กำหนดค่าที่เก็บของ Tableau Server อีกครั้ง

Tableau Server ของคุณอาจได้รับการกำหนดค่าให้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลภายในหรือภายนอก หัวข้อนี้อธิบายขั้นตอนที่จำเป็นในการกำหนดค่า Tableau Server ที่มีของคุณอีกครั้งด้วยตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

 • ย้ายที่เก็บของ Tableau Server ภายในไปยังที่เก็บภายนอกและกำหนดค่า Tableau Server ของคุณเพื่อใช้ที่เก็บภายนอก

 • ย้ายที่เก็บของ Tableau Server ภายนอกไปที่การติดตั้ง Tableau Server ภายใน และกำหนดค่า Tableau Server ของคุณเพื่อใช้ที่เก็บภายใน ซึ่งหมายความว่าระบบจะติดตั้งที่เก็บของ Tableau Server บนเครื่องเดียวกัน หรือบนเครื่องที่คุณใช้ Tableau Server

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้และที่เก็บภายนอก โปรดดู ที่เก็บภายนอกของ Tableau Server

ย้ายที่เก็บภายในไปภายนอก

ต้องหยุด Tableau Server เพื่อย้ายจากที่เก็บภายในเครื่องไปยังที่เก็บภายนอก

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อย้ายที่เก็บของ Tableau Server จากภายในไปภายนอก

 1. เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Advanced Management บน Tableau Server ของคุณ หากยังไม่ได้เปิดใช้งาน ต้องใช้สิทธิ์อนุญาต Advanced Management เพื่อกำหนดค่า Tableau Server กับที่เก็บภายนอก
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ของ Amazon PostgreSQL DB ให้ใช้ที่เก็บภายนอก
  1. Amazon: สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL DB บน AWS Relational Database Service (RDS)
  2. ฐานข้อมูล Azure: สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL ของฐานข้อมูล Azure ใน Azure
  3. ฐานข้อมูล Google Cloud: สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL บน Google Cloud
  4. อินสแตนซ์ PostgreSQL แบบสแตนอะโลน: สร้างฐานข้อมูล PostgreSQL เป็นการติดตั้งแบบสแตนด์อะโลน
 3. สร้างไฟล์ json พร้อมการตั้งค่าการกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

  {
   "flavor":"<flavor name>",
   "masterUsername":"<admin user name>",
   "masterPassword":"<password>", 
   "host":"<instance host name>",
   "port":5432
  }
  
  • flavor: นี่คือประเภทบริการภายนอกที่คุณจะใช้สำหรับที่เก็บของ Tableau Server

   • Amazon RDS: ใช้ “rds”
   • ฐานข้อมูล Azure: ใช้ "azure"
   • ฐานข้อมูล Google Cloud: ใช้ “gcp”
   • ฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน: ใช้ "generic"
  • masterUsername:

   • Amazon RDS: ใช้ "rails" เป็นชื่อผู้ใช้ นี่คือผู้ใช้ที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ RDS

    คุณต้องใช้ "rails" เป็น masterUsername นี่เป็นข้อกำหนดเพื่อให้ที่เก็บภายนอกทำงานกับ Tableau Server ได้อย่างถูกต้อง

   • ฐานข้อมูล Azure, อินสแตนซ์ Google Cloud และอินสแตนซ์ PosgreSQL แบบสแตนด์อะโลน: เลือกชื่อผู้ใช้ที่ตรงตามข้อกำหนดของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้ postgres เป็นชื่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ หากคุณเลือกที่จะใช้ชื่อผู้ใช้อื่น ดูให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย pg หรือ azure และไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็น rails, tblwgadmin, tableau, readonly หรือ tbladminviews
  • masterPassword: นี่คือรหัสผ่านเดียวกับที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL

  • host: นี่คือตำแหน่งข้อมูลของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL ของคุณ

  • port: พอร์ตฐานข้อมูลที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL DB

 4. ใช้คำสั่ง TSM CLI ต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ที่เก็บภายนอก

  tsm topology external-services repository enable -f file.json -c <ssl certificate file>.pem

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ใบรับรอง SSL เฉพาะเมื่อคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสระหว่างTableau Server และที่เก็บภายนอก หากไม่จำเป็นสำหรับคุณ คุณจะต้องระบุตัวเลือก --no-ssl ในกรณีนี้ คำสั่ง tsm จะมีลักษณะดังนี้:
  tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json --no-ssl

  ไฟล์ json คือไฟล์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนแรกกับการตั้งค่าการกำหนดค่า สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรอง SSL ได้ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  การใช้คำสั่งข้างต้นจะย้ายที่เก็บภายในไปยังอินสแตนซ์ PostgreSQL DB ภายนอก

ย้ายที่เก็บภายนอกมาภายใน

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อย้ายที่เก็บของ Tableau Server จากภายในมาที่การติดตั้งภายใน

 1. ใช้คำสั่ง TSM CLI ต่อไปนี้เพื่อย้ายที่เก็บไปยังโหนดที่กำหนด:

  tsm topology external-services repository disable -n nodeN

 2. หากคุณจะตั้งค่า HA ให้ที่เก็บ โปรดติดตั้งที่เก็บบนโหนดที่สอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตัวอย่าง: ติดตั้งและกำหนดค่าคลัสเตอร์ HA แบบสามโหนด

  หมายเหตุ: หากต้องการติดตั้งที่เก็บบนโหนดที่สอง คุณจะต้องใช้คำสั่งที่อธิบายในขั้นตอนก่อนหน้านี้ก่อน ขั้นตอนแรกจะย้ายที่เก็บภายนอกมายังที่เก็บภายใน จากนั้นคุณสามารถติดตั้งที่เก็บบนโหนดที่สองบน Tableau Server ได้

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถกำหนดค่าให้ที่เก็บภายนอกอีกครั้งได้ และคุณจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL บน Amazon หรือ Azure

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ