ติดตั้งสวิตช์และพร็อพเพอร์ตี้สำหรับเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

คุณสามารถใช้สวิตช์เครื่องมือติดตั้งต่อไปนี้ขณะที่ติดตั้ง Tableau Server บน Windows จากบรรทัดคำสั่ง

สลับคำอธิบายความคิดเห็น
/install | /repair | /uninstall | /layout "<directory>

เรียกใช้การตั้งค่าเพื่อติดตั้ง ซ่อม หรือถอนการติดตั้ง Tableau Server หรือใช้ /layout สร้างสำเนาชุดการติดตั้งในเครื่องที่สมบูรณ์ในไดเร็กทอรีที่ระบุ

ค่าเริ่มต้นคือติดตั้ง รวมทั้งแสดง UI และข้อความแจ้งทั้งหมด หากไม่มีการระบุไดเรกทอรีใดสำหรับการติดตั้งใหม่ ระบบจะอนุมานว่าใช้ C:\Program Files\Tableau\Tableau Server หากติดตั้ง Tableau Server เอาไว้แล้ว ระบบจะใช้ตำแหน่งเดียวกันกับการติดตั้งในปัจจุบัน
/passive

เรียกใช้การติดตั้งด้วย UI น้อยที่สุดและไม่ต้องมีข้อความแจ้งเลย

Tableau Server จะไม่เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งในโหมด /passive หากต้องการให้ Tableau Server เริ่มทำงาน ให้ใช้ tsm start
/quiet | /silent

เรียกใช้การติดตั้งแบบไม่ต้องควบคุมเอง อยู่ในโหมดเงียบอย่างสมบูรณ์ ไม่มีการแสดง UI หรือข้อความแจ้ง

Tableau Server จะไม่เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งในโหมด /silent หรือ /quiet หากต้องการให้ Tableau Server เริ่มทำงาน ให้ใช้ tsm start

หมายเหตุ: ให้ใช้ /silent หรือ /quiet อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

/norestart

เรียกใช้การติดตั้งโดยไม่ต้องรีสตาร์ท Windows แม้จะจำเป็นต้องรีสตาร์ท

หมายเหตุ: ในกรณีที่พบได้ยาก คุณจะยับยั้งการรีสตาร์ทไม่ได้แม้จะใช้ตัวเลือกนี้ก็ตาม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อข้ามการรีสตาร์ทระบบก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ

/log "<drive>\<path>\<log-file>.<ext>"ข้อมูลบันทึกไปยังไฟล์และเส้นทางที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: พฤติกรรมเมื่อใช้ตัวเลือก /log มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.2.0 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Tableau Server

.

ใช้สวิตช์นี้พร้อมเส้นทางและชื่อไฟล์บันทึกเพื่อให้บันทึกพร้อมใช้งานหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น

หากนำสวิตช์นี้ไปใช้พร้อมชื่อไฟล์บันทึกแต่ไม่มีเส้นทาง ไฟล์บันทึกจะเขียนไปยังตำแหน่งชั่วคราวและถูกลบเมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

หากนำสวิตช์นี้ไปใช้แต่ไม่มีการระบุชื่อไฟล์บันทึก ระบบจะเพิกเฉยสวิตช์และจะเขียนไฟล์ไปยัง %TEMP%

หากไม่มีการนำสวิตช์นี้ไปใช้ ระบบจะเขียนไฟล์ไปยัง %TEMP%

 

พร็อพเพอร์ตี้คำอธิบายความคิดเห็น
ACCEPTEULA=1|0ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (EULA) จำเป็นสำหรับการติดตั้งแบบไร้เสียง เงียบ และพาสซีฟในทั้งโหนดตั้งต้นและโหนดเพิ่มเติม 1 = true หมายถึงยอมรับ EULA, 0 = false หมายถึงไม่ยอมรับ EULA

หากไม่มีการรวมไว้ในขณะที่ใช้ /passive, /silent หรือ /quiet การตั้งค่าจะไม่สำเร็จโดยไม่ส่งเสียง

หากรวมไว้แต่กำหนดไว้เป็น 0 การติดตั้งจะล้มเหลว

ACTIVATIONSERVICE="1"|"0"เปิดใช้งาน Tableau Server โดยใช้บริการให้สิทธิ์เรียกใช้ (ATR) "1" = ใช้ ATR เซิร์ฟเวอร์ "0" = ไม่ใช้ ATR เซิร์ฟเวอร์

ตัวเลือกนี้สำหรับการติดตั้งใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการอัปเกรดได้ เลือกตัวเลือกนี้หาก

  • คุณวางแผนที่จะเปิดใช้งาน Tableau Server ทางออนไลน์
  • คุณวางแผนที่จะติดตั้ง Tableau Server ในระบบคลาวด์
  • คุณวางแผนที่จะติดตั้ง Tableau Server บนเครื่องเสมือนหรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถาวรอื่นๆ

อย่าเลือกตัวเลือกนี้หาก

  • คุณวางแผนที่จะเปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์
  • คุณวางแผนที่จะติดตั้ง Tableau Server ในสภาพแวดล้อมที่แยกกับการเชื่อมต่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน Tableau Server ด้วยบริการให้สิทธิ์การใช้งาน (Authorization-To-Run (ATR))(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

BOOTSTRAPFILE="<path\to\bootstrap\file>"ต้องใช้เมื่อเพิ่มโหนดไปที่คลัสเตอร์ ไฟล์ bootstrap ประกอบด้วยการกำหนดค่าที่โหนดเพิ่มเติมใช้ตัวอย่าง: <Setup file> /silent ACCEPTEULA=1 BOOTSTRAPFILE="C:\Users\tableauadmin\Downloads\bootstrap.json"
CONTROLLERPORT=ไม่บังคับ พอร์ตที่ตัวควบคุม Tableau Services Manager (TSM) ควรเรียกใช้หากไม่ระบุ ค่าเริ่มต้นคือ 8850
COORDINATIONSERVICECLIENTPORT=ไม่บังคับ พอร์ตที่ไคลเอ็นต์บริการรวมของ Tableau Services Manager (TSM) จะเรียกใช้ หากไม่ได้ระบุ ค่าเริ่มต้นจะเป็นพอร์ตที่แมปไว้แบบไดนามิก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พอร์ตของ Tableau Services Manager
COORDINATIONSERVICEPEERPORT=ไม่บังคับ พอร์ตที่เพียร์ของบริการรวมของ Tableau Services Manager (TSM) จะเรียกใช้ หากไม่ได้ระบุ ค่าเริ่มต้นจะเป็นพอร์ตที่แมปไว้แบบไดนามิก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พอร์ตของ Tableau Services Manager
COORDINATIONSERVICELEADERPORT=ไม่บังคับ พอร์ตที่หัวหน้าของบริการรวมของ Tableau Services Manager (TSM) จะเรียกใช้หากไม่ได้ระบุ ค่าเริ่มต้นจะเป็นพอร์ตที่แมปไว้แบบไดนามิก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พอร์ตของ Tableau Services Manager
DATADIR="<path\to\data\directory>"ไม่บังคับ ตำแหน่งที่จัดเก็บการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Tableau Server และข้อมูล หากคุณไม่ได้ระบุเส้นทางไดเรกทอรีข้อมูลและติดตั้ง Tableau Server ไปที่ตำแหน่งตามค่าเริ่มต้น (ไม่ได้ระบุ INSTALLDIR) ระบบจะใช้ไดเรกทอรีข้อมูลตามค่าเริ่มต้นเป็น: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server. หากคุณไม่ได้ระบุเส้นทางไดเรกทอรีข้อมูลและมีการระบุ INSTALLDIR ระบบจะตั้งค่า DATADIR ให้อยู่ที่ตำแหน่ง INSTALLDIR ด้วยเช่นกันตัวอย่าง: DATADIR="D:\TableauServerData"
EMBEDDEDCREDENTIAL=1|0

ต้องใช้เมื่อเพิ่มโหนดไปที่คลัสเตอร์และไฟล์ bootstrap จะมีข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ TSM

1=จริง, 0=เท็จ ค่าเริ่มต้นคือ 0

ต้องใช้กับ /silent หรือ /quiet และกับ BOOTSTRAPFILE

ตัวอย่าง: <Setup file> /silent ACCEPTEULA=1 BOOTSTRAPFILE="C:\Users\tableauadmin\Downloads\bootstrap.json" EMBEDDEDCREDENTIAL=1

INSTALLDIR="<path\to\installation\directory>"ติดตั้งไปยังตำแหน่งการติดตั้งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบุไว้

ระบุตำแหน่งที่จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ หากไม่ได้ใช้งาน ระบบจะติดตั้ง Tableau Server ไปที่ C:\Program Files\Tableau\Tableau Server

ตัวอย่าง: <Setup file> /silent INSTALLDIR="D:\Tableau\Tableau Server"

LICENSESERVICEVENDORDAEMONPORT=ไม่บังคับ พอร์ตที่ดีมอนของผู้ให้บริการสิทธิ์อนุญาตจะเรียกใช้ ซึ่งจะใช้ในการติดตั้งแบบหลายโหนดสำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์อนุญาตระหว่างโหนดหากไม่ได้ระบุ ค่าเริ่มต้นจะเป็นพอร์ตที่แมปไว้แบบไดนามิก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พอร์ตของ Tableau Services Manager
SKIPPYTHONINSTALL=1|0

เพิ่มในเวอร์ชัน 2021.3.0

ไม่บังคับ หากตั้งเป็น 0 (ค่าเริ่มต้น) โปรแกรมการตั้งค่าจะติดตั้งแพ็กเกจ Python ที่รวมมาด้วย หากตั้งเป็น 1 จะระบุไม่ให้โปรแกรมการตั้งค่าติดตั้งแพ็กเกจ Python เป็นส่วนหนึ่งของ Tableau Server

หมายเหตุ: ระบบจะใช้ Python กับ Tableau Server เวอร์ชันในอนาคตเพื่อรองรับฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูง หากคุณเลือกข้ามการติดตั้ง Python ผู้ใช้ของ Tableau Server จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูง เมื่อเราเปิดให้ใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้

หากไม่ระบุ ค่าเริ่มต้นจะเป็นการติดตั้ง Python เป็นส่วนหนึ่งของ Tableau Server

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ