tsm reset

ใช้คำสั่ง tsm reset เพื่อล้างผู้ดูแลระบบเริ่มต้นเพื่อให้คุณสามารถป้อนใหม่ได้ หลังจากที่คุณเรียกใช้ tsm reset คุณต้องเรียกใช้คำสั่ง tabcmd initialuser อีกครั้งเพื่อสร้างผู้ดูแลระบบเริ่มต้นใหม่ ชื่อใหม่ไม่สามารถเป็นชื่อผู้ใช้เดียวกันกับผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคนก่อนได้

หากองค์กรของคุณใช้ Active Directory หรือ LDAP สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัว Tableau บัญชีและรหัสผ่านที่คุณระบุจะต้องตรงกับบัญชีในไดเรกทอรี

สรุป

tsm reset[option] [global options]

ตัวเลือก

-d,--delete-all-sessions

ไม่บังคับ

ลบเซสชันของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด เมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ต

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 1800 (30 นาที)

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password "my password"

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ