Använda en virtuell anslutning

När en virtuell anslutning har publicerats och behörigheter har ställts in är den tillgänglig för användare att ansluta till data på samma sätt som användare får tillgång till alla data i Tableau. När du behöver redigera en virtuell anslutning eller datapolicyn i anslutningen, exempelvis när det underliggande schemat ändras, öppnar du helt enkelt anslutningen i redigeraren för virtuella anslutningar, gör dina ändringar och antingen sparar eller publicerar uppdateringarna. Du kan också ersätta en befintlig datakälla i en arbetsbok med en virtuell anslutning.

Ansluta till en virtuell anslutning

För webbredigering i Tableau Cloud eller Tableau Server:

 1. Klicka på Ny på Startsidan eller Utforska.
 2. Välj vilken typ av innehåll du vill skapa: arbetsbok, flöde eller publicerad datakälla.
 3. Välj Virtuella anslutningari listrutemenyn Anslut till data > På den här platsen > Innehållstyp.
 4. Välj namnet på anslutningen och klicka på Anslut.

För Tableau Desktop och Tableau Prep:

 1. I rutan Anslut under Sök efter data, klickar du på Tableau Server.
 2. Ange servernamnet och klicka på Anslut, eller klicka på Tableau Cloud.
 3. Ange den information som efterfrågas.
 4. I dialogrutan Sök efter data väljer du Virtuella anslutningar i listrutemenyn Innehållstyp.
 5. Välj namnet på anslutningen och klicka på Anslut.

Obs! Du behöver inte ange inloggningsuppgifter när du ansluter med en virtuell anslutning. Inloggningsuppgifterna för att komma åt data är inbäddade i anslutningen.

Redigera en virtuell anslutning eller datapolicy

När en publicerad virtuell anslutning redigeras förblir den tillgänglig för användarna i dess aktuella publiceringstillstånd. Mer information finns i Publicera en virtuell anslutning och ange behörigheter.

Om du vill redigera en anslutning navigerar du till den från sidan Utforska. Observera att även om databasuppgifter är inbäddade i anslutningen, kan endast de med inloggningsuppgifter för databasen göra ändringar i en virtuell anslutning.

 1. Välj Alla virtuella anslutningar i listrutemenyn och sedan den anslutning du vill redigera.
 2. Klicka på Redigera virtuell anslutning.
 3. Ange den information som behövs för att ansluta. För att redigera en anslutning måste du ange de inloggningsuppgifter som krävs för att komma åt data.
 4. Klicka på Logga in.
 5. I redigeraren för virtuell anslutning gör du dina ändringar och sparar sedan antingen ett utkast eller publicerar anslutningen.

Besvara underliggande schemaförändringar

Om det underliggande schemat i en virtuell anslutning ändras – till exempel om en tabell läggs till eller tas bort eller om en kolumn läggs till eller döps om – måste du redigera den virtuella anslutningen för att återspegla schemaändringarna och sedan publicera anslutningen igen. (Om anslutningen har extrakt, kom ihåg att uppdatera extrakten.) På så sätt kan du lägga till eller redigera tabeller, kolumner och policyer i anslutningen innan nya data exponeras för alla.

Arbeta med granskningshistorik för virtuella anslutningar

När du publicerar en virtuell anslutning sparas en version i versionshistoriken för Tableau Cloud eller Tableau Server. Du kan när som helst återgå till en tidigare version.

För att komma åt granskningshistoriken måste du ha en webbplatsroll som skapare och behörigheterna Visa och Skriva över.

För att se granskningshistoriken för den virtuella anslutningen klickar du på åtgärdsmenyn (. . .) för den virtuella anslutningen och sedan på Granskningshistorik.

Åtgärdsmenyn med Granskningshistorik markerat

Återställa eller ta bort en revision av en virtuell anslutning

För att återställa en revision av en virtuell anslutning väljer du en version och klickar sedan på Öppna. Du uppmanas därefter att ignorera den befintliga versionen av anslutningen. När du klickar på Ignorera och fortsätt blir den version du valde den aktuella versionen av anslutningen.

Dialogrutan ”Öppna revision” med ”Ignorera och fortsätt” markerat.

För att ta bort en revision går du till revisionens åtgärdsmeny (. . .) och klicka på Ta bort.

En revisions åtgärdsmeny med ”Radera ...” markerat.

Ersätta en befintlig datakälla i en arbetsbok med en virtuell anslutning

För webbredigering i Tableau Cloud eller Tableau Server:

 1. Ladda ner arbetsboken. Mer information finns i Ladda ner vyer och arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop.
 2. Öppna arbetsboken i Tableau Desktop och ersätt dess befintliga datakälla med en virtuell anslutning. Mer information finns i Ersätta datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop.
 3. I Tableau Desktop laddar du upp arbetsboken till din Tableau Cloud eller Tableau Server-webbplats. Mer information finns i Ladda upp arbetsböcker till en Tableau-webbplats(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop.
 4. I Tableau Cloud eller Tableau Server klickar du på Publicera för att spara ändringarna till servern.

För Tableau Desktop:

 1. Öppna arbetsboken och ersätt dess befintliga datakälla med en virtuell anslutning. Mer information finns i Ersätta datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop.
 2. Publicera arbetsboken igen. Mer information finns i Enkla steg för att publicera en arbetsbok(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop.

Vem kan göra detta?

Om du vill använda en virtuell anslutning måste du vara server- eller platsadministratör eller skapare.

För att publicera en virtuell anslutning eller datapolicy måste du

 • ha inloggningsuppgifter till den databas som den virtuella anslutningen ansluter till, samt
 • vara server- eller platsadministratör eller Creator.

För att migrera befintligt innehåll för att använda en virtuell anslutning måste du

 • vara server- eller platsadministratör eller
 • vara en Creator som också är datakällans ägare.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!