Övervakning i Tableau

Det här innehållet är en del av Tableau Blueprint – ett ramverk med vilket ni kan zooma in och förbättra hur organisationen använder data för att få större genomslag. Sätt igång genom att göra vår utvärdering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

I takt med att allt fler användare introduceras och användningen av analys ökar i hela organisationen blir Tableau avgörande för datadrivna beslut. Utan övervakning kan en driftsättning som konfigureras för att sedan glömmas bort resultera i otillräckliga resurser som inte klarar av att stödja arbetsbelastningen från mycket aktiva användare. En kontinuerlig, proaktiv övervakning krävs för att driva och stödja en storskalig driftsättning samt uppfylla användarcommunityts förväntningar.

Eftersom Tableau är integrerat med din företagsarkitektur – inklusive hårdvara, nätverk, databaser och program – är det viktigt att förstå hur allting samverkar för den rutinmässiga övervakningen från prestanda till felsökning. Övervakningsfunktionen är inriktad på dessa system och deras integration med Tableau Server eller Tableau Cloud. Funktionen är först och främst teknisk och utförs av IT-roller. Tableau Server-administratörer eller Tableau Cloud-platsadministratörer arbetar tillsammans för att se till att plattformen uppfyller verksamhetens skiftande behov.

REKOMMENDATIONER FÖR BÄSTA PRAXIS:

Kombinera övervakningsdata med data från Mätning av Tableau-användarnas engagemang och acceptans för att forma nya beteenden och snabbare nå ditt mål att bli mer datadriven. Det gör du genom att introducera dessa insikter i Interna Tableau-aktiviteter som gruppmöten för administratörer, användare och mästare.

Om du till exempel har hittat flera datakällor med schemalagda uppdateringar och arbetsböcker som inte har använts på 180 dagar kan du lägga till en session i policyn för innehållshantering för arkivering och borttagning av föråldrat innehåll.

För Tableau Server kan du använda en kombination av övervakning av maskinvaruutnyttjande, data från Tableau Server-lagringsplatsen och externa verktyg för att förstå och övervaka Tableau Servers hälsa och hur analys konsumeras. Resource Monitoring Tool, som licensieras som en del av Tableau Advanced Management, är ett agentbaserat övervakningsprogram. Resource Monitoring Tool ger ökad insikt i hälsotillståndet och prestandan hos Tableau Server-kluster genom parsning och analys av de loggar som genereras av den totala serveranvändningen. Detta kombineras med övervakning av den fysiska systemanvändningen (CPU-användning, RAM, disk-I/O osv.). Dessutom kan företagens standardplattformar för övervakning, som Splunk, New Relic eller andra agentbaserade verktyg, användas för övervakning. Med all data som Tableau och dessa lösningar samlar in bör Tableau Desktop användas för att analysera aktiviteten på Tableau Server.

Det är lika viktigt att övervaka saker som fungerar bra som saker som fungerar dåligt. Med en exponentiell ökning av Tableau-användningen i din organisation måste du vara lyhörd för den ökade arbetsbelastningen och proaktivt skala för att undvika resursbegränsningar. Om du använder en korrekt dimensionerad maskinvarukonfiguration från början, kan dock följande faktorer ha en stor inverkan på serverprestanda och användarupplevelse; oövervakad maskinvaruanvändning och användararbetsbelastning, ineffektiva arbetsböcker, bristfällig design av dataextrakt och datauppdateringsscheman vid hög belastning. Detta kan leda till att prestandan försämras på grund av den kumulativa effekten av enskilda incidenter.

För övervakning och drift av Tableau Server bör systemadministratörer och Tableau Server-administratörer utföra följande uppgifter:

  • Konfigurera verktyg för att övervaka maskinvaruutnyttjandet och behålla tillräckligt med utrymme för framtida tillväxt och användningstoppar.
  • Konfigurera inbyggda varningar och incidenter för att meddela dig om händelser och tröskelvärden.
  • Använda administrativa standardvyer för att identifiera misslyckade/lyckade bakgrundsaktiviteter och jobbköer, långsamma arbetsböcker, hårddiskanvändning och licenstilldelning.
  • Skapa anpassade administratörsvyer från arkivdata för djupare analys av driftsättningen och ställa in anpassade datadrivna varningar för policyer och mål i din egen organisation.
  • Felsöka problem med hjälp av Tableau Server-loggar.

Eftersom Tableau Cloud är en SaaS-analysplattform övervakar Tableau infrastrukturen och verksamheten. Tableau Cloud-driftsättningar har dock fortfarande övervakningsuppgifter:

  • Prenumerera på Tableau Trust-uppdateringar för att få e-post, textmeddelanden och Atom Feed- eller RSS Feed-aviseringar när Tableau skapar, uppdaterar eller åtgärdar en incident. Du kan när som helst gå till sidan Tableau Trust och visa systemstatus.
  • Övervaka andra system som är integrerade med Tableau Cloud, till exempel autentisering, databas och nätverksanslutning.
  • Använda administrativa standardvyer för att identifiera misslyckade/lyckade bakgrundsaktiviteter och jobbköer, långsamma arbetsböcker, hårddiskanvändning och licenstilldelning.
  • Skapa anpassade administratörsvyer från Tableau Cloud Admin Insights för djupare analys av driftsättningen och ställa in anpassade datadrivna varningar för policyer och mål i din egen organisation.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!