ติดตั้ง Tableau Server กับที่เก็บ PostgreSQL ภายนอก

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้บริการภายนอกสำหรับที่เก็บของ Tableau Server

ก่อนติดตั้ง

ติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server

ขั้นตอนที่ 1: สร้างไฟล์กำหนดค่า

สร้างไฟล์ json พร้อมการตั้งค่าการกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

{
 "flavor":"<flavor name>",
 "masterUsername":"<admin user name>",
 "masterPassword":"<password>", 
 "host":"<instance host name>",
 "port":5432
}
 • flavor: นี่คือประเภทบริการภายนอกที่คุณจะใช้สำหรับที่เก็บของ Tableau Server

  • Amazon RDS: ใช้ “rds”
  • ฐานข้อมูล Azure: ใช้ "azure"
  • ฐานข้อมูล Google Cloud: ใช้ “gcp”
  • ฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน: ใช้ "generic"
 • masterUsername:

  • Amazon RDS: ใช้ "rails" เป็นชื่อผู้ใช้ นี่คือผู้ใช้ที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ RDS

   คุณต้องใช้ "rails" เป็น masterUsername นี่เป็นข้อกำหนดเพื่อให้ที่เก็บภายนอกทำงานกับ Tableau Server ได้อย่างถูกต้อง

  • ฐานข้อมูล Azure, อินสแตนซ์ PostgreSQL ของ Google Cloud หรือฐานข้อมูล PosgreSQL แบบสแตนด์อะโลน: เลือกชื่อผู้ใช้ที่ตรงตามข้อกำหนดของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้ postgres เป็นชื่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ หากคุณเลือกที่จะใช้ชื่อผู้ใช้อื่น ดูให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย pg หรือ azure และไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็น rails, tblwgadmin, tableau, readonly หรือ tbladminviews
 • masterPassword: นี่คือรหัสผ่านเดียวกับที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL

 • host: นี่คือตำแหน่งข้อมูลของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL ของคุณ

 • port: พอร์ตฐานข้อมูลที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL DB

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง Tableau Server และกำหนดค่าที่เก็บภายนอก

การใช้ TSM CLI:

 1. ติดตั้ง TSM: ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้และทำตามขั้นตอน 1-5 ให้เสร็จสิ้น ซึ่งเรียกใช้โปรแกรมการตั้งค่าและติดตั้ง TSM

 2. เปิดใช้งานและลงทะเบียน Tableau Server: ระบุคีย์ Tableau Server และคีย์ Advanced Management ในขั้นตอนเปิดใช้งาน คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้สองครั้ง ครั้งแรกกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server และครั้งต่อไปกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Advanced Management:

  tsm licenses activate -k <product key>

 3. กำหนดการตั้งค่าโหนดเริ่มต้น: ทำตามคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อเพื่อทำการกำหนดค่าการตั้งค่าโหนดตั้งต้น

  สำคัญ! อย่าทำขั้นตอนเริ่มต้นและเริ่มใช้งาน Tableau Server เมื่อคุณกำหนดค่าโหนดเริ่มต้น หลังจากที่ดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ในหัวข้อกำหนดการตั้งค่าโหนดเริ่มต้น ให้กลับมาที่หน้านี้และทำตามคำแนะนำส่วนที่เหลือ

 4. กำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ที่เก็บภายนอกโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

 • ระบุการตั้งค่าที่เก็บภายนอกโดยใช้ไฟล์ json ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า:

  tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json -c <ssl certificate file>

  ไฟล์ json คือไฟล์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนแรกกับการตั้งค่าการกำหนดค่า

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ใบรับรอง SSL เฉพาะเมื่อคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสระหว่างTableau Server และที่เก็บภายนอก หากไม่จำเป็นสำหรับคุณ คุณจะต้องระบุตัวเลือก --no-ssl ในกรณีนี้ คำสั่ง tsm จะมีลักษณะดังนี้:
  tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json --no-ssl

 • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

  tsm pending-changes apply

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการเริ่ม tsm ให้เสร็จ

วิธีการเริ่มต้นและเริ่มใช้งาน Tableau Server ให้ใช้คำสั่ง:

tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

เพิ่มบัญชีผู้ดุแลระบบ และดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server ได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ