Mätning av Tableau-användarnas engagemang och acceptans

Det här innehållet är en del av Tableau Blueprint – ett ramverk med vilket ni kan zooma in och förbättra hur organisationen använder data för att få större genomslag. Sätt igång genom att göra vår utvärdering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När Tableau driftsätts brett i organisationen för användare på alla kunskapsnivåer måste administratörerna se till att det innehåll som skapas och konsumeras är lätt att hitta, aktuellt och relevant för dina målgrupper. För att lyckas med detta bör administratörerna mäta användarengagemang- och acceptans.

Mätning hjälper din driftsättning att fungera i stor skala och utvecklas. Det hjälper dig att förstå användarbeteenden; vem som skapar och konsumerar innehåll, kvaliteten och relevansen av de instrumentpaneler och datakällor som publiceras samt användningen av certifierat innehåll jämfört med sandlådeinnehåll. Om innehåll inte konsumeras kan du identifiera det och vidta lämpliga nästa steg för att arkivera eller ta bort det.

REKOMMENDATIONER FÖR BÄSTA PRAXIS:

Kombinera data från mätvärden om Tableau-användarnas engagemang och acceptans med Övervakning i Tableau för att forma nya beteenden och snabbare nå ditt mål att bli mer datadriven. Det gör du genom att introducera dessa insikter i Interna Tableau-aktiviteter som gruppmöten för administratörer, användare och mästare.

Om du till exempel har hittat ett begränsat antal publicerade datakällor och ingen av dem har certifierats, kan du lägga till en session på nästa användargruppsmöte om identifiering av användningsfall, prioritera publicering efter målgruppsstorlek och certifiera datakällor med hjälp av din organisations checklista för bästa praxis. Allt detta för att skapa nya färdigheter i att organisera data.

Ett tillförlitligt sätt att se nuvarande användningsgrad och framtida tillväxt är att förstå sambandet mellan datakällor och arbetsboksinnehåll, användare och systemprestanda samt skalbarhet och dimensionering. Öppen kommunikation mellan å ena sidan Tableau Server-administratörer och Tableau-platsadministratörer/-projektledare och å andra sidan Tableau Cloud-platsadministratörer och projektledare behövs för att planera för nya användare och användningsfall på plattformen. Kom ihåg följande:

  • Ett team eller en grupp användare har en känd samling datakällor som kan identifieras och förberedas för dem som publicerade datakällor eller inbäddade i arbetsböcker.
  • Både publicerade datakällor och inbäddade datakällor används för att fylla instrumentpaneler.
  • Instrumentpaneler har en specifik målgrupp eller användargrupp som bör titta på dem.
  • I synnerhet för Tableau Server är det användarengagemanget som styr besluten om serverns skalbarhet och dimensionering och definierar hårdvarukraven. Dessa anpassas sedan till budgetplanering och inköpsförfrågningar. Eftersom Tableau Cloud är en värdbaserad analyslösning hanteras skalning av Tableau.

 

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!