รักษาใบอนุญาตสำหรับ Tableau Desktop และ Tableau Prep

Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder สามารถออกใบอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานตามระยะเวลาได้ เมื่อคุณซื้อ Tableau Server ใหม่ หรือการสมัครสมาชิก Tableau Cloud ใหม่ จะไม่มีการออกคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder อีก แต่จะใช้ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ เพื่อเปิดใช้งานและเข้าสู่ระบบ Tableau Server หรือ Tableau Cloud แทน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน Tableau โดยใช้การจัดการใบอนุญาตตามข้อมูลเข้าสู่ระบบ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สิทธิ์การใช้งานตามระยะเวลาต้องได้รับการต่ออายุ และต้องรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการใช้งานได้ต่อเนื่อง คุณสามารถต่ออายุสิทธิ์การใช้งานตามระยะเวลา เมื่อสิทธิ์แต่ละช่วงหมดอายุได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานตามระยะเวลา และสิทธิ์หมดอายุ Tableau จะใช้งานไม่ได้ และคุณจะไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อีก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต โปรดดู วิธีต่ออายุใบอนุญาต Tableau ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: ใบอนุญาตทดลองใช้สำหรับ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep หมดอายุหลังผ่านระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 วัน หลังระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุด คุณจำเป็นต้อง ซื้อใบอนุญาต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตของคุณ

หลังจากคุณติดตั้ง Tableau Desktop หรือ Tableau Prep ให้เปิดแอปพลิเคชัน จากนั้นไปยัง ความช่วยเหลือ > จัดการคีย์ผลิตภัณฑ์ จากเมนูด้านบนสุดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของใบอนุญาตที่คุณมี และเวลาหมดอายุใบอนุญาต

คุณยังสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ หรือรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาจากข้อความโต้ตอบนี้ได้ หากคุณไม่ได้ใช้ตัวเลือก Virtual Desktop (ATR)

หมายเหตุ: Tableau มอบสิทธิ์การใช้งานตามระยะเวลาที่มาพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลาย ประเภทของใบอนุญาตที่คุณมีจะแสดงอยู่ในฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตตามผู้ใช้ประเภทต่างๆ โปรดดู ใบอนุญาตตามผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือ Tableau Server

ผู้ใช้ Tableau Desktop เก่าอาจมีใบอนุญาตตลอดไป (ถาวร) ได้ ใบอนุญาตถาวรไม่มีวันหมดอายุและฟิลด์ใบอนุญาตหมดอายุ ในกล่องโต้ตอบจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์จะแสดงเป็น "ถาวร" อย่างไรก็ตาม หากต้องการการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนทางเทคนิค คุณต้องซื้อบริการสนับสนุนและดูแล บริการเหล่านี้ต้องต่ออายุเพื่อรับบริการ ใบอนุญาตตลอดไป (ถาวร) ไม่มีให้บริการอีกต่อไปสำหรับ Tableau Desktop

ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อดำเนินการกับคีย์ผลิตภัณฑ์:

 • รีเฟรช (เฉพาะที่ไม่ใช่ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ และที่ไม่ใช่ Virtual Desktop เท่านั้น): คลิกปุ่ม รีเฟรช เพื่อรีเฟรชใบอนุญาตบำรุงรักษาที่กำลังหมดอายุ จากนั้นปิดและรีสตาร์ท Tableau Desktop ใหม่ หากวันที่ใน ข้อตกลงหมดอายุเมื่อ ไม่อัปเดต ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลใบอนุญาต เนื่องจากคีย์หรือข้อตกลงการบำรุงรักษาอาจเปลี่ยนแปลงไป

  คีย์ผลิตภัณฑ์ที่แสดงค่าในช่องใบอนุญาตหมดอายุเมื่อเป็น “ถาวร” ตามที่แสดงในกล่องโต้ตอบจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์ด้านบน เป็นคีย์ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม คุณสามารถรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ถาวรได้ทุกเมื่อตราบใดที่วันที่สิ้นสุดการบำรุงรักษาที่แสดงในพอร์ทัลลูกค้าของ Tableau มากกว่าวันที่ที่แสดงในกล่องโต้ตอบจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป

  หากคีย์ผลิตภัณฑ์ถึงวันหมดอายุ (คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถาวร) คุณจะไม่สามารถรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ได้ เข้าชมพอร์ทัลลูกค้า Tableau เพื่อรับคีย์ผลิตภัณฑ์การสมัครใช้งานที่อัปเดต และดำเนินการเปิดใช้งานใหม่ หากคีย์ผลิตภัณฑ์ยังไม่ถึงวันหมดอายุ คุณจะสามารถรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ได้ เมื่อคุณรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ เฉพาะค่า “ใบอนุญาตหมดอายุเมื่อ” ที่จะเปลี่ยน แต่คีย์ผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยน คีย์ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเมื่อถึงวันหมดอายุ

  หากต้องการรีเฟรชคีย์บำรุงรักษาจากบรรทัดคำสั่ง โปรดดูรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในคู่มือการนำไปใช้งาน Tableau Desktop และ Tableau Prep

  หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ได้หากTableau Desktopออฟไลน์ หากคุณกำลังเปิดใช้งาน Tableau Desktop ในโหมดออฟไลน์ คุณต้องรับและเปิดใช้งานคีย์ใหม่จากพอร์ทัลลูกค้า Tableau

 • ปิดการใช้งาน (เฉพาะที่ไม่ใช่ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ และไม่ใช่ Virtual Desktop เท่านั้น): เลือกคีย์ผลิตภัณฑ์ในรายการ จากนั้นเลือก ปิดการใช้งาน เพื่อปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ ปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณจำเป็นต้องย้ายคีย์ผลิตภัณฑ์ไปคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง หรือเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์บนเครื่องนี้อีก

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ โปรดดู ย้ายหรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในคู่มือการนำไปใช้งาน Tableau Desktop และ Tableau Prep

 • เปิดใช้งาน: หลังติดตั้ง Tableau Desktop หรือ Tableau Prep แล้ว ให้คลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการเปิดใช้งาน และใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ หากมีข้อความข้อผิดพลาด และไม่สามารถเปิดใช้งาน Tableau Desktop หรือ Tableau Prep โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ โปรดดูเปิดใช้งานและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในคู่มือการนำไปใช้งาน Tableau Desktop และ Tableau Prep

รีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติโดยใช้การให้สิทธิ์อนุญาตแบบไม่มีเวลาหยุดทำงาน

ตั้งแต่ Tableau เวอร์ชัน 2021.1 เป็นต้นไป ผู้ใช้ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจไม่ต้องรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ใบอนุญาตแบบจำกัดเวลาจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ โดยเริ่มตั้งแต่ 14 วันก่อนที่การสมัครใช้งานจะหมดอายุหากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder คีย์ผลิตภัณฑ์ถาวรจะไม่ได้รีเฟรชอัตโนมัติและต้องรีเฟรชด้วยตนเองโดยใช้ตัวเลือกเมนูจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์

Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder จะพยายามรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่โดยไม่รบกวนการทำงาน และจะแจ้งเตือนผู้ใช้ 14 วันก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุหากการรีเฟรชในเบื้องหลังไม่สำเร็จ Tableau จะพยายามรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์สามครั้ง (14 วัน, 2 วัน และ 1 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ) เพื่อให้ข้อมูลส่วนขยายวันที่สิ้นสุดใบอนุญาตเป็นไปตามผลการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ คีย์ผลิตภัณฑ์จะไม่รีเฟรชจนกว่าผู้ใช้ Tableau Desktop จะเข้าสู่ระบบ Tableau Desktop ในระหว่างช่วงเวลาเหล่านั้น สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ Tableau Desktop ทุกวัน คุณต้องรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้รายนั้นโดยใช้ตัวเลือกเมนูจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์

ติดตามดูการใช้งานใบอนุญาต Tableau Desktop และวันหมดอายุ

หากคุณต้องการติดตามดูการใช้งานใบอนุญาตและวันหมดอายุสำหรับ Tableau Desktop ใน Tableau Server คุณต้องกำหนดค่า Tableau Desktop ให้ส่งข้อมูลใบอนุญาตไปยัง Tableau Server ตามช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นเปิดใช้งานการรายงานใน Tableau Server

การเปิดใช้งานนี้ทำให้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้รายงานได้สองส่วน:

 • การใช้งานใบอนุญาตเดสก์ท็อป: รายงานนี้ทำให้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เห็นข้อมูลการใช้งานสำหรับใบอนุญาต Tableau Desktop ในองค์กรของคุณ

 • วันหมดอายุใบอนุญาตเดสก์ท็อป: รายงานนี้ทำให้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อมูลว่าใบอนญาต Tableau Desktop ใดในองค์กรของคุณที่หมดอายุหรือจำเป็นต้องต่ออายุการใช้งานใหม่

หาก Tableau Desktop และ Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้การรายงานใบอนุญาต เมื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Server เป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะเห็นรายงานสองอันนี้แสดงอยู่ในหน้า สถานะเซิร์ฟเวอร์ ในส่วน การวิเคราะห์

หากคุณไม่เห็นรายงานเหล่านี้ แสดงว่า Tableau Desktop และ Tableau Server อาจไม่ได้กำหนดค่าให้ใช้การรายงานข้อมูลการใช้งาน Tableau Desktop

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่า Tableau Desktop และ Tableau Server ให้ใช้การรายงานข้อมูลการใช้งาน โปรดดูจัดการการใช้งานใบอนุญาต Tableau Desktop(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในคู่มือการนำไปใช้งาน Tableau Desktop และ Tableau Prep

ทรัพยากรเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบอนุญาตของคุณ โปรดอ้างอิงหัวข้อดังต่อไปนี้:

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ