Anpassa och ställa in en anslutning

Det går att anpassa anslutningen med en TDC-fil.

Vid anpassning av JDBC-baserade anslutningar går det även att utföra anpassningar för EGENSKAPER-filen. Mer information finns i Använda en EGENSKAPER-fil för att anpassa JDBC-anslutningen.

Använda en TDC-fil för att anpassa anslutningen

TDC-filer (Tableau Datasource Customization) är XML-filer med ett .tdc-filnamnstillägg. De här filerna används för att anpassa Tableau-specifika inställningar. Det går även att använda TDC-filer för att definiera de ODBC-delar och SQL-standarder som ODBC-drivrutinen har stöd för i ODBC-baserade anslutningar.

En TDC-fil har ett leverantörsnamn, drivrutinsnamn och en <connection-customization>-sektion (inkluderar även klass). Namnet på leverantören och drivrutinen måste matcha klassnamnet på den interna kopplingen. Vanligtvis matchar leverantörsnamnet drivrutinsnamnet. Två allmänna klassnamn används för kopplingar för andra databaser:

 • Vid användning av andra databaskopplingar (JDBC) är klassnamnet ”genericjdbc”.
 • Vid användning av andra databaskopplingar (ODBC) är klassnamnet ”genericodbc”.

Om delar av den befintliga arbetsboken eller datakällfilen har anpassats redan används enbart de anpassade delarna i Tableau, inte de i TDC-filen.

Mer information finns i Använda en TDC-fil med Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableaus kunskapsbas.

Viktigt! Tableau vare sig testar eller stöder TDC-filer. Dessa filer är avsedda att användas som ett verktyg för att utforska och ibland även åtgärda problem med dataanslutningen. För att skapa och underhålla TDC-filer krävs noggrann manuell redigering. Observera också att det inte går att dela dessa filer.

Strukturen på en TDC-fil

Varje TDC-fil följer den här grundläggande strukturen:

<connection-customization class=DSCLASS enabled='true' version='10.0'>
  <vendor name=VENDOR />
  <driver name=DRIVER />
  <customizations>
    <customization name='CAP_FAST_METADATA' value='yes'/>
    ...
  </customizations>
</connection-customization>

En TDC-fil har tre huvudsektioner:

 • Anpassningsvariabler för anslutningar
 • Namn på leverantörer och drivrutiner
 • Själva anpassningarna

Avsnittet connection-customization inkluderar följande:

 • Klass Datakälla du vill ansluta till och anpassa.
 • Aktiverad Anger om anpassningarna av TDC-filanslutningen tillämpas. Alltid satt till ”sant” i TDC-filen.
 • Version Tableau ignorerar versionsnumret.

Nästa avsnitt är avgörande då det identifierar leverantörens och drivrutinens namn gällande databasleverantören för den här TDC-filens datakälla. Varje TDC-fil kan endast kopplas till en datakälla. För våra inbyggda datakällor måste båda dessa namn matcha datakällans klassnamn – såsom ”teradata” för våra Teradata-anslutningar. För ODBC-datakällor måste leverantörens och drivrutinens namn för TDC-filen matcha det som rapporteras till Tableau av databasen och drivrutinen – såsom ”SQLite” och ”SQLite3 ODBC Driver”, respektive.

Det sista avsnittet listar de faktiska anslutningsanpassningarna.

Mer information finns i Tableau JDBC-kapacitetsfunktioner.

Använda en EGENSKAPER-fil för att anpassa JDBC-anslutningen

EGENSKAPER-filer används i JDBC-anslutningen direkt via JDBC-drivrutinen. De är filer med oformaterad text och ett ”.properties”-filnamnstillägg. De innehåller nyckelvärdespar för varje anslutningsparameter.

Användning av EGENSKAPER-filer med JDBC-anslutningar liknar användningen av odbc-connect-string-extras-parametrar i TDC-filer för ODBC-anslutningar.

Obs! EGENSKAPER-filer ska anges i Latin-1-format (se https://en.wikipedia.org/wiki/.properties(Länken öppnas i ett nytt fönster)). Det går däremot att spara filen i UTF-8-format utan BOM (Byte Order Mark) så länge den endast innehåller ASCII-tecken.

Placera nyckelvärdesparet på en egen rad utan avgränsare i filen. Ge filen samma namn som på motsvarande koppling men lägg till filnamnstillägget ”.properties”. EGENSKAPER-filen för en SAP HANA-koppling blir till exempel ”saphana.properties”.

 • I Tableau Desktop lägger du EGENSKAPER-filerna i den här katalogen:

  My Tableau Repository/Datasources

 • Placera EGENSKAPER-filen för Tableau Server i den här katalogen för varje servernod:

  Windows: ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\vizqlserver\Datasources

  Linux: /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/vizqlserver/Datasources/

 • För Prep-flöden placerar du PROPERTIES-filer i de här katalogerna:

  Linux:

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/flowprocessor/Datasources/

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/flowminerva/Datasources/

  Windows:

  ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\flowprocessor\Datasources

  ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\flowminerva\Datasources

 • För virtuella anslutningar placerar du PROPERTIES-filer i den här katalogen:

  Linux: /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/minerva/Datasources/

  Windows: ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\minerva\Datasources

När du har sparat filen på rätt plats tillämpas alla egenskaper på JDBC-anslutningar med samma typ av datakälla.

Publicera arbetsbok med en JDBC-baserad anslutning

Du måste inkludera en kopia av EGENSKAPER-filen på både Tableau Desktop och Tableau Server-datorer för att kunna publicera arbetsböcker via JDBC-baserade anslutningar.

Se även

Customize the Connection String for a Native Connector(Länken öppnas i ett nytt fönster) – Den här artikeln från Tableaus community förklarar hur du använder odbc-connect-string-extras-anpassningen för att ändra anslutningen som upprättas med en inbyggd koppling .

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!