เข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการเข้าสู่ระบบ UI ของเว็บ Tableau Services Manager (TSM) เราใช้หน้าเว็บของ TSM เพื่อกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของ Tableau Server เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ กระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ การแคช และการตั้งค่าอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถกำหนดค่า TSM จากเชลล์บรรทัดคำสั่งได้เช่นกัน ดูข้อมูลอ้างอิงบรรทัดคำสั่ง tsm

สำคัญ: การเข้าสู่ระบบ TSM ไม่เหมือนกับการเข้าสู่ระบบ Tableau Server เราใช้ TSM เพื่อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ และต้องใช้บัญชีที่มีสิทธิ์การดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ TSM ผู้ดูแลระบบ TSM อาจเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชี Tableau Server ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดระเบียบขององค์กรคุณ ผู้ดูแลระบบ Tableau Server มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าการดูแลระบบเพื่อสร้างและแก้ไขไซต์ ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแลระบบ Tableau Server โปรดดู เข้าสู่ระบบพื้นที่สำหรับผู้ดูแลระบบของ Tableau Server

หากคุณกำลังใช้งาน Tableau Desktop และต้องการเข้าสู่ระบบ Tableau Server เพื่อเผยแพร่หรือเข้าถึงเนื้อหาและแหล่งข้อมูล โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Server ในเดสก์ท็อป

ข้อกำหนด

 • บัญชีที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ TSM ต้องมีสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Tableau Server

  ตามค่าเริ่มต้น บัญชีที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ TSM จะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ Windows ที่ติดตั้ง Tableau Server หรือคุณสามารถระบุกลุ่ม Windows สำหรับการดูแลระบบ TSM ก็ได้ โปรดดูกำหนดค่ากลุ่มการดูแลระบบ TSM ที่กำหนดเอง

 • หากคุณกำลังจะเรียกใช้การปรับใช้ Tableau Server แบบกระจาย ให้ป้อนชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้โหนดเริ่มต้น ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณป้อนต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับการดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้โหนดเริ่มต้น ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 • ระบุโปรโตคอล HTTPS ใน URL ของเซิร์ฟเวอร์ Tableau Server จะติดตั้งใบรับรองที่ลงชื่อเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้ง ดังนั้น จะต้องระบุโปรโตคอลเป็น https หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองที่ลงชื่อเองและความน่าเชื่อถือของใบรับรองสำหรับการเชื่อมต่อ TSM โปรดดู เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

 • ระบุพอร์ตสำหรับ TSM web UI (8850) ใน URL

 • หากคุณใช้ไฟร์วอลล์ในเครื่อง ให้เปิดพอร์ต 8850

 • คุณต้องระบุชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ TSM หากคุณตั้งค่าการปรับสมดุลการโหลดหรือโซลูชันพร็อกซีเอาไว้หน้า Tableau Server คุณไม่ต้องระบุตัวปรับสมดุลการโหลดหรือที่อยู่พร็อกซี

เข้าสู่ระบบ TSM Web UI

 1. เปิดเบราว์เซอร์แล้วป้อน URL ของ Tableau Server และและผนวกพอร์ตเฉพาะของ TSM Web UI

  ตัวอย่างลักษณะของ URL บางประการมีดังนี้:

  https://localhost:8850/ (หากคุณทำงานบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์โดยตรง)

  https://MarketingServer:8850/ (หากคุณทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์)

  https://10.0.0.2:8850/ (หากคุณทราบที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์)

 2. ในหน้าเข้าสู่ระบบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ: Tableau Server จะสร้างและกำหนดค่าใบรับรองที่ลงนามในตัวในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ใบรับรองฉบับนี้จะใช้สำหรับการเข้ารหัสการเข้าชม UI เว็บของ TSM เนื่องจากเป็นใบรับรองที่ลงนามเอง เบราว์เซอร์ของคุณจะไม่เชื่อถือใบรับรองดังกล่าวตามค่าเริ่มต้น หากคุณเข้าสู่ระบบ TSM Web UI จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล (เช่น ไม่ได้อยู่ในคลัสเตอร์ Tableau Server) เบราว์เซอร์ของคุณจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของใบรับรองก่อนที่จะอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อ

  หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับ Tableau Services Manager ต้องใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ในดูแลระบบภายใน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ