Skillnaden mellan relationer och kopplingar

Relationer är ett dynamiskt, flexibelt sätt att kombinera och analysera data från flera tabeller. Du behöver inte definiera kopplingstyp för relationer och inget Venn-diagram visas när de skapas.

En relation kan liknas vid ett kontrakt mellan två tabeller. När du skapar en visualisering med fält från dessa tabeller hämtar Tableau data från tabellerna och använder det här kontraktet för att skapa en fråga med rätt kopplingar.

 • Inga kopplingstyper från början. Du behöver bara matcha fälten för att definiera en relation (inga kopplingstyper). Tableau skapar i första hand relationen baserat på befintliga nyckelbegränsningar och matchande fältnamn. Kontrollera sedan att dessa är fälten som du vill använda eller lägg till fler fältpar för att definiera tabellrelationen bättre.
 • Automatiska och kontextmedvetna. Med relationer skapas kopplingarna först i samband med analysen. Kopplingstyperna väljs automatiskt baserat på vilka fält som används i visualiseringen. Under analysen justerar Tableau kopplingstyperna på ett intelligent sätt och behåller den ursprungliga detaljnivån i dina data. Du kan se aggregeringar ned på fältnivå i en visualisering och slipper tänka på de underliggande kopplingarna. Du behöver inte använda LOD-uttryck som till exempel FIXED för att deduplicera data i relaterade tabeller.
 • Flexibla. Relationer kan vara många-till-många-relationer med stöd för kopplingar av typen ”full yttre” (full outer join). Att kombinera tabeller med hjälp av relationer kan liknas vid att skapa en anpassad, flexibel datakälla för varje visualisering, allt i samma datakälla för arbetsboken. Eftersom Tableau endast frågar tabeller som behövs baserat på fält och filter i en visualisering, kan du skapa en datakälla som kan användas för en rad olika analysflöden.

Mer information finns i Relatera dina data(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Var inte rädd för relationer.(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Det går fortfarande att använda kopplingar för att kombinera dina data. Dubbelklicka på en logisk tabell för att gå till arbetsytan för kopplingar. Mer information finns i Vart har kopplingarna tagit vägen?

Titta på en video: Titta på den här fem minuter långa videon med en introduktion till relationer i Tableau och hur de används.

Obs! Det är möjligt att gränssnittet för redigering av relationer som du ser i den här videon skiljer sig något från gränssnittet i den senaste versionen, men det har samma funktioner.

Du kan också titta på videopoddar om relationer från Action Analytics(Länken öppnas i ett nytt fönster), t.ex. Why did Tableau Invent Relationships?(Länken öppnas i ett nytt fönster) Klicka på ”Video Podcast” (Videopodd) under Library(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Bibliotek) om du vill veta mer.

Mer information om hur relationsfrågor fungerar finns i följande blogginlägg om Tableau:

Relations- och kopplingsegenskaper

Relationer är ett dynamiskt, flexibelt sätt att kombinera och analysera data från flera tabeller. Vi rekommenderar att du i första hand använder relationer för att kombinera data eftersom det gör det enklare att förbereda och analysera data på ett mer intuitivt sätt. Använd bara kopplingar när det är absolut nödvändigt(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Här följer några fördelar med att använda relationer för att kombinera tabeller:

 • Det är lättare att definiera, ändra och återanvända datakällor.
 • Det är lättare att analysera data från olika tabeller på med rätt detaljnivå (LOD, Level Of Detail).
 • Kräver inte användning av LOD-uttryck eller LOD-beräkningar för analys på olika detaljnivåer.
 • Frågar endast om data från tabeller med fält som används i aktuell visualisering.

Relationer

 • Visas som flexibla nudlar mellan logiska tabeller.
 • Kräver val av matchande fält mellan de två logiska tabellerna.
 • Kräver inget val av kopplingstyp.
 • Gör samtliga rad- och kolumndata från relaterade tabeller potentiellt tillgängliga i datakällan.
 • Bibehåller detaljnivån för datakällan i varje tabell och under analys.
 • Gör det möjligt att skapa fristående domäner på flera detaljnivåer. Tabellerna slås inte samman i datakällan.
 • Gör det möjligt att skapa lämpliga kopplingar automatiskt baserat på vilka fält som används under analysen.
 • Skapar inte dubbletter av aggregerade värden (om alternativet Alternativ för prestanda är inställt på Många-till-många).
 • Behåller icke matchande mätvärden (om alternativet Alternativ för prestanda är inställt på Vissa poster matchar).

Kopplingar

Kopplingar är ett mer statiskt sätt att kombinera data. Kopplingarna måste definieras mellan de fysiska tabellerna före analysen och eventuella ändringar i efterhand kommer att påverka alla kalkylark där datakällan används. Sammanslagna tabeller slås alltid samman till en enkel tabell. På grund av detta saknas ibland omatchade värden i de sammanslagna data och det kan förekomma dubbletter av aggregerade värden.

 • Visas med Venn-diagramsikoner mellan de fysiska tabellerna
 • Kräver val av kopplingstyp och kopplingssats
 • Sammanslagna fysiska tabeller slås samman till en enkel logisk tabell med en fastställd datakombination.
 • Omatchade mätvärden kan förekomma.
 • Dubbletter av aggregerade värden kan förekomma om fälten har olika detaljnivåer.
 • Stöder scenarier som kräver en enda tabell med data, t.ex. extraktfilter och aggregering.

Krav vid användning av relationer

 • När relationer skapas mellan tabeller måste fälten som definierar relationerna ha samma datatyp. Detta krav påverkas inte om du ändrar datatypen på sidan Datakälla. Datatypen i den underliggande databasen kommer ändå att användas för frågor.
 • Du kan inte definiera relationer baserat på geografiska fält.
 • Cirkulära relationer stöds inte i datamodellen.
 • Du kan inte definiera relationer mellan publicerade datakällor.

Faktorer som begränsar fördelarna med att använda relaterade tabeller.

 • ”Smutsiga data” i tabeller (d.v.s. tabeller som inte har skapats baserat på en välstrukturerad modell och som innehåller en blandning av mätvärden och dimensioner i flera tabeller) kan göra att analysen av flera tabeller blir mer komplex.
 • Om filter tillämpas på datakällor begränsar detta Tableaus möjlighet att rensa bort kopplingar i data. Att ”rensa bort kopplingar” syftar på hur Tableau förenklar frågor genom att ta bort onödiga kopplingar.
 • Tabeller med många omatchade värden i flera relationer.
 • När relationer skapas mellan flera faktatabeller och flera dimensionstabeller (för att försöka modellera delade eller samordnade dimensioner).

Vart har kopplingarna tagit vägen?

Du kan fortfarande ange kopplingar mellan tabeller i det fysiska lagret för en datakälla. Dubbelklicka på en logisk tabell för att gå till arbetsytan Koppla/Förena i det fysiska lagret och lägg till koppling eller föreningar.

Alla logiska tabeller på den översta nivån innehåller minst en fysisk tabell. Öppna en logisk tabell om du vill visa, redigera eller skapa kopplingar mellan dess fysiska tabeller. Högerklicka på en logisk tabell och klicka sedan på Öppna. Du kan också öppna tabellen genom att dubbelklicka på den.

När du skapar en datakälla har den två lager. Det översta lagret är datakällans logiska lager. Du kombinerar data mellan tabeller i det logiska lagret med hjälp av relationer.

Nästa lager är datakällans fysiska lager. Du kombinerar data mellan tabeller i det fysiska lagret med hjälp av kopplingar. Mer information finns i Logiska och fysiska tabeller i datamodellen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!