ทำการคำนวณในการแยกข้อมูล

คุณสามารถใช้ตัวเลือกทำการคำนวณทันที เพื่อทำการคำนวณให้เป็นจริงในการแยกข้อมูล เมื่อการคำนวณเกิดขึ้น ระบบจะทำการคำนวณบางอย่างล่วงหน้า และจะเก็บค่าของการคำนวณเอาไว้ในการแยกข้อมูล ตัวเลือกนี้อาจเร่งความเร็วการค้นหาในอนาคตได้โดยอนุญาตให้ Tableau ทำการคำนวณบางอย่างล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการคำนวณที่ใช้ในการแยกข้อมูล Tableau สามารถใช้ค่าที่คำนวณล่วงหน้าแทนการคำนวณค่าทุกครั้งที่มีการค้นหาการคำนวณ

หากสูตรสำหรับการคำนวณที่ Tableau ทำขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการคำนวณถูกลบออกจากแหล่งข้อมูล การคำนวณที่เกิดขึ้นจะถูกลบออกจากการแยกข้อมูลสารสกัด จนกว่าคุณจะใช้ตัวเลือกทำการคำนวณทันทีอีกครั้ง

เมื่อใดที่ควรทำการคำนวณ

คุณควรใช้ตัวเลือกทำการคำนวณทันทีกับการแยกข้อมูลบางรายการเท่านั้น ให้ลองใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อประสิทธิภาพการค้นหาของการแยกข้อมูลของคุณทำงานช้า อันเป็นผลมาจากการคำนวณที่มีความซับซ้อน เช่น การจัดการสตริงและนิพจน์ทั่วไป

ทำการคำนวณ

หากต้องการให้คำนวณในการแยกข้อมูล ให้ทำดังนี้:

 1. ใน Tableau Desktop เลือกแหล่งข้อมูลการแยกข้อมูลจากเมนูข้อมูล

 2. เลือก แยกข้อมูล > ทำการคำนวณทันที

ทำการคำนวณในการแยกข้อมูลที่เผยแพร่ไปที่ Tableau Cloud หรือ Tableau Server

หากคุณต้องการทำการคำนวณย้อนหลังในการแยกข้อมูลที่เผยแพร่ไปที่ Tableau Cloud หรือ Tableau Server แล้ว คุณจะมีตัวเลือกดังนี้

 • คุณสามารถดาวน์โหลดการแยกข้อมูล เปิดการแยกข้อมูลใน Tableau Desktop ใช้ตัวเลือกทำการคำนวณทันที (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) แล้วเผยแพร่การแยกข้อมูลอีกครั้ง

 • หากเป็นผู้ดูแลระบบของไซต์หรือเจ้าของแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้คำสั่ง tabcmd เพื่อรีเฟรชการแยกข้อมูลที่เผยแพร่ด้วยตัวเลือก --addcalculations เพื่อทำการคำนวณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่ง tabcmd โปรดดู refreshextracts ในความช่วยเหลือของ Tableau Cloud หรือ refreshextracts ในความช่วยเหลือของ Tableau Server

  หมายเหตุ: การคำนวณอาจเพิ่มขนาดของการแยกข้อมูล

การคำนวณที่ไม่สามารถทำได้

การคำนวณต่อไปนี้จะไม่สามารถทำได้

 • การคำนวณที่ใช้ฟังก์ชันที่ไม่เสถียร เช่น NOW() และ TODAY()
 • การคำนวณที่ใช้ฟังก์ชันภายนอก เช่น RAWSQL และ R
 • การคำนวณตาราง
 • การคำนวณนิพจน์ระดับรายละเอียด (LOD)
 • การคำนวณที่ใช้กลุ่มคอลัมน์ นอกจากว่าจะสร้างกลุ่มคอลัมน์ที่ขึ้นต่อกันขึ้นพร้อมกับการรีเฟรชการแยกข้อมูล
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ