ย้ายเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลด้วยการแยกข้อมูล

ผู้ใช้ Tableau Server สามารถเผยแพร่การแยกข้อมูลที่เป็นสำเนา หรือสับเซ็ตของข้อมูลดั้งเดิมได้ การแยกข้อมูลนี้อาจถูกฝังไว้ในเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูล เมื่อคุณใช้ Content Migration Tool ของ Tableau เพื่อย้ายเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่มีการแยกข้อมูล การแยกข้อมูลดังกล่าวจะย้ายไปพร้อมกับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่บรรจุการแยกข้อมูลตามค่าเริ่มต้น Content Migration Tool ให้ตัวเลือกสองสามรายการสำหรับการควบคุมพฤติกรรมนี้

 • การสลับไปยังการเชื่อมต่อแบบสด

  คุณสามารถเพิ่มการแปลงลบการแยกข้อมูลให้กับแผนการย้ายเพื่อลบการแยกข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลระหว่างการย้าย โดยเวิร์กบุ๊กต้นทางหรือแหล่งข้อมูลจะไม่ถูกแก้ไขเสมอ สำเนาของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่ย้ายไปยังปลายทาง โปรเจกต์จะถูกลบการแยกข้อมูลออก เพื่อให้สามารถสลับการเชื่อมต่อข้อมูลกลับสู่การเชื่อมต่อแบบสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การรีเฟรชการแยกข้อมูลหลังการย้าย

  คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกรีเฟรชการแยกข้อมูลหลังการย้ายในแผนการย้ายเพื่อให้มีงานรีเฟรชการแยกข้อมูลโดยทันทีตามกำหนดการหลังย้ายเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูล

  เราไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกรีเฟรชการแยกข้อมูลหลังการย้ายหากแผนการย้ายของคุณได้ใช้การแปลงตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อไปยังชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน) เมื่อคุณเปลี่ยนข้อมูลการเชื่อมต่อให้ชี้ไปที่ข้อมูลอื่นและใช้ตัวเลือกรีเฟรชการแยกข้อมูลหลังการย้าย การดำเนินการเช่นนี้อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยได้

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตัวเลือกที่ 3: รีเฟรชการแยกข้อมูลหลังการย้าย

การเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้การแยกข้อมูล

การเชื่อมต่อข้อมูลของ Tableau เป็นได้ทั้งรูปแบบการเชื่อมต่อแบบสดที่สืบค้นแหล่งข้อมูลโดยตรง หรือแยกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล การแยกข้อมูลคือสำเนาหรือสับเซ็ตของข้อมูลดั้งเดิมและสามารถฝังในเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลได้ เมื่อมีการแยกข้อมูล มุมมองจะสืบค้นข้อมูลจากการแยกข้อมูลแทนแหล่งข้อมูลพื้นฐาน

โดยปกติแล้วคุณจะต้องปรับแต่งการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลระหว่างการย้ายเพื่อให้แหล่งข้อมูลชี้ไปยังฐานข้อมูลอื่นบนไซต์ปลายทางมากกว่าไซต์ต้นทาง

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังย้ายเวิร์กบุ๊กจาก โปรเจกต์ในที่พักข้อมูลไปยังโปรเจกต์การผลิต คุณอาจต้องการอัปเดตการเชื่อมต่อข้อมูลภายในเวิร์กบุ๊กให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการผลิตของคุณ คุณสามารถปรับใช้สิ่งนี้ได้ด้วยการแปลงตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อในแผนการย้ายของคุณ ทำให้ตอนนี้คุณมีแผนการย้ายซึ่งคัดลอกเวิร์กบุ๊กจากที่พักข้อมูลไปยังการผลิตและอัปเดตการเชื่อมต่อข้อมูลให้ชี้ไปยังฐานข้อมูลการผลิต

หากเวิร์กบุ๊กของคุณใช้การแยกข้อมูลก็จำเป็นต้องมีงานเพิ่มเติมด้วย ในสถานการณ์นี้ เวิร์กบุ๊กจะดำเนินการย้ายและการเชื่อมต่อข้อมูลสดจะอัปเดต แต่มุมมองจะยังคงแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลสำหรับพักข้อมูลเนื่องจากมุมมองจะมีการแยกข้อมูลจากฐานข้อมูลสำหรับพักข้อมูล - ที่คัดลอกจากโปรเจกต์ต้นทาง (ที่พักข้อมูล) โดยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

ตัวเลือกที่ 1: ใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

คุณสามารถเปลี่ยนเวิร์กบุ๊กให้ใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แทนได้ ด้วยวิธีนี้การแยกข้อมูลจะดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่และการย้ายที่อัปเดตเวิร์กบุ๊กซึ่งใช้แหล่งข้อมูลจะลดความซับซ้อนลงเพราะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลสดหรือการแยกข้อมูล

ตัวเลือกที่ 2: ลบการแยกข้อมูลระหว่างการย้าย

คุณสามารถเพิ่มการแปลงลบการแยกข้อมูลไปยังแผนการย้ายของคุณได้ การดำเนินการนี้จะเป็นการลบการแยกข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กของคุณ และสลับแหล่งข้อมูลไปสู่การเชื่อมต่อแบบสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวเลือกที่ 3: รีเฟรชการแยกข้อมูลหลังการย้าย

คุณสามารถใช้ตัวเลือกรีเฟรชการแยกข้อมูลหลังการย้ายในแผนการย้ายของคุณได้ การดำเนินการนี้จะย้ายการแยกข้อมูลไปพร้อมกับเวิร์กบุ๊กแต่จะมีการกำหนดเวลาสำหรับงานการรีเฟรชการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กหลังการย้ายเสร็จสมบูรณ์โดยทันที

ไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อใช้ร่วมกับการแปลงตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

ปัญหาก็คือเวิร์กบุ๊กที่ย้ายบนไซต์ปลายทางของคุณจะยังคงแสดงข้อมูลที่แยกซึ่งเป็นข้อมูลเก่า (ต้นทาง) ในช่วงระหว่างการดำเนินการย้ายจนเสร็จสิ้นและการดำเนินงานรีเฟรชการแยกข้อมูลจนเสร็จสิ้น หากงานการรีเฟรชการแยกข้อมูลล้มเหลว จะทำให้ข้อมูลที่แยก/ข้อมูลเก่ายังคงอยู่จนกว่าจะรีเฟรชการแยกข้อมูลสำเร็จ

ในสถานการณ์ดังที่เราได้สรุปไว้ข้างต้น การย้ายจากที่พักข้อมูลไปยังสภาพแวดล้อมการผลิตอาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่คุณควรตระหนักว่าผู้ใช้เวิร์กบุ๊กของคุณอาจไม่ทราบว่าเวิร์กบุ๊กกำลังแสดงข้อมูลเก่า/ข้อมูลที่พักไว้เนื่องจากการย้ายข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นและการแยกข้อมูลยังไม่ได้รีเฟรช

ในสถานการณ์อื่นๆ ที่คุณอาจต้องใช้ตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลให้ชี้ไปยังกลุ่มลูกค้าหรือข้อมูลไคลเอ็นต์ที่แตกต่างกัน การดำเนินการเช่นนี้อาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงเนื่องจากการแยกข้อมูลของเวิร์กบุ๊กมีข้อมูลไคลเอ็นต์หรือลูกค้าที่แตกต่างกันจนกว่าการแยกข้อมูลจะได้รับการรีเฟรชหลังการย้าย

หนึ่งวิธีในการบรรเทาปัญหานี้คือการปรับใช้การย้าย 2 ระยะ วิธีนี้จำเป็นต้องสร้างแผนการย้ายสองรายการ แผนการสำหรับแต่ละขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างและเพื่อรับประกันว่าเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลมีการแยกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันก่อนจะสามารถเข้าถึงได้

 • ระยะที่ 1: ย้ายเนื้อหาของคุณไปยังโปรเจกต์ในไซต์ปลายทางที่มีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ การย้ายนี้อนุญาตให้คุณใช้ตัวเลือกรีเฟรชการแยกข้อมูลหลังการย้ายพร้อมกับการแปลงตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อเพื่ออัปเดตการเชื่อมต่อข้อมูลเนื่องจากจะไม่มีผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตรายใดๆ ที่จะได้เห็นข้อมูลเก่าแม้การแยกข้อมูลจะล้มเหลวก็ตาม
 • ระยะที่ 2: หลังจากระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์และคุณยืนยันว่ามีการรีเฟรชการแยกข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้เรียกใช้แผนการย้ายแผนที่สองเพื่อย้ายเนื้อหาจากปลายทางของระยะที่ 1 ไปสู่ปลายทางสุดท้ายที่ผู้ใช้ปลายทางจะเห็นข้อมูลได้

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ใช้ไซต์ Tableau ที่มีบทบาท Explorer หรือสูงกว่า ในการย้ายเนื้อหา คุณต้องมีสิทธิ์ดูและดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก/บันทึกสำเนาสำหรับเวิร์กบุ๊กบนไซต์ต้นทางและสิทธิ์ในการเผยแพร่ และความสามารถดูและเผยแพร่สำหรับโปรเจ็กต์เป้าหมายบนไซต์ปลายทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ