Optimera relationssökningar med prestandaalternativ

Prestandaalternativ är valfria inställningar som definierar kardinalitet (unikhet) och referensintegritet (matchande poster) mellan två tabeller i en relation. De här inställningarna bidrar till att optimera sökningar vid analys i Tableau.

  • Om du inte är säker på vad du ska välja, använd de rekommenderade standardinställningar som anges av Tableau. Att använda standardvärdena är säkert och genererar automatiskt korrekta aggregeringar och kopplingar i samband med analysen. Om du inte känner till kardinaliteten eller referensintegriteten, behöver du inte ändra på dessa inställningar.
  • Om du vet hur dina data ser ut, kan du ändra på dessa inställningar så att de representerar unikhet och matchande poster mellan de två tabellerna.

I många analysscenarier kan du använda standardinställningarna för en relation. Med dem får du alla data som du behöver för en analys. I vissa scenarier kanske du vill justera inställningarna för prestandaalternativ, för att beskriva dina data mer exakt. Mer information om att använda relationer för att kombinera och analysera data finns i Relatera dina data(Länken öppnas i ett nytt fönster) och detta Tableau-blogginlägg: Relationer, del 1: Introduktion till den nya datamodelleringen i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Vad inställningarna för kardinalitet och referensintegritet innebär

Alternativ för kardinalitet

Inställningarna för kardinalitet avgör om Tableau aggregerar tabelldata före eller efter automatisk koppling av data i samband med analysen.

  • Välj Många om fältvärdena inte är unika eller om du är osäker. Tableau aggregerar relevanta data innan kopplingarna skapas i samband med analysen.
  • Välj En om fältvärdena är unika. I samband med analysen kopplas relevanta data före aggregeringen. Om det här alternativet ställs in på rätt sätt optimeras sökningarna i arbetsboken när fältvärdena i relationen är unika. Om du väljer En när fältvärdena inte är unika kan det leda till att duplicerade aggregerade värden visas i vyn.

Obs! Om du väljer En behandlas posterna som om varje nyckelvärde vore unikt och det fanns högst en rad med ett null-värde.

Alternativ för referensintegritet

Inställningarna för referensintegritet avgör vilken typ av koppling som används för att få dimensionsvärdena för ett mätvärde i samband med analysen.

  • Välj Vissa poster matchar om vissa värden i fältet inte matchar värdena i den andra tabellen, eller om du inte vet. I samband med analysen använder Tableau yttre kopplingar för att få dimensionsvärdena för ett mätvärde. Alla mätvärden visas i vyn, även omatchade mätvärden.
  • Välj Alla poster matchar om värdena i fältet garanterat har en matchande post i den andra tabellen. Denna inställning genererar färre och enklare kopplingar i samband med analys, och optimerar sökningarna. Du kan se inkonsekventa resultat i samband med analysen (omatchade värden tas bort eller saknas i vyn) om det finns omatchade värden i den här tabellen.

Obs! Om du väljer Alla poster matchar behandlas posterna som om inga null-värden finns i fälten som används för relationen. I samband med analysen använder Tableau inre kopplingar för att få dimensionsvärdena för ett mätvärde. Som standard kopplar Tableau aldrig null-nycklar.

Mer information om kardinalitet och referensintegritet som begrepp finns i Kardinalitet och referensintegritet.

Vart har kopplingarna tagit vägen?

Du kan fortfarande ange kopplingar mellan tabeller i det fysiska lagret för en datakälla. Dubbelklicka på en logisk tabell för att gå till arbetsytan för kopplingar.

Alla logiska tabeller på den översta nivån innehåller minst en fysisk tabell. Öppna en logisk tabell om du vill visa, redigera eller skapa kopplingar mellan dess fysiska tabeller. Högerklicka på en logisk tabell och klicka sedan på Öppna. Du kan också öppna tabellen genom att dubbelklicka på den.

När du skapar en datakälla har den två lager. Det översta lagret är datakällans logiska lager. Du kombinerar data mellan tabeller i det logiska lagret med hjälp av relationer.

Nästa lager är datakällans fysiska lager. Du kombinerar data mellan tabeller i det fysiska lagret med hjälp av kopplingar. Mer information finns i Logiska och fysiska tabeller i datamodellen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tips för att använda prestandaalternativ

Om du vet hur dina data ser ut kan du använda de valfria inställningarna i Prestandaalternativ för att fastställa tabellernas kardinalitet mot varandra (en-till-en, en-till-många, många-till-många) och ange referensintegriteten (värden från en tabell matchar alltid värden i den andra tabellen).

Istället för att tänka på inställningarna i Prestandaalternativ som ”ja” och ”nej”, kan man tänka på dem som ”ja” och ”jag vet inte”. Om du är säker på att värdena i en tabell är unika väljer du En. Om du är säker på att varje post i en tabell matchar en eller flera poster i den andra tabellen väljer du Alla poster matchar. I annat fall lämnar du standardinställningarna som de är.

Om du är osäker på hur dina data ser ut använder du standardinställningarna. När Tableau inte kan detektera dessa inställningar i dina data är standardinställningarna:

  • Kardinalitet: Många-till-många
  • Referensintegritet: Vissa poster matchar

Om Tableau upptäcker viktiga relationer eller referensintegritet i dina data, används dessa inställningar och visas som ”upptäckta”.

Om du vill använda standardinställningarna igen klickar du på Återgå till standard.

Definition av termer

Med kardinalitet avses unikheten hos data i ett fält (kolumn) eller en kombination av fält. När de tabeller du vill analysera innehåller många rader med data kan sökningarna vara långsamma (och prestandan för den totala datakällan påverkas), så vi rekommenderar att du väljer en metod för att kombinera data baserat på kardinaliteten hos de relaterade kolumnerna mellan tabellerna.

  • Låg kardinalitet: När relaterade kolumner har många upprepade data. En tabell som kallas Produkter kan till exempel innehålla kolumnen Kategori som innehåller tre värden: möbler, kontorsmaterial och teknik.
  • Hög kardinalitet: När relaterade kolumner har mycket unika data. En tabell som kallas Ordrar kan till exempel innehålla en kolumn med Order-ID som innehåller ett unikt värde för varje produktorder.

Referensintegritet innebär att en tabell alltid har en matchande rad i den andra tabellen. En Försäljningstabell kommer till exempel alltid att ha en matchande rad i tabellen Produktkatalog.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!