Få insikter snabbare med Förklara data

Förklara data i dataguiden hjälper dig att inspektera, avslöja och gräva djupare i markeringarna i en visualisering när du analyserar dina data. Du kan använda Förklara data för att analysera instrumentpaneler, blad eller valda markeringar för möjliga utstickare och korrelationer i underliggande data. Förklara data skapar statistiska modeller och föreslår möjliga förklaringar till enskilda markeringar i en visualisering, inklusive potentiellt relaterade data från datakällan som inte används i den aktuella vyn.

Mer information om hur du kör Förklara data och utforskar förklaringar finns i Kom igång med Förklara data.

Obs! Det här ämnet innehåller en beskrivning av hur Förklara data fungerar i Tableau-version 2021.2 och senare. Läs det här ämnet i hjälp med version 2021.1 av Förklara data(Länken öppnas i ett nytt fönster) om du har en tidigare Tableau-version.

Använd Förklara data som startpunkt när du skapar olika vyer för att utforska dina data grundligare och kunna ställa bättre frågor. Mer information finns i Hur du använder Förklara data för att utöka analysen. Mer information om vilka egenskaper som gör en datakälla mer intressant att använda med Förklara data finns i Krav och överväganden vid användning av Förklara data.

Åtkomst till Förklara data

Som standard är Förklara data aktiverat på webbplatsnivå. Serveradministratörer (Tableau Server) och platsadministratörer (Tableau Cloud) kan kontrollera om Förklara data är tillgängligt för en plats. Mer information finns i Inaktivera eller aktivera Förklara data för en plats.

Författare som kan redigera arbetsböcker och har behörighet att köra Förklara data för arbetsböcker kan köra Förklara data i redigeringsläge. Alla användare med behörigheten Kör Förklara data kan köra Förklara data i visningsläge i Tableau Cloud och Tableau Server.

Om platsadministratören tillåter det kan förklaringar delas i visningsläge via e-post eller Slack med andra Tableau Cloud- och Tableau Server-användare. Mer information finns i Konfigurera Tableau för att låta användare dela förklaringar via e-post och Slack.

Författare kan använda inställningar för Förklara data för att styra vilka förklaringstyper som visas i rutan Dataguide.

Mer information om åtkomstkontroll angående Förklara data, förklaringstyper och fält finns i Kontrollera åtkomst till Förklara data.

Hur du använder Förklara data för att utöka analysen

Förklara data är ett verktyg som avslöjar och beskriver relationer i data. Det kan inte förklara var det är som orsakar relationerna eller hur du ska tolka data. Det är du som är experten på dina data. Din kunskap om och intuition gällande domänen är väsentlig för att få överblick över vilka egenskaper som kan vara intressanta att använda för olika vyer. Mer information i relation till detta finns i Så fungerar Förklara data och Krav och överväganden vid användning av Förklara data.

Mer information om hur Förklara data fungerar och du använder det för att utöka analysen finns i följande Tableau-konferenspresentationer:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!