บันทึกงานของคุณ

คุณสามารถบันทึกงานของคุณได้ตลอดเวลาขณะวิเคราะห์หรือใช้งานข้อมูลใน Tableau

สำหรับ Tableau Desktop

ใน Tableau Desktop คุณสามารถบันทึกงานได้หลายวิธี:

 • บันทึกเวิร์กบุ๊กอัตโนมัติ - บันทึกเวิร์กบุ๊กอัตโนมัติในตำแหน่งเดียวกับไฟล์ต้นฉบับ ในกรณีที่ระบบขัดข้อง ระบบจะสร้างไฟล์เวอร์ชันกู้คืนให้

 • บันทึกเวิร์กบุ๊ก – บันทึกเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 • บันทึกเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ – บันทึกเวิร์กบุ๊กพร้อมกับแหล่งข้อมูลและรูปภาพไฟล์ในเครื่องไว้ในไฟล์เดียวกัน

 • บันทึกบุ๊กมาร์ก – บันทึกเวิร์กชีตปัจจุบัน

คุณสามารถแบ่งปันเวิร์กบุ๊กและบุ๊กมาร์กกับเพื่อนร่วมงานได้หากเพื่อนร่วมงานมีสิทธิ์การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กนั้นๆ หากเพื่อนร่วมงานไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงแหล่งข้อมูล คุณสามารถบันทึกเป็นเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจได้

ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หน่วยวัดจัดกลุ่ม ฟิลด์ที่คำนวณ กลุ่ม และเซต บันทึกอยู่ในเวิร์กบุ๊กและบุ๊กมาร์ก

บันทึกเวิร์กบุ๊กอัตโนมัติ

Tableau Desktop จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติทุกๆ สองสามนาที ทำให้ไม่ต้องกังวลว่างานที่ใช้เวลาทำนานหลายชั่วโมงจะสูญหายหาก Tableau Desktop ปิดโดยไม่คาดคิด คุณสมบัตินี้เปิดใช้งานอยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดได้จากแถบเครื่องมือใต้ช่วยเหลือ >การตั้งค่าและประสิทธิภาพการทำงาน>เปิดใช้งานบันทึกอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ อาจเป็นไปได้ว่าผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

หาก Tableau หยุดทำงาน เวิร์กบุ๊กเวอร์ชันกู้คืนจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยมีสกุลไฟล์เป็น .twbr และบันทึกอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับหรือในโฟลเดอร์ที่เก็บใน Tableau ของฉัน/เวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊กใหม่จะบันทึกในชื่อ "Book1" และมี ID ตัวเลข เมื่อคุณเปิด Tableau อีกครั้ง กล่องโต้ตอบการกู้คืนจะแสดงรายชื่อไฟล์ที่กู้คืน โดยคุณสามารถเลือกได้จากรายชื่อนี้และเปิดไฟล์เพื่อดำเนินการต่อ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจากกล่องโต้ตอบนี้ได้อีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ระหว่างการติดตั้ง ดูก่อนคุณติดตั้ง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในคู่มือการปรับใช้ Tableau Desktop

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

เมื่อคุณเปิด Tableau Desktop ระบบจะสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่อัตโนมัติ ในเวิร์กบุ๊กจะมีงานที่คุณสร้างไว้และประกอบด้วยเวิร์กชีตหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชีตขึ้นไป เวิร์กชีตแต่ละอันจะมีมุมมองข้อมูลเฉพาะ

วิธีบันทึกเวิร์กบุ๊ก Tableau:

 1. เลือกไฟล์ > บันทึก

 2. ระบุชื่อไฟล์ของเวิร์กบุ๊กลงในช่องโต้ตอบบันทึกเป็น

ตามค่าเริ่มต้น Tableau บันทึกไฟล์เป็นสกุล .twb ตามค่าเริ่มต้น Tableau บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณในโฟลเดอร์เวิร์กบุ๊กในที่เก็บใน Tableau ของฉัน คุณสามารถค้นหาที่เก็บนี้ได้ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊ก Tableau ไปยังไดเรกทอรีใดๆ ที่คุณเลือกได้

ชื่อไฟล์ Tableau จะต้องไม่มีอักขระต่อไปนี้: เครื่องหมายทับหน้า (/), เครื่องหมายทับหลัง (\), เครื่องหมายมากกว่า (>), เครื่องหมายน้อยกว่า (<), เครื่องหมายดอกจันทร์ (*), เครื่องหมายปรัศนี (?), เครื่องหมายอัญประกาศ ("), เครื่องหมายขีดตั้ง (|), เครื่องหมายทวิภาค (:) หรือเครื่องหมายอัฒภาค (;)

วิธีบันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่:

 • เลือกไฟล์ > บันทึกเป็น แล้วบันทึกไฟล์ด้วยชื่อใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ

เวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจประกอบไปด้วยเวิร์กบุ๊กพร้อมกับสำเนาของแหล่งข้อมูลไฟล์ในเครื่องใด ๆ และภาพพื้นหลัง เวิร์กบุ๊กไม่ได้เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลและรูปภาพเดิมอีกต่อไป เวิร์กบุ๊กเหล่านี้จะบันทึกเป็นนามสกุลไฟล์ .twbx ผู้ใช้อื่นสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจโดยใช้ Tableau Desktop หรือ Tableau Reader และไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊กนั้นๆ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ ดูเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

บันทึกบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถบันทึกเวิร์กชีตเดี่ยวเป็นบุ๊กมาร์ก Tableau ได้ เมื่อคุณบันทึกบุ๊กมาร์ก Tableau จะสร้างสแนปชอตของเวิร์กชีต สามารถเข้าถึงบุ๊กมาร์กได้จากเวิร์กบุ๊กใดๆ โดยใช้เมนูบุ๊กมาร์ก เมื่อคุณเปิดเวิร์กชีตที่บุ๊กมาร์กไว้ บุ๊กมาร์กนี้จะเพิ่มเวิร์กชีตไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ โดยอยู่ในสภาพที่ถูกบุ๊กมาร์กไว้ ไฟล์จะไม่ถูกอัปเดตหรือเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ บุ๊กมาร์กช่วยให้ใช้งานเวิร์กชีตที่ใช้งานบ่อยๆ ได้สะดวก

วิธีบันทึกบุ๊กมาร์ก Tableau:

 1. เลือกหน้าต่าง > บุ๊กมาร์ก > สร้างบุ๊กมาร์ก

 2. ระบุชื่อไฟล์และตำแหน่งบุ๊กมาร์กในกล่องโต้ตอบสร้างบุ๊กมาร์ก

Tableau บันทึกเป็นสกุล .tbm ตำแหน่งเริ่มต้นคือโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กในที่เก็บของ Tableau อย่างไรก็ตามคุณสามารถบันทึกบุ๊กมาร์กไปยังตำแหน่งใดก็ได้ที่คุณต้องการ บุ๊กมาร์กที่ไม่จัดเก็บอยู่ในที่เก็บของ Tableau จะไม่ปรากฏบนเมนูบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถจัดระเบียบบุ๊กมาร์กเป็นดฟลเดอร์ได้แบบเดียวกับวิธีที่คุณจัดระเบียบไฟล์หรือเอกสาร วิธีนี้ช่วยคุณได้อย่างมากในกรณีที่คุณมีบุ๊กมาร์กจำนวนมากที่ต้องจัดระเบียบ เช่น คุณสามารถจัดระเบียบบุ๊กมาร์กตามชื่อพนักงาน ประเภทผลิตภัณฑ์ หรือยอดขาย คุณสามารถจัดระเบียบบุ๊กมาร์กโดยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่มี เปลี่ยนชื่อไฟล์บุ๊กมาร์กที่มี และอื่นๆ

ลบบุ๊กมาร์กโดยใช้วิธีเดียวกันกับการลบไฟล์อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากลบบุ๊กมาร์กออกจากโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กในที่เก็บของ Tableau บุ๊กมาร์กจะถูกนำออกจากเมนูบุ๊กมาร์กเมื่อคุณเริ่มใช้งาน Tableau ครั้งถัดไป

หมายเหตุ: โดยส่วนใหญ่ บุ๊กมาร์กคือสแนปชอตของเวิร์กชีตและมีการเชื่อมต่อข้อมูล รูปแบบ ฯลฯ บุ๊กมาร์กจะไม่มีค่าพารามิเตอร์และการตั้งค่าหน้าปัจจุบันบนแถบหน้า

สำหรับการเขียนเว็บ

เมื่อสร้าง แก้ไข และโต้ตอบกับมุมมองบน Tableau Server หรือ Tableau Cloud คุณสามารถบันทึกงานได้โดยทำตามวิธีต่อไปนี้:

 • บันทึกเวิร์กบุ๊ก - บันทึกเวิร์กบุ๊กในโครงการที่คุณระบุ

 • บันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊ก - บันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊กในโครงการที่คุณระบุ

 • บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นมุมมองที่กำหนดเอง - บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นมุมมองที่กำหนดเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองต้นฉบับและการอัปเดตเมื่อมีการอัปเดตที่มุมมองต้นฉบับ

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

เมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ หรือแก้ไขเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่บน Tableau Server หรือ Tableau Cloud คุณสามารถบันทึกงานของคุณได้ตลอดเวลา

วิธีบันทึกเวิร์กบุ๊ก:

 • ในโหมดแก้ไขเว็บ ให้เลือกไฟล์ > บันทึก

  หมายเหตุ: หากยังไม่เคยบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณต้องเลือกไฟล์ > บันทึกเป็น

บันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊กที่มี

บางครั้งคุณอาจไม่ต้องการเขียนการเปลี่ยนแปลงทับมุมมองที่มีอยู่ ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถบันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ได้ หากคุณทำเช่นนี้ เวิร์กบุ๊กที่มีอยู่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสำเนาของเวิร์กบุ๊กนี้จะถูกสร้างขึ้นและคุณสามารถแก้ไขได้จากสำเนานี้

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ สำเนาฉบับนี้จะไม่อัปเดตเมื่อมีการอัปเดตหรือเผยแพร่เวิร์กบุ๊กต้นฉบับ นอกจากนี้ เมื่อลบเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ สำเนานนี้จะไม่ถูกลบ หากคุณต้องการสร้างมุมมองที่อัปเดตไปตามต้นฉบับ โปรดดูส่วน บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นมุมมองที่กำหนดเอง

วิธีบันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊ก:

 1. ในโหมดแก้ไขเว็บ ให้เลือกไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเวิร์กบุ๊กที่เปิดขึ้น ให้ทำตามวิธีต่อไปนี้:

  1. สำหรับชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับเวิร์กบุ๊ก

  2. สำหรับโครงการ: เลือกโครงการที่คุณต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊ก

  3. (ไม่บังคับ) เลือกแสดงแผ่นงานเป็นแท็บเพื่อแสดงเวิร์กชีต แดชบอร์ด และเรื่องราวทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กเป็นแท็บแยก

  4. คลิกบันทึก

  หมายเหตุ: บุคคลที่เผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud สามารถตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังบันทึก ตัวเลือกการตรวจสอบสิทธิ์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบบันทึกเวิร์กบุ๊ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ในหัวข้อ ตั้งค่าข้อมูลโปรดดู ระบบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นมุมมองที่กำหนดเอง

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงแบบเดิมๆ ในมุมมองทุกครั้งที่เปิดมุมมองขึ้น คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นมุมมองที่กำหนดเองได้ ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานในโหมดแก้ไขเว็บ แต่สามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณเปิดมุมมองขึ้นมาเพื่อทำการโต้ตอบกับมุมมอง

มุมมองที่กำหนดเองจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับ แต่จะมีความเกี่ยวข้องกัน หากมุมมองต้นฉบับได้รับการอัปเดตหรือเผยแพร่ซ้ำ มุมมองที่กำหนดเองก็จะได้รับการอัปเดตด้วยเช่นกัน

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้งานอื่น (สาธารณะ) เห็นมุมมองที่กำหนดเองหรือมีแต่คุณเท่านั้นที่เห็น (ส่วนตัว)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองที่กำหนดเองและวิธีสร้าง โปรดดู ใช้มุมมองที่กำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ดูเพิ่มเติม

ใช้มุมมองที่กำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ