เพิ่มบัญชีผู้ดุแลระบบ

ขั้นตอนสุดท้ายในการเปิดใช้งาน Tableau Server คือการเพิ่มบัญชีผู้ดูแลระบบเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการจัดการผู้ใช้ กลุ่ม และโครงการ

เซิร์ฟเวอร์ต้องทำงานเมื่อคุณสร้างผู้ดูแลระบบเริ่มต้น

หากคุณกำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัวของ Tableau Server เพื่อใช้ LDAP หรือ Active Directory ดังนั้นผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเริ่มต้นที่คุณระบุจะต้องเป็นบัญชีในไดเรกทอรี ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเริ่มต้นโดยทั่วไปจะแตกต่างจากบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ Tableau Server ที่คุณใช้เพื่อเรียกใช้ tsm

อย่างไรก็ตาม บัญชีเหล่านี้อาจเหมือนกันหากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัวของ Tableau Server เพื่อใช้ Active Directory และผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเริ่มต้นเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบในเครื่องบนคอมพิวเตอร์ Tableau Server

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้ใน ติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server ดังนี้

หลังจาก Tableau Server เสร็จสิ้นการเริ่มต้นการทำงาน โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้าเพื่อสร้างผู้ดูแลระบบ Tableau Server

  • หากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่องในระหว่างการตั้งค่า ให้ระบุชื่อและรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

  • หากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัว LDAP หรือ Active Directory ในระหว่างการตั้งค่า คุณก็จะต้องระบุบัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของไดเรกทอรีด้วย

  • ค่า username ต้องไม่มีเครื่องหมายแอท (@) เว้นแต่ว่าคำต่อท้ายชื่อผู้ใช้จะตรงกับโดเมนหลักของ Tableau Server ตัวอย่างวเช่น หาก Tableau Server เชื่อมต่อกับโดเมน "myco.com” คุณจะใช้ชื่อผู้ใช้ "user@example.com@myco.com" ไม่ได้

หากคุณกำลังติดตั้งจากระยะไกล คุณต้องเข้าสู่ระบบ TSM บนคอมพิวเตอร์จริงที่ติดตั้ง Tableau Server หรือคุณสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกลและเรียกใช้คำสั่ง tabcmd initialuser จากเชลล์

คุณจะต้องสร้างบัญชีดูแลระบบเริ่มต้นสำหรับ Tableau Server

  • หากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่องในระหว่างการตั้งค่า ให้ระบุชื่อและรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

  • หากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัว LDAP หรือ Active Directory ในระหว่างการตั้งค่า คุณก็จะต้องระบุบัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของไดเรกทอรีด้วย

  • ค่า username ต้องไม่มีเครื่องหมายแอท (@) เว้นแต่ว่าคำต่อท้ายชื่อผู้ใช้จะตรงกับโดเมนหลักของ Tableau Server ตัวอย่างวเช่น หาก Tableau Server เชื่อมต่อกับโดเมน "myco.com” คุณจะใช้ชื่อผู้ใช้ "user@example.com@myco.com" ไม่ได้

หากต้องการสร้างผู้ใช้เริ่มต้น ให้เรียกใช้คำสั่ง tabcmd ดังต่อไปนี้

tabcmd initialuser --server http://localhost --username "<new-admin-username>"

ตัวอย่าง:

tabcmd initialuser --server http://localhost --username "tableau-admin"

หากคุณกำลังเรียกใช้โปรโตคอล HTTP บนพอร์ตอื่นที่ไม่ใช่ 80 ให้ระบุพอร์ตหลังชื่อโฮสต์ ตัวอย่างเช่น --server http://localhost:8080

หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งแล้ว เชลล์จะแจ้งให้กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ Tableau Server แล้ว ให้ดำเนินการปรับใช้ต่อโดยดำเนินการตามหัวข้อการกำหนดค่าที่ งานหลังการติดตั้ง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ