ตัวอย่าง: ติดตั้งและกำหนดค่าคลัสเตอร์ HA แบบสามโหนด

การติดตั้งที่มีความพร้อมใช้งานสูงแบบหลายโหนดของ Tableau Server สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและความพร้อมใช้งานของ Tableau Server เมื่อกำหนดค่าการปรับใช้ Tableau Server แบบหลายโหนด ขั้นตอนที่คุณดำเนินการได้รับการออกแบบมาเพื่อการสำรองพื้นที่ในตัว เพื่อช่วยลดเวลาหยุดทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการย้ายหรือเพิ่มกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ไปยังโหนดเพิ่มเติมแล้ว คุณยังสามารถสร้างการติดตั้งที่มีความพร้อมใช้งานสูง (HA) ของ Tableau Server ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • เพิ่มโหนดเพิ่มเติมรวมทั้งหมดอย่างน้อยสามโหนด
 • ปรับใช้ชุดบริการรวมบนโหนดอย่างน้อยสามโหนด
 • เพิ่มอินสแตนซ์ของบริการไฟล์ไคลเอ็นต์ (CFS) บนโหนดเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งโหนด (เราแนะนำให้เพิ่มอินสแตนซ์ในแต่ละโหนดที่เรียกใช้บริการรวม)
 • เพิ่มอินสแตนซ์ที่สองของที่จัดเก็บไฟล์บนหนึ่งในโหนดเพิ่มเติม (เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ หากยังไม่มีอยู่บนโหนด)
 • เพิ่มอินสแตนซ์ที่สองของที่เก็บ (pgsql) บนหนึ่งในโหนดเพิ่มเติม

การติดตั้ง Tableau Server ที่มีส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีการสำรองพื้นที่ในตัวและสามารถรองรับการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดในกรณีที่เกิดปัญหากับที่เก็บ ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการทำสิ่งนี้และอื่นๆ

ระบบเซิร์ฟเวอร์เดียว

หลังจากติดตั้ง Tableau Server บนโหนดเริ่มต้น คุณจะมีระบบที่ทำงานทุกอย่างที่จำเป็นในการใช้งาน กระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมีอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์และเป็นการกำหนดค่าพื้นฐานที่สุดของ Tableau Server ไม่มีการสำรองพื้นที่ โทโพโลยีเซิร์ฟเวอร์มีลักษณะดังนี้ (กระบวนการเฉพาะ TSM บางอย่างจะไม่แสดง)

ระบบ 3 โหนด

เพื่อการสำรองพื้นที่ในตัว คุณต้องเพิ่มโหนดเพิ่มเติมเพื่อโฮสต์อินสแตนซ์ของที่เก็บและเครื่องมือสำหรับข้อมูลและกระบวนการจัดเก็บไฟล์ คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ของกระบวนการอื่นๆ รวมถึงอินสแตนซ์หลายรายการของกระบวนการบนโหนดได้ นอกจากนี้ เพื่อลดช่องโหว่ของระบบ คุณสามารถเรียกใช้หลายเกตเวย์และอินสแตนซ์เพิ่มเติมจากบางกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ จำนวนคอมพิวเตอร์ที่น้อยที่สุดที่จำเป็นต่อการทำตามการกำหนดค่านี้คือ 3 เครื่อง

ในแผนภาพด้านล่าง กระบวนการจัดเก็บไฟล์ได้รับการเพิ่มไปยังโหนดเพิ่มเติมทั้งสองแล้ว อินสแตนซ์ที่สองแบบพาสซีฟของที่เก็บยังได้รับการเพิ่มไปยังโหนดใหม่อีกโหนดหนึ่งด้วย สุดท้ายแล้วกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ (แสดงเป็นสีน้ำเงิน) ได้รับการเพิ่มไปยังโหนดเพิ่มเติมเพื่อให้มีการสำรองพื้นที่

ขั้นตอนการกำหนดค่า

ขั้นตอนนี้อธิบายวิธีกำหนดค่าคลัสเตอร์ Tableau Server HA แบบสามโหนดที่มีอินสแตนซ์ที่เก็บสองอินสแตนซ์และอินสแตนซ์จัดเก็บไฟล์/เครื่องมือสำหรับข้อมูลสองอินสแตนซ์บนโหนดเพิ่มเติมดังภาพด้านบน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Tableau Server บนโหนดเพิ่มเติม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหนดเพิ่มเติมแต่ละโหนดตรงตามข้อกำหนดแบบกระจาย ดูข้อกำหนดแบบกระจายสำหรับรายละเอียด

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM หากต้องการใช้ TSM CLI คุณต้องมีการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อไปยังบรรทัดคำสั่งบนโหนดใดโหนดหนึ่งในการติดตั้งของคุณและต้องมีการเข้ารหัสของผู้ดูแลระบบ TSM เพื่อเรียกใช้คำสั่ง TSM

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งโหนดเริ่มต้น

ดูหัวข้อติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server

ขั้นตอนที่ 2: สร้างไฟล์ Bootstrap สำหรับโหนดเพิ่มเติม

 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

 2. คลิกแท็บการกำหนดค่า แล้วคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Bootstrap ในช่อง “เพิ่มโหนด”

  ระบบจะสร้างและคัดลอกไฟล์ Bootstrap ไปยังคอมพิวเตอร์ภายใน

  ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังจะรวมอยู่ในไฟล์ Bootstrap อยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบฝังไว้ในไฟล์ Bootstrap ให้ล้างตัวเลือกรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบชั่วคราวในไฟล์ หากคุณต้องการปิดใช้ความสามารถในการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังใน Bootstrap ของโหนด คุณก็สามารถกำหนดค่าตัวเลือกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้ ดู features.PasswordlessBootstrapInit เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งและเริ่มโหนด 2

 1. คัดลอกตัวติดตั้งดั้งเดิมที่คุณใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องแรกร่วมกับไฟล์ Bootstrap ที่คุณสร้างขึ้น และนำไปไว้ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่คุณจะเพิ่ม Tableau Server ซึ่งอาจเป็นการแชร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อไว้ หรือโดยตรงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็ได้

 2. หากเรียกใช้ไฟร์วอลล์ภายใน คุณต้องกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์สำหรับทุกโหนดในคลัสเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

 3. ในโหนดใหม่ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Tableau Server ซึ่งควรจะเป็นโปรแกรมตัวติดตั้งเดียวกันกับที่คุณเรียกใช้ในโหนดตั้งต้นเพื่อติดตั้ง Tableau Server ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตและคลิกถัดไป

 4. ตำแหน่งที่ติดตั้งต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันบนทุกโหนดในคลัสเตอร์

  ป้อนตำแหน่งที่ติดตั้ง หรือคลิกเรียกดูเพื่อไปที่ตำแหน่งที่ติดตั้ง คลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

 5. ระหว่างการติดตั้ง ระบบจะถามเพื่อให้เลือกประเภทการติดตั้ง

  เลือกเพิ่มโหนดเพิ่มเติมไปยังคลัสเตอร์ Tableau Server ที่มี แล้วคลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

 6. ระบบจะเลือกตัวเลือกใช้ ATR สำหรับการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งกำหนดเป็นโหนดที่ 1 โดยอัตโนมัติ:

  คลิกติดตั้งเพื่อดำเนินการต่อ

  หากคุณได้รับข้อความแจ้งจาก Windows Defender Firewall ให้คลิกอนุญาตให้เข้าถึง คุณอาจต้องคลิกอนุญาตให้เข้าถึงหลายครั้งจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น

 7. ในโปรแกรมติดตั้ง หลังจากที่คัดลอกไฟล์ Tableau Server แล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุไฟล์บูตสแตรปรวมถึงชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ TSM

  ป้อนตำแหน่งของไฟล์บูตสแตรป หรือคลิกเรียกดูเพื่อไปที่ตำแหน่งนั้น หากไฟล์บูตสแตรปไม่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่แบบฝัง หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านั้นหมดอายุแล้ว ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ TSM ข้อมูลเข้าสู่ระบบจะต้องเป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่คุณใช้ในระหว่างกระบวนการติดตั้งบนโหนดเริ่มต้น

  คลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

 8. หน้าต่างเรียกดูจะเปิดขึ้นมาและคุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบ TSM ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ TSM

  หากหน้าต่างเบราว์เซอร์ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิดหน้าต่างแล้วไปที่ TSM:

  https://<tsm-computer-name>:8850

 9. ใน TSM ให้คลิกการกำหนดค่า

  ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งคุณว่าเพิ่มโหนดแล้ว:

 10. คลิกดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งและเริ่มโหนด 3

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ด้านบน

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดค่าโหนดใหม่ด้วยโทโพโลยีขั้นต่ำ

หากต้องการดำเนินกระบวนการเพิ่มโหนดใหม่ไปยังคลัสเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องกำหนดค่าโหนดเหล่านั้นด้วยโทโพโลยีขั้นต่ำ โทโพโลยีขั้นต่ำจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการเพียงอย่างเดียวเป็นการเพิ่มตัวควบคุมคลัสเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีในแต่ละโหนด หากต้องการกระบวนการอื่นๆ บนโหนด คุณสามารถเพิ่มกระบวนการส่วนใหญ่ได้พร้อมกัน ตัวอย่างนี้กำหนดค่าโหนดด้วยตัวควบคุมคลัสเตอร์เท่านั้น

 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

 2. คลิกแท็บการกำหนดค่า ข้อความควรแจ้งให้คุณทราบว่ามีการเพิ่มโหนดใหม่แล้ว

  คลิกดำเนินการต่อเพื่อปิดข้อความ

 3. คลิกการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการที่ด้านบนของหน้า:

  หากคุณกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่มีโหนดอย่างน้อย 3 โหนด คำเตือนของชุดบริการรวมจะปรากฏขึ้น คุณสามารถดำเนินการต่อได้ คุณจะปรับใช้ชุดบริการรวมในขั้นตอนที่แยกต่างหาก

 4. คลิกใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ทและยืนยันเพื่อยืนยันการรีสตาร์ทของ Tableau Server

  เมื่อ Tableau Server รีสตาร์ท โหนดจะรวมอยู่ในโทโพโลยีขั้นต่ำที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 6: ปรับใช้ชุดบริการรวม

หากคุณติดตั้งโหนดรวมตั้งแต่สามโหนดขึ้นไป คุณควรปรับใช้ชุดบริการรวมด้วย ไม่เช่นนั้น คุณจะได้รับข้อความเตือนทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หรือโทโพโลยี คุณสามารถข้ามข้อความนี้ได้ แต่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้ว คุณควรปรับใช้ชุดบริการรวมแบบหลายโหนด

เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Server จะมีการติดตั้งอินสแตนซ์เดี่ยวของบริการรวมบนโหนดเริ่มต้น TSM และ Tableau Server จะใช้บริการรวมเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อทำให้เกิดการทำงานซ้อนและรองรับความพร้อมใช้งานในการติดตั้งแบบหลายโหนด โปรดกำหนดค่าอินสแตนซ์เพิ่มเติมของบริการรวมโดยการปรับใช้ชุดบริการประสานงาน ระบบจะติดตั้งชุดบริการรวมพร้อมกับบริการรวมแบบหนึ่ง สาม หรือห้าอินสแตนซ์ ในการติดตั้ง Tableau Server แบบสามโหนด จำนวนอินสแตนซ์ของบริการรวมที่แนะนำคือสาม โดยมีหนึ่งอินสแตนซ์ต่อหนึ่งโหนด

อย่าปรับใช้ชุดบริการรวม หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่รอดำเนินการ ยกเลิกหรือใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการก่อนปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM หากต้องการใช้ TSM CLI คุณต้องมีการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อไปยังบรรทัดคำสั่งบนโหนดใดโหนดหนึ่งในการติดตั้งของคุณและต้องมีการเข้ารหัสของผู้ดูแลระบบ TSM เพื่อเรียกใช้คำสั่ง TSM

ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่บนคลัสเตอร์ของ Tableau Server แบบสามโหนดที่มี และทำความสะอาดชุดบริการรวมเก่า

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. หยุด Tableau Server:

  tsm stop

  หากได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ TSM

  บริการ TSM บางส่วนจะยังทำงานต่อไป รวมถึง ตัวควบคุมการดูแลระบบและเอเจนต์การดูแลระบบ

 3. ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ:

  tsm pending-changes list

  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ คุณจะต้องยกเลิกหรือใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นก่อน การใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจะใช้เวลาสักครู่

  • ทิ้งการเปลี่ยนแปลง

   tsm pending-changes discard
  • หรือ

  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

   tsm pending-changes apply

  รอจนกว่าคำสั่งจะสมบูรณ์ และระบบจะส่งคุณกลับไปยังข้อความแจ้งของระบบ

 4. รับ ID โหนดสำหรับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์

  tsm topology list-nodes -v

 5. ใช้คำสั่ง tsm topology deploy-coordination-service เพื่อเพิ่มชุดบริการรวมใหม่โดยการเพิ่มบริการรวมไปยังโหนดที่ระบุ คุณต้องระบุโหนดที่ควรเพิ่ม “บริการประสานงาน” โดยใช้ ID โหนดจริงเพื่อระบุแต่ละโหนด คำสั่งยังทำให้ชุดรวมใหม่เป็นชุดรวม "การใช้งานจริง" (ชุดรวมที่กำลังใช้งาน) และจะลบชุดรวมเก่าออก นอกจากจะดำเนินการปรับใช้ไม่สำเร็จ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ดูข้อ 6 ด้านล่าง

  หมายเหตุ: ข้อความแจ้ง "y/n” ปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มขึ้น หากต้องการเรียกใช้คำสั่งโดยไม่มีอินพุต ให้ใส่ตัวเลือก --ignore-prompt

  ยกตัวอย่างเช่น ปรับใช้บริการรวมกับทั้งสามโหนดของคลัสเตอร์แบบสามโหนด โดยที่โหนดคือ node1, node2 และ node3:

  tsm topology deploy-coordination-service -n node1,node2,node3

  รอจนกว่าคำสั่งจะสมบูรณ์ และระบบจะส่งคุณกลับไปยังข้อความแจ้งของระบบ

 6. (ไม่บังคับ) หากปรับใช้ไม่สำเร็จ คุณต้องใช้คำสั่ง tsm topology cleanup-coordination-service เพื่อลบชุดที่ปรับใช้ไม่สำเร็จ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง โปรดดูtsm topology cleanup-coordination-service

 7. เริ่ม Tableau Server:

  tsm start

ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่ โปรดดูหัวข้อปรับใช้ชุดบริการรวม

ขั้นตอนที่ 7: กำหนดค่าบริการไฟล์ไคลเอ็นต์ (CFS) บนโหนดเพิ่มเติม

เพิ่ม CFS ไปยังโหนดเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้คุณเพิ่ม CFS ไปยังทุกโหนดที่ใช้บริการรวม

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM หากต้องการใช้ TSM CLI คุณต้องมีการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อไปยังบรรทัดคำสั่งบนโหนดใดโหนดหนึ่งในการติดตั้งของคุณและต้องมีการเข้ารหัสของผู้ดูแลระบบ TSM เพื่อเรียกใช้คำสั่ง TSM

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. ค้นหา ID โหนดสำหรับโหนดที่คุณกำลังเพิ่ม CFS เข้าไปดังนี้

  tsm topology list-nodes -v

 3. เพิ่ม CFS ในโหนดโดยระบุโหนด กระบวนการ และอินสแตนซ์เดี่ยว

  ตัวอย่างเช่น คำสั่งนี้จะเพิ่มอินสแตนซ์ CFS ให้กับ node2 ดังนี้

  tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c 1

  หากคุณพยายามเพิ่มอินสแตนซ์ CFS ไปยังโหนดที่กำหนดค่าไว้แล้วด้วย CFS ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีอินสแตนซ์ในโหนดนั้นแล้ว

  หากต้องการเพิ่ม CFS ไปยังโหนดเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำในแต่ละโหนด

 4. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

  tsm pending-changes apply

ขั้นตอนที่ 8: กำหนดค่ากระบวนการสำหรับโหนด 2

 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

 2. คลิกแท็บการกำหนดค่า

 3. ระบุกระบวนการและจำนวนอินสแตนซ์ที่ควรทำงานบนโหนดเพิ่มเติมแรก

  ในตัวอย่างนี้:

  1. เลือกเกตเวย์

  2. ตั้งค่าจำนวนเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (vizportal) เป็น 2

  3. ตั้งค่าจำนวน VizQL Server เป็น 2

  4. ตั้งค่าจำนวนเซิร์ฟเวอร์แคชเป็น 2

  5. ตั้งค่าจำนวนแบ็กกราวเดอร์เป็น 2

   การเพิ่มแบ็กกราวเดอร์ให้กับโหนดจะเพิ่มอินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูล หากยังไม่มีอยู่ในโหนด

  6. ตั้งค่าจำนวนเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเป็น 2

  7. เลือกที่เก็บไฟล์

  8. เลือกที่เก็บ (pgsql)

  9. เลือกบริการเมตริก (ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 สำหรับ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขปัญหาเมตริก (เลิกใช้))

  10. เลือกบริการส่งข้อความ

  11. เลือกพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายใน

  12. เลือกบริการสำรวจเนื้อหา

  13. เลือกบริการคอลเลกชัน

  14. เลือกเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหา

  กระบวนการที่เจาะจงและจำนวนกระบวนการที่คุณตั้งค่าไว้จะขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมขององค์กร ระบบจะเพิ่มบางกระบวนการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มกระบวนการอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าโหนดและกระบวนการของ Tableau Server

  หมายเหตุ: TSM Web UI จำกัดให้คุณมีกระบวนการสูงสุด 8 อินสแตนซ์ที่อนุญาตให้คุณเลือกจำนวนอินสแตนซ์ได้ หากต้องการกำหนดค่าอินสแตนซ์มากกว่านี้ ให้ใช้บรรทัดคำสั่งและคำสั่ง TSM topology set-process หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูtsm topology set-process

ขั้นตอนที่ 9: กำหนดค่ากระบวนการสำหรับโหนด 3

 1. ใน TSM บนแท็บการกำหนดค่า ระบุกระบวนการและจำนวนอินสแตนซ์ที่ควรทำงานบนโหนดเพิ่มเติมแรก

  ในตัวอย่างนี้:

  1. เลือกเกตเวย์

  2. ตั้งค่าจำนวนเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (vizportal) เป็น 2

  3. ตั้งค่าจำนวน VizQL Server เป็น 2

  4. ตั้งค่าจำนวนเซิร์ฟเวอร์แคชเป็น 2

  5. ตั้งค่าจำนวนแบ็กกราวเดอร์เป็น 2

   การเพิ่มแบ็กกราวเดอร์ให้กับโหนดจะเพิ่มอินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูล หากยังไม่มีอยู่ในโหนด

  6. ตั้งค่าจำนวนเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเป็น 2

  7. เลือกที่เก็บไฟล์

  8. เลือกบริการเมตริก (ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 สำหรับ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขปัญหาเมตริก (เลิกใช้))

  9. เลือกพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายใน

  10. เลือกบริการสำรวจเนื้อหา

  11. เลือกบริการคอลเลกชัน

  12. เลือกเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหา

 2. คลิกการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการที่ด้านบนของหน้า:

  รายการการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจะปรากฏขึ้น

 3. คลิกใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ทและยืนยันเพื่อยืนยันการรีสตาร์ทของ Tableau Server

หมายเหตุ: วิธีการติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งนี้ คุณจะต้องตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม Windows ในแต่ละโหนดเพิ่มเติมสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น สำหรับวิธีอื่นในการติดตั้ง Tableau Server อัตโนมัติโดยไม่ต้องรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ไม่เข้ารหัส ดูที่การติดตั้ง Tableau Server โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งโหนดเริ่มต้น

ดูหัวข้อติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server

ขั้นตอนที่ 2: สร้างไฟล์ Bootstrap สำหรับโหนดเพิ่มเติม

หากต้องการติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพิ่มเติม ให้ใช้ตัวติดตั้งเดียวกันกับโหนดเริ่มต้น ร่วมกับไฟล์ "Bootstrap" ที่คุณสร้างบนโหนดเริ่มต้น

สำคัญ: ไฟล์ Bootstrap มีสำเนาของไฟล์คีย์สโตร์หลักที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลลับของการกำหนดค่า ไฟล์ดังกล่าวยังสามารถฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งจะใช้ได้กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ดู tabadmincontroller.auth.expiration.minutes) และแสดงเป็นคุกกี้ของเซสชันได้ด้วย เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยไฟล์ Bootstrap

 1. หลังจากที่ติดตั้ง Tableau Server บนโหนดเริ่มต้นแล้ว ให้สร้างไฟล์ Bootstrap ของโหนด

 2. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ

 3. พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อสร้างไฟล์ Bootstrap

  tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json

  ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังจะรวมอยู่ในไฟล์ Bootstrap อยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น หากคุณไม่ต้องการให้ไฟล์ Bootstrap รวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้ใช้ตัวเลือก -nec หรือ --no-embedded-credentials ดังนี้

  tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json --no-embedded-credentials

  หากคุณต้องการปิดใช้ความสามารถในการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังใน Bootstrap ของโหนด คุณก็สามารถกำหนดค่าตัวเลือกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้ ดู features.PasswordlessBootstrapInit เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งและเริ่มโหนด 2

 1. คัดลอกตัวติดตั้งดั้งเดิมที่คุณใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องแรกร่วมกับไฟล์ Bootstrap ที่คุณสร้างขึ้น และนำไปไว้ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่คุณจะเพิ่ม Tableau Server ซึ่งอาจเป็นการแชร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อไว้ หรือโดยตรงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็ได้

 2. หากเรียกใช้ไฟร์วอลล์ภายใน คุณต้องกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์สำหรับทุกโหนดในคลัสเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

 3. ในโหนดใหม่ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Tableau Server ซึ่งควรจะเป็นโปรแกรมตัวติดตั้งเดียวกันกับที่คุณเรียกใช้ในโหนดตั้งต้นเพื่อติดตั้ง Tableau Server

  TableauServer-64bit-<version>.exe /silent /accepteula /embeddedcredential /bootstrapfile="path\bootstrapfile"

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์ที่คุณสามารถใช้กับโปรแกรมการตั้งค่า โปรดดู ติดตั้งสวิตช์และพร็อพเพอร์ตี้สำหรับเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งและเริ่มโหนด 3

ติดตั้ง Tableau Server บนโหนด 3:

 1. คัดลอกตัวติดตั้งดั้งเดิมที่คุณใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องแรกร่วมกับไฟล์ Bootstrap ที่คุณสร้างขึ้น และนำไปไว้ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่คุณจะเพิ่ม Tableau Server ซึ่งอาจเป็นการแชร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อไว้ หรือโดยตรงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็ได้

 2. หากเรียกใช้ไฟร์วอลล์ภายใน คุณต้องกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์สำหรับทุกโหนดในคลัสเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

 3. ในโหนดใหม่ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Tableau Server ซึ่งควรจะเป็นโปรแกรมตัวติดตั้งเดียวกันกับที่คุณเรียกใช้ในโหนดตั้งต้นเพื่อติดตั้ง Tableau Server

  TableauServer-64bit-<version>.exe /silent /accepteula /embeddedcredential /bootstrapfile="path\bootstrapfile"

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์ที่คุณสามารถใช้กับโปรแกรมการตั้งค่า โปรดดู ติดตั้งสวิตช์และพร็อพเพอร์ตี้สำหรับเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มกระบวนการไปยังโหนดเพิ่มเติม

 1. บนโหนดเริ่มต้น กำหนดค่าอินสแตนซ์ตัวควบคุมคลัสเตอร์บนโหนดเพิ่มเติมแต่ละโหนดดังนี้

  tsm topology set-process -n <nodeID_second-node> -pr clustercontroller -c 1

  tsm topology set-process -n <nodeID_third-node> -pr clustercontroller -c 1

 2. ใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าโหนดดังนี้

  tsm pending-changes apply --ignore-warnings

  คำเตือนเกี่ยวกับการปรับใช้ชุดบริการรวมจะปรากฏขึ้นเนื่องจากคุณได้ปรับใช้คลัสเตอร์แบบสามโหนด ใช้ตัวเลือก--ignore-warningsเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าแม้ว่ามีคำเตือน คุณจะปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่ในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 6: ปรับใช้ชุดบริการรวม

หากคุณติดตั้งโหนดรวมตั้งแต่สามโหนดขึ้นไป คุณควรปรับใช้ชุดบริการรวมด้วย ไม่เช่นนั้น คุณจะได้รับข้อความเตือนทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หรือโทโพโลยี คุณสามารถข้ามข้อความนี้ได้ แต่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้ว คุณควรปรับใช้ชุดบริการรวมแบบหลายโหนด

เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Server จะมีการติดตั้งอินสแตนซ์เดี่ยวของบริการรวมบนโหนดเริ่มต้น TSM และ Tableau Server จะใช้บริการรวมเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อทำให้เกิดการทำงานซ้อนและรองรับความพร้อมใช้งานในการติดตั้งแบบหลายโหนด โปรดกำหนดค่าอินสแตนซ์เพิ่มเติมของบริการรวมโดยการปรับใช้ชุดบริการประสานงาน ระบบจะติดตั้งชุดบริการรวมพร้อมกับบริการรวมแบบหนึ่ง สาม หรือห้าอินสแตนซ์ ในการติดตั้ง Tableau Server แบบสามโหนด จำนวนอินสแตนซ์ของบริการรวมที่แนะนำคือสาม โดยมีหนึ่งอินสแตนซ์ต่อหนึ่งโหนด

อย่าปรับใช้ชุดบริการรวม หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่รอดำเนินการ ยกเลิกหรือใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการก่อนปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM หากต้องการใช้ TSM CLI คุณต้องมีการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อไปยังบรรทัดคำสั่งบนโหนดใดโหนดหนึ่งในการติดตั้งของคุณและต้องมีการเข้ารหัสของผู้ดูแลระบบ TSM เพื่อเรียกใช้คำสั่ง TSM

ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่บนคลัสเตอร์ของ Tableau Server แบบสามโหนดที่มี และทำความสะอาดชุดบริการรวมเก่า

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. หยุด Tableau Server:

  tsm stop

  หากได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ TSM

  บริการ TSM บางส่วนจะยังทำงานต่อไป รวมถึง ตัวควบคุมการดูแลระบบและเอเจนต์การดูแลระบบ

 3. ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ:

  tsm pending-changes list

  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ คุณจะต้องยกเลิกหรือใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นก่อน การใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจะใช้เวลาสักครู่

  • ทิ้งการเปลี่ยนแปลง

   tsm pending-changes discard
  • หรือ

  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

   tsm pending-changes apply

  รอจนกว่าคำสั่งจะสมบูรณ์ และระบบจะส่งคุณกลับไปยังข้อความแจ้งของระบบ

 4. รับ ID โหนดสำหรับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์

  tsm topology list-nodes -v

 5. ใช้คำสั่ง tsm topology deploy-coordination-service เพื่อเพิ่มชุดบริการรวมใหม่โดยการเพิ่มบริการรวมไปยังโหนดที่ระบุ คุณต้องระบุโหนดที่ควรเพิ่ม “บริการประสานงาน” โดยใช้ ID โหนดจริงเพื่อระบุแต่ละโหนด คำสั่งยังทำให้ชุดรวมใหม่เป็นชุดรวม "การใช้งานจริง" (ชุดรวมที่กำลังใช้งาน) และจะลบชุดรวมเก่าออก นอกจากจะดำเนินการปรับใช้ไม่สำเร็จ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ดูข้อ 6 ด้านล่าง

  หมายเหตุ: ข้อความแจ้ง "y/n” ปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มขึ้น หากต้องการเรียกใช้คำสั่งโดยไม่มีอินพุต ให้ใส่ตัวเลือก --ignore-prompt

  ยกตัวอย่างเช่น ปรับใช้บริการรวมกับทั้งสามโหนดของคลัสเตอร์แบบสามโหนด โดยที่โหนดคือ node1, node2 และ node3:

  tsm topology deploy-coordination-service -n node1,node2,node3

  รอจนกว่าคำสั่งจะสมบูรณ์ และระบบจะส่งคุณกลับไปยังข้อความแจ้งของระบบ

 6. (ไม่บังคับ) หากปรับใช้ไม่สำเร็จ คุณต้องใช้คำสั่ง tsm topology cleanup-coordination-service เพื่อลบชุดที่ปรับใช้ไม่สำเร็จ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง โปรดดูtsm topology cleanup-coordination-service

 7. เริ่ม Tableau Server:

  tsm start

ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่ โปรดดูหัวข้อปรับใช้ชุดบริการรวม

ขั้นตอนที่ 7: กำหนดค่าบริการไฟล์ไคลเอ็นต์ (CFS) บนโหนดเพิ่มเติม

เพิ่ม CFS ไปยังโหนดเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้คุณเพิ่ม CFS ไปยังทุกโหนดที่ใช้บริการรวม

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM หากต้องการใช้ TSM CLI คุณต้องมีการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อไปยังบรรทัดคำสั่งบนโหนดใดโหนดหนึ่งในการติดตั้งของคุณและต้องมีการเข้ารหัสของผู้ดูแลระบบ TSM เพื่อเรียกใช้คำสั่ง TSM

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. ค้นหา ID โหนดสำหรับโหนดที่คุณกำลังเพิ่ม CFS เข้าไปดังนี้

  tsm topology list-nodes -v

 3. เพิ่ม CFS ในโหนดโดยระบุโหนด กระบวนการ และอินสแตนซ์เดี่ยว

  ตัวอย่างเช่น คำสั่งนี้จะเพิ่มอินสแตนซ์ CFS ให้กับ node2 ดังนี้

  tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c 1

  หากคุณพยายามเพิ่มอินสแตนซ์ CFS ไปยังโหนดที่กำหนดค่าไว้แล้วด้วย CFS ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีอินสแตนซ์ในโหนดนั้นแล้ว

  หากต้องการเพิ่ม CFS ไปยังโหนดเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำในแต่ละโหนด

 4. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

  tsm pending-changes apply

ขั้นตอนที่ 8: กำหนดค่ากระบวนการสำหรับโหนด 2

 1. บนโหนดเริ่มต้น ให้ตั้งค่าโทโพโลยีสำหรับโหนด 2 โทโพโลยีจะระบุกระบวนการที่ควรทำงานบนโหนด และจำนวนอินสแตนซ์ของแต่ละกระบวนการที่ควรเรียกใช้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าโหนด โปรดดู กำหนดค่าโหนด ระบบจะเพิ่มเครื่องมือสำหรับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มกระบวนการอื่น ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เพิ่มเครื่องมือสำหรับข้อมูลที่หัวข้อกระบวนการของ Tableau Server

  1. รับ ID โหนดสำหรับโหนดใหม่ tsm topology list-nodes -v
  2. ระบุกระบวนการแต่ละรายการที่จะทำงานบนโหนดใหม่

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr gateway -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizqlserver -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizportal -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr backgrounder -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr cacheserver -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr indexandsearchserver -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr dataserver -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr filestore -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr pgsql -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr metrics -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr activemqserver -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr tdsservice -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr contentexploration -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr collections -c 1

 2. ใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าโหนด ระบบจะแจ้งข้อความให้คุณทราบว่า Tableau Server จะรีสตาร์ท

  tsm pending-changes apply

ขั้นตอนที่ 9: กำหนดค่ากระบวนการสำหรับโหนด 3

บนโหนดเริ่มต้น ให้ตั้งค่าโทโพโลยีสำหรับโหนด 3 โทโพโลยีจะระบุกระบวนการที่ควรทำงานบนโหนด และจำนวนอินสแตนซ์ของแต่ละกระบวนการที่ควรเรียกใช้ ระบบจะเพิ่มเครื่องมือสำหรับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มกระบวนการอื่น ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เพิ่มเครื่องมือสำหรับข้อมูลที่หัวข้อกระบวนการของ Tableau Server

 1. รับ ID โหนดสำหรับโหนดใหม่

  tsm topology list-nodes -v

 2. ระบุกระบวนการแต่ละรายการที่จะทำงานบนโหนดใหม่

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr gateway -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizqlserver -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizportal -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr backgrounder -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr cacheserver -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr indexandsearchserver -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr dataserver -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr filestore -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr metrics -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr tdsservice -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr contentexploration -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr collections -c 1

 3. ใช้การกำหนดค่าโหนด ระบบจะแจ้งข้อความให้คุณทราบว่า Tableau Server จะรีสตาร์ท

  tsm pending-changes apply
 4. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์

  tsm start

ขั้นตอนที่ 10: กำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์ (ไม่บังคับ)

หากเรียกใช้ไฟร์วอลล์ภายใน คุณต้องกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์สำหรับทุกโหนดในคลัสเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

เพิ่มตัวจัดสรรภาระงาน

ณ จุดนี้ โหนดทั้งหมดสามโหนดมีเกตเวย์ ซึ่งใช้เพื่อกำหนดเส้นทางคำขอไปยังกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ เกตเวย์ทั้งหมดทำงานอยู่ แต่เพื่อลดโอกาสของเวลาหยุดทำงานในคลัสเตอร์ลงอีก คุณสามารถกำหนดค่าตัวจัดสรรภาระงานได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มตัวจัดสรรภาระงาน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ