สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL บน Google Cloud

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.4 คุณสามารถโฮสต์ที่เก็บภายนอก Tableau Server บนแพลตฟอร์ม Google Cloud ได้ หัวข้อนี้อธิบายวิธีสร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL บน Google Cloud เพื่อใช้เป็นที่เก็บข้อมูลภายนอกของ Tableau Server

หากต้องการดูรายการโฮสต์ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้สำหรับที่เก็บภายนอกของคุณ โปรดดู ที่เก็บภายนอกของ Tableau Server

ข้อกำหนดและคำแนะนำ

 • อย่างน้อยที่สุด ให้ใช้ประเภทเครื่องที่มีหน่วยความจำสูงที่มี vCPU 8 ตัว และ RAM ขนาด 32GB นี่คือขนาดอินสแตนซ์ PostgreSQL ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลภายนอกของ Tableau Server แต่ข้อกำหนดที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและการใช้งานของคุณ เราขอแนะนำประเภทอินสแตนซ์หน่วยความจำสูงที่มี vCPU 16 ตัว และ RAM ขนาด 128GB เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่

 • ไม่จำเป็นแต่ควรมีการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่าง Tableau Server และอินสแตนซ์ PostgreSQL DB ภายนอกโดยใช้การเชื่อมต่อ SSL

 • อินสแตนซ์ของ PostgreSQL จะต้องเข้าถึงได้จากทุกโหนดในคลัสเตอร์ Tableau Server วิธีหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือการทำให้อินสแตนซ์ PostgreSQL เป็นสมาชิกของกลุ่มความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงโดยโหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์ Tableau Server

 • ต้องเป็นเวอร์ชันของ PostgreSQL โดยใช้เวอร์ชันที่รองรับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์หากต้องการข้อมูลรุ่นที่รองรับ

 • Tableau สร้างรหัสผ่านอัตโนมัติสำหรับการใช้งานภายในโดยผู้ใช้ฐานข้อมูลภายใน รหัสผ่านเหล่านี้มีความยาวอักขระ 32 ตัวและประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวเลข ผู้ดูแลจะไม่สามารถเข้าถึงหรือกำหนดค่าได้ อินสแตนซ์ PostgreSQL ภายนอกของคุณอาจให้คุณกำหนดนโยบายรหัสผ่าน (ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้) หากคุณระบุนโยบายที่มีอักขระประเภทอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวพิมพ์เล็ก อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดขณะกำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้ที่เก็บภายนอก

สร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL บน Google Cloud

ขั้นตอนที่ 1: สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL ใหม่

สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL โดยใช้คำแนะนำในเว็บไซต์ Google ที่นี่

เราขอแนะนำให้ใช้ประเภทเครื่องที่มีหน่วยความจำสูง โดยมี vCPU 16 ตัว และ RAM ขนาด 128GB

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าสถานะฐานข้อมูลสำหรับอินสแตนซ์ PostgreSQL

จากมุมมองของ Tableau Server ค่าพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ของอินสแตนซ์จะสามารถกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นได้ คุณสามารถแก้ไขค่าพารามิเตอร์ได้หากคุณมีข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพหรือการบันทึกที่เฉพาะเจาะจง แต่เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คงค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ไว้ดังเดิมตามค่าเริ่มต้นและไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ:

 • standard_conforming_strings

 • escape_string_warning

และเราขอแนะนำให้ตั้งค่าของ work_mem เป็นอย่างน้อย 16384 เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสถานะฐานข้อมูล โปรดดู หัวข้อนี้บนเว็บไซต์ Google

ขั้นตอนที่ 3: รับปลายทางอินสแตนซ์ PostgreSQL DB

เมื่ออินสแตนซ์พร้อมแล้ว ให้รับตำแหน่งข้อมูลที่คุณจะใช้เพื่อกำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้อินสแตนซ์นี้สำหรับที่เก็บของ Tableau Server

ขั้นตอนที่ 4: ดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรอง SSL

ไม่จำเป็นแต่ควรมีการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่าง Tableau Server และที่เก็บภายนอกโดยใช้ SSL

หากต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่าง Tableau Server และที่เก็บภายนอกคุณต้องใช้ไฟล์ใบรับรองเมื่อคุณกำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้ที่เก็บภายนอกนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดค่าใบรับรอง SSL/TLS บนเว็บไซต์ Google

กำหนดค่าความพร้อมใช้งานสูงสำหรับ PostgreSQL DB ของคุณ

Tableau Server ไม่ได้จัดการหรือตั้งค่าความพร้อมใช้งานสูงสำหรับที่เก็บภายนอก Google Cloud มีฟีเจอร์ความพร้อมใช้งานสูงที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูงได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งานความพร้อมใช้งานสูงบนอินสแตนซ์บนเว็บไซต์ Google

การกู้คืนจากภัยพิบัติสำหรับ PostgreSQL DB ของคุณ

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ คุณอาจต้องตั้งค่าฐานข้อมูล PostgreSQL ใหม่สำหรับอินสแตนซ์ PostgreSQL ยังมีสถานการณ์อื่นๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องกู้คืนจากปัญหาอินสแตนซ์ฐานข้อมูล ในสถานการณ์ดังกล่าว หากต้องการกำหนดค่า Tableau Server ของคุณให้ใช้อินสแตนซ์ PostgreSQL ใหม่ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กู้คืนข้อมูลสำรองไปยังอินสแตนซ์ PostgreSQL ใหม่ ในแพลตฟอร์ม Google Cloud คุณสามารถเลือกกู้คืนไปยังอินสแตนซ์เดิมหรือสร้างอินสแตนซ์ใหม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกู้คืนอินสแตนซ์บนเว็บไซต์ Google

  เราแนะนำให้สร้างอินสแตนซ์ใหม่และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกู้คืน

 2. หากเป็นอินสแตนซ์ใหม่ ให้สร้างไฟล์การตั้งค่า JSON ใหม่ที่มีข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับฐานข้อมูล Azure ใหม่สำหรับอินสแตนซ์ PostgreSQL หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างไฟล์การตั้งค่า JSON โปรดดูขั้นตอนที่ 1 ในติดตั้ง Tableau Server กับที่เก็บ PostgreSQL ภายนอก

 3. ใช้คำสั่งtsm topology external-services repository replace-host เพื่อชี้ Tableau Server ของคุณไปยังฐานข้อมูล Azure ใหม่สำหรับอินสแตนซ์ PostgreSQL

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง tsm topology external-services repository replace-host โปรดดู tsm topology

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

เฉพาะผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้นที่สามารถกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ที่เก็บภายนอกได้ คุณจะต้องมีบัญชี Google Cloud เพื่อสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL

ขั้นตอนถัดไป

สำหรับการติดตั้งใหม่: ติดตั้ง Tableau Server กับที่เก็บ PostgreSQL ภายนอก

หากคุณต้องการกำหนดค่า Tableau Server ที่มีอยู่ให้ใช้ที่เก็บภายนอก ดูที่ กำหนดค่าที่เก็บของ Tableau Server อีกครั้ง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ