Frågor om relationer, datamodellen och datakällor

Det här är några av de frågor vi har hört rörande datamodellering och relationer i Tableau. Om du har en fråga som inte finns i listan kan du dela den med oss genom att klicka på den blåa ikonen Lämna feedback längst ner till höger på den här hjälpsidan (klicka på Ja eller Nej, lägg till din fråga i kommentarsfältet och klicka på Skicka).

Relationer

Är en relation bara ett annat namn för en koppling?

Relationer är ett dynamiskt, flexibelt sätt att kombinera och analysera data från flera tabeller. En relation beskriver hur två oberoende logiska tabeller relaterar till varandra, men slår inte samman tabellerna (Vad är en logisk tabell?). När en relation skapas mellan tabeller förblir tabellerna separata (normaliserade) och bibehåller den inbyggda detaljnivån och domänerna. Du kan använda relationer för att skapa datamodeller med flera fakta.

Det går inte att ange en kopplingstyp för relationer. Med relationer skapas kopplingarna först i samband med analysen. Tableau väljer automatiskt vilka kopplingstyper som ska användas beroende på vilka fält som används i visualiseringen. Under analysen justerar Tableau kopplingstyperna på ett intelligent sätt och behåller den ursprungliga detaljnivån i dina data. Du kan se aggregeringar ned på fältnivå i en visualisering och slipper tänka på de underliggande kopplingarna.

Relationer kan vara många-till-många-relationer med stöd för kopplingar av typen ”full yttre” (full outer join). Du behöver inte använda LOD-uttryck som till exempel FIXED för att deduplicera data i relaterade tabeller.

Kan jag använda kopplingar mellan logiska tabeller?

Du måste använda relationer mellan logiska tabeller. Du kan endast använda kopplingar mellan fysiska tabeller inom en logisk tabell. Dubbelklicka på en logisk tabell för att öppna den.

Vi rekommenderar att du i första hand använder relationer för att kombinera data eftersom det gör det enklare att förbereda och analysera data på ett mer intuitivt sätt. Använd bara kopplingar när det är absolut nödvändigt. Det kan hända att du ändå använder kopplingar när du vill

 • fortsätta att använda en datakälla från en Tableau-version före 2020.2 som du har uppgraderat till 2020.2,
 • använda en specifik kopplingstyp,
 • använda en datamodell som har stöd för delade dimensioner.

Vart har kopplingarna tagit vägen? Kan jag ändå kombinera tabelldata med hjälp av kopplingar?

Det går fortfarande att använda kopplingar för att kombinera dina data. Allt du behöver göra för att arbeta med kopplingar är att öppna en logisk tabell (dubbelklicka på en logisk tabell för att öppna den). Tabeller som du kopplar ihop slås samman till en enskild logisk tabell.

Vart har kopplingarna tagit vägen?

Är relationer som kombinationer? När ska jag använda en kombination?

Även om både relationer och kombinationer har stöd för analys på olika detaljnivåer, finns det viktiga skillnader. För närvarande är kombinationer det enda alternativet om du vill kombinera data från publicerade datakällor.

Du kan välja att använda kombinationer när de fält som används för att koppla ihop två tabeller är beroende av arbetsbladet.

Kombinationer har endast stöd för vänster koppling, medan relationer har stöd för kopplingar av typen ”full yttre”. Kombinationer kan anpassas för varje blad.

Relationer jämfört med kombinationer

Datakällor, datamodell och anslutningar

Hur har datakällor förändrats?

I Tableau-version 2020.1 och tidigare utgjorde tabeller som du kombinerade på sidan Datakälla med hjälp av kopplingar och föreningar datamodellen i en datakälla. Data slogs samman till en enskild platt tabell.

Från och med Tableau 2020.2 har ett nytt logiskt lager lagts till i Tableaus datamodell. Med det logiska lagret och relationer får du fler alternativ när det gäller att få in de data du behöver i Tableau. Du kan nu skapa normaliserade datakällor med flera tabeller med olika detaljnivå. Relaterade tabeller slås inte samman, de förblir distinkta. Med relationer blir det både mer flexibelt och mer intuitivt att skapa och analysera data i flera tabeller.

Du kan fortfarande skapa datakällor med bara en tabell i Tableau. Du kan skapa en logisk tabell med en kombination av kopplingar, föreningar, anpassad SQL osv. Analyser med en tabell i Tableau fungerar på samma sätt som förut. Analyser av en enskild logisk tabell som innehåller en blandning av dimensioner och mätvärden fungerar på samma sätt som i tidigare versioner än Tableau 2020.2. När du uppgraderar en arbetsbok eller datakälla till Tableau 2020.2 eller senare får du en enskild logisk tabell som representerar din datakälla från före 2020.2, och den fungerar precis som förut.

Vad är logiska tabeller och fysiska tabeller?

Från och med Tableau 2020.2 använder datakällor en datamodell som har två lager: ett logiskt lager där du kan relatera tabeller och ett fysiskt lager där tabeller kan kopplas ihop eller förenas. Tabeller som du drar till det logiska lagret använder relationer och kallas logiska tabeller. Varje logisk tabell kan innehålla en eller flera fysiska tabeller i det fysiska lagret.

Mer information finns i Tableaus datamodell.

Kan det finnas relationer mellan tabeller från olika anslutningar?

Ja. Du kan skapa en datakälla med relationer mellan tabeller från olika anslutningar. Mer information finns i Kombinera data i Planera datakällan.

Kan jag använda jämställdhetsoperatorer eller beräknade fält för att definiera relationer?

I Tableau 2020.3 och senare kan du skapa relationer utifrån beräknade fält och jämföra fält som används i relationer med hjälp av operatorer i relationsdefinitionen.

Observera att följande anslutningar inte har stöd för jämställdhetsoperatorer:

 • Google BigQuery
 • MapR
 • Salesforce

Har alla anslutningstyper stöd för logiska tabeller och relationer?

De flesta relationsanslutningstyperna stöds fullt ut. Kuber, SAP HANA (med OLAP-attribut), JSON och Google Analytics är begränsade till en enskild logisk tabell i version 20.2. Lagrade procedurer kan bara användas i en enskild logisk tabell.

Det går inte att skapa relationer mellan publicerade datakällor.

Stöds inte

 • Kubdatabaser stöder inte det nya logiska lagret. Anslutningen till en kub fungerar på samma sätt som före version 2020.2.
 • Lagrade procedurer: Stöder inte federation, relationer eller kopplingar. De är tillgängliga i en enskild logisk tabell och ger inte åtkomst till arbetsytan Koppla/förena (fysiskt lager).
 • Splunk: Stöder inte vänsterkopplingar (och därför inte relationer med logiska tabeller).
 • JSON: Stöder inte federation, anpassad SQL, kopplingar eller relationer (endast föreningar).
 • Datakällor som inte stöder LOD-beräkningar. Mer information finns i Begränsningar för datakällor för LOD-uttryck (detaljnivå).

Begränsat stöd

 • Salesforce- och WDC-standardanslutningar. Dessa visas som kopplade tabeller i en logisk tabell. Det går för tillfället endast att lägga till dessa till datakällor med en enskild logisk tabell. Standardanslutningar kan inte koppla till en befintlig tabell.
 • SAP HANA: Har inte stöd för relaterade logiska tabeller när anslutningen har OLAP-attributet inställt.

Vilka typer av datamodeller stöds?

Läs mer i Tableaus datamodell och Datamodellscheman som stöds

Finns det någon klassisk vy av sidan Datakälla som jag kan använda?

Det fysiska lagret av arbetsytan på sidan Datakälla är i princip den ”klassiska vyn” av sidan Datakälla i tidigare versioner av Tableau.

Standardvyn av arbetsytan Datakälla är det logiska lagret i Tableau 2020.2 och senare. Du måste dubbelklicka på en logisk tabell i arbetsytan på sidan Datakälla för att gå till det fysiska lagret av arbetsytan.

Hur skapar jag en datakälla med en tabell?

Dra en enskild tabell till arbetsytan (logiskt lager) på sidan Datakälla. På arbetsbladet använder du fälten från den tabellen i rutan Data för att utföra analysen.

Du kan lägga till mer data i den enskilda, logiska tabellen genom att dubbelklicka på tabellen. När du gör det öppnas det fysiska lagret för arbetsytan på sidan Datakälla. Om du behöver använda kopplingar eller föreningar kan du dra de tabeller som du vill koppla eller förena till arbetsytan i det fysiska lagret. De fysiska tabellerna slås samman till en enskild logisk tabell.

Det här exemplet visar tabellen Bok på arbetsytan Relationer (logiskt lager) för datakällan. Om du dubbelklickar på den logiska tabellen Bok öppnas arbetsytan Koppla/förena (fysiskt lager). Kopplingarna slår samman tabellerna Utmärkelser och Info med tabellen Bok.

Har säkerhet på radnivå förändrats?

Säkerhet på radnivå fungerar precis som förut. Mer information om säkerhet på radnivå finns i Bästa praxis för säkerhet på radnivå(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Hur använder jag anpassad SQL i den nya datamodellen?

Dubbelklicka på alternativet Ny anpassad SQL i den vänstra rutan på sidan Datakälla (precis som förut). Denna anpassade SQL finns i en enskild logisk tabell.

Vad händer med äldre datakällor när jag öppnar dem i Tableau 2020.2 och senare?

Data migreras oförändrade och du kan fortsätta att använda arbetsboken som tidigare.

När du öppnar en arbetsbok eller datakälla från före 2020.2 i Tableau 2020.2 och senare visas datakällan som en enda logisk tabell i arbetsytan med namnet ”Migrerade data”. Du kan byta namn på tabellen Migrerade data.

Dina ursprungliga, denormaliserade data kan från början ha skapats ur en eller flera tabeller som använder kopplingar och föreningar. När du öppnar datakällan i Tableau 2020.2 och senare migrerar Tableau den denormaliserade datamodellen till en enskild logisk tabell i den nya datamodellen för att säkerställa att dina data och arbetsböcker migreras oförändrade.

Om du vill visa de fysiska tabellerna bakom den enskilda logiska tabellen dubbelklickar du på den logiska tabellen för att öppna den i det fysiska lagret. De underliggande fysiska tabellerna visas, inklusive kopplingar och föreningar.

Behöver jag ändra min migrerade datakälla för att använda relationer i stället för kopplingar?

Om du har befintliga datakällor med flera tabeller som använder kopplingar i det fysiska lagret fungerar de precis som gjorde tidigare. Du behöver inte ändra datakällan. Du kan relatera logiska tabeller till din migrerade tabell, men du kan inte nedgradera logiska tabeller.

Du kan överväga att ändra datakällan för att använda relationer i stället för kopplingar om du vill lägga till fler tabeller till datamodellen. Detta kräver att du tar bort tabeller från det fysiska lagret och sedan lägger till dem till det logiska lagret.

Hur visar eller redigerar jag datamodellen på webben?

Du kan visa och redigera datamodellen för en publicerad datakälla på webben. Mer information finns i Redigera en publicerad datakälla.

Kan jag använda en datakälla från Tableau Server eller Tableau Cloud (version 2020.2 och senare) i en tidigare version av Tableau Desktop (version 2020.1 och tidigare)?

Om du försöker öppna en publicerad datakälla eller publicerad arbetsbok från Tableau Server eller Tableau Cloud 2020.2 och senare i en tidigare version av Tableau Desktop (version 2020.1 och tidigare) tas alla logiska tabeller som relaterade till rottabellen i datakällan bort. Endast rottabellen (den första tabell som läggs till datakällsmodellen) blir kvar.

Om du försöker att använda en lokal datakälla i en tidigare version av Tableau:

 • Tableau visar en varning om att datakällan är från en nyare version av Tableau som inte är kompatibel med den tidigare versionen.
 • På sidan Datakälla blir endast rottabellen kvar i datakälla.
 • I rutan Data på ett Tableau Desktop-arbetsblad visas fel (röda utropstecken) bredvid berörda fält som inte är del av rottabellen.

Om du försöker att använda en publicerad datakälla i en tidigare version av Tableau:

 • Tableau visar en varning om att datakällan är från en nyare version av Tableau som inte är kompatibel med den tidigare versionen.
 • I rutan Data på ett Tableau Desktop-arbetsblad visas ett fel (rött utropstecken) bredvid den valda datakällan samt ett meddelande om att anslutningen behöver uppdateras. Klicka på Visa detaljer för att få mer information om felet.

Kan publicerade datakällor relateras till varandra?

Det går inte att relatera publicerade datakällor till varandra. Du kan dock redigera och visa datamodellen för en publicerad datakälla.

För närvarande är kombinationer det enda alternativet om du vill kombinera data från publicerade datakällor.

Relationer jämfört med kombinationer

Hur fungerar extrakt med relaterade logiska tabeller?

Nu lagras extraktdata baserat på logiska tabeller (som ersätter alternativet för en enda tabell) eller fysiska tabeller (som ersätter alternativet för flera tabeller). Du hittar mer information i Extrahera data.

Vad händer med relationer mellan logiska tabeller om jag behöver nedgradera till Tableau 2020.1 eller tidigare?

Om du nedgraderar en arbetsbok till Tableau 2020.1 eller tidigare tas alla logiska tabeller som relaterade till rottabellen i modellen bort från datakälla. Endast rottabellen (den första tabell som lades till datamodellen) blir kvar.

Alla blad i arbetsboken som använder fält från logiska tabeller (icke-rot) blir ogiltiga eftersom tabellerna och fälten har tagits bort från datamodellen.

Nedgradering fungerar bäst för arbetsböcker som innehåller datakällor med en tabell.

Hur fungerar den nya datamodellen med kuber?

Kuber fungerar på samma sätt som i tidigare versioner av Tableau. En flerdimensionell datakälla visas som en datakälla med en tabell, precis som nu. Det går inte att skapa relationer med kubdata.

Interaktion med andra funktioner och produkter från Tableau

Fungerar Förklara data med datakällor med flera tabeller som använder relationer?

I Tableau 2020.3 och senare kan du använda Förklara data med datakällor som innehåller flera relaterade tabeller. Inställningarna för kardinalitet och referensintegritet för relationer måste konfigureras korrekt för att verktyget Förklara data ska kunna analysera relaterade data i flera tabeller.

I Tableau 2020.2 och tidigare kan du endast använda Förklara data med datakällor med en tabell. Datakällan kan ha en enskild logisk tabell som definieras av en eller flera fysiska tabeller.

Fungerar Fråga data med datakällor med flera tabeller?

Fråga data har stöd för normaliserade datakällor med flera tabeller.

Hur påverkar ny datamodelleringskapacitet användningen av Tableau Bridge?

Användning av den senaste versionen av Tableau Bridge ska ge fullständig kompatibilitet med Tableau 2020.2 och senare datamodellering.

När ska jag använda Tableau Prep och när ska jag använda redigering i Tableau Desktop, Tableau Cloud eller Tableau Server för att skapa en datakälla?

Tableau Prep rensar data och skapar flöden, extrakt och publicerade datakällor som innehåller fysiska tabeller.

Genom webbredigering i Tableau Desktop, Tableau Cloud och Tableau Server kan du skapa datakällor som använder normaliserade datamodeller. Dessa datamodeller kan bestå av logiska tabeller och fysiska tabeller, och dina datakällor kan sparas som livedatakällor eller extrakt.

Endast logiska tabeller kan relateras. Fysiska tabeller kan kopplas ihop och förenas.

Analys med datakällor med flera tabeller

Fungerar analys på ett annat sätt med datakällor med flera tabeller som använder relationer?

Om en datakälla har flera, relaterade tabeller påverkar det hur analyserna körs i Tableau. Eftersom flera, relaterade tabeller har oberoende domäner och behåller sin ursprungliga detaljnivå gäller följande när du drar fält till vyn:

 • Frågor körs mot data på deras ursprungliga detaljnivå.
 • Frågor körs endast mot data som är relevanta för en visualisering.
 • Relationerna mellan tabellerna påverkar resultatet från frågan. Hur en visualisering skapas beror på hur tabeller med fält hör ihop med varandra i datamodellen, eller om de inte är direkt relaterade till varandra.

Mer information finns i Var inte rädd för relationer(Länken öppnas i ett nytt fönster), Så här fungerar analyser med datakällor med flera tabeller som använder relationer, Beteende för omatchade värden för dimensioner som kan överraska dig och Felsöka flertabellsanalys.

Fungerar LOD (detaljnivå) på samma sätt med den nya datamodellen? När ska jag använda LOD (detaljnivå)?

LOD-uttryck och beräkningar fungerar på samma sätt. Eftersom Tableau nu förstår detaljnivån på dina inmatade tabeller ska du inte behöva använda LOD-beräkningar för att ta bort oönskade dubbletter som uppstår till följd av kopplingar.

Du kanske fortfarande vill använda LOD-beräkningar för att:

 • Hantera oönskad duplicering i källtabellerna.
 • Beräkna aggregeringar på flera nivåer (t.ex. ett medelvärde av en summa).
 • Göra kohortanalyser (t.ex. för att beräkna det första orderdatumet för varje kund).

Om dimensionaliteten i en LOD-beräkning inkluderar fält från en enda tabell visas LOD-beräkningen i dess ägartabell i rutan Data.

Hur vet jag om jag har kombinerat mina data korrekt med relationer?

Du kan välja mellan flera alternativ när du validerar datamodellen för analys. När du skapar modellen för en datakälla rekommenderar vi att du går till ett blad och väljer datakällan, och att du sedan skapar en visualisering för att analysera antalet poster, förväntade data, omatchade värden, null-värden och mätvärden som upprepas. Prova att använda fält i olika tabeller för att försäkra dig om att allt ser ut som det ska.

Ställ dig följande frågor:

 • Använder relationerna i datamodellen rätt matchande fält för sina tabeller?
 • Skulle relationen bli bättre om flera matchande fältpar lades till?
 • Vad händer när olika dimensioner och mätvärden dras in i vyn?
 • Visas förväntat antal rader?
 • Om du har ändrat standardinställningarna för prestandaalternativ, ser du i så fall de värden du förväntade dig i visualiseringen? Om inte bör du kontrollera inställningarna eller återställa standardinställningarna.

Alternativ för att validera relationer och datamodellen:

 • I varje tabell finns ett fält med namnet Tabellnamn(antal) som visar summan av tabellens poster på detaljnivån för tabellen i fråga. Om du vill visa antalet för en tabell drar du fältet Antal till vyn. Om du vill visa antalet för alla tabeller markerar du fältet Antal för varje tabell i rutan Data och klickar sedan på Texttabell i Visa mig.
 • Klicka på Visa data, i rutan Data, för att visa antalet rader och data per tabell. Innan du börjar skapa relationer kan det också vara bra att gå igenom datakällans data före eller under analysen så att du får en uppfattning om tabellernas omfattning. Mer information finns i Visa underliggande data.
 • Dra dimensioner till rader för att visa Antal rader i statusfältet. Om du vill visa omatchade värden klickar du på menyn Analys och väljer Tabellayout > Visa tomma rader eller Visa tomma kolumner. Du kan också dra olika mätvärden till vyn, t.ex. <DinTabell>(Antal) från någon av tabellerna som återges i en visualisering. På så sätt kan du vara säker på att alla värden för dimensionerna från den tabellen visas.

Går det att se frågor som Tableau genererar för relationer?

Om du vill se frågorna som genereras för relationer kan du använda Prestandaregistrering i Tableau Desktop.

 1. Klicka på menyn Hjälp och välj Inställningar och prestanda > Starta prestandaregistrering.
 2. Dra fält till vyn för att skapa visualiseringen.
 3. Klicka på menyn Hjälp och välj Inställningar och prestanda > Stoppa prestandaregistrering. Arbetsboken Prestandaregistrering öppnas automatiskt.
 4. Klicka på ett fält av typen Kör fråga under Händelser sorterade efter tid på instrumentpanelen Prestandasammanfattning och titta på frågan nedanför.

Ett annat mer avancerat alternativ är att använda Tableau Log Viewer(Länken öppnas i ett nytt fönster) på GitHub. Du kan filtrera baserat på ett specifikt nyckelord med hjälp av end-protocol.query. Om du vill ha mer information rekommenderar vi att du börjar med wiki-sidan för Tableau Log Viewer(Länken öppnas i ett nytt fönster) på GitHub.

Ändringar av olika delar i gränssnittet

På vilket vis har sidan Datakälla ändrats? Datarutnätet? Visa data? Rutan Data?

Sidan Datakälla (arbetsyta, datarutnät), Visa data och rutan Data har uppdaterats för att ge stöd för analys av flera tabeller.

Den första vyn på arbetsytan i datakällan är nu det logiska lagret, vilket är den plats där du definierar relationer. I datarutnätet visas raddata för varje tabells detaljnivå.

I rutan Data sorteras fält och beräknade fält automatiskt efter den ursprungliga detaljnivån.

I fönstret Visa data visas data på radnivå på korrekt detaljnivå, utan replikering, för att göra validering enklare. Hämta radantal för varje tabell i rutan Data som använder fältet Tabell(Antal).

Ändringar på sidan Datakälla

Datarutnät

Visa data

Rutan Data i arbetsblad

Ändringar i Visa data-kolumnordningen i Tableau 2020.2 och senare

När du öppnar en datakälla från en tidigare version av Tableau i Tableau 2020.2 eller senare kan det hända att kolumnordningen är annorlunda. Kolumner kanske inte visas på samma sätt i fönstret Visa data och kolumnordningen kan skilja sig när du exporterar den till CSV-format.

Den här ändringen i hur kolumnordningen hanteras i fönstret Visa data är nödvändig för att ge stöd för relationer och logiska tabeller.

Om du har skript som använder en anpassad kolumnordning rekommenderar vi att du laddar ned underliggande data till CSV-format med hjälp av API:et för Tableau-tillägg för Visa data.

Hur fungerar Antal tabeller och Antal poster?

Fältet Antal poster visas inte längre i datakällor som innehåller logiska tabeller. I varje tabell finns ett fält med namnet Tabellnamn(antal) som visar summan av tabellens poster på detaljnivån för tabellen i fråga. I föregående exempel kan du se Adresser(antal), Kunder(antal) och Radartiklar(antal).

Tabellernas antal (COUNT) = summan (SUM) av antalet poster per tabell. Du kan inte skapa beräkningar med fältet Antal för en tabell. Antal är begränsat till aggregeringar.

Obs! Fältet Antal poster kan visas i rutan Data om du öppnar en arbetsbok i en äldre version än 2020.2 där Antal poster används i en vy.

Var visas uppsättningar, grupper och beräknade fält?

Om fältet tillhör en tabell visas det under tabellen. Om det inte visas där, visas det i det allmänna området längst ner i rutan Data.

Beräknade fält visas med sina ursprungliga fält, förutsatt att alla deras indatafält kommer från samma tabell.

Uppsättningar och grupper visas under tabellen med sina ursprungliga fält.

Fält som inte hör till en specifik tabell visas i det allmänna området nedanför tabellerna. Exempel på dessa är: aggregerade beräkningar, beräkningar som använder fält från flera tabeller, Mätvärdesnamn och Mätvärden.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!