เวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ

เวิร์กบุ๊กมักอ้างอิงแหล่งข้อมูลภายนอก ตัวอย่างเช่น เวิร์กบุ๊กอาจอ้างอิงรูปภาพพื้นหลังหรือแหล่งข้อมูลไฟล์ในเครื่อง เช่น ไฟล์ Excel, ไฟล์ Access และไฟล์การแยกข้อมูล Tableau (.hyper หรือ .tde)

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกด้วย ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก มุมมองจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติพร้อมการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลและรูปภาพ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องบันทึกเวิร์กบุ๊กด้วยวิธีนี้ แต่หากคุณวางแผนที่จะแชร์เวิร์กบุ๊กกับคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรที่อ้างอิงหรือไปยัง Tableau Server คุณอาจต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจแทน

เวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจประกอบไปด้วยเวิร์กบุ๊กพร้อมกับสำเนาของแหล่งข้อมูลไฟล์ในเครื่องใดๆ และภาพพื้นหลัง เวิร์กบุ๊กไม่ได้เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลและรูปภาพเดิมอีกต่อไป เวิร์กบุ๊กเหล่านี้จะบันทึกเป็นนามสกุลไฟล์ .twbx ผู้ใช้รายอื่นสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจได้โดยใช้ Tableau Desktop หรือ Tableau Reader

หมายเหตุ: ระบบจะจัดเก็บเนื้อหาของไฟล์ .twbx เป็นข้อความธรรมดา ใครก็ตามที่เปิดไฟล์จะสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดรวมถึงค่าตัวกรองที่อาจให้คำใบ้เชิงความหมายกับข้อมูลดังกล่าวได้

สร้าง .twbx ด้วยแหล่งข้อมูลแบบไฟล์

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. ระบุชื่อไฟล์สำหรับเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น

 3. เลือกเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ Tableau ในรายการดรอปดาวน์บันทึกเป็นประเภท

 4. คลิกบันทึก

ตำแหน่งเริ่มต้นคือโฟลเดอร์เวิร์กบุ๊กของที่เก็บของ Tableau อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กที่เป็นแพ็กเกจไปยังไดเรกทอรีที่คุณเลือกได้

ไฟล์ต่อไปนี้รวมอยู่ในเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ

 • ภาพพื้นหลัง

 • การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดเอง

 • รูปทรงที่กำหนดเอง

 • ไฟล์ Cube ในเครื่อง

 • ไฟล์ Microsoft Access

 • ไฟล์ Microsoft Excel

 • ไฟล์การแยกข้อมูล Tableau (.hyper)

 • ไฟล์ข้อความ (.csv, .txt ฯลฯ)

หากคุณกำลังแชร์เวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจที่มีแหล่งข้อมูล Microsoft Excel หรือ Access 2007 บุคคลที่เปิดเวิร์กบุ๊กต้องมี Microsoft Excel และ Access 2007 หรือส่วนประกอบการเชื่อมต่อข้อมูล Office 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบการเชื่อมต่อข้อมูลมีอยู่ในหน้าไดรเวอร์ Tableau ของ Tableau

สร้าง .twbx ด้วยแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ไฟล์

หากเวิร์กบุ๊กมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลขององค์กรหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่แบบไฟล์ เช่น Microsoft SQL, Oracle หรือ MySQL ข้อมูลจะต้องมีการแยกข้อมูลออกจากแหล่งข้อมูลถึงจะรวมอยู่ในเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ (.twbx) ได้

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลในแผงข้อมูล แล้วเลือก แยกข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการแยกข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แยกข้อมูล เพื่อแยกข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูล

  หลังจากการแยกข้อมูลไฟล์เสร็จสิ้น ไอคอนแหล่งข้อมูลจะเปลี่ยนเพื่อระบุว่าการแยกข้อมูลนั้นทำงานอยู่สำหรับแหล่งข้อมูลนั้น แทนที่จะเป็นรูปทรงกระบอกรูปเดียว จะมีรูปทรงกระบอกสองกระบอกที่เชื่อมกันด้วยลูกศร

 3. ไม่บังคับ: ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับแต่ละแหล่งข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก

 4. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 5. จากเมนูดรอปดาวน์ บันทึกเป็นประเภท ให้เลือก เวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ Tableau (*.twbx)

  หลังจากที่สร้างการแยกข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ไฟล์ทั้งหมดและบันทึกเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจแล้ว คุณสามารถส่งเวิร์กบุ๊กของคุณได้

สร้าง .twbx ด้วยแหล่งข้อมูล Tableau Server

หากเวิร์กบุ๊กมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Tableau Server ที่เผยแพร่ คุณต้องดาวน์โหลดสำเนาในเครื่องของแหล่งข้อมูล Tableau Server ทำการแยกข้อมูลออกมา จากนั้นแทนที่การเชื่อมต่อกับสำเนาในเครื่องเพื่อให้รวมอยู่ในเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ (.twbx).

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ในแผงข้อมูล จากนั้นเลือกสร้างสำเนาภายใน

  สำเนาของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่จะถูกเพิ่มลงในแผงข้อมูล

 2. คลิกขวาที่สำเนาในเครื่อง แล้วเลือกแยกข้อมูล
  หมายเหตุ: หากสำเนาในเครื่องเป็นการแยกข้อมูลที่เผยแพร่ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

 3. ในกล่องโต้ตอบการแยกข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แยกข้อมูล เพื่อแยกข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูล การสร้างการแยกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทำให้บุคคลที่คุณกำลังแชร์เวิร์กบุ๊กด้วยสามารถเข้าถึงสำเนาของแหล่งข้อมูลได้

 4. ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ แล้วเลือก แทนที่แหล่งข้อมูล

 5. ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่จะถูกแทนที่ด้วยแหล่งข้อมูลในเครื่อง แล้วคลิกตกลง

 6. คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ แล้วคลิกปิด

 7. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 8. จากเมนูดรอปดาวน์ บันทึกเป็นประเภท ให้เลือก เวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ Tableau (*.twbx)

  หลังจากสร้างสำเนาในเครื่องและแยกข้อมูลสำเนาในเครื่องและบันทึกเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจแล้ว คุณสามารถส่งเวิร์กบุ๊กของคุณได้

เปิดไฟล์ .twbx

สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจได้

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หรือ macOS ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยส่วนขยาย .zip (เช่น จาก myfile.twbx เป็น myfile.zip) แล้วคลิกสองครั้ง

เมื่อคุณเปิดแพ็กเกจเวิร์กบุ๊ก คุณจะได้รับไฟล์เวิร์กบุ๊กปกติ (.twb) พร้อมด้วยโฟลเดอร์ที่มีแหล่งข้อมูลและรูปภาพที่จัดแพ็กเกจด้วยเวิร์กบุ๊ก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ