ส่งออกข้อมูลจาก Tableau Desktop

คุณสามารถส่งออกข้อมูลในแหล่งข้อมูล Tableau ที่มีบันทึกข้อมูลดั้งเดิมของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรืออีกวิธีคือการส่งออกข้อมูลเพียงบางส่วนที่ใช้เพื่อสร้างมุมมองเท่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Tableau Cloud หรือ Tableau Server โปรดดู ดาวน์โหลดมุมมองและเวิร์กบุ๊ก และ ลิงก์ไปยัง PNG, PDF หรือ CSV ของมุมมอง

ส่งออกข้อมูลในแหล่งข้อมูล

หลังจากที่คุณผสานตารางจากการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งแห่งและดำเนินการปรับแต่งทั่วไป (ตัวอย่างเช่น สร้างฟิลด์ที่คำนวณ ฟิลด์ Pivot สร้างกลุ่ม ใช้แหล่งข้อมูลหรือตัวกรองการแยกข้อมูล และอื่นๆ) กับแหล่งข้อมูล Tableau ของคุณ คุณอาจต้องการแชร์หรือใช้ข้อมูลในรูปแบบใหม่อีกครั้ง คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยวิธีที่ระบุไว้ด้านล่าง

หมายเหตุ: การส่งออกอาจแยกออกจากการคำนวณตารางบางรายการและนิพจน์ระดับรายละเอียด

ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ .csv

เนื่องจากรูปแบบ .csv นั้นเป็นหนึ่งในรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่เรียบง่ายที่สุด มีเครื่องมือ ฐานข้อมูล และภาษาการเขียนโปรแกรมรองรับเป็นจำนวนมาก การส่งออกข้อมูลของคุณในแหล่งข้อมูล Tableau โดยใช้รูปแบบนี้จะสร้างชุดข้อมูลอิสระ ทั้งยังเป็นวิธีแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นที่สะดวกและยืดหยุ่นอีกด้วย

โดยการส่งออกข้อมูลในแหล่งข้อมูลเป็นไฟล์ .csv ใน Tableau มีอยู่สองวิธีหลักๆ ด้วยกัน นั่นคือจากหน้าแหล่งข้อมูลและจากมุมมอง

 • จากหน้าแหล่งข้อมูล: ในหน้าแหล่งข้อมูลให้เลือก ข้อมูล > ส่งออกข้อมูลเป็น CSV เพื่อส่งออกข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูลเป็นไฟล์ .csv

 • จากมุมมอง: ในแท็บชีต ให้ลากฟิลด์จากแผงแถวหรือคอลัมน์ คลิกไอคอนดูข้อมูลในแผงข้อมูล แล้วคลิกที่ปุ่มส่งออกทั้งหมด

แยกข้อมูลของคุณ

อีกหนึ่งวิธีในการส่งออกข้อมูลทั้งหมดของคุณหรือเซตย่อยของข้อมูลในแหล่งข้อมูล คือการสร้างไฟล์การแยกข้อมูล (.hyper) ฟังก์ชันการแยกข้อมูลเป็นชุดข้อมูลอิสระซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Tableau ได้โดยตรง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแยกข้อมูลของคุณ

ส่งออกแหล่งข้อมูล

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถส่งออกและบันทึกแหล่งข้อมูลเป็นไฟล์แหล่งข้อมูลของ Tableau (.tds) ได้ การบันทึกแหล่งข้อมูลจะเป็นการสร้างทางลัดไปยังข้อมูลระยะไกลของคุณและทำให้คุณไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อใหม่ในแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อกับชุดข้อมูลเฉพาะได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกแหล่งข้อมูล

ส่งออกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในมุมมอง

หลังจากที่คุณสร้างมุมมองแล้ว คุณสามารถส่งออกเพียงข้อมูลที่ใช้สร้างมุมมองดังกล่าวได้อีกด้วย

ฟิลด์ที่ส่งออกจะมาจากฟิลด์ในแผงของชีต แต่ฟิลด์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองภายนอก หรือฟิลด์ที่ปรากฏเฉพาะบนแผงตัวกรอง จะไม่รวมอยู่ในการส่งออก หากคุณต้องการเพิ่มฟิลด์อื่นๆ ที่มีข้อมูลที่ส่งออกโดยไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองพื้นฐาน คุณสามารถวางฟิลด์เหล่านั้นไว้บนแผงรายละเอียดได้

วิธีต่างๆ ที่ใช้สำหรับการส่งออกข้อมูลที่ใช้เพื่อสร้างมุมมองจะระบุไว้ด้านล่าง

ส่งออกข้อมูลในมุมมองไปยัง Microsoft Access หรือ .csv

ส่งออกข้อมูลที่ใช้เพื่อสร้างมุมมองโดยเป็นฐานข้อมูล Access (เฉพาะ Windows) หรือไฟล์ .csv (เฉพาะ Mac)

 1. ใน Tableau Desktop ให้เลือก เวิร์กชีต > ส่งออก > ข้อมูล

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งและพิมพ์ชื่อของฐานข้อมูล Access หรือไฟล์ .csv

 3. คลิกบันทึก

  หากคุณใช้ Windows กล่องโต้ตอบส่งออกข้อมูลไปยัง Access จะปรากฏให้คุณเป็นตัวเลือกในการใช้งานฐานข้อมูล Access ใหม่ได้ทันที และสามารถทำงานต่อไปใน Access ได้โดยไม่มีการขัดจังหวะกระบวนการทำงานของคุณ

ส่งออกตารางข้อความของข้อมูลในมุมมองไปยัง Excel

คุณสามารถส่งออกข้อมูลที่ใช้เพื่อสร้างมุมมองไปยัง Excel ในรูปแบบตารางข้อความได้ เมื่อคุณส่งออกมุมมองของคุณเป็นตารางข้อความ Tableau จะเปิดแอปพลิเคชัน Excel และวางมุมมองปัจจุบันเวอร์ชันตารางข้อความลงในเวิร์กบุ๊ก Excel ให้โดยอัตโนมัติ

แม้ตัวเลือกนี้จะวิธีการตรงสำหรับการส่งออกข้อมูลของคุณไปยังแอปพลิเคชันอื่น แต่อาจมีปัญหาด้านผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการส่งออกได้เนื่องจากการคัดลอกและจัดรูปแบบข้อมูลพร้อมกันนั่นเอง หากมุมมองที่คุณส่งออกมีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อสอบถามคุณว่าต้องการส่งออกการจัดรูปแบบหรือไม่ ในกรณีนี้ หากคุณเลือกไม่รวมการจัดรูปแบบไว้ในการส่งออก ประสิทธิภาพของการส่งออกจะดีขึ้น

 • ใน Tableau Desktop ให้เลือก เวิร์กชีต > ส่งออก > ตารางข้อความไปยัง Excel
  หากคุณใช้ Mac ตัวเลือกนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถบันทึกไฟล์ได้ขึ้นมา จากนั้นคุณต้องเปิดไฟล์ใน Excel ด้วยตนเอง
 • ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้เปิดมุมมองหรือแดชบอร์ดแล้วเลือก ดาวน์โหลด > ตารางข้อความ.
  เลือกว่าต้องการส่งออกข้อมูลในชีตใดจากเวิร์กบุ๊ก

คัดลอกข้อมูลในมุมมองไปยังคลิปบอร์ด

คัดลอกข้อมูลที่ใช้เพื่อสร้างมุมมองเพื่อให้คุณวางข้อมูลลงในแอปพลิเคชันอื่นได้

 1. สร้างมุมมอง

 2. เลือก เวิร์กชีต > คัดลอก > ข้อมูล

 3. เปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น Word แล้ววางข้อมูลลงในเอกสาร

  ในตัวอย่างนี้ ฟิลด์ที่วางไว้ในแผงคอลัมน์ แถว และสีจะถูกคัดลอกลงไปในเอกสาร แต่ฟิลด์เซกเมนต์ลูกค้าจะไม่ถูกคัดลอกเนื่องจากเป็นตัวกรองภายนอกและจะปรากฏในแผงตัวกรองเท่านั้น

คัดลอกตารางข้อความของข้อมูลในมุมมองไปยังคลิปบอร์ด

คุณสามารถคัดลอกมุมมองเวอร์ชันตารางข้อความเพื่อให้คุณสามารถวางหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้ ข้อมูลที่วางจะปรากฏเป็นตารางข้อความเสมอ แม้ในมุมมองข้อมูลเริ่มต้นใน Tableau จะไม่ใช้รูปแบบตารางข้อความก็ตาม

การคัดลอกตารางข้อความจะถูกจำกัดไว้โดยเงื่อนไขทั่วไปบางประการดังนี้

 • คุณต้องคัดลอกบันทึกทั้งหมดในมุมมอง คุณไม่สามารถคัดลอกเซตย่อยของบันทึกได้

 • ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับมุมมองแบบรวมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับมุมมองแบบไม่รวมของข้อมูลเนื่องจากการนิยามของตารางข้อความคือมุมมองแบบรวมของข้อมูลนั่นเอง จึงหมายความว่าต้องเลือกตัวเลือกการรวมการวัดผลบนเมนูวิเคราะห์เอาไว้เพื่อคัดลอกตารางข้อความให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

 • คุณไม่สามารถคัดลอกตารางข้อความได้หากมุมมองมีมิติข้อมูลแบบต่อเนื่อง เช่น วันและเวลาที่่ต่อเนื่อง

 • อาจมีการปรับใช้ข้อจำกัดอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลในมุมมองของคุณ

เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั่วไปแล้ว ให้คัดลอกตารางข้อความ

 1. สร้างมุมมอง

 2. เลือก เวิร์กชีต > คัดลอก > ตารางข้อความ

 3. เปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น Excel แล้ววางตารางข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ