Interagera med data i Tableau Mobile

Med Tableau Mobile kan du interagera med vyer och mätvärden i Tableau Server och Tableau Cloud.

Interagera med offlineförhandsgranskningar

Tableau Mobile lagrar interaktiva förhandsgranskningar som du kommer åt när du är offline. På så sätt kan du fortfarande visa data om du till exempel är på resande fot och saknar uppkoppling. De här förhandsgranskningarna visas som de senast synkroniserades, så du vet hur aktuella de är.

Förhandsgranskningar genereras för arbetsböcker och vyer som du angett som startsidor, arbetsböcker och vyer i dina favoriter samt arbetsböcker och vyer som ingår i samlingar som du har lagt till i dina favoriter.

I de här förhandsgranskningarna kan du rulla, panorera och zooma i en visualisering, visa verktygstips för data samt framhäva markeringar. Däremot är följande funktioner inte tillgängliga: filtrering, kombinerade verktygstips för flera valda markeringar, visualisering i verktygstips samt avancerade analyser som trender och referenslinjer.

När du är uppkopplad visas de här förhandsgranskningarna medan den senaste vyn läses in. När det är klart växlas du automatiskt över från förhandsgranskningen till den senaste vyn. Om du interagerar med förhandsgranskningen växlas du inte över för att du inte ska förlora analyser du gjort. När du är redo att visa den senaste vyn trycker du på pilen i sidfoten för att växla över.

Om det inte går att läsa in vyn visas ett felmeddelande med möjlighet att få mer information om felet. Se till att du är uppkopplad och ingår i företagets VPN, vid behov, för att läsa in den senaste vyn.

Du kan aktivera och inaktivera interaktiva förhandsgranskningar i inställningarna för appen. Tänk på att Tableau Server-administratörer ibland inaktiverar interaktiva förhandsgranskningar för hela organisationer. Mycket komplexa vyer kan återges som bilder, även om interaktiva förhandsgranskningar stöds. Administratören kan ändra tröskelvärdet för komplexitet. Om du ofta ser statiska bilder kan du be Tableau-administratören att ändra inställningarna för återgivning på klientsidan.

Justera och jämföra mätvärden

Utfasning av gammal mätvärdesfunktion

Tableaus gamla mätvärdesfunktion tas bort från Tableau Cloud i februari 2024 och från Tableau Server version 2024.2. I oktober 2023 tog Tableau bort möjligheten att bädda in mätvärden i Tableau Cloud och Tableau Server version 2023.3. Med Tableau Pulse har vi utvecklat en förbättrad upplevelse i vilken du kan spåra mätvärden och ställa frågor om data. Mer information finns i Skapa mätvärden med Tableau Pulse. Där kan du lära dig mer om den nya upplevelsen och Skapa och felsöka mätvärden (utfasad) för den utfasade funktionen.

Med hjälp av mätvärden kan du spåra data för viktiga siffror, som försäljning per vecka. Eftersom mätvärdena är optimerade för mobilenheter är de enkla att förstå direkt. Mer information om mätvärden finns i Skapa och felsöka mätvärden.

I Tableau Mobile (och enbart där) finns det en funktion för mätvärden med vilken du kan justera det datumintervall som visas på mätvärdets tidslinje och ändra jämförelsen. Tack vare de här justeringarna är det enklare att fokusera på de viktigaste data.

 1. Öppna ett mätvärde och tryck på knappen Justera och jämför. Den här knappen visas bara för mätvärden med en tidslinje.
 2. Under Datumintervall väljer du det intervall du vill visa på tidslinjen.
 3. Under Jämför med väljer du det datum som du vill jämföra det aktuella värdet med eller så väljer du Ingen jämförelse. Detta påverkar det ändringsvärde som visas nedanför mätvärdet.
 4. Om du vill visa en jämförelserad på mätvärdets tidslinje växlar du Visa jämförelselinje till på.
 5. Använd bakåtknappen för att visa ändringarna på mätvärdet.

Jämförelse mellan två års mätvärdesdata

Mätvärden visar data från ägarens perspektiv

När du tittar på ett mätvärde kan de siffror som visas skilja sig från de siffror som visas i den anslutna vyn. Det beror på att vissa vyer filtrerar data baserat på inloggningsuppgifterna för den person som visar dem. Ägarens inloggningsuppgifter används för att hämta data för ett mätvärde, och därför ser du dessa data ur ägarens perspektiv.

Dela innehåll

När du delar innehåll direkt med andra användare via Tableau får de ett meddelande med en länk till det delade innehållet, och innehållet läggs även till i Har delats med mig, så att de enkelt kan hitta det igen. De här meddelandena kan komma via e-post, i meddelandecenter inuti appar eller i Tableau för Slack-appen om platsen är ansluten till en Slack-arbetsyta.

Så här delar du direkt via Tableau:

 1. Välj delningsikonen på det innehåll du vill dela.
 2. Välj Med personer via Tableau.
  Meny med alternativ för att dela
 3. Ange namnet på eller användarnamnet för den person som du vill dela innehållet med. Välj sedan användaren i listan. Den här personen måste ha ett konto på den aktuella Tableau-platsen.
 4. Tryck på skicka-pilen.

Med de delningsalternativ som visas under Andra alternativ kan du kopiera länken till innehållet eller skicka länken via andra externa appar som du har installerat, men dessa skickar inga meddelanden i Tableau eller Slack-appen och innehållet visas inte i mottagarens Har delats med mig.

När du delar något i Tableau ger det inte mottagaren behörighet att visa det delade innehållet. Användarna kan begära att få tillgång till innehåll som de inte har behörighet att visa, om åtkomstbegäran är aktiverat för platsen. Du kan inte konfigurera behörigheter i Tableau Mobile. Använd Tableau Cloud eller Tableau Server i en webbläsare på en dator. Du hittar mer information i Behörigheter.

Länka från en vy till en annan

Länkar från en Tableau-vy till en annan öppnas direkt i Tableau Mobile i stället för i en webbläsare, och därför behöver du inte växla tillbaka till appen. Detta är särskilt uppskattat i organisationer som använder grupper med instrumentpanelslänkar för att navigera till annat Tableau-innehåll.

Öppna externa länkar till vyer och mätvärden

Om någon skickar en länk till en vy eller ett mätvärde till dig, eller om du får ett e-postmeddelande med en länk, kan du öppna länken direkt i Tableau Mobile. Tryck på länken. Den öppnas antingen direkt i appen eller i en webbläsare som automatiskt omdirigerar dig till appen. Om det visas en fråga som ber dig bekräfta att du vill öppna länken i Tableau Mobile, så bekräftar du det.

Om du öppnar en länk för en tidigare version av Tableau Server än 2020.2, eller om Tableau-administratören har inaktiverat den här funktionen, öppnas länken inte automatiskt i appen. Länken öppnas i stället i en webbläsare, där du kan välja Öppna i Tableau Mobile för att öppna den i appen.

Open in Tableau Mobile banner

Mer information finns i Styra djuplänkar för Tableau Mobile(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!