เปิดใช้งานและลงทะเบียน Tableau Server

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Tableau Server คุณต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตและลงทะเบียนก่อน

Tableau Server ต้องใช้รหัสผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์และระบุจำนวนระดับของใบอนุญาตที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ได้อย่างน้อยหนึ่งรหัส คุณสามารถเข้าถึงคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้จาก พอร์ทัลลูกค้า

หากคุณต้องเปิดใช้งาน Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่ออฟไลน์ โปรดดู เปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์ หากคุณต้องเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความจุให้กับ Tableau Server ที่ติดตั้งอยู่แล้ว โปรดดู เพิ่มความจุให้กับ Tableau Server

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้ใน ติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server ดังนี้

 1. หากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีส่งต่อ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การกำหนดค่าการดำเนินการคีย์ผลิตภัณฑ์ด้วยพร็อกซีส่งต่อ ก่อนดำเนินการต่อ

 2. เข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

  บัญชีที่คุณใช้จะต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่ TSM ติดตั้งอยู่

 3. ในหน้า เปิดการใช้งาน ให้ป้อนหรือวางคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณและคลิก เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

  หมายเหตุ: ในเวอร์ชันก่อน 2023.3.0 ตัวเลือกในการเปิดใช้งานใบอนุญาตการทดลองใช้จะปรากฏขึ้น ตัวเลือกนี้ถูกเลิกใช้ (นำออก) ตั้งแต่เวอร์ชัน 2023.3.0 หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกในการลองใช้ Tableau Server ติดต่อตัวแทนบัญชีของคุณ

  หลังจากเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์แล้ว คีย์จะปรากฏภายใต้ คีย์ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน

 4. ในการเปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์อื่น ให้พิมพ์คีย์ที่คุณเพิ่งป้อนเพื่อเพิ่มคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากนั้นให้คลิก เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ หลังจากเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์แล้ว คีย์จะปรากฏภายใต้ คีย์ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน เพิ่มคีย์ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเสร็จสิ้น

 5. เมื่อคุณเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว ให้คลิกถัดไป

  หมายเหตุ หากคีย์ผลิตภัณฑ์ที่คุณเปิดใช้งานไม่มีความจุที่เพียงพอต่อความจำเป็น เช่น คอร์ไม่เพียงพอหรือเป็นเพียงคีย์ผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทเป็น Viewer โดย Tableau Services Manager จะแสดงกล่องโต้ตอบใช้ใบอนุญาตที่ไม่เพียงพอ คลิกเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อเพิ่มคีย์ผลิตภัณฑ์อื่นและเพิ่มความจุในการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ

 6. ในหน้าลงทะเบียน ให้ป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ และคลิกลงทะเบียน

การกำหนดค่าเพื่อพร็อกซีส่งต่อ

หากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีส่งต่อ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การกำหนดค่าการดำเนินการคีย์ผลิตภัณฑ์ด้วยพร็อกซีส่งต่อ ก่อนดำเนินการต่อ

การเปิดใช้งาน Tableau Server

คุณต้องมีคีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน Tableau เพื่อการใช้ในการผลิต

ในการเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ ให้เรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

tsm licenses activate -k <product key>

ในการเปิดใช้งานการทดลองใช้เป็นเวลาสองสัปดาห์ ให้เรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

tsm licenses activate -t

หากไม่สามารถเปิดใช้งาน Tableau ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับข้อผิดพลาดเช่นนี้

License Server not available

โปรดดู เปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์.

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันได้รับข้อผิดพลาดการปฏิเสธการเข้าถึงเมื่อพยายามเรียกใช้คำสั่ง TSM

ตรวจสอบว่าบัญชีที่คุณใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้บนคอมพิวเตอร์ Windows ที่คุณกำลังติดตั้ง Tableau Server

การลงทะเบียน Tableau Server

หลังจากเปิดใช้งาน คุณต้องลงทะเบียน Tableau Server หากต้องการลงทะเบียน ให้สร้างไฟล์การลงทะเบียน แล้วส่งผ่านไฟล์เป็นตัวเลือกด้วยคำสั่ง tsm register

 1. สร้างเทมเพลตที่คุณสามารถแก้ไขได้โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  tsm register --template > /path/to/<registration_file>.json

 2. แก้ไขไฟล์เทมเพลตเพื่อสร้างไฟล์การลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์

  ตัวอย่างไฟล์การลงทะเบียนในรูปแบบที่กำหนดมีดังนี้

  {
    "first_name" : "Andrew",
    "last_name" : "Smith",
    "phone" : "311-555-2368",
    "email" : "andrew.smith@mycompany.com",
    "company" : "My Company",
    "industry" : "Finance",
    "company_employees" : "500",			
    "department" : "Engineering",
    "title" : "Senior Manager",
    "city" : "Kirkland",
    "state" : "WA",
    "zip" : "98034",
    "country" : "United States",
    "opt_in" : "true",
    "eula" : "true"
  }
 3. หลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์แล้ว ให้ส่งผ่านไฟล์ด้วยตัวเลือก --file เพื่อลงทะเบียน Tableau Server:

  tsm register --file /path/to/<registration_file>.json

  ตัวอย่าง:

  tsm register --file C:\Users\mwatson\Documents\tableau-reg-file.json

หากคุณมีการจัดการข้อมูลสำหรับ “การจัดการข้อมูล” หรือ “Advanced Management” คุณต้องเปิดใช้งานคีย์นั้นเพื่อใช้งานเพิ่มเติม คีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับใบอนุญาตเหล่านี้ควรเปิดใช้งานหลังจากมีคีย์ผลิตภัณฑ์ความจุอย่างน้อยหนึ่งคีย์ได้เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์แล้วเท่านั้น

ขั้นตอนถัดไป

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ