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้ ดู features.PasswordlessBootstrapInit เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตั้งและเริ่มต้นโหนดเพิ่มเติม

 1. คัดลอกตัวติดตั้งดั้งเดิมที่คุณใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องแรกร่วมกับไฟล์ Bootstrap ที่คุณสร้างขึ้น และนำไปไว้ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่คุณจะเพิ่ม Tableau Server ซึ่งอาจเป็นการแชร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อไว้ หรือโดยตรงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็ได้

 2. หากเรียกใช้ไฟร์วอลล์ภายใน คุณต้องกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์สำหรับทุกโหนดในคลัสเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

 3. ในโหนดใหม่ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Tableau Server:

  ใช้ตัวจัดการแพ็กเกจเพื่อติดตั้งแพ็กเกจ Tableau Server

  คุณต้องติตตั้งเวอร์ชันใหม่ไปยังตำแหน่งเดิมของเวอร์ชันที่มีอยู่ ตำแหน่งการติดตั้งต้องเหมือนกันในทุกโหนด อย่าติดตั้งไปยังตำแหน่งใดๆ ด้วยการใช้ลิงก์เชิงสัญลักษณ์หรือไปยังไดเรกทอรีในระบบไฟล์เครือข่าย (NFS)

  • ในการกระจายแบบ RHEL ซึ่งรวมถึง CentOS คุณสามารถเลือกติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นได้

   • ตำแหน่งเริ่มต้น - หากต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งเริ่มต้น (/opt/tableau/tableau_server) ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งจัดรูปแบบ <version> เป็น major-minor-maintenance (เช่น 2019-2-5):

    sudo yum update

    sudo yum install tableau-server-<version>.x86_64.rpm

   • ตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น - หากต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น คุณต้องใช้ rpm -i นอกจากนั้นคุณยังต้องติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมด ดูหมายเหตุด้านล่าง

    เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

    sudo rpm -i --prefix /preferred/install/path tableau-server.rpm

   หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ yum เพื่อติดตั้ง Tableau Server ระบบจะดาวน์โหลดและติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมด นี่คือวิธีที่แนะนำในการติดตั้ง Tableau หากคุณต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หรือองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้ใช้ yum และคุณต้องติดตั้งโดยใช้ rpm -i คุณจะต้องติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมดแยกต่างหากด้วย หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพา โปรดดูการติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ Linux ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

  • ใน Ubuntu ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ โดยที่ <version> ต้องอยู่ในรูปแบบ major-minor-maintenance (ex: 2019-2-5):

   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
   sudo apt-get -y install gdebi-core
   sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb
   
 4. หากต้องการเริ่มต้นใช้งานการสื่อสารระหว่างโหนดใหม่และโหนดเริ่มต้น ให้เรียกใช้สคริปต์ initialize-tsm ที่ติดตั้งไว้เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Server

  บนโหนดใหม่

  ไปยังไดเรกทอรี scripts:

  cd /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/
 5. เรียกใช้สคริปต์ initialize-tsm:

  sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json --accepteula
  • ใช้แฟล็ก -b เพื่อระบุเส้นทางไปยังไฟล์บูตสแตรปที่คุณคัดลอกไว้ในคอมพิวเตอร์ หากคุณได้เข้ารหัสไฟล์บูตสแตรปไว้ คุณจะต้องทำการไปป์ไฟล์ตามที่อธิบายไว้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลับสำหรับการดำเนินการนำเข้าและส่งออก

  • หากสร้างไฟล์บูตสแตรปโดยไม่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝัง ให้ใช้แฟล็ก -u เพื่อระบุชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบในโหนดตั้งต้น นี่คือชื่อของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ Tableau Server คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm topology nodes get-bootstrap-file

   sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json -u <admin-user-on-first-node> --accepteula

   ข้อสำคัญ: คุณจะต้องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้คนเดียวกับที่คุณใช้ในระหว่างกระบวนการติดตั้งในโหนดตั้งต้น

  • แฟล็ก --accepteula ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (EULA) ของ Tableau Server EULA มีให้บริการในตำแหน่งต่อไปนี้:

   /opt/tableau/tableau_server/packages/docs.<version_code>/EULA.rtf

กำหนดค่าโหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ตัวอย่างพื้นฐานนี้แสดงให้เห็นวิธีการตั้งค่าโทโพโลยีในโหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างการทำงานแบบหลายโหนด โปรดดู ตัวอย่าง: ติดตั้งและกำหนดค่าคลัสเตอร์ HA แบบสามโหนด

ในโหนดเริ่มต้น (ดั้งเดิม) ให้ตั้งค่าโทโพโลยีของโหนดที่เพิ่มใหม่ โทโพโลยีจะระบุกระบวนการที่ควรทำงานบนโหนด และจำนวนอินสแตนซ์ของแต่ละกระบวนการที่ควรเรียกใช้ โทโพโลยีของโหนดจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและความต้องการขององค์กรคุณ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของการตั้งค่าโทโพโลยี

 1. ในโหนดเริ่มต้น (ดั้งเดิม) เปิดเซสชันการยุติ

 2. รับ ID โหนดสำหรับโหนดใหม่

  tsm topology list-nodes -v

  ตัวเลือก -v ระบุรายการโหนดและกระบวนการที่ใช้งานอยู่ คุณจะสามารถระบุโหนดที่เพิ่มใหม่ได้ เพราะจะไม่มีกระบวนการในโหนดที่เพิ่มใหม่

 3. ระบุกระบวนการแต่ละรายการที่ควรจะเรียกใช้ในโหนดนี้

  ทำเช่นนี้กับคำสั่งต่อไปนี้

  tsm topology set-process -n <nodeID> -pr <processname> -c <n>

  คุณต้องเพิ่มอินสแตนซ์ของตัวควบคุมคลัสเตอร์ของแต่ละโหนด

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการเพิ่มตัวควบคุมคลัสเตอร์ อินสแตนแบ็กกราวเดอร์สองรายการ และเกตเวย์หนึ่งรายการให้กับโหนด2:

  tsm topology set-process -n node2 -pr clustercontroller -c 1
  tsm topology set-process -n node2 -pr backgrounder -c 2
  tsm topology set-process -n node2 -pr gateway -c 1

  กระบวนการที่เจาะจงและจำนวนกระบวนการที่คุณตั้งค่าไว้จะขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมขององค์กร ระบบจะเพิ่มบางกระบวนการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มกระบวนการอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าโหนดและกระบวนการของ Tableau Server

 4. ใช้การกำหนดค่าโหนดหากการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง pending-changes apply จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะรีสตาร์ท โดยข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงาน แต่ในกรณีนี้จะไม่มีการรีสตาร์ท คุณสามารถระงับข้อความแจ้งได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-prompt แต่การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนลักษณะการรีสตาร์ท หากการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใช้การรีสตาร์ท ระบบจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่มีข้อความแจ้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes apply

  tsm pending-changes apply

  คำเตือนเกี่ยวกับการปรับใช้ “บริการรวม” จะปรากฏขึ้น หากคุณมีการปรับใช้คลัสเตอร์แบบสามหรือห้าโหนด หากนี่เป็นเพียงคำเตือนเดียว คุณสามารถลบล้างคำเตือนอย่างปลอดภัยได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-warnings เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าแม้จะมีคำเตือนก็ตาม

  tsm pending-changes apply --ignore-warnings

ติดตั้งไดรเวอร์

คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์เพื่อให้ Tableau Server สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลและเรียกใช้การแยกข้อมูล ติดตั้งไดรเวอร์นี้ในโหนดที่ใช้งานกระบวนการดังต่อไปนี้

 • VizQL Server (vizqlserver)
 • เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (vizportal)
 • เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล (dataserver)
 • แบ็กกราวเดอร์ (backgrounder)

ไดรเวอร์และมุมมองสำหรับการดูแลระบบ

หากคุณต้องการใช้มุมมองสำหรับการดูแลระบบใน Tableau Server คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์ PostgreSQL ในโหนดที่ใช้งานกระบวนการข้างต้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ไดรเวอร์ฐานข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ