อัปเกรด Tableau Server ที่ใช้ที่เก็บภายนอกให้เป็น PostgreSQL เวอร์ชันหลักตัวใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเวอร์ชันหลักของ PostgreSQL สำหรับ Tableau Server คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเกรด Tableau Server ของคุณจะประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น Tableau Server 2020.4 ต้องการให้ที่เก็บใช้ PostgreSQL เวอร์ชัน 12 นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันหลักจาก PostgreSQL เวอร์ชัน 9.x ที่ใช้ใน Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้า 2020.4 ดังนั้น หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้าเป็นเวอร์ชัน 2020.4 หรือใหม่กว่า คุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้เพื่ออัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์

หัวข้อนี้ยังรวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ระหว่าง PostgreSQL และ Tableau Server

ก่อนอัปเกรด

คุณไม่สามารถอัปเกรดแบบแทนที่เพื่ออัปเดตเวอร์ชัน PostgreSQL บนอินสแตนซ์ PostgreSQL DB ที่มีบน Amazon RDS หรือฐานข้อมูล Azure สำหรับ PostgreSQL DB ได้ แต่คุณต้องสร้างอินสแตนซ์ใหม่และชี้ Tableau Server ไปที่อินสแตนซ์ใหม่ในระหว่างการอัปเกรดแทน ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสร้างอินสแตนซ์ใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรด

 1. สร้างอินสแตนซ์ใหม่ของอินแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL ดังนี้
  1. สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL DB บน AWS Relational Database Service (RDS)
  2. สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL ของฐานข้อมูล Azure ใน Azure
  3. สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL บน Google Cloud
  4. สร้างฐานข้อมูล PostgreSQL เป็นการติดตั้งแบบสแตนด์อะโลน
 2. เราไม่บังคับแต่ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ SSL หากคุณต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อ SSL สำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง Tableau Server และที่เก็บภายนอก ให้ดำเนินการดังนี้
 3. สร้างไฟล์การกำหนดค่าสำหรับอินสแตนซ์ใหม่ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1

  สร้างไฟล์ json พร้อมการตั้งค่าการกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

  {
   "flavor":"<flavor name>",
   "masterUsername":"<admin user name>",
   "masterPassword":"<password>", 
   "host":"<instance host name>",
   "port":5432
  }
  
  • flavor: นี่คือประเภทบริการภายนอกที่คุณจะใช้สำหรับที่เก็บของ Tableau Server

   • Amazon RDS: ใช้ “rds”
   • ฐานข้อมูล Azure: ใช้ "azure"
   • ฐานข้อมูล Google Cloud: ใช้ “gcp”
   • ฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน: ใช้ "generic"
  • masterUsername:

   • Amazon RDS: ใช้ "rails" เป็นชื่อผู้ใช้ นี่คือผู้ใช้ที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ RDS

    คุณต้องใช้ "rails" เป็น masterUsername นี่เป็นข้อกำหนดเพื่อให้ที่เก็บภายนอกทำงานกับ Tableau Server ได้อย่างถูกต้อง

   • ฐานข้อมูล Azure, อินสแตนซ์ Google Cloud หรืออินสแตนซ์ PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน: เลือกชื่อผู้ใช้ที่ตรงตามข้อกำหนดของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้ postgres เป็นชื่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ หากคุณเลือกที่จะใช้ชื่อผู้ใช้อื่น ดูให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย pg หรือ azure และไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็น rails, tblwgadmin, tableau, readonly หรือ tbladminviews
  • masterPassword: นี่คือรหัสผ่านเดียวกับที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL

  • host: นี่คือตำแหน่งข้อมูลของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล PostgreSQL ของคุณ

  • port: พอร์ตฐานข้อมูลที่คุณระบุขณะสร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL DB พอร์ตตามค่าเริ่มต้นของ PostgreSQL คือ 5432

การอัปเกรด Tableau Server

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ที่เก็บภายนอกของ Tableau Server คุณต้องอัปเกรด Tableau Server โดยใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง

เนื้อหาต่อไปนี้คือขั้นตอนระดับสูงของวิธีระบุพารามิเตอร์ที่เก็บภายนอกเมื่อเรียกใช้สคริปต์การอัปเกรด

หากต้องการดูคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการอัปเกรด Tableau Server โปรดดู การอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนหน้า

 1. บน Tableau Server ให้เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ: คุณจะต้องเปิดหน้าต่างคำสั่งใหม่ เนื่องจากโปรแกรมการตั้งค่าได้อัปเดตเส้นทางสำหรับการติดตั้งใหม่แล้ว

 2. ไปยังโฟลเดอร์สคริปต์สำหรับการติดตั้งใหม่ของคุณ

  ตามค่าเริ่มต้น:

  C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\

 3. เรียกใช้สคริปต์อัปเกรดและระบุไฟล์การกำหนดค่าและใบรับรอง SSL:

  upgrade-tsm.cmd --external-repository-config-file=<json config file> --external-repository-cert-file=<SSL certificate file>

ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์

ตารางด้านล่างจะแสดงรายการเวอร์ชันของ PostgreSQL ที่รองรับ Tableau Server ใช้ตารางนี้เพื่อกำหนดเวอร์ชันของ PostgreSQL ที่จะติดตั้งให้กับที่เก็บภายนอกของคุณ


การรองรับ Amazon RDS: Tableau Server เวอร์ชัน 2019.3 และใหม่กว่ารองรับที่เก็บภายนอกที่ใช้ Amazon RDS
การรองรับฐานข้อมูล Azure: Tableau Server เวอร์ชัน 2020.4 และใหม่กว่ารองรับที่เก็บภายนอกที่ใช้ฐานข้อมูล Azure

การรองรับ Google Cloud: Tableau Server เวอร์ชัน 2021.4 และใหม่กว่ารองรับที่เก็บภายนอกที่ใช้อินสแตนซ์ Google Cloud SQL
การรองรับอินสแตนซ์ PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน: Tableau Server เวอร์ชัน 2021.2 และใหม่กว่ารองรับที่เก็บภายนอกที่ใช้การติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน

การรองรับ Google Cloud Platform: Tableau Server เวอร์ชัน 2021.4 และใหม่กว่ารองรับที่เก็บภายนอกที่ใช้อินสแตนซ์ PostgreSQL บน Google Cloud Platform

เวอร์ชันของ Tableau Serverเวอร์ชันที่เข้ากันขั้นต่ำได้กับ PostgreSQL
2021.2.3 - 2021.2.8

2021.3.0 - 2021.3.7

2021.4.0 - 2021.4.3

12.6
2021.2.10 - 2021.2.14

2021.3.8 - 2021.3.13

2021.4.4 - 2021.4.8

12.8
2021.2.15 - 2021.2.16

2021.3.14 - 2021.3.15

2021.4.9 - 2021.4.10

12.10
2021.2.17 - 2021.2.18

2021.3.16 - 2021.3.17

2021.4.11 - 2021.4.12

12.11
2021.3.26

2021.4.23

12.15
2022.1.013.3
2022.1.1 - 2022.1.313.4
2022.1.4 - 2022.1.613.6
2022.1.7 - 2022.1.16

2022.3.0 - 2022.3.7

2023.1.0 - 2023.1.4

13.7
2022.1.17 - 2022.1.19

2022.3.8 - 2022.3.11

2023.1.5 - 2023.1.7

2023.3.0 - 2023.3.3

13.11
ความเข้ากันได้แบบดั้งเดิม

ตารางด้านล่างจะประกอบด้วยสองคอลัมน์ ได้แก่

 1. เวอร์ชันของ PostgreSQL ที่มาพร้อมกับ Tableau Server ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ติดตั้งกับ Tableau Server สำหรับที่เก็บในเครื่อง
 2. ทุกเวอร์ชันของ PostgreSQL รองรับที่เก็บภายนอก

หมายเหตุ:
- หากเป็น PostgreSQL เวอร์ชันก่อนหน้าเวอร์ชัน 10 ตัวเลขสองหลักแรกจะหมายถึงเวอร์ชันหลัก และเวอร์ชันย่อยจะแสดงด้วยตัวเลขหลักสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น ในเวอร์ชัน 9.4.1 ตัวเลข 9.4 จะหมายถึงเวอร์ชันหลัก และ .1 จะหมายถึงเวอร์ชันย่อย
- หากเป็น PostgreSQL เวอร์ชัน 10 หรือใหม่กว่า ตัวเลขหลักแรกจะหมายถึงเวอร์ชันหลัก และเวอร์ชันย่อยจะแสดงด้วยตัวเลขหลักสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น ในเวอร์ชัน 11.1 ตัวเลข 11 จะหมายถึงเวอร์ชันหลัก และ .1 จะหมายถึงเวอร์ชันย่อย
- เวอร์ชันของ PostgreSQL ที่มีตัวเลขเวอร์ชันหลักเท่ากัน และมีตัวเลขเวอร์ชันย่อยมากกว่าเวอร์ชันของ Postgres ที่มาพร้อมกับ Tableau Server จะยอมรับการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลภายนอกเสมอ พร้อมกับเวอร์ชันเก่าที่อนุญาตอย่างชัดเจน

เวอร์ชันของ Tableau Serverเวอร์ชันของ PostgreSQL (ที่มาพร้อม Tableau Server)เวอร์ชันทางเลือกของ PostgreSQL รองรับที่เก็บภายนอก
2019.3 - 2019.3.39.6.11

9.6.X โดยที่ x มีค่ามากกว่า 11

2019.3.4 - 2019.3.109.6.159.6.X โดยที่ x มีค่ามากกว่า 15
2019.3.11 - 2019.3.149.6.179.6.15 หรือ 9.6.x โดยที่ x มีค่ามากกว่า 17
2019.4 - 2019.4.19.6.149.6.X โดยที่ x มีค่ามากกว่า 14
2019.4.2 - 2019.4.69.6.159.6.X โดยที่ x มีค่ามากกว่า 15
2019.4.7 - 2019.4.139.6.179.6.15 หรือ 9.6.x โดยที่ x มีค่ามากกว่า 17
2020.1 - 2020.1.69.6.159.6.X โดยที่ x มีค่ามากกว่า 15
2020.1.7 - 2020.3.29.6.179.6.15 หรือ 9.6.x โดยที่ x มีค่ามากกว่า 17
2020.4 - 2021.412.8

12.8 หรือ 12.x โดยที่ x มีค่ามากกว่า 8

2022.1 และใหม่กว่า13.313.3 หรือ 13.x โดยที่ x มีค่ามากกว่า 3

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถอัปเกรดและกำหนดค่า Tableau Server ได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ