Grundläggande produktdata

Som standard skickar Tableau-produkterna användningsdata till Tableau så att vi kan förstå hur kunderna använder vår programvara och se var allt går som förväntat och var det kan förekomma problem som vi kan åtgärda. Med hjälp av dessa data kan vi till exempel ta reda på var uppgraderingar tenderar att få problem, så att vi kan ändra produkterna och komma till rätta med problemen. Eller så kan vi använda informationen för att förstå vilken del av vår användarbas som behöver informeras om ett säkerhetsproblem som gäller en specifik version av Tableau Server. Du kan avböja att skicka den här typen av data när du installerar produkten, eller i efterhand. Om du vill göra det följer du anvisningarna för Tableau Desktop(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Även om du väljer att inte skicka produktanvändningsdata skickas vissa grundläggande produktdata till Tableau. Grundläggande produktdata omfattar information om produkter och deras processer, inklusive vilken produkt eller process som körs, när de startar, vilket operativsystem de körs på, licensieringsinformation, vilken dator eller vilket datorkluster som har skickat data (där unika pseudonymiserade identifierade används) och huruvida produkten har konfigurerats att skicka data om produktanvändningen.

Du kan välja att inte skicka grundläggande produktdata på datornivå, eller på företagsnivå, genom att blockera trafik som skickas till prod.telemetry.tableausoftware.com.

Inaktivera delning av grundläggande produktdata på enskilda datorer

Viktigt: Den här proceduren kräver att du ändrar den lokala hosts -filen. Om du inte vet vad detta är bör du inte ändra något. Gör endast den här ändringen om du förstår vad det innebär att ändra filen, hur du ändrar den och om du har säkerhetskopierat den.

Ändringar i hosts -filer påverkar hur nätverksanslutningarna fungerar på datorerna. Detaljerade anvisningar för hur du ändrar hosts -filer får du från operativsystemleverantören, t.ex. Microsoft, Apple eller Linux Distributions.

  1. Gör en kopia av den befintliga hosts-filen och spara den på en annan dator än Tableau-datorn. Det här är din säkerhetskopia som du använder om du skulle behöva återställa ändringarna. Börja inte ändra filen förrän du har säkerhetskopierat den.

  2. Ändra hosts -filen på datorn genom att lägga till följande rader:
# Stops sending Product Usage to Tableau (prod.telemetry.tableausoftware.com).
# Learn more here: http:\\tableau.com\derived-data
127.0.0.1    prod.telemetry.tableausoftware.com

Den första och andra raden är kommentarer, som förklarar den tredje raden.

Den tredje raden förhindrar att trafik till prod.telemetry.tableausoftware.com (http://prod.telemetry.tableausoftware.com/) lämnar den lokala datorn genom att skicka den till den interna värddatorns loopback-adress. Dessa data skickas inte utanför datorn.

Inaktivera delning av grundläggande produktdata på företagsnivå

Om du vill inaktivera delning av grundläggande produktdata på företagsnivå konfigurerar du nätverksbrandväggen så att utgående trafik till prod.telemetry.tableausoftware.com förhindras.

Den här domänen används av Tableau för att ta emot grundläggande produktdata om processinitiering och processnedstängning. Den används också för mer allmänna produktanvändningsdata. Om du blockerar trafik till den här domänen förhindrar du båda typerna av data.

Trafik till den här domänen skickas via port 80 (för den första registreringen av våra produktdataklienter) och port 443 (för all efterföljande trafik). Om du helt vill förhindra att produktdata skickas blockerar du all trafik till den här domänen.

Mer information om hur du konfigurerar nätverksbrandväggen får du från leverantören eller din interna IT-avdelning. Tableau har inte möjlighet att tillhandahålla dessa instruktioner.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!