Importera en kartkälla

Du kan importera en kartkälla för Tableau (.tms) som någon har delat med dig till en arbetsbok och sedan använda den för att skapa anpassade kartvyer.

  1. Välj Karta > Bakgrundskartor > Karttjänster. Detta öppnar dialogrutan Karttjänster.

  2. Klicka på Importera. Då öppnas dialogrutan Importera anslutning.

  3. Navigera till den sparade Tableau-kartkällfilen (.tms) som du vill importera, markera den och klicka sedan på Öppna Då stängs dialogrutan Importera anslutning och Tableau-kartkällan läggs till i listan över kartor i dialogrutan Karttjänster.

    Om du vill redigera den nyligen tillagda Tableau-kartkällan markerar du den i listan och klickar sedan på Redigera. Annars klickar du på Stäng för att återvända till vyn.

Du kan importera så många Tableau-kartkällor som du vill till en arbetsbok. Varje kartkälla för Tableau som du lägger till visas som en bakgrundskarta i menyn Bakgrundskartor och väljs automatiskt som standardbakgrundskarta tills en annan Tableau-kartkälla importeras, tills du ansluter till en WMS-server eller Mapbox-karta, eller tills du väljer att använda en annan bakgrundskarta.

Obs! När du skapar en ny kartvy används bakgrundskarta som är vald i menyn Bakgrundskartor för att skapa kartan för vyn.

Se även:

Spara en kartkälla(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Välja bakgrundskartor(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!