การแก้ปัญหาการย้ายข้อมูลประจำตัว

ไม่สามารถคืนค่าการสำรองข้อมูล

หลังอัปเกรดเป็น Tableau Server 2022.1 (ขึ้นไป) การกู้คืนข้อมูลสำรองของ Tableau Server อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้

“ไม่สามารถกู้คืนการสำรองข้อมูลเนื่องจาก Tableau Server ใช้ตารางบริการข้อมูลประจำตัวใหม่เป็นค่าเริ่มต้น”

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อ Tableau Server จำเป็นต้องเรียกใช้การย้ายข้อมูลประจำตัว ซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการป้อนข้อมูลบริการข้อมูลประจำตัว บริการข้อมูลประจำตัวคือสคีมาข้อมูลประจำตัวที่เริ่มใช้ตั้งแต่ Tableau Server 2022.1 เป็นต้นไปและใช้เพื่อจัดสรรและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กระบวนการกู้คืนจะไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อ Tableau Server ตรวจพบว่าการสำรองข้อมูลของ Tableau Server ใช้สคีมาข้อมูลประจำตัวที่แตกต่างจากจากเวอร์ชันที่กำลังกู้คืน

หมายเหตุ: บริการข้อมูลประจำตัวเป็นสคีมาข้อมูลประจำตัวเริ่มต้นใน Tableau Server เวอร์ชัน 2022.1-2022.1.7, 2022.3-2022.3.9 และ 2023.1-2023.15

หากการแก้ปัญหานี้ โปรดทำตามขั้นตอนที่อธิบายทางด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน legacy-identity-mode และคืนค่าการสำรองข้อมูล

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (ที่ติดตั้ง TSM ไว้) ในคลัสเตอร์
 2. กำหนด Tableau Server 2022.1 (หรือใหม่กว่า) ให้ใช้โหมดที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบดั้งเดิมโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

  tsm authentication legacy-identity-mode enable
  tsm pending-changes apply

  Tableau Server ต้องใช้โหมดที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบดั้งเดิมเพื่อเติมข้อมูลให้บริการข้อมูลประจำตัว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง tsm โปรดดู tsm authentication legacy-identity-mode

 3. คืนค่าการสำรองข้อมูลอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานการย้ายและเริ่มกระบวนการ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

  tsm maintenance restore --file <file_name>
  tsm start

  สำคัญ: หลังจากที่คืนค่าการสำรองข้อมูลแล้ว การย้ายจะเติมข้อมูลให้บริการข้อมูลประจำตัวโดยใช้ข้อมูลประจำตัว หากต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูล โปรดดูกู้คืนจากไฟล์สำรองข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบและดำเนินการย้ายข้อมูลประจำตัว

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. จากแผงนำทางด้านซ้าย ให้เลือกผู้ใช้ (หรือไซต์ทั้งหมด > ผู้ใช้ Tableau Server หลายไซต์) แล้วคลิกที่หน้าการย้ายข้อมูลประจำตัวเพื่อตรวจสอบว่าการย้ายข้อมูลเริ่มต้นแล้วหรือไม่

  คุณสามารถตรวจสอบและจัดการกระบวนการได้โดยใช้หน้าการย้ายข้อมูลประจำตัวเฉพาะที่ใช้ได้จากหน้าของผู้ใช้ใน Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดการการย้ายข้อมูลประจำตัว

 3. แก้ไขหรือรับทราบข้อขัดแย้งของข้อมูลประจำตัวทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลประจำตัวเพื่อให้แท็บความล้มเหลวทั้งหมดแสดง "0" เหมือนในภาพด้านล่าง

 4. ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถัดจากหัวเรื่อง "ภาพรวมการย้ายข้อมูล" ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์แล้วเลือกเรียกใช้ตอนนี้ หากต้องการเรียกใช้งานการย้ายข้อมูลประจำตัวตอนนี้

  • หรือรอให้งานการย้ายข้อมูลทำงานตามเวลาที่กำหนดในครั้งถัดไป
 5. หลังจากย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่า “ภาพรวมการย้ายข้อมูล” ในหน้าการย้ายข้อมูลประจำตัวแสดงข้อความเสร็จสมบูรณ์ 100%

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้บริการข้อมูลประจำตัว

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (ที่ติดตั้ง TSM ไว้) ในคลัสเตอร์
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm authentication legacy-identity-mode disable
  tsm pending-changes apply

  หมายเหตุ: หลังจากเรียกใช้งานคำสั่งด้านบนแล้ว ระบบจะลบหน้าการย้ายข้อมูลประจำตัวแบบเฉพาะออกและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้านั้นได้อีกต่อไป คุณสามารถเข้าถึงหน้าดังกล่าวได้เฉพาะเมื่อ tsm authentication legacy-identity-mode เปิดใช้งานอยู่เท่านั้น

หลังจากกำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้บริการข้อมูลประจำตัวแล้ว Tableau Server จะค้นหาข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้โดยใช้ตัวระบุในที่เก็บข้อมูลประจำตัวที่กำหนดค่าไว้ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบใน Tableau Server ระบบจะแสดงตัวระบุสากลที่ไม่ซ้ำกัน (UUID) จากตัวระบุ และใช้ในการจับคู่กับข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่มีอยู่ใน Tableau Server กระบวนการนี้จะสร้างเซสชันสำหรับผู้ใช้และดำเนินกระบวนการทำงานของการตรวจสอบสิทธิ์จนเสร็จสมบูรณ์

“ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด” ในหน้าการย้าย

หลังแก้ปัญหาหรือรับทราบข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ทั้งหมดจากหน้าการย้ายข้อมูลประจำตัวแล้ว คุณจะเห็นข้อความ “ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด” ข้อความนี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามแก้ไขหรือรับทราบข้อมูลประจำตัวผู้ใช้มากกว่า 1,000 รายการในคราวเดียว

หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เลือกและแก้ไขหรือรับทราบข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 รายการ แล้วลองอีกครั้ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อขัดแย้งในข้อมูลประจำตัว โปรดดูแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลประจำตัว

ความคืบหน้าในการย้ายข้อมูลไม่มีการตอบสนองหรือติดขัด

หากสถานะการย้ายข้อมูลหรือแถบความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลไม่มีการตอบสนองหรือติดขัด ให้ตรวจสอบว่าคุณได้แก้ไขและรับทราบข้อขัดแย้งของผู้ใช้ทั้งหมดภายใต้ความล้มเหลวในการย้ายข้อมูลแล้ว

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อขัดแย้งทั้งหมดได้รับการแก้ไขและรับทราบโดยการเลือกข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปในแท็บความล้มเหลวทั้งหมด และคลิก รับทราบจากเมนูดรอปดาวน์ “การดำเนินการ” ดำเนินการงานนี้จนกว่าแท็บความล้มเหลวทั้งหมดจะแสดง "0" หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อขัดแย้งในข้อมูลประจำตัว โปรดดูแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลประจำตัว

หมายเหตุ: หลังจากข้อขัดแย้งด้านข้อมูลประจำตัวทั้งหมดที่กำลังได้รับการแก้ไขแล้ว จำต้องดำเนินการย้ายทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานบริการข้อมูลประจำตัวสำหรับ Tableau Server ได้ คุณสามารถเรียกใช้งานการย้ายข้อมูลได้ทันทีโดยคลิกลูกศรแบบดรอปดาว “แก้ไขกำหนดการ” ถัดจากหัวข้อภาพรวม “การย้ายข้อมูล” จากนั้นเลือกเรียกใช้ทันที เมื่อภาพรวม “การย้ายข้อมูล” แสดงเสร็จสมบูรณ์ 100% คุณจะสามารถกำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้บริการข้อมูลประจำตัวได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูขั้นตอนที่ 3: ย้ายข้อมูลประจำตัวให้เสร็จสมบูรณ์

ป๊อปอัป “กำลังดำเนินการย้ายข้อมูลประจำตัว” ยังคงอยู่

การแจ้งเตือน “กำลังดำเนินการย้ายข้อมูลประจำตัว” ยังคงอยู่แม้จะเสร็จสิ้นการย้ายข้อมูลประจำตัวแล้ว เนื่องจากยังไม่ได้เปิดใช้งานบริการข้อมูลประจำตัว หากต้องการย้ายข้อมูลประจำตัวให้เสร็จสมบูรณ์ จะต้องเปิดใช้งานบริการข้อมูลประจำตัวในขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้บริการข้อมูลประจำตัวเพื่อให้ Tableau Server สามารถใช้โครงสร้างข้อมูลประจำตัวที่เปิดใช้งานความสามารถของพูลข้อมูลประจำตัว

หน้าการย้ายข้อมูลประจำตัวหายไป

เมื่อการย้ายข้อมูลประจำตัวเสร็จสมบูรณ์และ Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้บริการข้อมูลประจำตัว หน้าการย้ายข้อมูลข้อมูลประจำตัวโดยเฉพาะจะถูกลบออกและไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป หน้าการย้ายข้อมูลประจำตัวจะจำเป็นสำหรับการย้ายข้อมูลประจำตัวหรือเมื่อเปิดใช้งาน tsm authentication legacy-identity-mode เท่านั้น

ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

หลังจากที่การย้ายข้อมูลประจำตัวเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานบริการข้อมูลประจำตัวแล้ว ผู้ใช้บางรายจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server ได้ ในกรณีส่วนใหญ่ ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวที่ขัดแย้งกันและเกิดในภายหลังรับทราบแล้วในระหว่างการย้ายข้อมูลประจำตัว ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ที่มีการรับทราบจะไม่ย้ายไปยังบริการข้อมูลประจำตัว และจะถูกละเว้นในภายหลังในระหว่างการซิงค์ Active Directory (AD) หรือกลุ่ม LDAP นับจากนี้เป็นต้นไป

หากผู้ใช้ที่มีการผูกกับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ที่มีการรับทราบเหล่านั้นจำเป็นต้องเข้าถึง Tableau Server อีกครั้ง ให้เพิ่มผู้ใช้ไปยัง Tableau Server ด้วยตนเอง หลังจากที่เพิ่มผู้ใช้ด้วยตนเองแล้ว การซิงค์ AD หรือกลุ่ม LDAP ในภายหลังจะจดจำข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และซิงค์ตามที่คาดไว้

เปลี่ยนกลับการย้ายข้อมูลประจำตัว

หากเกิดปัญหาขึ้น เช่น ผู้ใช้บางรายไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server โดยที่คุณเชื่อว่าเกิดจากบริการข้อมูลประจำตัว คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm authentication legacy-identity-mode เพื่อเปลี่ยนกลับไปใช้โหมดที่เก็บข้อมูลประจำตัวแบบดั้งเดิมได้ หลังจากเปลี่ยนกลับแล้ว ทั้งผู้ใช้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาหลังจากการย้ายข้อมูลประจำตัวและผู้ใช้ที่สามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server ก่อนการย้ายเท่านั้น จะสามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server ได้โดยไม่พบปัญหาใดๆ

หลังจากเปลี่ยนจากบริการข้อมูลประจำตัวเป็นโหมดที่เก็บข้อมูลประจำตัวแบบดั้งเดิม คุณจะสามารถใช้หน้าการย้ายข้อมูลประจำตัวเพื่อทำการย้ายข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่เกิดปัญหาได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อขัดแย้งในข้อมูลประจำตัว โปรดดูแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลประจำตัว

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ