ย้ายหรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

หากคุณไม่ต้องการ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder บนคอมพิวเตอร์อีกต่อไป หรือคุณต้องการย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะถอนการติดตั้ง Tableau ไม่เช่นนั้นคุณอาจไม่มีใบอนุญาตให้เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หากคุณใช้ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder ในสภาพแวดล้อมที่มี การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ คุณไม่จำเป็นต้องปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ใดๆ หากคุณต้องการย้ายการติดตั้งของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คุณสามารถเปิดใช้งาน Tableau Desktop บนคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่แตกต่างกันได้ หากใช้โดยบุคคลเดียวกัน โดยที่ใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อผู้ใช้หนึ่งรายสำหรับ Tableau Prep Builder

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์หรือสภาพแวดล้อมเสมือนไม่สามารถปิดใช้งาน Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder ได้อีกต่อไป (เช่น คอมพิวเตอร์สูญหายหรือถูกขโมย) คุณสามารถเปิดใช้งานได้โดยการเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ที่ใช้ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ หรือใช้คีย์ผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หากคุณได้รับข้อผิดพลาดและไม่สามารถเปิดใช้งาน Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากไม่ได้ใช้ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ ในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณอาจมีคีย์ผลิตภัณฑ์แยกต่างหากหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่คุณสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder ได้

คุณอาจมีคีย์แยกต่างหากสำหรับ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder หรืออาจมีคีย์เดียวที่คุณสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานทั้งสองผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของคีย์ผลิตภัณฑ์ที่คุณมี

ตัวอย่างเช่น คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นต้นด้วย TD สามารถใช้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน Tableau Desktop เท่านั้น คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นต้นด้วย TC สามารถใช้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานทั้ง Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder ได้

หากคุณกำลังใช้คีย์แยกต่างหากสำหรับ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder คุณจะต้องปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ทั้งสองรายการ หากคุณใช้คีย์ TC เพียงคีย์เดียว คุณจะต้องปิดใช้งานคีย์ในผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งจะเป็นการปิดใช้งานคีย์สำหรับทั้ง Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตประเภทต่างๆ โปรดดู ใบอนุญาตตามผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือออนไลน์ของ Tableau Server

หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder จากบรรทัดคำสั่ง โปรดดู "ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์" ใน ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่ง

มีสองวิธีในการปิดใช้งานใบอนุญาต ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ทำตามขั้นตอนสำหรับสถานการณ์ของคุณ

ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

 1. เปิดใช้แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้งไว้ตั้งแต่แรก

 2. เลือกความช่วยเหลือ > จัดการคีย์ผลิตภัณฑ์

 3. ในกล่องข้อความจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์ ให้เลือกคีย์ผลิตภัณฑ์แล้วคลิกปิดใช้งาน

 4. ปิดและถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

  หากคุณเพียงต้องการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้ว หากคุณจะย้ายแอปพลิเคชันไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ดำเนินการต่อ

 5. บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ให้ไปที่หน้า ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์และบันทึกประจำรุ่น(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เกี่ยวข้องของ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows 64 บิต หรือ Mac)

 6. ติดตั้งแอปพลิเคชันและเปิดใช้งานโดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ที่คุณปิดใช้งานก่อนหน้านี้

ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์แบบออฟไลน์ (Tableau Desktop เท่านั้น)

ก่อนทำตามขั้นตอนนี้ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากมีการเชื่อมต่อ ขั้นตอนดังกล่าวจะไม่ได้ผล

 1. เริ่มต้น Tableau Desktop

 2. เลือกความช่วยเหลือ > จัดการคีย์ผลิตภัณฑ์

 3. ในกล่องข้อความจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์ ให้เลือกคีย์ผลิตภัณฑ์ที่จะปิดใช้งาน แล้วคลิกปิดใช้งาน

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นและแจ้งให้คุณบันทึกไฟล์ return.tlq เพื่อดำเนินการ

 4. คลิกบันทึก

 5. จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ไปที่หน้า การเปิดใช้งาน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) บนเว็บไซต์ Tableau คลิกเลือกไฟล์ แล้วเลือก return.tlq จากนั้นคลิกอัปโหลดไฟล์การเปิดใช้งาน

  Tableau จะส่งไฟล์ return.tlr ให้คุณ

 6. คัดลอกไฟล์ return.tlr ไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณถอนการติดตั้ง Tableau Desktop

 7. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ return.tlr

  แม้จะไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้น แต่การดำเนินการนี้จะปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

 8. หากต้องการยืนยันว่าคีย์ผลิตภัณฑ์ถูกปิดใช้งานแล้ว ให้เปิด Tableau Desktop หากระบบขอคีย์ผลิตภัณฑ์จากคุณ แสดงว่าได้ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

ถ่ายโอนคีย์ผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ใช้รายอื่น

ก่อนที่คุณจะมอบหมายคีย์ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ คุณต้องปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์และลบ Tableau Desktop ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

 1. เริ่มต้น Tableau Desktop

 2. เลือกความช่วยเหลือ > จัดการคีย์ผลิตภัณฑ์

 3. ในกล่องข้อความจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์ ให้เลือกคีย์ผลิตภัณฑ์ที่จะถ่ายโอน แล้วคลิกปิดใช้งาน

 4. ปิดและถอนการติดตั้ง Tableau Desktop

 5. หลังจากปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์แล้ว ให้ไปที่เว็บไซต์ Tableau (https://www.tableau.com) จากนั้นบนเมนูการสนับสนุน ให้คลิกพอร์ทัลลูกค้า แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ

 6. ในพอร์ทัลลูกค้า Tableau ให้คลิกคีย์ของฉัน แล้วคลิกคีย์ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการมอบหมายใหม่

 7. ที่ด้านบนของหน้าจอ “รายละเอียดใบอนุญาต” ให้คลิกยกเลิกการมอบหมายคีย์

 8. คลิกมอบหมายคีย์ ในกล่องโต้ตอบมอบหมายใบอนุญาต ให้ป้อนชื่อ นามสกุล และอีเมลของผู้ใช้ใหม่ จากนั้นคลิกมอบหมายคีย์

  Tableau จะส่งอีเมลถึงผู้ใช้ใหม่พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ