ติดตั้ง TSM

หัวข้อนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการติดตั้ง Tableau Server Tableau Services Manager (TSM)

สำคัญ: อย่าติดตั้งเวอร์ชันเบต้าของ Tableau Server ในสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ และคุณไม่ควรกู้คืนการติดตั้ง Tableau Server การผลิตด้วยการใช้ข้อมูลสำรองของเวอร์ชันเบต้าด้วย

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนดำเนินการ ตรวจสอบหัวข้อ ก่อนที่คุณจะติตตั้ง...

กำลังเรียกใช้การตั้งค่า

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้ง Tableau Server ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

สำคัญ: อย่าติดตั้งเวอร์ชันเบต้าของ Tableau Server ในสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ และคุณไม่ควรกู้คืนการติดตั้ง Tableau Server การผลิตด้วยการใช้ข้อมูลสำรองของเวอร์ชันเบต้าด้วย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง Tableau Server และดับเบิลคลิกที่ไฟล์การติดตั้ง

 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าและติดตั้งแอปพลิเคชันให้เสร็จสิ้น

  รูปภาพจากการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนพาธไฟล์ได้

  ค่าเริ่มต้นของเส้นทางการติดตั้งคือ C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\<version> โปรแกรมติดตั้งจะแสดงเส้นทางการติดตั้งโดยไม่มีเวอร์ชัน เช่น C:\Program Files\Tableau\Tableau Server คุณสามารถเลือกตำแหน่งอื่น รวมทั้งไดรฟ์อื่น โดยเรียกดูหรือพิมพ์พาธใหม่ได้ โปรดทราบว่าหากคุณเรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง โปรแกรมติดตั้งจะผนวก \Tableau Server เข้าที่ส่วนท้ายของเส้นทาง คุณสามารถลบออกได้หากไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณต้องการ

  หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Tableau Server เวอร์ชัน 2018.1 หรือเก่ากว่า และติดตั้ง Tableau ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตามค่าเริ่มต้น คุณต้องระบุตำแหน่งของเวอร์ชันที่มีอยู่ ขั้นตอนการอัปเกรดจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันเป้าหมายและตำแหน่งการติดตั้ง โปรดดู อัปเกรดภาพรวม Tableau Server สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกขั้นตอนการอัปเกรดของคุณ

  หมายเหตุ: หากคุณได้รับข้อความแจ้งจาก Windows Defender Firewall ให้คลิกอนุญาตให้เข้าถึง คุณอาจต้องคลิกอนุญาตให้เข้าถึงหลายครั้งจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น

 3. คลิกถัดไป

  รูปภาพจากการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนประเภทการติดตั้งได้

  ในหน้า ประเภทการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถระบุว่าคุณกำลังติดตั้งโหนดแรกของการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ หรือโหนดเพิ่มเติมในการติดตั้งแบบหลายโหนดหรือไม่ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่านี้จากค่าเริ่มต้น (สร้างการติดตั้ง Tableau Server ใหม่) เว้นแต่คุณจะติดตั้ง Tableau Server แบบหลายโหนด หากคุณกำลังติดตั้ง Tableau Server แบบหลายโหนด โปรดดู ติดตั้งและกำหนดค่าโหนดเพิ่มเติม

 4. คลิกถัดไป

  รูปภาพจากการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนประเภทการติดตั้งได้

  ในหน้าประเภทการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้เลือกว่าคุณต้องการใช้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ของ Tableau ในการเรียกใช้ (ATR) เพื่อเปิดใช้งานหรือไม่ Tableau Server จากนั้นคลิกติดตั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ (ATR) ของ Tableau โปรดดูเปิดใช้งาน Tableau Server ด้วยการใช้บริการให้สิทธิ์เรียกใช้ (ATR)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 5. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้คลิกเสร็จสิ้น จากนั้น การติดตั้งจะเปิดหน้าเว็บการกำหนดค่า TSM บนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง Tableau Server

  หากคุณต้องการรองรับตัวอักษรที่ไม่ใช่ชุด Latin-1 ให้ติดตั้งชุดภาษา Windows Language Packs ผ่าน แผงควบคุม > ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ชุดภาษาจะต้องได้รับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น เช่นเดียวกับโหนดเพิ่มเติมอื่นๆ

ติดตั้ง Tableau Server

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ใช้พร้อมการเข้าถึงแบบผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง Tableau Server

 2. ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งจากหน้าการดาวน์โหลด Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 3. ไปที่ไดเรกทอรีที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

 4. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งโดยใช้ /silent flag (เรียกใช้โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลและไม่มีการแจ้ง UI) ACCEPTEULA (ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง) และ ACTIVATIONSERVICE (ใช้ Server ATR เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Server) พร็อพเพอร์ตี้:

  TableauServer-64bit-<version>.exe /silent ACCEPTEULA=1 ACTIVATIONSERVICE="1"

  หมายเหตุ: มีตัวเลือกการติดตั้งต่างๆ มากมายที่คุณระบุได้ในระหว่างการติดตั้ง CLI เช่น เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการติดตั้งและการบันทึก หรือเพื่อระบุพอร์ตตัวควบคุม TSM สำหรับรายการสวิตช์ทั้งหมดที่คุณระบุได้ระหว่างการติดตั้ง CLI โปรดดู ติดตั้งสวิตช์และพร็อพเพอร์ตี้สำหรับเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

 5. ปิดหน้าต่างคำสั่งและเปิดหน้าต่างใหม่ จากนั้นยืนยันว่า TSM ได้รับการติดตั้งและเรียกใช้แล้ว:

  tsm status -v

  สถานะจะถูก STOPPED แต่กระบวนการเฉพาะ tsm จะทำงาน:

  node1: localhost
  Status: STOPPED
  'Tableau Server Coordination Service 0' is running.
  'Tableau Server Administration Agent 0' is running.
  'Tableau Server Administration Controller 0' is running.
  'Tableau Server License Manager 0' is running.
  'Tableau Server Client File Service 0' is running.

กำหนดค่า Tableau Server สำหรับพร็อกซีส่งต่อ

หากองค์กรของคุณใช้โซลูชันพร็อกซีส่งต่อเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้กำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ Tableau Server ต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลแผนที่และสำหรับฟังก์ชันการให้สิทธิ์อนุญาตเริ่มต้น

เราขอแนะนำให้กำหนดค่า Tableau Server สำหรับโซลูชันพร็อกซีส่งต่อ ณ จุดนี้ของกระบวนการติดตั้ง โปรดดู การกำหนดค่า Tableau Server บน Windows เพื่อใช้กับพร็อกซีส่งต่อ

ขั้นตอนถัดไป

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ