Konfigurera din miljö

När Tableau-produkten har installerats kanske funktioner och inställningar som aktiverades under installationen inte är tillämpliga i din miljö. Som exempel kanske du vill inaktivera felrapportering eller den automatiska uppdateringsfunktionen i Tableau Desktop.

Läs artiklarna i det här avsnittet för instruktioner om hur du stänger av funktioner eller alternativ när installationen redan är slutförd. Du kan också hitta tips för felsökning om problem uppstod medan du installerade produkterna.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!