ข้อมูลอ้างอิงบรรทัดคำสั่ง tsm

หัวข้อในส่วนนี้มีเนื้อหาอ้างอิงสำหรับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) Tableau Services Manager (TSM) เพื่อสนับสนุน Tableau Server

โดยจะใช้ TSM เพื่อจัดการการติดตั้งและการกำหนดค่า Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSM โปรดดูภาพรวมของ Tableau Services Manager

คุณสามารถเปลี่ยนงานติดตั้งและกำหนดค่าที่ TSM CLI รองรับให้เป็นระบบอัตโนมัติได้โดยใช้ TSM API หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSM API ที่ยังไม่เปิดตัว (อัลฟ่า) โปรดดู Tableau Services Manager API

การใช้ tsm CLI

คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง tsm บนโหนดเริ่มต้น (โหนดที่ติดตั้ง TSM) หรือบนโหนดเพิ่มเติมในคลัสเตอร์

หากต้องการเรียกใช้คำสั่ง tsm คุณต้องเปิดข้อความแจ้งคำสั่ง Windows อย่าใช้ PowerShell เพื่อเรียกใช้คำสั่ง tsm การใช้ PowerShell อาจทำให้เกิดลักษณะการทำงานที่ผิดปกติ

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่ง Windows โดยใช้บัญชีที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนโหนดในคลัสเตอร์

 2. เรียกใช้คำสั่งที่ต้องการ หากคุณกำลังเรียกใช้คำสั่งจากโหนดที่ไม่ใช่โหนดเริ่มต้น ให้ใส่ตัวเลือก -s เพื่อระบุ URL ของโหนดเริ่มต้นด้วยชื่อ (ไม่ใช่ที่อยู่ IP) และระบุพอร์ต TSM 8850

  หากต้องการดูเวอร์ชันของ TSM และ Tableau Server จากโหนดเริ่มต้น:

  tsm version

  หากต้องการดูเวอร์ชันของ TSM และ Tableau Server จากโหนดเพิ่มเติม:

  tsm version -s https://<inital_node_name>:8850

  ตัวอย่าง:

  tsm version -s https://myTableauHost:8850

การตรวจสอบสิทธิ์ด้วย tsm CLI

ตั้งแต่รุ่น 2019.2 ของ Tableau Server การเรียกใช้คำสั่ง tsm จะไม่กำหนดให้คุณต้องป้อนรหัสผ่านหากสิ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

 • บัญชีที่คุณกำลังเรียกใช้คำสั่งเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ TSM ให้สิทธิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบในเครื่องในคอมพิวเตอร์ Windows
 • คุณกำลังเรียกใช้คำสั่งในเครื่องของ Tableau Server ที่บริการตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server ทำงานอยู่ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว บริการตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server จะติดตั้งและกำหนดค่าไว้ในโหนดตั้งต้นในการปรับใช้แบบกระจาย

การเข้าสู่ระบบ tsm CLI ในเครื่อง

หากคุณกำลังเรียกใช้คำสั่ง tsm บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบัญชีผู้ใช้ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่ TSM ให้สิทธิ์ คุณจะไม่ต้องระบุรหัสผ่าน ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้ ให้เรียกใช้คำสั่งเท่านั้น:

tsm version

การเข้าสู่ระบบ tsm CLI จากระยะไกล

หากคุณกำลังเรียกใช้คำสั่ง TSM จากโหนดในคลัสเตอร์ที่บริการตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server ไม่ได้ทำงานอยู่ คุณจะต้องตรวจสอบสิทธิ์เซสชั่นด้วยบริการตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ทางไกลก่อนที่จะเรียกใช้คำสั่งได้ ตัวอย่างเช่น ให้เรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

tsm login -s <server_name> -u <account_name>

โดยให้ <server_name> เป็นชื่อของโหนดที่บริการตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server ทำงานอยู่ และ <account_name> เป็นบัญชีที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ TSM ให้สิทธิ์

หลังจากเรียกใช้คำสั่งนี้ ระบบจะแจ้งให้คุณกรอกรหัสผ่าน หลังจากตรวจสอบสิทธิ์บัญชีแล้ว คุณจะสามารถเรียกใช้คำสั่ง TSM ได้

การสร้างสคริปต์และการใช้ระบบอัตโนมัติด้วย tsm CLI

TSM เป็นไฟล์ Batch หากต้องการเรียกใช้คำสั่ง TSM ในไฟล์ Batch อื่น ให้ใช้คำสั่ง call เช่น "call tsm maintenance ziplogs" การทำเช่นนี้จะคืนการควบคุมให้กับไฟล์ Batch

วิธีการเรียกใช้งานระบบอัตโนมัติบน Tableau Server โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในไฟล์สคริปต์ ให้เรียกใช้สคริปต์ในโหนดตั้งต้นและด้วยบัญชีจากกลุ่มที่ TSM ให้สิทธิ์ที่ถูกต้อง โปรดดูส่วน “การตรวจสอบสิทธิ์” ที่ด้านบน

การดูเนื้อหาความช่วยเหลือในเชลล์

หากต้องการดูเนื้อหาความช่วยเหลือสั้นๆ จากบรรทัดคำสั่ง ให้ใช้หมวดหมู่ tsm help

สรุป

tsm help [category] [command]

คำสั่ง

tsm help

ความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง tsm ทั้งหมด

tsm help <category>

แสดงความช่วยเหลือสำหรับหมวดหมู่คำสั่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่น tsm help authentication

tsm help <category> <command>

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่น tsm help authentication open-id

tsm help commands

แสดงรายการคำสั่งหรือหมวดหมู่ระดับบนสุดทั้งหมด

หมวดหมู่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ