tsm settings

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm settings เพื่อส่งออก (รับ) และนำเข้า (ตั้งค่า) ค่าการกำหนดค่า

ข้อสำคัญ: ไฟล์การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่อ้างอิงในหัวข้อนี้มีสำเนาของไฟลคีย์สโตร์หลักที่ใช้สำหรับเข้ารหัสข้อมูลลับของการกำหนดค่า เราขอแนะนำให้คุณใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยไฟล์การกำหนดค่าโหนด โดยใช้กลไกตามที่อธิบายไว้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลับสำหรับการดำเนินการนำเข้าและส่งออก

tsm settings clone

สร้าง "โคลนเพย์โหลด" ที่มีการกำหนดค่าและโทโพโลยีของการติดตั้ง Tableau Server (รวมถึงบริการและพอร์ตภายนอก) สามารถใช้เพย์โหลดนี้เพื่อสร้างสำเนาของการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง คำสั่งนี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดร่วมกับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่มีที่เก็บข้อมูลภายนอกและที่เก็บไฟล์ภายนอก หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โคลนเพย์โหลดเพื่อสร้างสำเนาของการติดตั้ง โปรดดูที่ โคลน Tableau Server

สรุป

tsm settings clone --output-directory <output-directory> [global options]

ตัวเลือก

-d, --output-directory <output-directory>

จำเป็น

ระบุตำแหน่งที่จะเขียนโคลนเพย์โหลด

ส่งออกการตั้งค่า TSM

ส่งออกการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันและโทโพโลยีไปยังไฟล์

ไฟล์ต่อไปนี้จะไม่ถูกส่งออกหรือนำเข้าด้วยคำสั่ง tsm settings import or tsm settings export คุณต้องจัดการไฟล์เหล่านี้ด้วยตนเอง

 • ไฟล์ใบรับรอง SAML
 • ไฟล์สำคัญ SAML
 • ไฟล์ข้อมูลเมตา SAML IdP
 • OpenID.static.file
 • ไฟล์ Kerberos.keytab
 • ไฟล์คีย์แท็บ LDAP Kerberos
 • ไฟล์ conf ของ LDAP Kerberos
 • ไฟล์ใบรับรอง SSL แบบร่วมกัน
 • ไฟล์การเพิกถอน SSL แบบร่วมกัน
 • ไฟล์โลโก้ส่วนหัวการปรับแต่ง
 • ไฟล์โลโก้เข้าสู่ระบบการปรับแต่ง
 • ไฟล์โลโก้ขนาดกะทัดรัดการปรับแต่ง

สรุป

tsm settings export --output-config-file <path/to/output_file.json> [global options]

ตัวเลือก

-f, --output-config-file <ไฟล์>

จำเป็น

ระบุตำแหน่งและชื่อของไฟล์ที่สร้างโดยการดำเนินการนี้

นำเข้าการตั้งค่า TSM

นำเข้าการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หรือโทโพโลยี

ไฟล์ต่อไปนี้จะไม่ถูกส่งออกหรือนำเข้าด้วยคำสั่ง tsm settings export or tsm settings import คุณต้องจัดการไฟล์เหล่านี้ด้วยตนเอง

 • ไฟล์ใบรับรอง SAML
 • ไฟล์สำคัญ SAML
 • ไฟล์ข้อมูลเมตา SAML IdP
 • OpenID.static.file
 • ไฟล์ Kerberos.keytab
 • ไฟล์คีย์แท็บ LDAP Kerberos
 • ไฟล์ conf ของ LDAP Kerberos
 • ไฟล์ใบรับรอง SSL แบบร่วมกัน
 • ไฟล์การเพิกถอน SSL แบบร่วมกัน
 • ไฟล์โลโก้ส่วนหัวการปรับแต่ง
 • ไฟล์โลโก้เข้าสู่ระบบการปรับแต่ง
 • ไฟล์โลโก้ขนาดกะทัดรัดการปรับแต่ง

สรุป

tsm settings import --import-config-file <path/to/import_file.json> [global options]

ตัวเลือก

-f,--import-config-file <FILE>

จำเป็น

พาธไปยังไฟล์อินพุต

--config-only

ไม่บังคับ

--topology-only

ไม่บังคับ

-frc, --force-keys

ไม่บังคับ

บังคับให้เพิ่มคีย์ในการกำหนดค่า แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีอยู่ก็ตาม

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password "my password"

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ