Kortkommandon

Det här är en lista över kortkommandon som kan användas i Tableu. Information om hur man navigerar i en vy med hjälp av ett tangentbord finns i Åtkomst till tangentbord i Tableau-vyer.

Genvägar för att hantera arbetsböcker, kalkylark och filer (Tableau Desktop)

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Ny arbetsbokCtrl+NKommando+N
Nytt arbetsbladCtrl+MKommando+T
Beskriv bladCtrl+EKommando+E
Bläddra framåt genom öppna arbetsbladCtrl+Tabb, Ctrl+F6Skift+Kommando+högerparentes
Bläddra bakåt genom öppna kalkylbladCtrl+Skift+Tabb, Ctrl+Skift+F6Skift+Kommando+vänsterparentes
Växla till och från presentationslägeF7, Ctrl+HAlternativ+Retur
Växla till och från Helskärmsläge Kontroll+Kommando+F

Öppna fil

 

Ctrl+OKommando+O
Spara filCtrl+SKommando+S
Spara filen somCtrl+Shift+SSkift+Kommando+S
Återställa en arbetsbok till det senast sparade tillståndetF12Alternativ+Kommando+E
Stäng den aktuella arbetsbokenAlt+F4Kommando+W
Skriv utCtrl+PKommando+P
Öppna hjälpF1Kontroll+Kommando+?

Genvägar för hantering av arbetsböcker, kalkylark och filer (Tableau Server, Tableau Cloud)

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Nytt arbetsbladCtrl+Alt+T

Alternativ+Kommando+T

Växla till och från HelskärmslägeF11Kontroll+Kommando+F
Spara filCtrl+SKommando+S
Spara arbetsboken somCtrl+Shift+SSkift+Kommando+S
Stäng den aktuella arbetsbokenAlt+F4

Alternativ+Q

Skriv ut (eller exportera som PDF)Ctrl+PKommando+P
Öppna hjälpF1Kontroll+Kommando+/

Genvägar för data (Tableau Desktop)

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Ansluta till datakällaCtrl+DKommando+D
Aktivera sökkommandot i rutan DataCtrl+FKommando+F
Uppdatera datakällaF5Kommando+R
Köra datauppdateringar i en vyF9Skift+Kommando+0
Växla automatiska datauppdateringar på och avF10Alternativ+Kommando+0

Genvägar för data (Tableau Server, Tableau Cloud)

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Ansluta till datakällaCtrl+DKommando+D
Uppdatera datakällaAlt+F5Alternativ+F5
Byta namn på datakällaAlt+F2Alternativ+F2
Ny datakällaCtrl+Alt+DKontroll+D
Redigera datakällaCtrl+Alt+Skift+DKontroll+Skift+D

Genvägar för att skriva vyer (Tableau Desktop)

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Visa mig!Ctrl+1, Ctrl+Skift+1Kommando+1
Lägg till det markerade fältet på bladet. (Fungerar endast med enstaka fält.)Retur eller dubbelklickaBacksteg eller dubbelklicka
Lägg valt fält på hyllan KolumnerAlt+Skift+CAlternativ+Skift+C
Lägg valt fält på hyllan FilterAlt+Skift+FAlternativ+Skift+F
Lägg valt fält på StorlekAlt+Skift+IAlternativ+Skift+I
Lägg valt fält på DetaljAlt+Skift+LAlternativ+Skift+L
Lägg valt fält på FärgAlt+Skift+OAlternativ+Skift+O
Lägg valt fält på hyllan SidorAlt+Skift+PAlternativ+Skift+P
Lägg valt fält på hyllan RaderAlt+Skift+RAlternativ+Skift+R
Lägg valt fält på FormAlt+Skift+SAlternativ+Skift+S
Placera valt fält på Text/etikettAlt+Shift+TAlternativ+Skift+T
Lägg valt fält på hyllan RaderAlt+Skift+XAlternativ+Skift+X
Lägg valt fält på hyllan KolumnerAlt+Skift+YAlternativ+Skift+Y
Öppna menyn Släpp fältHögerklicka+dra till hyllanAlternativ+dra till hyllan
Kopiera ett fält i vyn och placera det på en annan hylla eller ett annat kortCtrl+draKommando+dra
Byt ut rader och kolumnerCtrl+WKontroll+Kommando+W
Ändra orientering för kolumnetiketter längst ner i vynCtrl+L 
Växla instrumentpanelens rutnät till och frånGG
Växla mellan flikarna Instrumentpanel och LayoutTT
Klipp ut textval (i rubriker, titlar, formler osv.)Ctrl+XKommando+X
Klistra in UrklippCtrl+VKommando+V
ÅngraCtrl+ZKommando+Z
Gör omCtrl+YKommando+Shift+Z
Rensa aktuellt kalkylbladAlt+Shift+BackstegAlternativ+Shift+Radera
Flytta flytande instrumentpanelsobjektPiltangenten flyttar 1 pixel, Shift+piltangenten flyttar 10 pixlarPiltangenten flyttar 1 pixel, Shift+piltangenten flyttar 10 pixlar

Ändra storlek på flytande instrumentpanelsobjekt

Alt+piltangenten ändrar storleken i ökningssteg om 1 pixel, Shift+Alt+piltangenten ändrar storleken i ökningssteg om 10 pixlarAlternativ+piltangenten ändrar storleken i ökningssteg om 1 pixel, Shift+Alternativ+piltangenten ändrar storleken i ökningssteg om 10 pixlar

Genvägar för att skriva vyer (Tableau Server, Tableau Cloud)

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Lägg till det markerade fältet på bladet. (Fungerar endast med enstaka fält.)DubbelklickaDubbelklicka
Kopiera ett fält i vyn och placera det på en annan hylla eller ett annat kortCtrl+draKommando+dra
Växla instrumentpanelens rutnät till och frånGG
Växla mellan flikarna Instrumentpanel och LayoutTT
Klipp ut textval (i rubriker, titlar, formler osv.)Ctrl+XKommando+X
Klistra in UrklippCtrl+VKommando+V
ÅngraCtrl+ZKommando+Z
Gör omCtrl+YKommando+Shift+Z
Öppna aktuell arbetsbok i Tableau DesktopCtrl+O

Alternativ+Kommando+O

Rensa aktuellt kalkylbladAlt+Shift+BackstegAlternativ+Shift+Radera
Flytta flytande instrumentpanelsobjektPiltangenten flyttar en pixel, Shift+piltangenten flyttar 10 pixlarPiltangenten flyttar en pixel, Shift+piltangenten flyttar 10 pixlar

Ändra storlek på flytande instrumentpanelsobjekt

Alt+piltangenten ändrar storleken i ökningssteg om 1 pixel, Shift+Alt+piltangenten ändrar storleken i ökningssteg om 10 pixlarAlternativ+piltangenten ändrar storleken i ökningssteg om 1 pixel, Shift+Alternativ+piltangenten ändrar storleken i ökningssteg om 10 pixlar
Byt namn på kolumnfält (när fältet är markerat i rutan för dataschema)

F2

F2

Byt namn på beräknat fält (när redigeraren för beräknat fält är öppen)F2F2

Genvägar för att ändra storlek på rader och kolumner (Tableau Desktop)

Mindre cellstorlekCtrl+BKommando+B
Större cellstorlekCtrl+Skift+BKommando+Skift+B
Gör rader smalareCtrl+vänsterpilKontroll+Kommando+vänsterpil
Gör rader bredareCtrl+högerpilKontroll+Kommando+högerpil
Gör kolumner kortareCtrl+nedåtpilKontroll+Kommando+nedåtpil
Gör kolumner längreCtrl+uppåtpilKontroll+Kommando+uppåtpil

Genvägar för sidor (Tableau Desktop)

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Starta eller stoppa uppspelning framåt på hyllan SidorF4F4
Starta eller stoppa uppspelning bakåt på hyllan SidorShift+F4Shift+F4
Gå en sida framåtCtrl+punktKommando+punkt
Gå en sida bakåtCtrl+kommateckenKommando+kommatecken

Genvägar för att välja och navigera i markeringar

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Välj en markeringKlickaKlicka
Välj en grupp markeringarDraDra
Lägga till individuella markeringar i urvaletCtrl+klickaKommando+klicka
Lägga till en grupp markeringar till urvaletCtrl+draKommando+dra
Använda det rektangulära urvalsverktygetAA
Använda verktyget lassomarkeringDD
Använda det cirkelformade urvalsverkygetSS
Välja alla dataCtrl+AKommando+A
Kopiera valda dataCtrl+CKommando+C
Rensa markeringsvaletEscEsc
Panorera runt vynSkift-draSkift-dra
Zooma in till en punkt i vyn (zoomläge krävs om det inte är en karta)Dubbelklicka, Ctrl+Skift+klickaDubbelklicka, Skift+Kommando+klicka
Zooma ut från en punkt på en karta (zoomläge krävs om det inte är en karta)Ctrl+Skift+Alt+klickaSkift+Alternativ+Kommando+klicka
Zooma utSkift+dubbelklickaSkift+dubbelklicka
Zooma in på ett område i vyn (kräver zoomläge om inte karta)Ctrl+Skift+draSkift+Kommando+dra
Zooma in och ut på en kartaSkrollaSkrolla
Dra en rad och bläddra genom en lång lista samtidigtKlicka+dra längst ner i rutan+håll nedKlicka+bläddra, Kommando+håll ned

Genvägar för flöden (Tableau Prep Builder)

BeskrivningWindows-genvägMac-genväg
Öppna filCtrl+OKommando+O
Nytt flödeCtrl+NKommando+N
Spara filCtrl+SKommando+S
Spara filen somAlt+Ctrl+SSkift+Kommando+S
AvbrytCtrl+QKommando+Q
ÅngraCtrl+ZKommando+Z
Gör omCtrl+YShift+Kommando+Z
Klipp utCtrl+XKommando+X
KopieraCtrl+CKommando+C
Klistra inCtrl+VKommando+V
Välj allaCtrl+AKommando+A
Kör allaCtrl+RKommando+R
Publicera flödeF10 
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!