สำรองข้อมูล Tableau Server

การสำรองข้อมูล Tableau Server เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ของคุณอย่างเหมาะสม คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm maintenance restore เพื่อคืนค่าข้อมูลสำรองของ Tableau Server ที่สร้างโดยใช้คำสั่ง tsm maintenance backup ได้ การสำรองข้อมูลฐานข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ และสแนปช็อตของเครื่องระบบเสมือนไม่ใช่แหล่งข้อมูลสำหรับการกู้คืน Tableau Server ที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องสำรองข้อมูลที่อัปเดต

คุณสามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่มีที่เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบประเภทเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสำรองข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ภายในสามารถกู้คืนไปยัง Tableau Server ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายใน แต่ข้อมูลสำรองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory จะไม่สามารถกู้คืนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายในได้

ข้อมูล Tableau ประกอบไปด้วยไฟล์การแบกข้อมูลรวมไปถึงฐานข้อมูล PostgreSQL ของ Tableau Server เองซึ่งเก็บเวิร์กบุ๊กและเมตาดาต้าของผู้ใช้ด้วย และข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณใช้ TSM เพื่อสร้างข้อมูลสำรอง ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกไว้ในไฟล์เดียวที่มีนามสกุล .tsbak หากคุณกำลังเรียกใช้การติดตั้งแบบกระจายของ Tableau Server จะมีการสำรองข้อมูลจากโหนดทั้งหมดไว้

ความถี่ในการสำรองข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ รวมถึงปริมาณการใช้เซิร์ฟเวอร์ และจำนวนและความถี่ที่เนื้อหาและผู้ใช้เปลี่ยนแปลงด้วย ในกรณีที่ระบบล้มเหลวและคุณจำเป็นต้องกู้คืน Tableau Server การเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการสำรองข้อมูลของคุณจะสูญหาย ยิ่งมีกิจกรรมมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งต้องสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์บ่อยขึ้นเท่านั้น

นอกเหนือจากการสำรองข้อมูลปกติแล้ว คุณควรสร้างข้อมูลสำรองก่อนอัปเกรดเป็น Tableau Server เวอร์ชันใหม่เสมอ กระบวนการอัปเกรดจะไม่สร้างข้อมูลสำรอง ยกเว้นเมื่อมีการอัปเดตเวอร์ชันของ PostGRES จากนั้นกระบวนการอัปเกรดจะสร้างข้อมูลสำรองเฉพาะของ PostGRES เพื่อใช้เป็นการภายใน

เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย หลังจากที่คุณสร้างข้อมูลสำรองแล้ว คุณควรจัดเก็บไฟล์ .tsbak ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Tableau Server

การใช้พื้นที่ดิสก์สำหรับการสำรองข้อมูล

ปริมาณพื้นที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้เพื่อสร้างข้อมูลสำรองจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในที่เก็บของ Tableau Server และบริการที่เก็บไฟล์ รวมถึงการจัดระเบียบด้วยบริการ tabadmincontroller ระหว่างการสำรองข้อมูล งานพื้นหลังสำหรับการทำความสะอาดการแยกข้อมูลเก่าจะถูกหยุดชั่วคราว หมายความว่าการรีเฟรชการแยกข้อมูลจะคงไฟล์เพิ่มเติมไว้ที่เดิม ซึ่งจะเพิ่มการใช้พื้นที่ดิสก์ตลอดระยะเวลาของการสำรองข้อมูล หากการสำรองข้อมูลของคุณใช้เวลานาน หรือหากองค์กรของคุณใช้การแยกข้อมูลหลายรายการที่มีการอัปเดตเป็นประจำ อาจส่งผลให้เกิดการใช้พื้นที่ดิสก์ชั่วคราวเป็นปริมาณมาก ระบบจะลบไฟล์ชั่วคราวเหล่านี้ออกหลังจากที่การสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการข้อกำหนดปริมาณพื้นที่ดิสก์สำหรับการสำรองข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับโหนดโฮสต์ที่เก็บ ที่เก็บไฟล์ ตัวควบคุม หรือบริการบางส่วนรวมกัน ในสภาพแวดล้อม Tableau Server แบบหลายโหนด คุณต้องคาดการ์ณพื้นที่ดิสก์ที่ต้องการในแต่ละโหนด

ที่เก็บที่เก็บไฟล์ตัวควบคุมขนาดพื้นที่ดิสก์ที่ต้องใช้
  

ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB

หากต้องการทราบข้อมูลโดยประมาณของข้อมูลในที่เก็บ ให้ตรวจดูขนาดของไดเรกทอรี <data directory>/pgsql/data/base

หากต้องการขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่เก็บ ให้เปิดไฟล์สำรองข้อมูลและใช้ขนาดของไฟล์ workgroup.pg_dump

  

ข้อมูลในที่เก็บไฟล์ 1.5 เท่า

หากต้องการทราบข้อมูลโดยประมาณของข้อมูลในที่เก็บไฟล์ ให้ตรวจดูขนาดของไดเรกทอรี <data directory>/dataengine

  ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 2.5 เท่า
 ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 1.5 เท่า
 ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 1.5 เท่า
 ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 2.5 เท่า
ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 1.5 เท่า

เพิ่มประสิทธิภาพการสำรอง Tableau Server

มีหลายวิธีที่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลให้สูงที่สุด สภาพแวดล้อมของคุณอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแต่ละรายการ ดังนั้นให้ทดสอบกับข้อมูลของคุณเพื่อหาวิธีที่ได้ผลดีที่สุด

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการกำหนดค่าโทโพโลยี:

 • การระบุตำแหน่งที่เก็บไฟล์ร่วมกันที่อยู่บนโหนดเดียวกันกับตัวควบคุมการดูแลระบบสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล Tableau Server โดยลดหรือขจัดความจำเป็นที่ต้องถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโหนดระหว่างกระบวนการสำรองข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์กรของคุณใช้การแยกข้อมูลจำนวนมาก
 • การระบุตำแหน่งที่เก็บ (pgsql) ร่วมกับโหนดตัวควบคุมการดูแลระบบยังช่วยลดเวลาในการสำรองข้อมูลได้เช่นกัน แต่จะให้ความสำคัญกับการประหยัดเวลาน้อยกว่าที่เก็บไฟล์

ตัวควบคุมการดูแลระบบมักจะอยู่บนโหนดเริ่มต้น เว้นแต่คุณโหนดเริ่มต้นจะทำงานไม่สำเร็จและย้ายตัวควบคุมไปยังโหนดอื่น

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลเป็นกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรมาก หากเป็นไปได้ การสำรองข้อมูลนอกช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงนับเป็นกลยุทธ์ที่ดี แต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณและความถี่ของข้อมูล Tableau Server ที่มีการอัปเดต ตลอดจนข้อกำหนดในการกู้คืนของคุณ หากต้องการคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติ โปรดดูการกู้คืนจากภัยพิบัติสำหรับ Tableau Server นี่คือกลยุทธ์การสำรองข้อมูลบางส่วนที่สามารถนำไปปรับใช้ตามความต้องการของคุณ

 • ประเภทของการจัดเก็บ: เราขอแนะนำให้ใช้ดิสก์แบบโซลิดสเตทสำหรับการสำรองข้อมูลทั่วไป SSD ช่วยให้การสำรองข้อมูลของคุณรวดเร็วขึ้นและดำเนินการแล้วเสร็จเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับดิสก์แบบจานหมุนทั่วไป
 • การบีบอัดการสำรองข้อมูล: คุณมีตัวเลือกในการเรียกใช้การสำรองข้อมูลโดยบีบอัดหรือไม่บีบอัด เมื่อคุณสำรองข้อมูลโดยใช้การบีบอัด ขนาดข้อมูลสำรองของคุณจะค่อนข้างเล็กลง แต่ประสิทธิภาพการทำงานก็อาจช้าลง ดังนั้น หากเป้าหมายของคุณเน้นที่ความเร็วมากกว่า ให้ใช้ตัวเลือก --skip-compression:

  ใช้ตัวเลือก --skip-compression เมื่อสำรองข้อมูล Tableau Server ขั้นตอนนี้จะสร้างข้อมูลสำรองโดยไม่ใช้การบีบอัด และส่งผลให้ไฟล์สำรองมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในสำรองข้อมูลให้เสร็จได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm maintenance backup

 • สำรองข้อมูลสแนปช็อต: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำหนดค่า Tableau Server ของคุณด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก แม้ว่าประสิทธิภาพของการสำรองข้อมูลสแนปช็อตจะขึ้นอยู่กับประเภทของที่เก็บข้อมูลบนเครือข่าย แต่โดยทั่วไปแล้ว การสำรองข้อมูลสแน็ปช็อตจะเร็วกว่าการสำรองข้อมูล Tableau Server แบบดั้งเดิม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกของ Tableau Server

 

สร้างการสำรองข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เฟสบรรทัดคำสั่ง TSM (CLI)

ใช้คำสั่ง tsm maintenance backup เพื่อสร้างการสำรองข้อมูลที่จัดการโดย Tableau Server ข้อมูล Tableau ประกอบไปด้วยไฟล์การแบกข้อมูลรวมไปถึงฐานข้อมูล PostgreSQL ของ Tableau Server เองซึ่งเก็บเวิร์กบุ๊กและเมตาดาต้าของผู้ใช้ด้วย และข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

ก่อนจะสำรองข้อมูล Tableau Server ให้ตรวจสอบว่าสิทธิ์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • Tableau Server ติดตั้งในไดรฟ์ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หากคุณติดตั้ง Tableau Server ในไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น คุณจะต้องให้สิทธิ์การกำหนดค่าด้วยตัวเองสำหรับบัญชีบริการเครือข่าย นอกจากนี้คุณอาจต้องกำหนดค่าสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับ “เรียกใช้งานในฐานะบัญชีบริการ” ดูการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น
 • เมื่อสำรองข้อมูล Tableau Server บน Windows ไปยังไดรฟ์เครือข่าย บัญชีของเครื่องนี้ต้องมีสิทธิ์เขียนเข้าถึงการแชร์เครือข่ายที่เขียนไฟล์สำรอง (นี่ไม่ใช่กรณีทั่วไปและคุณมีหน้าที่กำหนดค่านี้หากคุณต้องการสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ไปยังการแชร์เครือข่าย)

หากต้องการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้ปุ่มคำสั่ง tsm settings เมื่อคุณใช้คำสั่ง tsm maintenance backup วันที่ปัจจุบันจะผนวกเข้ากับไฟล์การสำรองข้อมูล:

tsm maintenance backup -f <backup_file> -d

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm maintenance backup

สร้างการสำรองข้อมูลก่อนการอัปเกรด

คุณควรสร้างข้อมูลสำรองก่อนอัปเกรด Tableau Server เสมอ คุณสามารถสร้างข้อมูลสำรองในขณะที่ Tableau Server กำลังทำงาน และลดระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานในระหว่างการอัปเกรดได้ ขั้นตอนการสร้างการสำรองข้อมูลก่อนการอัปเกรดจะเหมือนกับการสร้างการสำรองข้อมูลปกติ โดยมีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งแบบกระจาย

หมายเหตุ: ถอนการติดตั้ง Tableau Server จากโหนดใดๆ ที่คุณไม่ได้รวมไว้ในการติดตั้งใหม่ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งระหว่างโหนดที่เก่ากว่ากับการติดตั้งใหม่

การสำรองข้อมูลระหว่างการอัปเกรด

ในระหว่างการอัปเกรด Tableau Server หากจำเป็น ระบบอาจสร้างการสำรองข้อมูลชั่วคราวของฐานข้อมูลขึ้นเพื่อให้สามารถโยกย้ายข้อมูลที่จะเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดได้ การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างการอัปเกรด และโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนต่อกระบวนการอัปเกรด ในกรณีพิเศษอาจมีผลกระทบเพิ่มเติม:

 • อัปเกรดเป็น Tableau Server 2022.1 (หรือใหม่กว่า) จากเวอร์ชัน 2021.4 (หรือก่อนหน้า)—หากคุณทำการอัปเกรด Blue/Green หรืออัปเกรด Tableau Server 2021.4 (หรือเก่ากว่า) ด้วยตนเองโดยใช้วิธี tsm maintenance (สำรองข้อมูลและกู้คืน) คุณต้องเปิดใช้ legacy-identity-mode ก่อนจึงจะกู้คืนไปยัง Tableau Server 2022.1 (หรือใหม่กว่า) ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการแก้ปัญหาการย้ายข้อมูลประจำตัว
 • การอัปเดต pgsql เวอร์ชันหลัก—หากการอัปเกรดมีการอัปเดตเวอร์ชันหลักในฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของ Tableau จะมีการสำรองข้อมูลการอัปเกรดภายในโดยไม่มีการบีบอัดเพื่อประหยัดเวลา การดำเนินการนี้ต้องการพื้นที่ดิสก์ชั่วคราวเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการอัปเกรด

  เวอร์ชัน Tableau Server ที่มีการอัปเดตฐานข้อมูลเวอร์ชันหลัก 2020.4.

การกำหนดเวลาและการจัดการการสำรองข้อมูล

นับจากเวอร์ชัน 2020.4.0 คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm เพื่อกำหนดเวลาการสำรองข้อมูลได้ คุณต้องดำเนินการนี้จากบรรทัดคำสั่ง (ไม่มี TSM UI เพื่อกำหนดเวลาการสำรองข้อมูล) คำสั่ง tsm maintenance backup จะช่วยให้คุณสร้างและอัปเดตกำหนดการสำรองข้อมูลได้ คำสั่ง tsm schedules จะให้คุณดู ลบ หยุดชั่วคราว เล่นต่อ และอัปเดตกำหนดการได้

หากต้องการกำหนดเวลาการสำรองข้อมูล:

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (โหนดที่ติดตั้ง TSM)

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm maintenance backup -f <backup-file> -sr <recurrence> -st <time-to-run> -sd <days-to-run> -sn <schedule-name>
  

  ตัวอย่างเช่น การสร้างตารางการสำรองข้อมูลชื่อ "การสำรองข้อมูล-รายเดือน" ที่ทำงานในวันที่ 15 ของทุกเดือน เวลา 02:00 น. และสร้างไฟล์ชื่อ <yyyy.mm.dd.hh.mm>-ts-mid_month_backup.tsbak:

  tsm maintenance backup -f ts-mid_month_backup -sr monthly -st 02:00 -sd 15 -sn monthly-backup
  

หากต้องการดูการสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลา:

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (โหนดที่ติดตั้ง TSM)

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm schedules list 
  

  คุณสามารถจัดเรียงกำหนดเวลาตามรันไทม์ที่กำหนดเวลาไว้ เร็วสุดถึงล่าสุด หรือตามชื่อโดยตัวเลือก --next-run หรือ --schedule-name ได้ คุณสามารถแสดงรายละเอียดสำหรับกำหนดเวลาเดียวได้โดยใช้ตัวเลือก --schedule-id เมื่อคุณดูกำหนดเวลาเดียว คุณจะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลานั้น รวมถึงเวลาที่สร้างรายการนั้น จำนวนครั้งที่เรียกใช้ และตัวเลือกเฉพาะที่ใช้เมื่อรายการนั้นทำงาน ตัวเลือกงานจะแสดงในรูปแบบ JSON เป็น "Job args"

หากต้องการอัปเดตการสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลา:

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (โหนดที่ติดตั้ง TSM)

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm schedules update --schedule-id <ID> --schedule-time <time-to-run> --schedule-recurrence <frequency> --schedule-days <day-to-run>
  

  หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อ ให้ใช้คำสั่ง tsm-maintenance-backup

หากต้องการระงับหรือดำเนินการตามกำหนดเวลาการสำรองข้อมูลต่อ:

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (โหนดที่ติดตั้ง TSM)

 2. เรียกใช้หนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการระงับกำหนดเวลา:

   tsm schedules suspend --schedule-id <scheduleID>
   
  • หากต้องการดำเนินการตามกำหนดเวลาการสำรองข้อมูลต่อ:

   tsm schedules resume --schedule-id <scheduleID>
   

เขียนสคริปต์กระบวนการสำรองข้อมูล

หากคุณสำรองข้อมูลบ่อยๆ คุณอาจต้องการสร้างสคริปต์ที่ดำเนินการสำรองข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ งานเหล่านี้ได้แก่:

 • ล้างไฟล์และโฟลเดอร์ก่อนเรียกใช้การสำรองข้อมูล

 • การเรียกใช้การสำรองข้อมูลเอง

 • คัดลอกไฟล์สำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อความปลอดภัย

ส่วนนี้กล่าวถึงคำสั่ง tsm ที่คุณสามารถใช้งานร่วมกันเพื่อดำเนินการสำรองข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องได้

หมายเหตุ: TSM คือไฟล์ Batch หากต้องการเรียกใช้คำสั่ง tsm ในไฟล์ Batch อื่น ให้ใช้คำสั่ง call เช่น "call tsm maintenance ziplogs" การทำเช่นนี้จะคืนการควบคุมให้กับไฟล์ Batch นอกจากนี้คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์กับ TSM ก่อนแก้ไขคำสั่งใดๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย tsm CLI

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์คำสั่ง TSM โปรดดู ฟอรัมชุมชน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ลบไฟล์บันทึกและล้างโฟลเดอร์ชั่วคราว

คุณสามารถล้างไฟล์บันทึก Tableau Server เก่าและไฟล์ชั่วคราวเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการสร้างข้อมูลสำรอง และเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์สำรองข้อมูลมีขนาดเล็กที่สุดได้

หากต้องการล้างไฟล์บันทึกที่เก่ากว่าสองสามวัน ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

tsm maintenance cleanup

เรียกใช้การสำรองข้อมูล

หมายเหตุ: เมื่อสำรองข้อมูล Tableau Server บน Windows ไปยังไดรฟ์เครือข่าย บัญชีของเครื่องนี้ต้องมีสิทธิ์เขียนเข้าถึงการแชร์เครือข่ายที่เขียนไฟล์สำรอง (นี่ไม่ใช่กรณีทั่วไปและคุณมีหน้าที่กำหนดค่านี้หากคุณต้องการสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ไปยังการแชร์เครือข่าย)

หากต้องการสร้างการสำรองข้อมูล ให้ใช้คำสั่ง tsm maintenance backup:

tsm maintenance backup --file <backup_file> --append-date

โปรดทราบข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับคำสั่ง:

 • เพิ่ม --append-date ลงในคำสั่งเพื่อรวมวันที่ในชื่อไฟล์สำรองข้อมูล

 • ไฟล์สำรองข้อมูลรวมอยู่ในตำแหน่งชั่วคราวในไดเรกทอรีข้อมูล และเขียนไปยังไดเรกทอรีที่กำหนดไว้ในตัวแปร TSM basefilepath.backuprestore ตามค่าเริ่มต้น:

  C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ระบบเขียนไฟล์สำรองข้อมูลไว้และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง โปรดดูพาธไฟล์ tsm หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนตำแหน่งการสำรองข้อมูล ขั้นตอนการสำรองข้อมูลจะใช้ตำแหน่งชั่วคราวในไดเรกทอรีข้อมูลเพื่อรวมไฟล์สำรองข้อมูล

คัดลอกไฟล์สำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด หลังจากสร้างข้อมูลสำรองแล้ว ให้คัดลอกไฟล์สำรองข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่นที่แยกจาก Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ