ปรับใช้ชุดบริการรวม

บริการรวมสร้างขึ้นบน Apache ZooKeeper(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ซึ่งเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์ส และประสานงานกิจกรรมต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรับประกันควอรัมในกรณีที่เกิดความล้มเหลวและแสดงเป็นแหล่งข้อมูลที่ "ถูกต้อง” เกี่ยวกับโทโพโลยีเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดค่า และสถานะ ระบบจะติดตั้งบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติบนโหนด Tableau Server เริ่มต้น แต่จะไม่มีการติดตั้งอินสแตนซ์เพิ่มเมื่อคุณเพิ่มโหนดเพิ่มเติม เนื่องจากการทำงานที่สำเร็จของ Tableau Server จะขึ้นอยู่กับบริการรวมที่ทำงานตามปกติ เราจึงขอแนะนำให้คุณเพิ่มอินสแตนซ์เพิ่มเติมของบริการรวมโดยการปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของโหนดมากกว่าสามโหนด ซึ่งจะทำให้เกิดการสำรองพื้นที่ไว้และความพร้อมใช้งานที่ดีขึ้นในกรณีที่อินสแตนซ์หนึ่งของบริการรวมมีปัญหา

สำคัญ: กระบวนการปรับใช้ชุดบริการประสานงานทั้งหมดเปลี่ยน ณ เวอร์ชัน 2020.1.0 หากคุณใช้งาน Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้า โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับเวอร์ชันนั้น คุณสามารถหาเอกสารประกอบสำหรับทุกเวอร์ชันได้ที่นี่ความช่วยเหลือของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ที่คุณใช้สำหรับ Tableau Server อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริการรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • หน่วยความจำ บริการรวมรักษาข้อมูลสถานะในหน่วยความจำ ปริมาณหน่วยความจำมีขนาดเล็กตามการออกแบบ และมักจะไม่ใช่ปัจจัยในประสิทธิภาพโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์

 • ความเร็วดิสก์ เนื่องจากบริการจัดเก็บข้อมูลสถานะบนดิสก์ บริการดังกล่าวจึงได้รับประโยชน์จากความเร็วของดิสก์ที่ไวบนคอมพิวเตอร์โหนดแต่ละเครื่อง

 • ความเร็วการเชื่อมต่อระหว่างโหนด บริการจะสื่อสารระหว่างโหนดของคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความเร็วในการเชื่อมต่อที่ไวระหว่างโหนดจะช่วยให้เกิดการซิงโครไนซ์ที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากบริการรวมเน้นการใช้งาน I/O หากคุณใช้ Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามหรือดีกว่าข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ คุณอาจต้องกำหนดค่าชุดบริการรวมให้บริการไปยังโหนดที่ไม่ได้ใช้งานกับกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ขั้นตอนนี้จะลดโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าเนื่องจากการใช้งาน I/O อย่างหนักระหว่างกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการข้อมูลวิธีการปรับใช้ชุดบริการในโหนดสำหรับบริการรวมโดยเฉพาะ โปรดดูกำหนดค่า Tableau Server เพื่อความพร้อมใช้งานสูงกับโหนดบริการรวมเท่านั้น

ควอรัมบริการรวม

หากต้องการทำให้แน่ใจว่าบริการรวมสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม บริการดังกล่าวจำเป็นต้องมีควอรัม คือจำนวนน้อยสุดของอินสแตนซ์ของบริการ ซึ่งหมายความว่าจำนวนโหนดในการติดตั้งมีผลต่อจำนวนอินสแตนซ์ของบริการรวมที่คุณต้องการกำหนดค่าในชุดบริการของคุณ

จำนวนของอินสแตนซ์บริการร่วมที่ใช้

จำนวนสูงสุดของอินสแตนซ์บริการร่วมที่คุณมีได้ในชุดของ Tableau Server จะขึ้นอยู่กับจำนวนของโหนด Tableau Server ในการปรับใช้ของคุณ กำหนดค่าชุดบริการรวมตามแนวทางต่อไปนี้:

จำนวนรวมของโหนดบริการจำนวนที่แนะนำของโหนดบริการรวมในชุด (ต้องเป็น 1, 3 หรือ 5)หมายเหตุ
1-2 โหนด1 โหนดนี่เป็นค่าเริ่มต้นและไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เว้นแต่คุณต้องการย้ายบริการรวมออกจากโหนดเริ่มต้นและไปที่โหนดเพิ่มเติม
3-4 โหนด3 โหนด 
5 โหนดขึ้นไป3 โหนด
หรือ 5 โหนด
ห้าคือจำนวนสูงสุดของอินสแตนซ์บริการรวมที่คุณสามารถติดตั้งได้ ชุดบริการรวมแบบ 3 โหนด จะช่วยให้ Tableau Server ยังทำงานต่อไปได้หากมีโหนดหนึ่งตัวหยุดทำงาน ชุดแบบ 5 โหนด จะช่วยให้ Tableau Server ยังทำงานต่อไปได้หากมีโหนดสองตัวหยุดทำงาน

โหนดบริการรวมแบบสามโหนดนับว่าเพียงพอสำหรับการติดตั้งส่วนใหญ่ และเนื่องจากลักษณะที่เน้น I/O ของบริการรวม นี่เป็นการกำหนดค่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หากคุณให้ความสำคัญกับความพร้อมใช้งานสูง คุณอาจต้องพิจารณาปรับใช้ชุดบริการรวมแบบ 5 โหนด เพื่อให้มีการทำงานซ้อนมากที่สุด ในกรณีที่มีโหนดหยุดทำงานตั้งแต่หนึ่งโหนดขึ้นไป แต่ก็ต้องใช้ทรัพยากรระบบมากขึ้น โหนดจะหยุดทำงานได้สูงสุด 2 โหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Tableau Server (ตราบเท่าที่โหนดอื่นๆ มีบริการเหมือนกับโหนดที่หยุดทำงานไป)

หากต้องการลดผลกระทบด้านประสิทธิภาพ ให้ระบุตำแหน่งบริการรวมบนโหนดที่เรียกใช้บริการอื่นๆ น้อยกว่า หรือพิจารณาใช้โหนดสำหรับบริการรวมเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่า Tableau Server เพื่อความพร้อมใช้งานสูงกับโหนดบริการรวมเท่านั้น

 

ปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่

หากคุณติดตั้งโหนดรวมตั้งแต่สามโหนดขึ้นไป คุณควรปรับใช้ชุดบริการรวมด้วย ไม่เช่นนั้น คุณจะได้รับข้อความเตือนทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หรือโทโพโลยี คุณสามารถข้ามข้อความนี้ได้ แต่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้ว คุณควรปรับใช้ชุดบริการรวมแบบหลายโหนด

เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Server จะมีการติดตั้งอินสแตนซ์เดี่ยวของบริการรวมบนโหนดเริ่มต้น TSM และ Tableau Server จะใช้บริการรวมเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อทำให้เกิดการทำงานซ้อนและรองรับความพร้อมใช้งานในการติดตั้งแบบหลายโหนด โปรดกำหนดค่าอินสแตนซ์เพิ่มเติมของบริการรวมโดยการปรับใช้ชุดบริการประสานงาน ระบบจะติดตั้งชุดบริการรวมพร้อมกับบริการรวมแบบหนึ่ง สาม หรือห้าอินสแตนซ์ ในการติดตั้ง Tableau Server แบบสามโหนด จำนวนอินสแตนซ์ของบริการรวมที่แนะนำคือสาม โดยมีหนึ่งอินสแตนซ์ต่อหนึ่งโหนด

อย่าปรับใช้ชุดบริการรวม หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่รอดำเนินการ ยกเลิกหรือใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการก่อนปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM หากต้องการใช้ TSM CLI คุณต้องมีการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อไปยังบรรทัดคำสั่งบนโหนดใดโหนดหนึ่งในการติดตั้งของคุณและต้องมีการเข้ารหัสของผู้ดูแลระบบ TSM เพื่อเรียกใช้คำสั่ง TSM

ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่บนคลัสเตอร์ของ Tableau Server แบบสามโหนดที่มี และทำความสะอาดชุดบริการรวมเก่า

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. หยุด Tableau Server:

  tsm stop

  หากได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ TSM

  บริการ TSM บางส่วนจะยังทำงานต่อไป รวมถึง ตัวควบคุมการดูแลระบบและเอเจนต์การดูแลระบบ

 3. ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ:

  tsm pending-changes list

  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ คุณจะต้องยกเลิกหรือใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นก่อน การใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจะใช้เวลาสักครู่

  • ทิ้งการเปลี่ยนแปลง

   tsm pending-changes discard
  • หรือ

  • ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

   tsm pending-changes apply

  รอจนกว่าคำสั่งจะสมบูรณ์ และระบบจะส่งคุณกลับไปยังข้อความแจ้งของระบบ

 4. รับ ID โหนดสำหรับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์

  tsm topology list-nodes -v

 5. ใช้คำสั่ง tsm topology deploy-coordination-service เพื่อเพิ่มชุดบริการรวมใหม่โดยการเพิ่มบริการรวมไปยังโหนดที่ระบุ คุณต้องระบุโหนดที่ควรเพิ่ม “บริการประสานงาน” โดยใช้ ID โหนดจริงเพื่อระบุแต่ละโหนด คำสั่งยังทำให้ชุดรวมใหม่เป็นชุดรวม "การใช้งานจริง" (ชุดรวมที่กำลังใช้งาน) และจะลบชุดรวมเก่าออก นอกจากจะดำเนินการปรับใช้ไม่สำเร็จ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ดูข้อ 6 ด้านล่าง

  หมายเหตุ: ข้อความแจ้ง "y/n” ปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มขึ้น หากต้องการเรียกใช้คำสั่งโดยไม่มีอินพุต ให้ใส่ตัวเลือก --ignore-prompt

  ยกตัวอย่างเช่น ปรับใช้บริการรวมกับทั้งสามโหนดของคลัสเตอร์แบบสามโหนด โดยที่โหนดคือ node1, node2 และ node3:

  tsm topology deploy-coordination-service -n node1,node2,node3

  รอจนกว่าคำสั่งจะสมบูรณ์ และระบบจะส่งคุณกลับไปยังข้อความแจ้งของระบบ

 6. (ไม่บังคับ) หากปรับใช้ไม่สำเร็จ คุณต้องใช้คำสั่ง tsm topology cleanup-coordination-service เพื่อลบชุดที่ปรับใช้ไม่สำเร็จ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง โปรดดูtsm topology cleanup-coordination-service

 7. เริ่ม Tableau Server:

  tsm start

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ