Skapa en virtuell anslutning

En virtuell anslutning är en innehållstyp i Tableau som ger dig en delningsbar central åtkomstpunkt till data och stöder säkerhet på radnivå på anslutningsnivå. Att skapa en virtuell anslutning är en flerstegsprocess. Det här ämnet går igenom hur du ansluter till de data du vill dela och hur du arbetar i Tabeller-fliken i den virtuella anslutningsredigeraren.

Anslut till data

Så här skapar du en virtuell anslutning i Tableau Cloud eller Tableau Server:

 1. Från sidan Hem eller Utforska klickar du på Ny > Virtuell anslutning.
 2. Klicka på kopplingen för data i dialogrutan Anslut till data. Du hittar en lista med kopplingar som stöds för virtuella anslutningar i Creators: Anslut till data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop och Webbredigering.
 3. Ange den information som efterfrågas. De inloggningsuppgifter du anger sparas i den virtuella anslutningen så att anslutningens användare inte behöver ange inloggningsuppgifter för att ansluta till data.
 4. Klicka på Logga in om du så uppmanas. Klicka på Plustecknet för att lägga till en anslutning i redigeraren för virtuella anslutningar för att lägga till ytterligare en anslutning och välj en koppling. Ange sedan inloggningsuppgifter och logga in.

En virtuell anslutning kan ha flera anslutningar. Varje anslutning har åtkomst till en databas eller fil.

Obs! För Tableau Cloud använder virtuella anslutningar som ansluter till privata nätverksdata sig av Tableau Bridge för att hålla data uppdaterade. Mer information om konfigurationen av Tableau Bridge finns i Konfigurera och hantera Bridge-klientpoolen(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om anslutningar som stöds finns i Anslutningar med Bridge(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Lägg till ytterligare en anslutning

Lägg till ytterligare en anslutning till en virtuell anslutning efter behov och anslut till mer än en databas genom att klicka på Plustecknet för att lägga till en anslutning i redigeraren för virtuella anslutningar bredvid Anslutningar . Du kan lägga till en anslutning till en annan server eller databas, eller till samma.

Med flera anslutningar kan du:

 • Använda en tabell från valfri anslutning eller databas som en berättigandetabell i en datapolicy som säkrar tabeller från andra anslutningar och databaser.
 • Lägga till eller ersätta tabeller i en virtuell anslutning med tabeller från en annan databas. Om data till exempel migreras från en databas till en annan. I redigeraren för virtuella anslutningar kan du lägga till en anslutning till den andra databasen och ersätta de befintliga tabellerna från den första databasen med tabeller från den andra.
 • Lägga till flera anslutningar till samma server eller databas. Detta kan vara till hjälp när till exempel data behöver kommas åt från samma databas, men med olika referenser.
 • Dela en grupp med tabeller som är relaterade eller avsedda att användas tillsammans, oavsett var de fysiskt befinner sig. Som exempel kan du från flera databaser gruppera tabeller relaterade till personalinformation.

När en virtuell anslutning öppnas för att redigeras måste du, om du så uppmanas, autentisera anslutningarna i ordningsföljd. Om några anslutningar inte kan autentiseras kan den virtuella anslutningen inte redigeras.

Välj tabeller som ska ingå i anslutningen

Vid behov kan du välja en databas för att se tabellerna i den.

 1. Till vänster under Tabeller väljer du tabellerna och klickar på eller drar dem till fliken Tabeller till höger. Du kan inkludera tabeller från olika anslutningar. Lägg till en berättigandetabell om du använder en.
 2. (Valfritt) Klicka på Ny anpassad SQL för att skapa ett anpassat tabellschema.

Obs! Virtuella anslutningar stöder inte tabeller med en spatial datatyp.

Välj live- eller extraktionsläge för tabeller

Individuella tabeller kan ställas in – oavsett om de är från flera anslutningar eller inte – till antingen live- eller extraktionsläge, i samma virtuella anslutning.

 • Live – tabeller efterfrågas direkt från databasen. (Standardinställningen är Live.)
 • Extrakt – tabeller extraheras och sparas till Tableau.

Som ett exempel kan vissa tabeller ställas in till extraktionsläget vilket innebär att de inte påverkas av rapportgenerering eller kraftig kundtrafik.

Välj den eller de tabeller, under Tabeller, som du vill ändra läge för och sedan Åtgärder och Ändra till Live eller Ändra till extrakt.

Extrahera tabelldata

Klicka på Kör väntande extrakt för att köra de väntande extrakten när en eller flera tabeller har ändrats från live till extrakt men ännu inte har extraherats. Klicka på Kör alla extrakt, efter att alla väntande extrakt har körts, för att extrahera alla tabelldata vid den tidpunkten.

Eventuella väntande extrakt måste köras innan den virtuella anslutningen publiceras. Anslutningen kan inte redigeras medan extrakten genereras.

Schemalägg extraktuppdateringar av tabellerna i den virtuella anslutningen, på sidan för virtuella anslutningar, efter att anslutningen har publicerats. Se Schemalägg extraktuppdateringar för en virtuell anslutning.

Ställa in synligheten för tabeller

Använd synlighetsreglaget på fliken Tabeller för att visa eller dölja tabeller och deras data från användare.

Kryssmarkering betyder att data visas Användarna kan se tabelldata. Du kan skapa en datapolicy som styr vilka data användare kan se. (Standardinställningen är Synlig.)

X betyder att data döljs Användarna kan inte se tabelldata. Du kan använda dolda tabeller i en datapolicy och som en berättigandetabell.

Visa information om en tabell

Klicka på en tabell överst på fliken Tabeller för att se informationen. Du kan utföra enkla redigeringar i avsnittet Tabellinformation som att ändra ett tabellnamn, dölja eller byta namn på en kolumn eller ändra en datatyp.

Ändra vilken tabellinformation som visas med hjälp av dessa ikoner:

Taggikon som representerar kolumnens datatyp.En lista med kolumner i tabellen och varje kolumns datatyp.
Tabellikon som representerar exempeldata för en kolumn.Exempeldata för varje kolumn och länkade nycklar, i förekommande fall. Länkade nycklar visar vilka kolumner som länkar till andra tabeller. De är endast synliga när databaser har information om primär- och sekundärnycklar.
Profilikon som representerar värdeintervallet för en kolumn.Värdeintervallet i ett histogram för varje vald kolumn.

Uppdatera data från databasen

Klicka på uppdateringsikonen Uppdateringsikonen i verktygsfältet i redigeraren för virtuella anslutningar i verktygsfältet för att få den senaste informationen från databasen för alla anslutningar i en virtuell anslutning, inklusive:

 • Listorna över databaser, tabeller och kolumner. Både tabellerna som ingår i en virtuell anslutning, och som inte ingår, uppdateras.
 • Tabell- och histogramdata.

För tabeller i liveläge hämtar uppdatering den senaste listan med databaser, tabeller och kolumner och de senaste tabell- och histogramdata. För tabeller i extraktionsläge hämtar uppdatering den uppdaterade listan med tabeller och kolumner. För att se de senaste tabell- och histogramdata måste du dock starta ett nytt extrakt. När det finns en ny kolumn i en databastabell och du klickar på uppdateringsikonen, visas till exempel den nya kolumnen i redigeraren men dess data visas inte. Ett nytt extrakt måste startas för att se de senaste uppgifterna.

Att uppdatera data gör alla för närvarande cachelagrade data ogiltiga. Data uppdateras även när du stänger och öppnar redigeraren igen, byter tabell från extrakt till liveläge samt ändrar inloggningsuppgifter för en anslutning såsom användarnamn eller lösenord.

Vem kan göra detta?

För att skapa en virtuell anslutning måste du

 • ha inloggningsuppgifter till den databas som den virtuella anslutningen ansluter till, samt
 • vara server- eller platsadministratör eller Creator.

Nästa steg

Efter att tabeller har lagts till och konfigurerats i fliken Tabeller så kan du välja att Skapa en datapolicy för säkerhet på radnivå eller Publicera en virtuell anslutning och ange behörigheter.

Se även

Använda en PROPERTIES-fil för att anpassa en JDBC-anslutning – Om du anpassar en JDBC-baserad anslutning kan du även utföra anpassningar i en PROPERTY-fil.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!