Språk och språkzon

Tableau Desktop finns lokaliserat till flera språk.

När du först kör Tableau känner programmet igen din dators språkzon och använder motsvarande språk om det stöds. Om du använder ett språk som inte stöds används engelska som standard.

Ställa in ett språk

Du kan konfigurera Tableau att visa användargränssnittet (menyer, meddelanden, etc.) genom att välja Hjälp > Välj språk. När du har ändrat den här inställningen måste du starta om programmet för att ändringarna ska börja gälla. Du behöver inte ändra den här inställningen för varje arbetsbok.

Menyn Hjälp > Välj språk > språkvalsmeny

Ställa in en språkzon

Konfigurera datum- och nummerformat genom att klicka på Arkiv > Arbetsbokens språkzon. Som standard är språkzonen inställd på Automatisk, vilket innebär att språkzonen matchas mot arbetsbokens språkzon när den öppnas. Det kan vara praktiskt om du jobbar med en arbetsbok som kommer att visas på flera olika språk och du vill att datum och nummer ska uppdateras därefter. När du väljer en specifik språkzon ändras arbetsboken inte oavsett vem som öppnar den.

Tableau kontrollerar följande för att fastställa språkzon för arbetsboken:

  1. Arbetsbokens språkzon (explicit inställning)
  2. Windows språkzon eller Mac-språk
  3. Tableau-språk

Om inget av ovanstående anges använder arbetsboken som standard engelska som språkzon.

Sortering efter veckodag

Du bör ställa in arbetsbokens språkzon så att Tableau kan sortera veckodagarna i korrekt kronologisk ordning. Annars sorteras namnen på dagarna i bokstavsordning. I vissa fall kan du också sortera veckodagarna manuellt. Se Sortera data i en visualisering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!