แยกข้อมูลของคุณ

การแยกข้อมูลคือชุดย่อยของข้อมูลที่บันทึกแยกต่างหากจากชุดข้อมูลต้นฉบับ โดยมีจุดประสงค์สองประการ: เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพื่อใช้ฟีเจอร์ของ Tableau ที่อาจไม่พร้อมใช้งานหรือรองรับในข้อมูลต้นฉบับ ด้วยการสร้างการแยกข้อมูล คุณสามารถลดปริมาณข้อมูลทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ตัวกรองและการตั้งค่าข้อจำกัดอื่นๆ

เมื่อสร้างการแยกข้อมูลแล้ว จะสามารถรีเฟรชด้วยข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับได้ ในระหว่างกระบวนการรีเฟรช คุณสามารถเลือกได้อย่างยืดหยุ่นระหว่างการรีเฟรชแบบเต็ม ซึ่งจะแทนที่เนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดในการแยกข้อมูล หรือการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย ซึ่งจะรวมเฉพาะแถวใหม่นับตั้งแต่การรีเฟรชก่อนหน้า

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2024.1 เป็นต้นไป Tableau จะแนะนำฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยในการแยกข้อมูลโดยใช้คอลัมน์คีย์ที่ซ้ำกัน ดูการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ประโยชน์ของการแยกข้อมูล

 • การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่: การแยกข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาล แม้กระทั่งหลายพันล้านแถว วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ประสิทธิภาพที่ปรับปรุง: การโต้ตอบกับมุมมองที่ใช้แหล่งข้อมูลการแยกจะให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับมุมมองที่เชื่อมต่อโดยตรงกับข้อมูลต้นฉบับ การแยกข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงเป็นภาพเร็วขึ้น

 • ฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุง: การแยกข้อมูลช่วยให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชัน Tableau เพิ่มเติมที่อาจไม่พร้อมใช้งานหรือรองรับโดยแหล่งข้อมูลต้นฉบับ

  ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากการแยกข้อมูลเพื่อประมวลผล “นับจำนวนที่แตกต่างกัน” ซึ่งช่วยให้สามารถทำการคำนวณและวิเคราะห์ขั้นสูงได้มากขึ้น

 • การเข้าถึงข้อมูลแบบออฟไลน์ (Tableau Desktop): การแยกข้อมูลช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบออฟไลน์ได้ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าแหล่งข้อมูลต้นฉบับจะไม่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้ยังสามารถบันทึก จัดการ และทำงานกับข้อมูลภายในเครื่องได้

สร้างการแยกข้อมูล

มีหลายตัวเลือกที่พร้อมใช้งานภายในเวิร์กโฟลว์ Tableau เพื่อสร้างการแยกข้อมูล แต่แนวทางหลักจะอธิบายไว้ด้านล่าง

 1. หลังจากเชื่อมต่อข้อมูลของคุณและตั้งค่าแหล่งข้อมูลในหน้า “แหล่งข้อมูล” แล้ว ให้เลือกการแยกข้อมูลที่มุมขวาบนแล้วเลือกลิงก์แก้ไขเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ “แยกข้อมูล”

 2. ภายใต้การจัดเก็บข้อมูล เลือกตารางตรรกะหรือตารางกายภาพ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ โปรดดูส่วนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 3. ขยายตัวกรองเพื่อตั้งค่าตัวกรองเพื่อให้ระบบจำกัดจำนวนข้อมูลที่จะแยกตามฟิลด์และค่าของตัวกรอง

 4. เลือกข้อมูลแบบรวมสำหรับมิติข้อมูลที่มองเห็นได้เพื่อรวมการวัดผลโดยใช้การรวมที่เป็นค่าเริ่มต้น

 5. (ไม่บังคับ) เลือกสะสมวันที่ไปจนถึงระดับวันที่กำหนด เช่น ปี เดือน เป็นต้น

 6. เลือกจำนวนแถวที่คุณต้องการแยก คุณสามารถแยกแถวทั้งหมด ตัวอย่างหรือแถว Top N ได้

 7. เลือกช่องการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย แล้วระบุตารางที่จะรีเฟรชและคอลัมน์ในฐานข้อมูลที่จะใช้ระบุแถวใหม่

 8. เมื่อเสร็จสิ้น ให้เลือกบันทึกการตั้งค่า

 9. คลิกแท็บชีต วิธีนี้จะเริ่มการสร้างการแยกข้อมูล

 10. ถัดไป เลือกตำแหน่งเพื่อบันทึกการแยกข้อมูล

 11. ป้อนชื่อไฟล์การแยกข้อมูล

 12. เลือกบันทึก หากกล่องโต้ตอบ “บันทึก” ไม่ปรากฏ โปรดดูส่วนแก้ปัญหาการแยกข้อมูล

คำอธิบายฟิลด์ “การแยกข้อมูล”

คุณสามารถกำหนดค่าฟิลด์ต่างๆ ได้มากมายเมื่อสร้างการแยกข้อมูล ส่วนนี้จะแนะนำคุณสำหรับแต่ละฟิลด์

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ภายใต้การจัดเก็บข้อมูล คุณสามารถเลือกตาราง “ตรรกะ” หรือ “กายภาพ” ได้ จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ตารางการแยกข้อมูลหนึ่งตารางในตารางตรรกะแต่ละตารางในแหล่งข้อมูล ในทางกลับกัน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ตารางกายภาพในตารางการแยกข้อมูลหนึ่งตารางสำหรับตารางกายภาพแต่ละตารางในแหล่งข้อมูล

ตารางตรรกะ

หากคุณต้องการจำกัดจำนวนข้อมูลในการแยกข้อมูลของคุณ และใช้พร็อพเพอร์ตี้การแยกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตัวกรอง การรวบรวม หรือ Top N คุณควรเลือก “ตารางตรรกะ”

 • ตัวเลือกนี้ยังทำงานได้ดีเมื่อข้อมูลของคุณมีฟังก์ชันส่งผ่าน (RAWSQL)

 • Tableau ใช้ตารางตรรกะเป็นโครงสร้างเริ่มต้นสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการแยก

 • หากคุณเลือกตัวเลือกนี้และการแยกข้อมูลของคุณมีการรวม ระบบจะนำการรวมไปใช้เมื่อมีการสร้างการแยกข้อมูล

ตารางกายภาพ

หากการแยกข้อมูลของคุณประกอบด้วยตารางที่รวมกับการรวมที่เสมอกันและตรงตามเงื่อนไขในการใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” คุณควรเลือก “ตารางกายภาพ” ตัวเลือกนี้จะทำการรวมเมื่อค้นหาและอาจปรับปรุงประสิทธิภาพและช่วยลดขนาดของไฟล์แยกข้อมูลได้

ข้อพิจารณาการใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” หากต้องการจัดเก็บการแยกข้อมูลโดยใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” ข้อมูลในการแยกข้อมูลของคุณจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

 • การรวมทั้งหมดระหว่างตารางกายภาพเป็นการรวมที่เสมอกัน (=)

 • ประเภทข้อมูลของคอลัมน์ที่ใช้สำหรับความสัมพันธ์หรือการรวมจะเหมือนกัน

 • ไม่มีฟังก์ชันส่งผ่าน (RAWSQL) ที่ใช้

 • ไม่มีการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยที่กำหนดค่า

 • ไม่มีตัวกรองการแยกข้อมูลที่กำหนดค่า

 • ไม่มี Top N หรือการสุ่มตัวอย่างที่กำหนดค่า

 • เมื่อระบบจัดเก็บการแยกข้อมูลเป็นตารางกายภาพ คุณจะไม่สามารถผนวกข้อมูลเข้าไปได้

 • สำหรับตารางเชิงตรรกะ คุณจะไม่สามารถผนวกข้อมูลเข้ากับการแยกข้อมูลที่มีตารางเชิงตรรกะมากกว่าหนึ่งตารางได้

เคล็ดลับการใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ”

โดยทั่วไป Tableau จะแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นอย่างตารางเชิงตรรกะเมื่อตั้งค่าและใช้งานการแยกข้อมูล ในหลายๆ ครั้ง บางฟีเจอร์ที่คุณต้องใช้กับการแยกข้อมูล เช่น ตัวกรองการแยกข้อมูล จะพร้อมให้คุณใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” เท่านั้น

ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” สำหรับการแยกข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการณ์

ควรใช้งานตัวเลือก “ตารางกายภาพ” อย่างจำกัดเพื่อเป็นตัวช่วยในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อแหล่งข้อมูลของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” และการแยกข้อมูลมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการณ์ ในการประเมินว่าการแยกข้อมูลมีขนาดใหญ่กว่าที่ควรหรือไม่ ผลรวมแถวในการแยกข้อมูลที่ใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” ต้องสูงกว่าผลรวมแถวของตารางที่รวมกันทั้งหมดก่อนจะสร้างการแยกข้อมูล หากคุณพบเจอสถานการณ์นี้ ให้ลองใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” แทน

คำแนะนำตัวเลือกการกรองเมื่อใช้ตัวเลือกตารางกายภาพเมื่อใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” ระบบจะปิดใช้งานตัวเลือกอื่นๆ เพื่อช่วยลดข้อมูลในการแยกข้อมูล เช่น ตัวกรองการแยกข้อมูล, การรวบรวม, Top N และการสุ่มตัวอย่าง หากคุณจำเป็นต้องลดข้อมูลในการแยกข้อมูลที่ใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” ให้พิจารณากรองข้อมูลก่อนนำไปไว้ใน Tableau Desktop โดยใช้คำแนะนำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณและกำหนดตัวกรองโดยใช้ SQL แบบปรับแต่งเอง

แทนที่จะเชื่อมต่อกับตารางฐานข้อมูล ให้เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณโดยใช้ SQL แบบปรับแต่งเองแทน เมื่อสร้างการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง โปรดตรวจสอบว่ามีระดับการกรองที่เหมาะสมซึ่งคุณต้องใช้เพื่อลดข้อมูลในการแยกข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL แบบปรับแต่งเองใน Tableau Desktop โปรดดูเชื่อมต่อกับการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

กำหนดมุมมองในฐานข้อมูล

หากคุณมีสิทธิ์เขียนในฐานข้อมูลของคุณ ให้พิจารณากำหนดมุมมองฐานข้อมูลที่มีเพียงข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการแยกข้อมูล แล้วจึงเชื่อมต่อกับมุมมองฐานข้อมูลจาก Tableau Desktop

การรักษาความปลอดภัยระดับแถวที่มีการแยกข้อมูล

หากคุณต้องการรักษาความปลอดภัยของการแยกข้อมูลในระดับแถว ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือก “ตารางกายภาพ” เพื่อแก้ไขกรณีนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยระดับแถวใน Tableau โปรดดู “จำกัดการเข้าถึงที่ระดับแถวข้อมูล”

ข้อควรพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับตาราง

ทั้งตัวเลือก “ตารางตรรกะ” และ “ตารางกายภาพ” จะมีผลกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลในการแยกข้อมูลของคุณเท่านั้น ตัวเลือกไม่มีผลกับวิธีแสดงตารางในการแยกข้อมูลของคุณในหน้า “แหล่งข้อมูล”

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการแยกข้อมูลของคุณประกอบด้วยตารางตรรกะหนึ่งตารางที่มีตารางกายภาพสามตาราง

หากคุณเปิดไฟล์การแยกข้อมูล (.hyper) ที่กำหนดค่าให้ใช้ตัวเลือกเริ่มต้นเป็นตารางเชิงตรรกะโดยตรง คุณจะเห็นตารางเดียวที่แสดงในหน้าแหล่งข้อมูล

แต่ถ้าหากคุณเปิดการแยกข้อมูลโดยใช้ไฟล์แหล่งข้อมูลแบบแพ็กเกจ (.tdsx) หรือไฟล์แหล่งข้อมูล (.tdsx) ที่มีไฟล์การแยกข้อมูลที่สอดคล้องกัน (.hyper) คุณจะเห็นตารางทั้งสามที่ประกอบด้วยการแยกข้อมูลบนหน้าแหล่งข้อมูล

ตัวกรอง

ใช้ตัวกรองเพื่อตั้งค่าตัวกรองเพื่อให้ระบบจำกัดจำนวนข้อมูลที่จะแยกตามฟิลด์และค่าของตัวกรอง

การรวบรวม

การรวบรวมกลุ่มช่วยให้คุณสามารถรวบรวมการวัดผลได้ คุณยังสามารถเลือกสะสมวันไปจนถึงระดับวันที่ระบุ เช่น ปี เดือน เป็นต้น ตัวอย่างด้านล่างแสดงให้เห็นวิธีแยกข้อมูลสำหรับตัวเลือกการรวบรวมที่คุณสามารถเลือกได้แต่ละตัวเลือก

 

ข้อมูลดั้งเดิมระเบียนแต่ละรายการจะแสดงเป็นแถวแยกกัน คุณมีข้อมูลอยู่เจ็ดแถว
ข้อมูลแบบรวมสำหรับมิติข้อมูลที่มองเห็นได้

(ไม่มีการสะสม)

ระเบียนที่มีวันที่และภูมิภาคเดียวกันจะถูกรวมกันเป็นแถวเดียว มีการแยกข้อมูลอยู่ห้าแถว
ข้อมูลแบบรวมสำหรับมิติข้อมูลที่มองเห็นได้
(สะสมวันเป็นเดือน)
มีการสะสมวันจนเป็นระดับเดือนและบันทึกที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันจะรวมกันเป็นแถวเดียว มีการแยกข้อมูลอยู่สามแถว

จำนวนแถว

คุณสามารถแยกข้อมูลแถว “ทั้งหมด” หรือบนแถว Top N ได้ Tableau จะใช้ตัวกรองและการรวมก่อน จากนั้นจึงแยกข้อมูลจำนวนแถวออกจากผลลัพธ์ที่กรองและรวมแล้วนั้นๆ ตัวเลือกจำนวนแถวจะขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งข้อมูลที่คุณนำมาแยกข้อมูลออก คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างในกล่องโต้ตอบ “แยกข้อมูล” เนื่องจากแหล่งข้อมูลบางแหล่งไม่รองรับการสุ่มตัวอย่าง

หมายเหตุ: ฟิลด์ที่คุณซ่อนไว้ก่อนในหน้า “แหล่งข้อมูล” หรือบนแท็บชีตจะไม่ถูกแยกออกจากการแยกข้อมูล คลิกปุ่มซ่อนทุกฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อลบฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ออกจากการแยกข้อมูล

การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่รองรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย ซึ่งแทนที่จะรีเฟรชการแยกข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถกำหนดค่าการรีเฟรชให้เพิ่มเฉพาะแถวที่เป็นแถวใหม่นับจากครั้งล่าสุดที่คุณทำการแยกข้อมูล

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแหล่งข้อมูลที่อัปเดตธุรกรรมการขายใหม่ๆ เข้าไปเป็นประจำทุกวัน ซึ่งแทนที่จะสร้างการแยกข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้งทุกวัน คุณสามารถเพิ่มแค่ธุรกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆ ได้

เคล็ดลับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยและการตั้งค่าขั้นสูง

ส่วนนี้จะช่วยคุณเกี่ยวกับเคล็ดลับในการป้องกันข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบเมื่อตั้งค่าฟีเจอร์เหล่านี้

การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย:

 • ในจำนวนแถว คุณต้องเลือกทุกแถว.

 • การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณเปิดใช้งานการรวบรวม

การตั้งค่าขั้นสูง:

 • การตั้งค่าขั้นสูงเข้ากันไม่ได้กับตัวกรอง

เคล็ดลับการแยกข้อมูล

บันทึกเวิร์กบุ๊กเพื่อรักษาการเชื่อมต่อกับการแยกข้อมูล

หลังจากสร้างการแยกข้อมูลแล้ว เวิร์กบุ๊กจะเริ่มใช้เวอร์ชันการแยกข้อมูลของคุณ แต่การเชื่อมต่อกับเวอร์ชันการแยกข้อมูลของคุณจะไม่ได้รับการบันทึกไว้จนกว่าคุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊ก นั่นหมายความว่า หากคุณปิดเวิร์กบุ๊กโดยไม่ได้บันทึกเวิร์กบุ๊กก่อน เวิร์กบุ๊กจะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดิมในครั้งถัดไปที่คุณเปิด

สลับระหว่างตัวอย่างข้อมูลและการแยกข้อมูลทั้งหมด

เมื่อคุณทำการแยกข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างตัวอย่างข้อมูลที่มีขนาดเล็กลงอาจเป็นประโยชน์ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ามุมมองโดยไม่ต้องเรียกใช้การค้นหาที่ใช้เวลานานทุกครั้งที่คุณเพิ่มฟิลด์ลงในการวิเคราะห์ของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างการใช้ข้อมูลตัวอย่างและแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดายโดยเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในเมนู “ข้อมูล”

อย่าเชื่อมต่อกับการแยกข้อมูลโดยตรง

เมื่อคุณบันทึกการแยกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงโดยใช้ Tableau Desktop ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ดำเนินการเช่นนี้เนื่องจากเหตุผลบางประการต่อไปนี้

ชื่อของตารางอาจแตกต่างกัน

การแยกข้อมูลใช้การตั้งชื่อพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละตารางมีชื่อเฉพาะ ซึ่งอาจเข้าใจได้ยาก

คุณไม่สามารถอัปเดตหรือรีเฟรชการแยกข้อมูลได้

เมื่อคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับการแยกข้อมูล Tableau จะพิจารณาว่าเป็นแหล่งข้อมูลต้นฉบับ แทนที่จะเป็นสำเนา ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับของคุณได้

โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างตารางจะหายไป

การจัดเรียงและการเชื่อมต่อระหว่างตารางจะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ .tds ไม่ใช่ไฟล์ .hyper ดังนั้น เมื่อคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับไฟล์ .hyper คุณจะสูญเสียข้อมูลนี้ หากคุณใช้พื้นที่จัดเก็บตารางตรรกะสำหรับการแยกข้อมูล คุณจะไม่เห็นข้อมูลอ้างอิงใดๆ ไปยังตารางกายภาพต้นฉบับ

ลบการแยกข้อมูลออกจากเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถลบการแยกข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยเลือกแหล่งข้อมูลการแยกในเมนูข้อมูล แล้วเลือกการแยกข้อมูล > ลบ เมื่อคุณลบการแยกข้อมูล คุณสามารถเลือกได้ว่าจะลบการแยกข้อมูลออกจากเวิร์กบุ๊กเท่านั้นหรือลบไฟล์การแยกข้อมูล ตัวเลือกหลังจะลบการแยกข้อมูลออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

ดูประวัติการแยกข้อมูล (Tableau Desktop)

คุณจะเห็นเวลาที่อัปเดตการแยกข้อมูลล่าสุดและรายละเอียดอื่นๆ โดยเลือกแหล่งข้อมูลในเมนูข้อมูล แล้วเลือกการแยกข้อมูล > ประวัติ

หากคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้กับการแยกข้อมูลและ Tableau ไม่พบการแยกข้อมูลนั้น ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ “ไม่พบการแยกข้อมูล” ที่ปรากฏ

 • ค้นหาการแยกข้อมูล: เลือกตัวเลือกนี้หากมีการแยกข้อมูลอยู่ แต่ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมที่ Tableau บันทึกไว้ คลิกตกลงเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ “เปิดไฟล์” ซึ่งคุณสามารถระบุตำแหน่งใหม่ของไฟล์การแยกข้อมูลได้

 • ลบการแยกข้อมูล: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้การแยกข้อมูลนั้นแล้ว ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดแหล่งข้อมูล เวิร์กชีตที่เปิดทั้งหมดซึ่งอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบ

 • ปิดใช้งานการแยกข้อมูล: ใช้แหล่งข้อมูลเดิมที่ใช้สร้างการแยกข้อมูล แทนที่จะใช้การแยกข้อมูล

 • สร้างการแยกข้อมูลใหม่: สร้างการแยกข้อมูลขึ้นใหม่อีกครั้ง ตัวกรองทั้งหมดและการปรับแต่งอื่นๆ ที่คุณระบุตอนสร้างการแยกข้อมูลขึ้นครั้งแรกจะถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติ

แก้ปัญหาการแยกข้อมูล

 • การสร้างการแยกข้อมูลใช้เวลานาน: การสร้างการแยกข้อมูลอาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดชุดข้อมูลของคุณ แต่หลังจากที่คุณแยกข้อมูลและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์แล้ว ประสิทธิภาพอาจดีขึ้น

 • ระบบไม่สร้างการแยกข้อมูล: หากชุดข้อมูลของคุณมีคอลัมน์จำนวนมาก (เช่น หลายพันคอลัมน์) Tableau อาจไม่สามารถสร้างการแยกข้อมูลได้ในบางกรณี หากคุณประสบปัญหา ให้พิจารณาแยกข้อมูลคอลัมน์จำนวนน้อยลง หรือปรับโครงสร้างข้อมูลเบื้องหลัง

 • กล่องโต้ตอบ “บันทึก” ไม่ปรากฏ หรือระบบไม่สร้างการแยกข้อมูลจาก .twbx: หากคุณทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อแยกข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ กล่องโต้ตอบ “บันทึก” จะไม่ปรากฏ เมื่อสร้างการแยกข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ (.twbx) ไฟล์การแยกข้อมูลจะจัดเก็บไว้อัตโนมัติในแพ็กเกจไฟล์ที่เชื่อมโยงกับเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ หากต้องการเข้าถึงไฟล์การแยกข้อมูลที่คุณสร้างจากเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ คุณต้องคลายแพ็กเกจเวิร์กบุ๊กก่อน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ

อัปเดตฟีเจอร์การแยกข้อมูล

การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2024.1 เป็นต้นไป Tableau จะแนะนำฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยในการแยกข้อมูลโดยใช้คอลัมน์คีย์ที่ซ้ำกัน มี UI ใหม่ที่รองรับการตั้งค่าขั้นสูงเหล่านี้

การแยกข้อมูลในเว็บ

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 เป็นต้นไป การแยกข้อมูลจะพร้อมใช้งานในการเขียนเว็บและเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา ตอนนี้คุณจะไม่ต้องใช้ Tableau Desktop เพื่อแยกแหล่งข้อมูลแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างการแยกข้อมูลบนเว็บ

การแยกข้อมูลตารางเชิงตรรกะและตารางกายภาพ

เนื่องจากมีการเปิดใช้ตารางเชิงตรรกะและตารางกายภาพในโมเดลข้อมูล Tableau เวอร์ชัน 2020.2 ตัวเลือกการจัดเก็บการแยกข้อมูลจึงได้เปลี่ยนจากตารางเดียวและหลายตารางมาเป็นตารางเชิงตรรกะและตารางกายภาพ ตัวเลือกเหล่านี้จะอธิบายวิธีการจัดเก็บการแยกข้อมูลได้ดีขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แยกข้อมูลของคุณ

การเลิกใช้รูปแบบ .tde

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 การแยกข้อมูลโดยใช้รูปแบบ .tde จะเลิกใช้งานใน Tableau Cloud, Tableau Public และ Tableau Server (เวอร์ชัน 2023.1.0) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเกรดการแยกข้อมูลเป็นรูปแบบ .hyper

ตั้งแต่เวอร์ชัน 10.5 เป็นต้นไป เมื่อคุณสร้างการแยกข้อมูลใหม่ การแยกข้อมูลจะใช้รูปแบบ .hyper การแยกข้อมูลในรูปแบบ .hyper ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสำหรับข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ซึ่งรองรับการดำเนินการวิเคราะห์และค้นหาที่รวดเร็วกว่าเดิมสำหรับชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น

เช่นเดียวกันนั้น เมื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแยกข้อมูลในการแยกข้่อมูล .tde โดยใช้เวอร์ชัน 10.5 และใหม่กว่า การแยกข้อมูลจะอัปเกรดเป็นการแยกข้อมูล .hyper หลังจากการแยกข้อมูล .tde อัปเกรดเป็นการแยกข้อมูล .hyper แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นการแยกข้อมูล .tde ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเกรดการแยกข้อมูลเป็นรูปแบบ .hyper

การเปลี่ยนแปลงค่าและเครื่องหมายในมุมมอง

เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาด ค่าในการแยกข้อมูลจะสามารถนำไปคำนวณในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในเวอร์ชัน 10.5 และใหม่กว่า เมื่อเทียบกับเวอร์ชัน 10.4 และเก่ากว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าอาจส่งผลต่อการแสดงเครื่องหมายในมุมมองของคุณ ในบางกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อย การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้มุมมองของคุณเปลี่ยนรูปร่างหรือกลายเป็นช่องว่าง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังอาจมีผลกับแหล่งข้อมูลหลายการเชื่อมต่อ แหล่งข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบสดไปยังแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ แหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังข้อมูล Google ชีต แหล่งข้อมูลแบบคลาวด์ แหล่งข้อมูลแบบแยกข้อมูลเท่านั้น และแหล่งข้อมูล WDC

เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างบางประการที่คุณอาจเห็นในมุมมองเมื่อใช้เวอร์ชัน 2022.4 โปรดดูส่วนด้านล่าง

รูปแบบค่าวันที่และวันที่และเวลา

ในเวอร์ชัน 10.5 และใหม่กว่า การแยกข้อมูลจะอยู่ภายใต้กฎที่สอดคล้องกันและเข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีแปลข้อมูลสตริงวันที่ผ่านฟังก์ชัน DATE, DATETIME และ DATEPARSE ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีการแยกวิเคราะห์วันที่ หรือรูปแบบและแบบแผนวันที่ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ โดยสามารถระบุกฎโดยสรุปได้ดังนี้

 1. วันที่จะได้รับการประเมินและแยกวิเคราะห์ตามคอลัมน์ ไม่ใช่แถว
 2. วันที่จะได้รับการประเมินและแยกวิเคราะห์ตามภาษาในพื้นที่ที่สร้างเวิร์กบุ๊ก ไม่ใช่ภาษาของคอมพิวเตอร์ที่เปิดเวิร์กบุ๊ก

กฎใหม่เหล่านี้ช่วยให้การแยกข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลทางการค้า

อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะในกรณีการใช้งานระหว่างประเทศที่เวิร์กบุ๊กสร้างขึ้นในภาษาที่ต่างจากภาษาที่ใช้เปิดเวิร์กบุ๊กหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เผยแพร่เวิร์กบุ๊กไป กฎเหล่านี้อาจทำให้คุณเห็น 1.) ค่าวันที่และวันที่และเวลาเปลี่ยนไปเป็นค่าวันที่และวันที่และเวลาอื่น หรือ 2.) ค่าวันที่และวันที่และเวลาเปลี่ยนไปเป็นค่า Null เมื่อค่าวันที่และวันที่และเวลาเปลี่ยนไปเป็นค่าวันที่และวันที่และเวลาอื่นหรือเปลี่ยนไปเป็นค่า Null ก็มักเป็นตัวบ่งบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับข้อมูลเบื้องหลัง

นี่เป็นสาเหตุบางส่วนที่พบบ่อยซึ่งทำให้คุณอาจเห็นค่าวันที่และวันที่และเวลาเปลี่ยนไปในแหล่งข้อมูลการแยกเมื่อใช้เวอร์ชัน 10.5 และใหม่กว่า

สาเหตุที่พบบ่อยของการเปลี่ยนแปลงค่าวันที่และวันที่และเวลา

สาเหตุที่พบบ่อยของค่า null

 • เมื่อฟังก์ชันต้องแยกวิเคราะห์วันที่หลายรูปแบบในคอลัมน์เดียว เมื่อวันที่ไม่ชัดเจนและสามารถแปลข้อมูลได้หลายวิธี ระบบจะแปลข้อมูลวันที่ตามรูปแบบที่ Tableau ได้กำหนดสำหรับคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น ดูสถานการณ์วันที่สมมติ 1 และสถานการณ์วันที่สมมติ 2 ที่ด้านล่าง
 • เมื่อฟังก์ชันต้องแยกวิเคราะห์รูปแบบ ปปปป-ดด-วว (ISO) ตัวอย่างเช่น ดูสถานการณ์วันที่สมมติ 3
 • เมื่อฟังก์ชันมีข้อมูลไม่เพียงพอเพื่อให้ได้ข้อมูลเวลามา ฟังก์ชันอาจแปลค่าเป็น “00:00:00.0” โดยใช้ “0” เป็นชั่วโมง นาที วินาที และมิลลิวินาที
 • เมื่อฟังก์ชันมีข้อมูลไม่เพียงพอเพื่อให้ได้ข้อมูลวันมา ฟังก์ชันอาจแปลค่าเป็นเดือน “1” หรือ “มกราคม”
 • เมื่อฟังก์ชันแยกวิเคราะห์ปี จะมีการแปลข้อมูลดังนี้
  • ปี “07” จะแปลข้อมูลเป็น “2007”
  • ปี “17” จะแปลข้อมูลเป็น “2017”
  • ปี “30” จะแปลข้อมูลเป็น “2030”
  • ปี “69” จะแปลข้อมูลเป็น “2069”
  • ปี “70” จะแปลข้อมูลเป็น “1970”
 • เมื่อฟังก์ชันต้องแยกวิเคราะห์วันที่หลายรูปแบบในคอลัมน์เดียว หลังจาก Tableau กำหนดรูปแบบวันที่ วันที่อื่นๆ ทั้งหมดในคอลัมน์ที่ได้รับจากรูปแบบจะเป็นค่า null ตัวอย่างเช่น ดูสถานการณ์วันที่สมมติ 1 และสถานการณ์วันที่สมมติ 2 ที่ด้านล่าง
 • เมื่อฟังก์ชันต้องแยกวิเคราะห์รูปแบบ ปปปป-ดด-วว (ISO) ค่าที่เกินค่าที่อนุญาตสำหรับ “YYYY” หรือ “MM” หรือ “DD” จะทำให้เกิดค่า null ตัวอย่างเช่น ดูสถานการณ์วันที่สมมติ 3
 • เมื่อฟังก์ชันต้องแยกวิเคราะห์ค่าวันที่ที่มีอักขระต่อท้าย ตัวอย่างเช่น โซนเวลาและคำต่อท้ายและคีย์เวิร์ดเวลาออมแสง เช่น “เที่ยงคืน” จะทำให้เกิดค่า null
 • เมื่อฟังก์ชันต้องแยกวิเคราะห์วันที่หรือเวลาที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น 3/32/2012 จะทำให้เกิดค่า null อีกตัวอย่างคือ 25:01:61 จะทำให้เกิดค่า null
 • เมื่อฟังก์ชันต้องแยกวิเคราะห์ค่าอินพุตที่ขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่ารูปแบบคือ “dd.MM (MMMM) y” และสตริงอินพุตคือ “1.09 (สิงหาคม) 2017” ขณะที่ทั้ง “9” และ “สิงหาคม” เป็นเดือน ผลลัพธ์จะเป็นค่า null เพราะค่าเดือนไม่เหมือนกัน
 • เมื่อฟังก์ชันต้องแยกวิเคราะห์รูปแบบที่ขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่ระบุทั้งปีแบบเกรกอเรียน (y) และสัปดาห์แบบ ISO (ww) จะทำให้เกิดค่า null
สถานการณ์วันที่สมมติ 1

สมมติว่าคุณมีเวิร์กบุ๊กที่สร้างเป็นภาษาอังกฤษและใช้แหล่งข้อมูลการแยก .tde ตารางด้านล่างแสดงคอลัมน์ข้อมูลสตริงที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของการแยกข้อมูล

31/10/2018
10/31/2018

10/12/2018

ตามรูปแบบภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบของคอลัมน์วันที่ถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบ ดวป (เดือน วัน และปี) ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่ Tableau แสดงผลตามภาษานี้เมื่อใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อแปลงค่าสตริงเป็นค่าวันที่

October 31, 2018
October 31, 2018
December 10, 2018

หากเปิดการแยกข้อมูลเป็นภาษาเยอรมัน คุณจะเห็นค่าต่อไปนี้

31 Oktober 2018
31 Oktober 2018
12 Oktober 2018

อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดการแยกข้อมูลเป็นภาษาเยอรมันโดยใช้เวอร์ชัน 10.5 และใหม่กว่า รูปแบบ DMY (วัน เดือน และปี) ของภาษาเยอรมันจะบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและทำให้เกิดค่า Null เนื่องจากค่าใดค่าหนึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบ DMY

ค่า Null
October 31, 2018
October 12, 2018
สถานการณ์วันที่สมมติ 2

สมมติว่าคุณมีอีกเวิร์กบุ๊กที่สร้างเป็นภาษาอังกฤษและใช้แหล่งข้อมูลการแยก .tde ตารางด้านล่างแสดงคอลัมน์ข้อมูลวันที่เป็นตัวเลขในแหล่งข้อมูลการแยก

1112018
1212018
1312018
1412018

ตามรูปแบบภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบของคอลัมน์วันที่ถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบ ดวป (เดือน วัน และปี) ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่ Tableau แสดงผลตามภาษานี้เมื่อใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อแปลงค่าตัวเลขเป็นค่าวันที่

1/11/2018
1/12/2018
ค่า Null
ค่า Null
สถานการณ์วันที่สมมติ 3

สมมติว่าคุณมีเวิร์กบุ๊กที่ใช้แหล่งข้อมูลการแยก .tde ตารางด้านล่างแสดงคอลัมน์ข้อมูลสตริงที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของการแยกข้อมูล

2018-10-31
2018-31-10

2018-12-10

2018-10-12

เนื่องจากวันที่ใช้รูปแบบ ISO คอลัมน์วันที่จึงอยู่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD เสมอ ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่ Tableau แสดงผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อแปลงค่าสตริงเป็นค่าวันที่

October 10, 2018
ค่า Null
December 10, 2018
October 12, 2018

หมายเหตุ: ในเวอร์ชัน 10.4 (และเก่ากว่า) รูปแบบ ISO และรูปแบบวันที่อื่นๆ อาจสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปตามภาษาในพื้นที่ที่สร้างเวิร์กบุ๊กขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง 2018-12-10 และ 2018/12/10 อาจสร้างค่าเป็น December 12, 2o18 อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเป็นภาษาเยอรมัน 2018-12-10 อาจสร้างค่าเป็น December 12, 2018 และ 2018/12/10 อาจสร้างค่าเป็น October 12, 2018

การคำนึงถึงลำดับการจัดเรียงและตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

การแยกข้อมูลรองรับการตรวจเทียบ ดังนั้นจึงสามารถจัดเรียงค่าสตริงที่มีอักขระการออกเสียงหรือมีตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางค่าสตริง ในแง่ของลำดับการจัดเรียง นั่นหมายความว่าค่าสตริงอย่าง Égypte จะเรียงอยู่หลัง Estonie และก่อน Fidji อย่างถูกต้อง

เกี่ยวกับข้อมูล Excel: 

ในแง่ของตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ นั่นหมายความว่าวิธีที่ Tableau จัดเก็บค่าได้เปลี่ยนแปลงไประหว่างเวอร์ชัน 10.4 (และเก่ากว่า) กับเวอร์ชัน 10.5 (และใหม่กว่า) อย่างไรก็ตาม กฎการจัดเรียงและการเปรียบเทียบค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ในเวอร์ชัน 10.4 (และเก่ากว่า) ค่าสตริงอย่าง “House” “HOUSE” และ “houSe” จะถือว่าเหมือนกันและจัดเก็บด้วยค่าแสดงแทนเพียงค่าเดียว ในเวอร์ชัน 10.5 (และใหม่กว่า) ค่าสตริงเดียวกันนี้จะถือเป็นค่าไม่ซ้ำกัน ดังนั้นจึงจะจัดเก็บเป็นค่าแยกต่างหาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนวิธีคำนวณค่าต่างๆ

การแยกการเชื่อมต่อในการค้นหา N สูงสุด

เมื่อการค้นหา N สูงสุดในการแยกข้อมูลสร้างค่าซ้ำกันในตำแหน่งเฉพาะเจาะจงของอันดับ ตำแหน่งที่แยกการเชื่อมต่ออาจแตกต่างออกไปเมื่อใช้เวอร์ชัน 10.5 และใหม่กว่า ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสร้างตัวกรอง 3 ค่าสูงสุด ตำแหน่งที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเดียวกัน เมื่อใช้เวอร์ชัน 10.4 และเก่ากว่า ตัวกรองอันดับสูงสุดอาจส่งคืนตำแหน่ง 1, 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้เวอร์ชัน 10.5 และใหม่กว่า ตัวกรองอันดับสูงสุดอาจส่งคืนตำแหน่ง 1, 2 และ 5

ความแม่นยำของค่าทศนิยม

การแยกข้อมูลจะใช้ประโยชน์ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่มีบนคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันได้มาก ด้วยเหตุนี้ จำนวนจริงอาจรวมอยู่ในการแยกข้อมูล .hyper ในลำดับที่แตกต่างออกไป เมื่อจำนวนรวมอยู่ในลำดับที่แตกต่างออกไป คุณจึงอาจเห็นค่าที่แตกต่างในมุมมองหลังจุดทศนิยมในแต่ละครั้งที่คำนวณการรวมค่า เนื่องจากการบวกและการคูณทศนิยมไม่ได้จำเป็นต้องสัมพันธ์กัน นั่นคือ (a + b) + c ไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนกับ a + (b + c) นอกจากนั้น จำนวนจริงยังอาจรวมในลำดับที่ต่างออกไปเนื่องจากการคูณทศนิยมไม่ได้จำเป็นต้องมีการแจกแจง นั่นคือ (a x b) x c ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับ a x b x c ลักษณะการปัดเศษทศนิยมประเภทนี้ในการแยกข้อมูล .hyper จะเหมือนกับลักษณะการปัดเศษทศนิยมในฐานข้อมูลทางการค้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเวิร์กบุ๊กของคุณมีตัวกรองแถบเลื่อนในฟิลด์ค่ารวมที่ประกอบด้วยค่าทศนิยม เนื่องจากความแม่นยำของค่าทศนิยมได้เปลี่ยนไป ตัวกรองจึงอาจไม่รวมเครื่องหมายที่กำหนดขอบเขตสูงหรือต่ำของช่วงตัวกรอง จำนวนที่หายไปเหล่านี้อาจทำให้แสดงมุมมองว่างเปล่า ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ย้ายแถบเลื่อนบนตัวกรองหรือลบและเพิ่มตัวกรองอีกครั้ง

ความแม่นยำของการรวม

การแยกข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพให้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่มีบนคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถคำนวณการรวมไปพร้อมกันได้มาก ด้วยเหตุนี้ การรวมที่ดำเนินการในการแยกข้อมูล .hyper จึงอาจเหมือนผลลัพธ์จากฐานข้อมูลทางการค้ามากกว่าผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการคำนวณเชิงสถิติ หากคุณทำงานโดยใช้ชุดข้อมูลขนาดเล็กหรือต้องการความแม่นยำในระดับสูงขึ้้น ให้พิจารณาทำการรวมผ่านเส้นอ้างอิง สถิติการ์ดข้อมูลสรุป หรือฟังก์ชันการคำนวณตาราง เช่น ผลต่าง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ หรือค่าความแปรปรวนร่วม

เกี่ยวกับตัวเลือกทำการคำนวณทันทีสำหรับการแยกข้อมูล

หากใช้ตัวเลือกทำการคำนวณทันทีในการแยกข้อมูล .tde โดยใช้ Tableau Desktop เวอร์ชันเก่า ฟิลด์ที่คำนวณบางรายการจะเป็นจริง ดังนั้นจึงได้รับการคำนวณล่วงหน้าและจัดเก็บไว้ในการแยกข้อมูล หากคุณอัปเกรดจากการแยกข้อมูล .tde ไปเป็นการแยกข้อมูล .hyper การคำนวณที่เป็นจริงในการแยกข้อมูลของคุณก่อนหน้านี้จะไม่รวมอยู่ด้วย คุณต้องใช้ตัวเลือกทำการคำนวณทันทีอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณที่เป็นจริงรวมอยู่ในการแยกข้อมูลหลังจากอัปเกรดการแยกข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทำการคำนวณในการแยกข้อมูล

Extract API ใหม่

คุณสามารถใช้ Extract API 2.0 เพื่อสร้างการแยกข้อมูล .hyper ได้ สำหรับงานที่คุณเคยทำโดยใช้ Tableau SDK เช่น การเผยแพร่การแยกข้อมูล คุณสามารถใช้ Tableau Server REST API หรือไลบรารี Tableau Server Client (Python) ได้ สำหรับงานรีเฟรช คุณสามารถใช้ Tableau Server REST API ได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Hyper API

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ