Schemalägg extraktuppdateringar för en virtuell anslutning

En av fördelarna med virtuella anslutningar är att du kan återanvända samma extrakt flera gånger, minska dataspridningen och ta bort överflödiga extraktuppdateringar. För att säkerställa att allt innehåll som använder en virtuell anslutning har uppdaterade extrakt kan du skapa ett uppdateringsschema för extraktuppdatering gällande tabellerna i anslutningen efter att den har publicerats.

Du kan även schemalägga extraktuppdateringar av datakällor och arbetsböcker som använder virtuella anslutningar. Se Schemalägg uppdateringar i Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Uppdatera data med ett schema(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Tableau Server).

Extrahera tabeller

Se Extrahera tabelldata(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Schemalägg extraktuppdateringar i Tableau Server eller Tableau Cloud

 1. Gå till sidan virtuell anslutning. (Klicka på Virtuella anslutningar i listrutan, på Startsidan eller sidan Utforska, och välj sedan den virtuella anslutningen.)
 2. På fliken Tabeller ska kolumnen Data är ha Extrakt som värde. Annars uppdaterar du webbläsaren.
 3. Välj fliken Schemalagda uppgifter och klicka på +Ny uppgift.
 4. Dialogrutan Skapa schemalagd uppgift har olika alternativ beroende på vilken produkt det gäller:
 5. I Tableau Server:

  1. Välj ett schema i listrutan.
  2. Välj om du vill fortsätta synkronisera alla extraktuppdateringar (om en misslyckas, misslyckas alla) eller om du vill uppdatera dem var för sig (extrakt lyckas eller misslyckas oberoende av varandra).
  3. Välj de tabeller som du vill uppdatera genom att klicka på Lägg till eller redigera tabeller. Virtuella anslutningar stöder bara fullständiga uppdateringar.
  4. Klicka på OK.
  5. Klicka på Skapa schemalagd uppgift.
  6. Dialogrutan Skapa schemalagd uppgift

  I Tableau Cloud:

  1. Välj uppdateringsfrekvensen med listrutorna för Upprepningar, Varje gång och Vid. Välj de dagar som ska uppdateras under .
  2. Välj om du vill fortsätta synkronisera alla extraktuppdateringar (om en misslyckas, misslyckas alla) eller om du vill uppdatera dem var för sig (extrakt lyckas eller misslyckas oberoende av varandra).
  3. Välj de tabeller som du vill uppdatera genom att klicka på Lägg till eller redigera tabeller. Virtuella anslutningar stöder bara fullständiga uppdateringar.
  4. Klicka på OK.
  5. Klicka på Skapa schemalagd uppgift.
  6. Dialogrutan Skapa schemalagd uppgift i Tableau Cloud

   Virtuella anslutningar som ansluter till privata nätverksdata använder Tableau Bridge för att hålla data uppdaterade. Mer information finns i Konfigurera och hantera Bridge-klientpoolen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tidsgräns för extraktuppdateringar

För att tidskrävande uppdateringsuppgifter inte ska lägga beslag på alla systemresurser eller hindra andra extrakt på platsen från att uppdateras finns det en tidsgräns på två timmar för extraktuppdateringar för virtuella anslutningar. Mer information om tidsgränsen för uppdateringsuppgifter och förslag på hur du kommer tillrätta med de här felen finns i Tidsgräns för extraktuppdateringar(Länken öppnas i ett nytt fönster). Tänk dock på att virtuella anslutningar bara har stöd för fullständiga och inte inkrementella uppdateringar.

Vem kan göra detta?

För att publicera en virtuell anslutning eller ange behörigheter måste du

 • ha inloggningsuppgifter till den databas som den virtuella anslutningen ansluter till, samt
 • vara server- eller platsadministratör eller Creator.

Nästa steg

När du har schemalagt extraktuppdateringar för en virtuell anslutning kan du Använda en virtuell anslutning

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!