Samla in data med Tableau Server-lagringsplatsen

Tableau Server-lagringsplatsen är en PostgreSQL-databas som lagar data om alla användarinteraktioner, extraktuppdateringar och annat. Du kan aktivera åtkomst till lagringsplatsen och använda data i den för att hjälpa till att analysera och förstå Tableau Server prestanda.

När du har aktiverat åtkomst till Tableau Server-lagringsplatsen kan du skapa vyer med data från lagringsplatsen. De vyer som du skapar med dessa data kallas ibland anpassade administratörsvyer. Förutom att användas för prestandaövervakning kan anpassade administratörsvyer användas för att spåra användaraktivitet, arbetsboksaktivitet och mer. För mer information om vilken typ av data som du kan använda för dessa vyer, se Skapa anpassade administratörsvyer och Om Tableau Server-dataordboken. Alternativt, om du bara är intresserad av prestandadata, kan du använda de förvalda databastabellerna i arbetsboken för urvalsprestanda.

Aktivera åtkomst till Tableau Server-lagringsplatsen

Du kan använda Tableau Desktop för att ansluta till och fråga efter Tableau Server-lagringsplatsen med hjälp av två inbyggda användare. Användaren med namnet tableau har tillgång till flera databasvyer som du kan använda som en del av att bygga dina egna analyser av Tableau Server-aktivitet. Användaren med namnet readonly har tillgång till ytterligare databastabeller som du kan använda för att skapa vyer för ännu mer ingående analys och det är den användaren vi rekommenderar att du använder.

Innan du kan ansluta till lagringsplatsen måste du ge användaren readonly åtkomst till databasen. Använd kommandot tsm data-access repository-access enable för att aktivera åtkomst till lagringsplatsen. När du aktiverar åtkomst till lagringsplats skapar du också ett lösenord för användaren readonly. Du kommer att använda det här lösenordet för att komma åt lagringsplatsen. Du kan också behöva ha port 8060 öppen på lagringsplatsnoden så att du kan ansluta till databasen.

 1. Kontrollera att port 8060 öppnas på den dator där lagringsplatsen är installerad. Detta är ett krav om du ansluter på distans.

 2. Aktivera åtkomst till lagringsplats och skapa ett skrivskyddat användarlösenord:

  tsm data-access repository-access enable --repository-username readonly --repository-password <PASSWORD>

  Om ditt lösenord innehåller specialtecken måste du bifoga lösenordet med dubbla citationstecken.

  Detta kommando startar om Tableau Servern.

  Obs! Om du senare bestämmer dig för att du vill inaktivera fjärråtkomst till Tableau Server-lagringsplatsen, så använd kommandot tsm data-access repository-access disable. Kommandot inaktiverar extern åtkomst till lagringsplatsen. Detta inaktiverar inte åtkomst från localhost. Mer information finns i tsm data-access repository-access disable.

   

Ansluta till Tableau Server-lagringsplatsen

Det här avsnittet beskriver hur du ansluter till en anpassad uppsättning av tabeller från Tableau Server-lagringsplatsen. Mer information om de tabeller som du kan ansluta till finns i Om Tableau Server-dataordboken.

 1. I Tableau Desktop väljer du Data > Anslut till data och väljer sedan PostgreSQL som databas att ansluta till.

  Obs! Du kan behöva installera drivrutinerna för PostgreSQL-databasen. Du kan ladda ner drivrutiner från www.tableau.com/sv-se/support/drivers(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 2. Ange namnet eller URL:en för Tableau Server i fältet Server i dialogrutan för PostgreSQL-kopplingen. Om du har en distribuerad serverinstallation anger du namnet eller IP-adressen till noden där lagringsplatsen finns.

  Anslut med den port som du har konfigurerat som pgsql.port, vilket är 8060 som standard.

 3. Ange workgroup som databas att ansluta till.

 4. Anslut med den använder och det lösenord som du angett.

 5. Klicka på alternativet Kräv SSL om du har konfigurerat Tableau Server att använda SSL för anslutning till databasen. Mer information finns i Konfigurera Postgres SSL för att tillåta direktanslutningar från klienter.
 6. Klicka på Anslut.

 7. Välj en eller flera tabeller att ansluta till.

  tableau-användaren har åtkomst till alla tabeller som börjar med ett understreck eller med hist_. Du kan till exempel ansluta till _background_tasks och _datasources. hist_-tabellerna innehåller information om serveranvändare som för närvarande inte visas i vyn Åtgärder av specifik användare. readonly-användaren har åtkomst till ytterligare tabeller som kan användas för att fråga i annan information om serveranvändning.

 8. Klicka på Gå till arbetsblad.

PostgreSQL-version

Använd följande steg för att hitta den version av PostgreSQL som används av Tableau Server:

 1. Logga in på Tableau Servern direkt eller via en fjärranslutning.
 2. Starta Aktivitetshanteraren.
 3. Klicka på fliken Detaljer.
 4. Högerklicka på en av postgres.exe-processerna och välj Egenskaper för att se den version av PostgreSQL som är installerad.

Du kan också ansluta till arbetsgruppsdatabasen och ställa följande fråga för att få versionen: select version()

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!