แก้ปัญหา Tableau Prep Builder

บทความนี้ระบุรายการปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อใช้ Tableau Prep Builder และคำแนะนำสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

การเรียกใช้ LogShark

LogShark เป็นยูทิลิตีบรรทัดคำสั่งแบบโอเพ่นซอร์สฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์บันทึกของ Prep เพื่อแก้ไขปัญหาและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการใช้งานได้ คุณสามารถใช้ปลั๊กอิน LogShark Prep.twbx เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กที่มีแดชบอร์ดข้อผิดพลาดและโฟลว์เพื่อช่วยคุณวิเคราะห์และแสดงภาพปัญหาใน Prep ได้

LogShark กำหนดให้ไฟล์บันทึกของ Prep ที่คุณประมวลผลนั้นต้องเป็นไฟล์บีบอัด (ซิป) หากต้องการค้นหาไฟล์บันทึกของ Prep ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บใน Tableau Prep ของฉัน ซึ่งอยู่ใน /Users/<username>/Documents/My Tableau Prep Repository

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการเรียกใช้ LogShark โปรดดูที่ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้งาน LogShark

ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยเมื่อใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อเรียกใช้ลำดับงาน

คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานจากบรรทัดคำสั่งเพื่อรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตของคุณโดยการเขียนโปรแกรมแทนการเปิด Tableau Prep Builder เพื่อเรียกใช้งานลำดับงานด้วยตนเองได้ แม้กระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการลำดับงานของคุณได้ แต่หากไวยากรณ์ของคุณไม่ถูกต้อง หรือคุณไม่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเชื่อมต่อหรือตำแหน่งเอาต์พุตของคุณ คุณจะพบข้อผิดพลาดเมื่อใช้กระบวนการนี้

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยและวิธีการแก้ไข หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง โปรดดูรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ข้อผิดพลาดสาเหตุวิธีแก้ไข
“ไม่มีอาร์กิวเมนต์”มีอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งที่จำเป็นขาดหายไปใช้ “tableau-prep-cli -help” เพื่อดูรายการอาร์กิวเมนต์สำหรับบรรทัดคำสั่งนั้น
“ไม่สามารถอ่านไฟล์การเชื่อมต่อ”มีข้อผิดพลาดในไวยากรณ์หรือรูปแบบของไฟล์ credentials.json สำหรับการเชื่อมต่อขาเข้าตรวจสอบไวยากรณ์สำหรับการเชื่อมต่อขาเข้าในไฟล์ .json หากต้องการข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

“มีข้อผิดพลาดในลำดับงาน ไม่สามารถเรียกใช้ลำดับงานได้

ตรวจสอบไฟล์ .json ของข้อมูลเข้าสู่ระบบว่ามีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน เปิดลำดับงานใน Tableau Prep Builder เพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด”

มีข้อมูลเข้าสู่ระบบตกหล่นในไฟล์ credentials.json สำหรับการเชื่อมต่อขาเข้าหรือมีข้อผิดพลาดในลำดับงาน

ตรวจสอบว่าไฟล์ .json มีข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับทุกการเชื่อมต่อ และเปิดไฟล์ลำดับงานใน Tableau Prep Builder เพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดใดในลำดับงานหรือไม่

หากมีข้อผิดพลาดในลำดับงาน คุณต้องแก้ไขและเผยแพร่ลำดับงานนั้นไปยัง Tableau Server อีกครั้ง จากนั้นลองเรียกใช้กระบวนการอีกครั้ง

"ไม่พบข้อมูลของ <hostname of inputConnections > ที่ตรงกัน"ไฟล์ credentials.json ไม่มีชื่อโฮสต์ (ชื่อเซิร์ฟเวอร์)

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟล์ credentials.json มีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องสำหรับชื่อโฮสต์ (ชื่อเซิร์ฟเวอร์) นั้น

หากต้องการข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

"เราไม่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมดในไฟล์ tfl/tflx ไม่พบการเชื่อมต่อต่อไปนี้: <hostname of inputConnections>"ไม่มีไฟล์ credentials.json หรือมีข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับชื่อโฮสต์ (ชื่อเซิร์ฟเวอร์) ที่ไม่ถูกต้องซึ่งแสดงอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟล์ credentials.json มีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องสำหรับชื่อโฮสต์ (ชื่อเซิร์ฟเวอร์) นั้นระบุอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หากต้องการข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง

“เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ <serverUrl> ในฐานะผู้ใช้ <userName> โปรดตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบ”ไฟล์ credentials.json มีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้องสำหรับ Tableau Server

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ credentials.json มีข้อมูลเข้าสู่ระบบและองค์ประกอบที่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อเอาต์พุต

หากต้องการข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง

"ไม่สามารถเข้าสู่ระบบในฐานะ <userName> ในเซิร์ฟเวอร์ <serverUrl>(<contentUrl>)"ไฟล์ credentials.json มีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้องสำหรับ Tableau Server

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ credentials.json มีข้อมูลเข้าสู่ระบบและองค์ประกอบที่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อเอาต์พุต

หากต้องการข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง

"เราไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับ Tableau Server เพื่อเผยแพร่การแยกข้อมูลสำหรับโหนดเอาต์พุตหนึ่งโหนดหรือมากกว่าในไฟล์ tfl/tflx"ไฟล์ credentials.json ไม่ได้รับการส่งเข้ามาเป็นอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งหรือมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับการเชื่อมต่อขาออกตกหล่นไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางไปยังไฟล์ credentials.json ได้รับการระบุไว้ในบรรทัดคำสั่งและตรวจสอบว่าไฟล์ credentials.json มีข้อมูลเข้าสู่ระบบและสมาชิกสำหรับการเชื่อมต่อขาออกที่ถูกต้องทั้งหมด

หากต้องการข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง

"เซิร์ฟเวอร์ Loom REST API ไม่ทำงาน"การติดตั้งหรือการตั้งค่าสภาพแวดล้อมไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Tableau Prep Builder ติดตั้งอย่างถูกต้องและคุณกำลังเรียกใช้คำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Tableau Prep Builder โปรดดูติดตั้ง Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

"ข้อผิดพลาด ไม่มีไฟล์ลำดับงาน''เส้นทางไปยังไฟล์ลำดับงานไม่ถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางไปยังไฟล์ลำดับงานที่ถูกต้องได้รับการระบุไว้ในบรรทัดคำสั่ง
"ข้อผิดพลาด ไม่มีไฟล์ ‘การเชื่อมต่อ’ ''เส้นทางไปยังไฟล์ credentials.json ไม่ถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางไปยังไฟล์ credentials.json ที่ถูกต้องได้รับการระบุไว้ในบรรทัดคำสั่ง
"ไม่พบข้อมูลของ <mapr01:5181>,<mapr02:5181>,<mapr03:5181> ที่ตรงกัน"คุณต้องระบุ ID พอร์ตที่เจาะจงเมื่อเชื่อมต่อไปยัง Apache Drill โดยใช้ ZooKeeperระบุไฟล์ credentials.json ไว้ในบรรทัดคำสั่งที่ระบุว่า "พอร์ต": 31010 สำหรับข้อมูลเข้าสู่ระบบขาเข้า

ข้อผิดพลาด "พบฟีเจอร์ที่ขัดขวางไม่ให้แอปพลิเคชันเวอร์ชันนี้ใช้ไฟล์นี้ได้"

หากคุณเปิดลำดับงานที่สร้างในเวอร์ชัน 2018.2.1 เป็นต้นมาใน Tableau Prep Builder เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจพบข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้

ลำดับงานที่มีฟีเจอร์ที่เวอร์ชันก่อนหน้าไม่รองรับจะเกิดข้อผิดพลาดด้านความเข้ากันไม่ได้ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้เปิดลำดับงานในเวอร์ชันก่อนหน้าและบันทึกสำเนาของลำดับงานโดยไม่มีฟีเจอร์ที่ระบุ ในตัวอย่างด้านบน ลบตัวกรอง NULL ออกจากฟิลด์ที่ใช้ฟิลเตอร์นั้นอยู่

จากนั้นเปิดสำเนาที่ไม่มีฟีเจอร์นั้นใน Tableau Prep Builder เวอร์ชันก่อนหน้า

Error: "คุณกำลังใช้ Server เวอร์ชัน: NULL..." เมื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Server ที่เปิดใช้งาน SSL โดยใช้ Tableau Prep

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Tableau Server ที่เปิดใช้งาน SSL โดยใช้ Tableau Prep Builder คุณต้องติดตั้งใบรับรองรูทลงในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Tableau Prep Builder ไว้ หากไม่ได้ติดตั้งใบรับรอง คุณอาจพบข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้

คุณกำลังใช้ Server เวอร์ชัน NULL แต่เวอร์ชันที่เข้ากันได้ขั้นต่ำคือ 10.0 โปรดอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่เข้ากันได้

หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ ให้ติดตั้งใบรับรองรูทที่จำเป็นลงในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Tableau Prep Builder ไว้ร่วมกับแผนก IT หรือผู้ดูแลระบบของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความต้องการของระบบ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในคู่มือการนำไปใช้งานของ Tableau Desktop และ Tableau Prep

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ