การกำหนดค่าการดำเนินการคีย์ผลิตภัณฑ์ด้วยพร็อกซีส่งต่อ

หากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Tableau Server ถูกกำหนดค่าให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีส่งต่อ คุณจำเป็นต้องเรียกใช้ขั้นตอนดังกล่าวในหัวข้อนี้เพื่อเปิดใช้งาน รีเฟรช หรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับ Tableau Server

คุณสามารถเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ออฟไลน์ได้เช่นกัน ดูที่เปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์

หากต้องการเข้าถึงและกำหนดค่าข้อมูลคีย์ผลิตภัณฑ์ในเวลาต่อมาสำหรับการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ คุณต้องเรียกใช้บริการ Windows Tableau Server Administrative Controller ภายใต้บัญชีบริการ “เรียกใช้เป็น” สำหรับการทำงานตามปกติ บริการนี้ทำงานภายใต้บัญชีระบบบริการเครือข่าย ขั้นตอนนี้บรรยายวิธีระบุบัญชีบริการ “เรียกใช้เป็น” เป็นบัญชีชั่วคราวที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับบริการ Tableau Server Administrative Controller หลังจากที่คุณเรียกใช้การทำงานคีย์ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคุณต้องเปลี่ยนบันทึกในข้อมูลเข้าสู่ระบบไปเป็นบัญชีระบบบริการเครือข่าย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • หากคุณกำลังเรียกใช้การปรับใช้แบบกระจายของ Tableau Server ให้เรียกใช้ขั้นตอนดังกล่าวในหัวข้อนี้กับแต่ละโหนดเริ่มต้นในคลัสเตอร์

 • หากต้องการเรียกใช้ขั้นตอนนี้ คุณต้องทราบชื่อบัญชีบริการ “เรียกใช้เป็น” โปรดดูเปลี่ยนการเรียกใช้งานในฐานะบัญชีบริการ

 • ตรวจสอบการกำหนดค่าพร็อกซีส่งต่อของคุณ ขั้นตอนด้านล่างเหมาะสำหรับองค์กรที่ได้ตั้งค่าพร็อกซีส่งต่อโดยใช้ “พร็อพเพอร์ตี้อินเทอร์เน็ต” ในคอมพิวเตอร์ Windows ที่ Tableau Server กำลังทำงาน โปรดดูการกำหนดค่าพร็อกซีและตัวจัดสรรภาระงานสำหรับ Tableau Server

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการกำหนดค่าพร็อกซี

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งหรือจะติดตั้ง Tableau Server

 2. เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่า Local Area Network (LAN) (วิธีที่รวดเร็วในการไปที่กล่องโต้ตอบนี้คือการค้นหา Internet Options ในเมนู Start ของ Windows ในกล่องโต้ตอบพร็อพเพอร์ตี้อินเทอร์เน็ต ให้คลิกแท็บการเชื่อมต่อ แล้วคลิกการตั้งค่า LAN)

 3. ในส่วนเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีสำหรับ LAN ของคุณ และได้ระบุที่อยู่เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีและพอร์ตแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: การเปลี่ยนบันทึกในบัญชีไว้ชั่วคราวสำหรับบริการ Tableau Server Administrative Controller

 1. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณได้ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น

 2. เปิดคอนโซลการจัดการ Microsoft สำหรับบริการ (ในเครื่อง) (วิธีที่รวดเร็วในการไปที่กล่องโต้ตอบนี้คือการค้นหา Services ในเมนู Start ของ Windows)

 3. คลิกขวาที่Tableau Server Administrative Controller คลิกพร็อพเพอร์ตี้ ในหน้าพร็อพเพอร์ตี้ Tableau Server Administrative Controller ให้คลิกที่แท็บเข้าสู่ระบบ

 4. ในแท็บเข้าสู่ระบบ ให้เปลี่ยน Network Service เป็นบัญชีบริการ “เรียกใช้เป็น” ของคุณ ป้อนรหัสผ่านแล้วคลิกตกลง

 5. ในคอนโซลการจัดการ Microsoft สำหรับบริการ (ในเครื่อง) ให้คลิกขวาที่Tableau Server Administrative Controller แล้วคลิกรีสตาร์ท

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน รีเฟรช หรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ของ Tableau

ขณะที่ Tableau Server Administrative Controller กำลังทำงานภายใต้บัญชีบริการ “เรียกใช้เป็น” คุณสามารถเปิดใช้งาน รีเฟรช หรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนบันทึกในบัญชีกลับไปเป็น “บริการเครือข่าย”

หลังจากที่คุณดำเนินการกับคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณต้องเปลี่ยนบัญชีเข้าสู่ระบบ Tableau Server Administrative Controller กลับไปเป็นบัญชี Network Service

 1. เปิดคอนโซลการจัดการ Microsoft สำหรับบริการ (ในเครื่อง)

 2. คลิกขวาที่Tableau Server Administrative Controller คลิกพร็อพเพอร์ตี้ ในหน้าพร็อพเพอร์ตี้ Tableau Server Administrative Controller ให้คลิกที่แท็บเข้าสู่ระบบ

 3. ในแท็บเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่มเรียกดู

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกผู้ใช้ โปรดป้อน Network Service แล้วจากนั้นคลิกตกลงเพื่อแก้ไขชื่อและกลับไปยังแท็บเข้าสู่ระบบ

 5. ในแท็บเข้าสู่ระบบ ให้ล้างรหัสผ่านจากบัญชี Network Service แล้วจากนั้นคลิกตกลง

 6. ในคอนโซลการจัดการ Microsoft สำหรับบริการ (ในเครื่อง) ให้คลิกขวาที่Tableau Server Administrative Controller แล้วคลิกรีสตาร์ท

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ